Jak odrzucić ofertę pracy z PUP bez konsekwencji?

Otrzymałeś skierowanie do pracy z Państwowego Urzędu Pracy i nie chcesz lub nie możesz jej przyjąć? Wyjaśniamy, jak odrzucić ofertę pracy z PUP. Jakie są konsekwencje i kiedy możesz ich uniknąć?

kobieta dowiaduje się, jak odrzucić ofertę pracy z PUP

Czy można odrzucić ofertę pracy z PUP? Urząd pracy ma za zadanie pomóc w znalezieniu zatrudnienia oraz zagwarantować ubezpieczenie zdrowotne na czas bezrobocia. Dzięki temu osoba bez innego źródła utrzymania może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych i korzystać z bezpłatnej opieki medycznej. Rejestracja w urzędzie pracy przynosi więc wiele korzyści. Jak odrzucić ofertę pracy? Czy bezrobotny zostanie wtedy pozbawiony praw do zasiłku? W jakiej sytuacji może odmówić pracy zaproponowanej przez urząd i nie ponieść żadnych konsekwencji? Wyjaśniamy.

Jak odrzucić ofertę pracy z PUP?

Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy musi być gotowa do podjęcia zatrudnienia. Musi również systematycznie stawiać się w urzędzie w celu potwierdzenia chęci przyjęcia zaproponowanej przez niego pracy. W czasie takiej wizyty pośrednik przedstawia bezrobotnemu kilka ofert do wyboru. Nie zawsze spełniają one jego oczekiwania, ale odmowa może wiązać się z nieprzyjemnymi konsekwencjami. Zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie, jak odrzucić ofertę pracy z PUP, omówimy, jakie są tego skutki.

Szukasz pracy? Aplikuj na oferty pracy w Częstochowie

Jak odrzucić ofertę pracy z PUP? Konsekwencje

Osoba zarejestrowana w urzędzie pracy musi przyjąć ofertę zatrudnienia zaproponowaną przez pośrednika z PUP. W innym wypadku może zostać pozbawienia statusu osoby bezrobotnej na:

  • 120 dni – jeśli odmówiła raz,
  • 180 dni – jeśli odmówiła dwa razy,
  • 270 dni – jeśli odmówiła trzy razy lub więcej.

Rejestracja w Państwowym Urzędzie Pracy daje prawo do ubezpieczenia zdrowotnego (można bezpłatnie korzystać z opieki medycznej), zasiłku dla bezrobotnych (w 2021 roku wynosi on 1260,99 złotych netto przez okres trzech miesięcy, 1000,06 złotych netto w kolejnych miesiącach). Bezrobotny może również korzystać ze staży lub prac interwencyjnych oraz – po spełnieniu dodatkowych warunków – ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do siedmiu lat.

Odmowa pracy z urzędu tłumaczona brakiem kompetencji zawodowych, doświadczenia czy wykształcenia nie stanowi żadnego usprawiedliwienia. Zdarzają się jednak pewne sytuacje wyjątkowe, w których musimy odrzucić ofertę pracy z PUP i nie ponosimy za to żadnych konsekwencji.

Jak odrzucić ofertę pracy z PUP? Brak konsekwencji

Nie zawsze jesteśmy w stanie przyjąć ofertę zatrudnienia zaproponowaną przez Urząd Pracy. Niekiedy mamy do czynienia z sytuacjami wyjątkowymi, w których z różnych względów nie możemy wykonywać konkretnych obowiązków zawodowych w danym miejscu i czasie. Jak odrzucić ofertę pracy z PUP bez konsekwencji? Zgodnie z informacją przekazaną przez ekspertów na stronie Zielonalinia.gov.pl pracy można odmówić ze względu na stan zdrowia czy konieczność opieki nad dzieckiem. Wszystko trzeba jednak dobrze udokumentować i przedstawić urzędnikom z PUP.

Jak odrzucić ofertę pracy z PUP? Zły stan zdrowia

Jeśli bezrobotny nie może wykonywać pracy zleconej przez urzędnika z PUP ze względu na jego stan zdrowia, ma prawo odmówić. Jak odrzucić ofertę pracy z PUP? Chory powinien dostarczyć odpowiednie zaświadczenie od lekarza, czyli zwolnienie lekarskie z NIP-em urzędu pracy. Jak czytamy na stronie Zielonalinia.gov.pl, chory bezrobotny jest zwolniony z obowiązku zgłaszania się do urzędu pracy i przyjmowania skierowania do pracy.

Na zwolnieniu lekarskim chory bezrobotny może przebywać maksymalnie 90 dni. Po tym czasie, jeśli nie zgłosi się do urzędu, może utracić status osoby bezrobotnej z racji braku zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia. Limit 90 dni nie dotyczy kobiet w ciąży.

Jak odrzucić ofertę pracy z PUP? Opieka nad dzieckiem

Bezrobotna matka dziecka zwolniona jest z przyjmowania skierowania do pracy z PUP w czasie, w którym przysługiwałby jej zasiłek macierzyński w okresie: urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Ochrona przed wykreśleniem z urzędu pracy przysługuje jedynie kobietom, które nabyły status osoby bezrobotnej przed porodem.

Co z ojcem dziecka? Czy może on odrzucić ofertę pracy z PUP z powodu dziecka? Według ekspertów ojciec chroniony jest przed wykreśleniem w przypadku śmierci matki dziecka, porzucenia dziecka przez matkę albo rezygnacji przez matkę z prawa do korzystania z zasiłku macierzyńskiego, urlopu macierzyńskiego, okresu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okresu urlopu rodzicielskiego.

Oceń artykuł
3.3/5 (3)