Zasiłek dla bezrobotnych – jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać?

Zasiłek dla bezrobotnych jest zapomogą dla osób, które w danym momencie życia nie posiadają pracy i stałego wpływu finansowego. Aby go otrzymać, należy spełniać określone warunki. Zapoznaj się z nimi w poniższym artykule. 

zasiłek

Zasiłek dla bezrobotnych i warunki, które musisz spełniać

Każdej osobie bezrobotnej, która zarejestruje się w urzędzie pracy, przysługuje prawo do zasiłku. Warunkiem do jej otrzymanie jest:

  • brak propozycji pracy, stażu lub przygotowania zawodowego od strony urzędu pracy
  • udowodnienie, że bezrobotny był zatrudniony w przeciągu ostatnich 18 miesięcy od dnia zarejestrowania na umowę o pracę i otrzymywał wynagrodzenie nie mniejsze niż stawka minimalna w kraju, od której była odprowadzana składka na Fundusz Pracy

Ponadto, osoba bezrobotna może otrzymać zasiłek również w przypadku, gdy pracowała na podstawie umowy zlecenie oraz prowadziła działalność gospodarczą. Jednak pod warunkiem, że otrzymywała pensję w wysokości stawki minimalnej i odprowadzała składki na Fundusz Pracy oraz Ubezpieczenie Zdrowotne.

Uwaga! Kuroniówka (inaczej zasiłek dla bezrobotnych) nie przysługuje osobom, które prowadząc własną działalność gospodarczą, opłacały tylko preferencyjne składki ZUS. Wynika to z faktu, iż podstawa wymiaru składek preferencyjnych jest znacznie niższa niż w przypadku minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Dodatkowo, jeśli sam złożyłeś wypowiedzenie swojemu Pracodawcy, lub rozwiązałeś ją za porozumieniem stron, prawo do zasiłku otrzymasz dopiero po 90 dniach od zakończenia współpracy. Również okres czasu pobierania składek może zostać skrócony od 3 do 9 miesięcy w ciągu roku.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – omówienie i wzór dokumentu

Jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie pracy?

Jeśli chcesz zarejestrować się do urzędu pracy, będziesz potrzebować kilka niezbędnych dokumentów. Są to:

  • dowód osobisty lub paszport
  • oświadczenie dotyczące miejsca zameldowania
  • świadectwo ukończenia szkoły, dyplomy z kursów lub uczelni wyższych
  • świadectwa pracy
  • oświadczenia stwierdzające zakaz wykonywania określonych prac, np. praca na wysokościach, przy komputerze czy dużym hałasie

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych?

Według strony praca.gov.pl zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez okres od 6 do 12 miesięcy. Każdego roku, z dniem 1 czerwca kuroniówka podlega waloryzacji. Rodzaje zasiłku dzielą się na podstawowy, obniżony (80% podstawy) i podwyższony (120% podstawy). Wysokość kwoty zależy od stażu pracy. Aktualny zasiłek dla bezrobotnych, ważny od 1 czerwca 2019 r. i trwający do końca maja 2020 roku, wygląda w poniższy sposób:

  • Podstawowy (uprawnia do zasiłku według staż pracy od 5 do 20 lat) przez pierwsze 3 miesiące wynosi 847,80 zł brutto, a przez kolejne 665,70 zł brutto
  • Obniżony (80%) (uprawnia do zasiłku według stażu pracy poniżej 5 lat) przez pierwsze 3 miesiące wynosi 678,30 zł brutto, a przez kolejne 532,60 zł brutto
  • Podwyższony (120%) ( uprawnia do zasiłku według stażu pracy wynoszącego co najmniej 20 lat) przez pierwsze 3 miesiące 1017,40 zł brutto, a przez kolejne 798,90 zł brutto

Kuroniówka przyznawana jest zazwyczaj na okres 6 miesięcy, jednak w zależności od Twojego miejsca zamieszkania, zasiłek może wydłużyć się aż do roku. Jeśli mieszkasz w miejscu, w którym istnieje duża stopa bezrobocia przekraczająca 150 procent, kwota od urzędu pracy będzie wpływać do Ciebie przez 12 miesięcy. Jeśli przekroczyłaś/eś 50. rok życia oraz masz na utrzymaniu dziecko, które nie ukończyło jeszcze 15 roku życia, również możesz liczyć na zasiłek wpływający równolegle co miesiąc w ciągu jednego roku.

Uwaga! Zasiłek dla bezrobotnych zaliczany jest do stażu pracy. Jednak jeśli nie posiadasz prawa do kuroniówki (czyli zasiłki), samo zarejestrowanie się w urzędzie pracy o niczym nie świadczy. Pierwszą wypłatę z zasiłku otrzymasz do 14. dnia kolejnego miesiąca.

Czy istnieją inne rodzaje zasiłków?

Każdy bezrobotny może ubiegać się o dodatkowe przysługujące mu zasiłki, są nimi na przykład stypendium na studia podyplomowe (169,60 zł brutto), stypendium na kontynuację nauki (847,80 zł brutto), zasiłek przedemerytalny (1070,99 zł brutto) czy stypendium szkoleniowe, stażowe oraz przygotowanie zawodowe dla dorosłych (1017,40 zł brutto).

Zasiłek dla bezrobotnych, kiedy możesz go utracić?

Kuroniówkę tracisz w momencie, kiedy Twój status osoby bezrobotnej uległ przedawnieniu, czyli tak jak wyżej wspominaliśmy po okresie 6. lub 12. miesięcy. Jednak podobnie dzieje się w przypadku, kiedy bez konkretnego uzasadnienia odmówisz urzędowi pracy propozycji szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego, zatrudnienia, badań lekarskich i psychologicznych czy wykonywania prac interwencyjnych.

Dodatkowo przeczytaj: Zasiłek dla bezrobotnych – ile wynosi i komu przysługuje?

Oceń artykuł
5/5 (2)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora