Nawigacja – co robić po studiach?

Nawigacja to dziedzina nauki pozwalająca na wyznaczenie pozycji obiektu, także opracowanie dla niego optymalnej drogi. Zastosowanie ma w szczególności na morzu, gdzie położenie statku ma duże znaczenie logistyczne. Nawigator wie jak przeprowadzić bezpiecznie obiekt przez trasę, nawet jeśli sprzęty do analiz zawiodą. Co robić po studiach z nawigacji? Jakie są perspektywy zatrudnienia?

Nawigacja - co robić po studiach - kompas na mapie

Nawigacja zwykle kojarzy się z urządzeniem GPS, jakie dyktuje nam właściwą drogę w czasie jazdy. Jest tak, ponieważ znaczeniem nawigacji jest właśnie odnajdywanie położenia obiektu w celu opracowania najlepszej drogi. Nawigacja obejmuje się pojazdy, statki, a nawet ludzi. Gdzie ma zastosowanie nawigacja? Co robić po studiach z tej dziedziny? Nawigacja jest obecnie wykorzystywana głównie na morzu, dlatego też studia w tym obszarze odbywają się głównie w nadmorskich miejscowościach – tam, gdzie zapotrzebowanie na specjalistów jest największe.

Nawigacja – to za studia?

Studia z nawigacji nie są w Polsce powszechne, jednak specjaliści z branży wciąż są potrzebni na rynku. Uczelnia przekazuje wiedzę potrzebną do zarządzania pozycją obiektu pomiędzy punktami. Praca nawigatora jest skomplikowana i niezwykle odpowiedzialna. Na opracowanie właściwej trasy jednostki składa się wiele aspektów. Studia z nawigacji w pewnym stopniu zbliżone są do logistyki. Ustalenie drogi jest kluczowe dla zapewnienia optymalnego transportu za pośrednictwem pojazdów lądowych, czy statków.

Specjalista od nawigacji powinien wiedzieć, z jakich urządzeń korzystać w opracowaniu drogi, na co zwracać uwagę, jakich narzędzi należy używać i jak interpretować wygenerowane przez nie informacje. Na studiach kandydat je poznaje i uczy się z nimi pracować. Zyskuje także wiedzę z zakresu bezpieczeństwa poszczególnych rodzajów transportu i przede wszystkim uczy się ustalania pozycji obiektów. Specjalności na studiach mogą zawężać umiejętności absolwenta do określonego obszaru nawigacji. Może on być np. nawigatorem lotniczym. Na studiach kandydaci budują wiedzę, na temat:

 • transportu morskiego,
 • połowów,
 • inżynierii ruchu morskiego,
 • eksploatacji infrastruktury portów,
 • informatyki,
 • zarządzania ruchem,
 • żeglugi,
 • ratownictwa,
 • dokonywania pomiarów i znakowań.

Studia – nawigacja. Czego uczą?

Zajęcia odbywające się na studiach z nawigacji, budują kompetencje zawodowe kandydata do korzystania z systemów wykorzystywanych w nawigacji, lecz także wyznaczania pozycji wyłącznie na podstawie obserwacji słońca i gwiazd. Absolwenci nawigacji uczą się rozpoznawania znaków pogodowych, są w stanie przewidzieć następstwa zjawisk atmosferycznych. Na zajęciach dowiadują się, jak wytyczać bezpieczne i szybkie trasy. Poznają zagadnienia radionawigacji i zastosowania w nawigacji satelit. Absolwent uzyskuje wiedzę na temat opracowywania danych pomiarowych, projektowania elementów systemu transportu. Uczy się także zarządzania załogą statku. Każda uczelnia oferuje inny program studiów, jednak przewijają się w nich przedmioty takie, jak:

 • infrastruktura nawigacyjna,
 • prawo morskie,
 • elektronika i elektrotechnika,
 • systemy informacji przestrzennej,
 • meteorologia,
 • łączność morska.

Gdzie studiować nawigację?

Kandydaci nastawieni na studiowanie nawigacji, mogą udać się do poniższych uczelni:

 • Akademia Morska w Szczecinie – studia I i II stopnia, dzienne i zaoczne (do wyboru ok. 10 specjalności);
 • Lotnicza Akademia Wojskowa – studia stacjonarne I i II stopnia (do wyboru ok. 3 specjalności);
 • Uniwersytet Morski w Gdyni – studia I i II stopnia, dzienne i zaoczne (specjalność transport morski);
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni – studia stacjonarne I i II stopnia (do wyboru 3 specjalności);
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie – studia I i II stopnia, dzienne i zaoczne.

Kierunek nawigacja to studia dostępne zarówno w wersji stacjonarnej, jak i niestacjonarnej. Zagadnienie z nawigacji znajdziemy także na Politechnice Śląskiej w Gliwicach i Politechnice Warszawskiej.

Jak wyglądają studia z nawigacji?

Na studiach z nawigacji górują przedmioty ścisłe. Jest to bardzo techniczny kierunek, zatem kandydaci powinni radzić sobie z fizyką, informatyką, nauką i matematyką. Studia nie obejmują jedynie teorii, lecz także praktyki zawodowe. Studenci ćwiczą swoje umiejętności na statkach handlowych jako kadeci, a także w firmach przy eksploatacji urządzeń i systemów nawigacyjnych. Do pracy w charakterze nawigatora potrzebne są takie cechy jak, analityczny umysł, wyobraźnia przestrzenna i dobre umiejętności komunikacyjne.

Studia z nawigacji kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera lub magistra. Czas trwania studiów to od 3,5 roku do 4 lat w przypadku studiów pierwszego stopnia i ok. 2 lat studiów II stopnia i studiów podyplomowych. Studenci na niektórych kierunkach mają możliwość wyboru specjalizacji, np.:

 • eksploatacja statku handlowego,
 • hydrografia i systemy informacji przestrzennej,
 • nawigacyjna obsługa sektora offshore,
 • eksploatacja infrastruktury nawigacyjnej portów lotniczych,
 • globalne systemy nawigacji satelitarnej GNSS,
 • morskie systemy informatyczne,
 • połowy morskie,
 • pomiary hydrograficzne i oznakowanie nawigacyjne.

Za studia w trybie stacjonarnym nie trzeba uiszczać opłaty, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Studia zaoczne wiążą się z koniecznością opłacania czesnego, a zajęcia mają miejsce w weekendy. Ile kosztują studia zaoczne z nawigacji? Przykładowo opłata roczna na kierunku nawigacja (studia pierwszego stopnia) na Wydziale Nawigacyjnym, Akademii Morskiej w Szczecinie to koszt 3800 zł.

Jaka praca po nawigacji? Co robić po studiach?

Zapotrzebowanie na absolwentów nawigacji wykazują urzędy morskie, same uczelnie, jak i statki. W zależności od wyboru uczelni i specjalności mają kompetencje do zarządzania ruchem lotniczym, morskim, lądowym. Praca, w jakiej mogą znaleźć zatrudnienie to stanowiska związane z:

 • przeprowadzaniem badań,
 • zarządzaniem ruchem,
 • nadzorem transportu,
 • bezpieczeństwem transportu,
 • planowaniem procesu komunikacji,
 • budową systemów bezpieczeństwa morskiego,
 • organizacją ruchu.

Po studiach z nawigacji absolwent może pracować jako marynarz, oficer pokładowy na statku, inspektor portowy, czy armator. Ścieżkę kariery absolwentom otwiera także Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa.

Zarobki po nawigacji

Zarobki nawigatora są uzależnione od konkretnego stanowiska. Nawigator może pracować na różnych posadach, dlatego zarobki są rozbieżne. Przykładowo marynarz zarabia ok. 4 tys. euro. Oficer statku kilkaset więcej. Natomiast kadet w okolicach najniższej krajowej. Na zarobki nawigatora wpływ ma to, gdzie dokładnie jest zatrudniony, jaką uczelnie skończył i jaki ma staż pracy. Jest to jednak kierunek dochodowy, który pozwala na życie na wysokim poziomie. Trzeba się jednak liczyć z ryzykiem zawodowym, dużą odpowiedzialnością i częstą nieobecnością w domu.

Nawigacja to kierunek studiów dla osób, które nie boją się wyzwań i potrafią poradzić sobie w trudnych sytuacjach. Dobrze dostosowują się do zmian i chcą poszerzać własne horyzonty. Możliwości zatrudnienia w charakterze nawigatora są wyższe szczególnie na północy kraju.

Oceń artykuł
0/5 (0)