Reklama

Najniższa krajowa 2022. Sprawdź stawki netto i brutto

Znamy stawki płacy minimalnej 2022. Od stycznia 2022 roku minimalne wynagrodzenie jest wyższe o 210 zł w stosunku do ubiegłego roku. Wraz z nową stawką zmianom uległy także inne świadczenia. Sprawdź wysokość płacy minimalnej 2022 netto.

Płaca minimalna 2022 - monety i kalkulator na stole

W 2021 roku stawka płacy minimalnej wyniosła 2800 złotych brutto, co dało na rękę około 2062 złote na umowie o pracę. Zmiany związane z Polskim Ładem nie dawały Polakom pewności co do sytuacji finansowej na rok 2022. Jednak ostatecznie w tym roku minimalne wynagrodzenie wzrosło. Stawka została podniesiona do 3010 złotych brutto. Jak zmiana wysokości płacy minimalnej wpływa na wysokość innych świadczeń?

Płaca minimalna 2022 netto i brutto: stawki

W stosunku do 2021 roku wynagrodzenie minimalne w 2022 wzrosło o 7,5%. Według prognoz rządu najniższe wynagrodzenie ma stanowić nieco ponad 50% do płacy przeciętnej na 2022 rok. W 2022 wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 3010 zł brutto, czyli 2363 zł netto. Wysokość minimalnej stawki godzinowej za pracę wynosi natomiast 19,70 zł brutto, z tej kwoty pracownik dostanie 13,91 zł netto.

Minimalne wynagrodzenie 2022 a Polski Ład

Polski Ład wprowadził wiele zmian podatkowych, które będą miały wpływ na wynagrodzenia pracowników. Od stycznia nie można zmniejszyć podatku dochodowego z tytułu składki zdrowotnej. Składka w wysokości 9% jest wyznaczana od podstawy opodatkowania. Dotąd 7,75% jej wysokości można było odliczyć od podatku. Więc dochód pracownika będzie mniejszy o 9% podstawy, czyli pełną składkę zdrowotną. Pozytywną wiadomość stanowi natomiast podniesienie kwoty wolnej od podatku z 8 tys. zł do 30 tys. zł. Ponadto w 2022 r. od płacy minimalnej nie pobiera się już podatku dochodowego. Pod warunkiem, że pracownik złoży dokument PIT-2.

Pensja minimalna 2022 – składniki wynagrodzenia

Wynagrodzenie minimalne podane w brutto oczywiście nie w pełni trafi do kieszeni pracownika. W 2022 jest ono pomniejszane o składniki wynagrodzenia, które wynoszą:

 • 293,78 zł – składka emerytalna;
 • 45,15 zł – składka rentowa;
 • 73,75 zł – składka chorobowa;
 • 233,76 zł – składka zdrowotna.

Natomiast minimalna stawka godzinowa udzielana na podstawie umowy zlecenia także zostanie pomniejszona. Od 19,70 zł brutto (wysokości minimalnej stawki godzinowej) zostanie odjęta:

 • składka zdrowotna – 1,57 zł;
 • składka chorobowa – 0 zł;
 • składka emerytalna – 1,92 zł;
 • składka rentowa – 0,30 zł;
 • podatek zryczałtowany – 2 zł.

Wynagrodzenie minimalne a wymiar etatu

Pracownik, który pracuje na pełen etat, otrzyma 3010 zł brutto, jednak w niepełnym wymiarze czasu pracy zatrudniony zarobi mnie. Ile? Pracując na:

 • na 3/4 etatu – 2257,50 zł;
 • 2/3 etatu – 2006,66 zł;
 • 1/2 etatu – 1505 zł;
 • 1/3 etatu – 1003,33 zł;
 • 1/4 etatu – 752,50 zł.

Minimalne wynagrodzenie 2022 a minimalna stawka godzinowa za pracę w porze nocnej

Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Ten jest naliczany od przepracowanej godziny. Wysokość dodatku stanowi 20% stawki godzinowej pensji minimalnej, jednak pracodawca może ustalić wyższy dodatek. Ile zatem wyniesie minimalny dodatek w 2022 roku?

 • 3,96 zł w styczniu;
 • 3,76 zł  w lutym;
 • 3,27 zł w marcu;
 • 3,76 zł w kwietniu;
 • 3,58 zł w maju;
 • 3,58 zł w czerwcu;
 • 3,58 zł w lipcu;
 • 3,42 zł w sierpniu;
 • 3,42 zł we wrześniu;
 • 3,58 zł w październiku;
 • 3,76 zł w listopadzie;
 • 3,58 zł w grudniu.

Minimalne wynagrodzenie 2022 a inne świadczenia

Minimalne wynagrodzenie stanowi podstawę do wyznaczania wielu innych świadczeń pracowniczych. Dlatego wzrost płacy minimalnej do 3010 zł brutto ma wpływ na ich wysokości. Co się zmieni?

 1. Wynagrodzenie pracownika za przestój. Jeśli pracownik był zdolny do wykonywania pracy, lecz z przyczyn dotyczących pracodawcy jej nie wykonywał, to należy mu się wynagrodzenie nie niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy może wynieść tyle, ile wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika określonego stawką godzinową lub miesięczną, albo 60% wynagrodzenia obliczonego jak wynagrodzenie za urlop, jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania.
 2. Odszkodowanie za naruszenie zasad równego traktowania. Świadczenie dotyczy osób, wobec których pracodawca naruszył zasadę równego traktowania, np. ze względu na religię, poglądy, czy płeć. Pracownikowi przysługuje wówczas odszkodowanie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.
 3. Odszkodowanie za mobbing. Za uporczywe i długotrwałe nękanie pracownika zgodnie z art. 94(3) § 4 pracownik może wymagać od pracodawcy odszkodowania w wysokości minimum minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 4. Odprawa. Maksymalna kwota odprawy w zawiązku z rozwiązaniem z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników nie może przekroczyć 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. Zatem w 2022 roku maksymalna kwota odprawy wynosi 45150,00 zł.
Oceń artykuł
2.4/5 (11)