Tłumacz przysięgły, czyli dobre zarobki za znajomość języka

Tłumacz przysięgły jest prestiżowym zawodem, który może być bardzo dobrym wyborem po studiach lingwistycznych i filologicznych. Doskonała znajomość języków obcych to przepustka do udanej kariery zawodowej. Ile może zarobić tłumacz?

Tłumacz przysięgły - tłumacz przysięgły podczas pracy nad tłumaczeniem

Tłumacz przysięgły to zawód, który nadal cieszy się sporą popularnością wśród zawodów lingwistycznych. Wiąże się z szeroko rozumianym szacunkiem społecznym oraz wysokimi zarobkami. Najpopularniejszy zawód to tłumacz przysięgły języka angielskiego, jednak znacznie wyższe wynagrodzenie osiągają tłumacze innych języków obcych. Jak wygląda praca tłumacza przysięgłego? Czy tłumacz przysięgły to stanowisko dla każdego? Jak zdobyć uprawnienia tłumacza przysięgłego? A w końcu — na jakie zarobki może liczyć tłumacz przysięgły?

Tłumacz przysięgły – kto to?

Jeszcze kilka lat temu znajomość języka obcego w dobrym stopniu było dużym atutem na rynku pracy, wyróżniającym kandydata na pracownika spośród całej reszty. Obecnie znajomość jednego języka nie jest niczym wyjątkowym, ponieważ wiele osób włada dwoma lub nawet trzema językami. Mimo wszystko, doskonałe umiejętności lingwistyczne potwierdzone certyfikatami to najbardziej uniwersalny atut, jaki może posiadać pracownik. Jednym z zawodów opierających się na znajomości innych języków jest tłumacz przysięgły, czyli osoba zajmująca się tłumaczeniami dokumentów sądowych i urzędowych.

Bardzo często uwierzytelnia obcojęzyczne odpisy, współpracuje ze służbami bezpieczeństwa, organami państwowymi, a także sędziami. Ze względu na prestiż i odpowiedzialność jego zarobki są na wysokim poziomie, dlatego warto przemyśleć ścieżkę kariery tłumacza przysięgłego. Warto także zaznaczyć, że tłumaczem przysięgłym może zostać tylko osoba posiadająca ku temu stosowne uprawnienia tłumacza przysięgłego, które gwarantują najwyższą jakość tłumaczeń.

Zobacz też: Certyfikaty z języka angielskiego. Czym się różnią i które wybrać?

Tłumacz przysięgły: jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Z oczywistych względów warto zadbać o doskonałą znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Tłumacz przysięgły to najczęściej osoba, która uzyskała stopień magistra na studiach związanych z filologią. Jako że jest to zawód zaufania publicznego, ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego określa wszystkie wymagania, jakie musi spełniać:

 • obywatelstwo polskie lub innego kraju Unii Europejskiej
 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • znajomość języka polskiego
 • brak karalności za przestępstwo umyślne, skarbowe lub nieumyślne przestępstwo gospodarcze
 • tytuł magistra
 • zdanie państwowego egzaminu z umiejętności tłumaczenia

Wyżej wspomniany egzamin to wymóg związany ze wpisem na listę państwowych tłumaczy przysięgłych. Aby zdać egzamin, najpierw trzeba złożyć odpowiedni wniosek i czekać na przydzielenie terminu. Test składa się z formy ustnej i pisemnej. Sprawdza nie tylko umiejętności językowe, ale także znajomość kultury i ekonomii. Po zdanym egzaminie wystarczy złożyć wniosek o wpis na listę tłumaczy przysięgłych.

Tłumacz przysięgły musi odznaczać się wyjątkową uważnością, znajomością prawa, ustaw i rozporządzeń, a także szeroką wiedzą z wielu dziedzin życia. Tłumaczenie to nie tylko suchy tekst, ale również odpowiednie konteksty i nacechowania, które oddają rzeczywisty charakter dokumentu. Tłumacz przysięgły to osoba skupiona na swoim zadaniu, pragmatyczna i bezstronna. Potrafi zachować obiektywność w swoich osądach i odciąć życie prywatne od życia zawodowego.

Jakie uprawnienia ma tłumacz przysięgły?

Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego określa jego obowiązki i uprawnienia. Jego główne zadania to sporządzanie tłumaczeń, poświadczeń, odpisów pisemnych oraz tłumaczenia ustne.

Jako że jest urzędnikiem państwowym, nie może odmówić tłumaczeń zleconych w procesach sądowych, przez prokuratora, na żądanie policji lub organów administracji publicznej. W przypadku odmowy może zostać ukarany naganą albo nawet utratą praw do wykonywania zawodu.

Ponadto tłumacz przysięgły jest zobligowany do wykonywania powierzonych mu tłumaczeń ze szczególną starannością oraz bezstronnością, zgodnie z zasadami przepisów prawa.

Tłumacz przysięgły – ile można zarobić?

Każdy, kto myśli nad rozpoczęciem pracy tłumacza przysięgłego zastanawia się, na jakie może liczyć zarobki. W przypadku tłumaczeń dla osób prywatnych stawki są ustalane całkowicie dowolnie, w zgodzie z obowiązującymi realiami rynku.

Jednak tłumacz przysięgły, jako urzędnik państwowy musi podejmować się zadań zleconych przez organy administracji państwowej. Rozporządzenie zatwierdzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości określa wysokość wynagrodzenia za sporządzenie tłumaczenia poświadczonego (za gotowe tłumaczenie). Ustawa o zawodzie tłumacza przedstawia cennik za stronę tłumaczonego tekstu:

Strona tłumaczenia na język polski:

 • z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego – 23 zł
 • innego języka europejskiego i języka łacińskiego – 24,77 zł
 • języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem łacińskim 30,07
 • języka pozaeuropejskiego posługującego się alfabetem niełacińskim lub ideogramami 33,61

Strona tłumaczenia z języka polskiego na język obcy:

 • na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski – 30,07 zł,
 • inny język europejski i na język łaciński – 35,38 zł,
 • język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim – 40,69 zł,
 • język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami – 49,54 zł

Warto wiedzieć, że jeśli tłumaczenie musi zostać przeprowadzone w trybie przyspieszonym, to wyżej wymienione stawki wzrastają o 100%.

Oceń artykuł
4/5 (2)