Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Omówienie i wzór dokumentu

Według Kodeksu pracy zarówno pracodawca, jak i pracownik może rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron. Jest to najkorzystniejsza forma zakończenia współpracy. Sprawdź, jak napisać rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Wzór pomoże Ci w przygotowaniu wniosku.

wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron - wzór

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia uznawane jest za najłagodniejszą formę rozwiązania stosunku pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Zastanawiasz się jak napisać rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron? Zarówno jedna, jak i druga strona ustala datę, w której nastąpi definitywne zakończenie współpracy. Pamiętaj jednak, że jeśli Ty lub Twój pracodawca nie zgodzi się na taką formę wypowiedzenia, zostaje ono automatycznie unieważnione. W dodatku nie jest wymagane podanie przyczyny rezygnacji z dalszej współpracy i jej uzasadnienie.

Dokument potwierdzający porozumienie stron – wzór

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron nie przewiduje potwierdzenia na piśmie, równie dobrze może to nastąpić w formie słownego oświadczenia. Warto jednak posiadać dokument, na podstawie którego można się powołać i potwierdzić porozumienie stron. Wzór takiego wniosku powinien zawierać informację dotyczące pracownika oraz pracodawcy: dane osobowe, kontaktowe i dane firmy, w której nastąpiło zatrudnienie. Ważne jest umieszczenie daty i miejsca sporządzenia wniosku w prawym górnym rogu. W treści dokumentu należy zawrzeć termin zakończenia współpracy, który powinien być uzgodniony przez obie strony, a także zaznaczyć, że zależy nam na wypowiedzeniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Wzór przygotowanego dokumentu znajdziesz poniżej.

Wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron – wzór

Przygotowaliśmy wzór wypowiedzenia umowy na mocy porozumienia stron, który pomoże w przygotowaniu wniosku. Gotowy dokument ułatwi dopełnienie wszelkich formalności, związanych z zakończeniem współpracy i przyspieszy proces wypowiedzenia umowy, abyś mógł zacząć przeglądać nowe oferty pracy.

rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron – DARMOWY WZÓR DO POBRANIA

…………………………….
(data, miejscowość)

…………………………….
…………………………….
…………………………….
(dane pracownika)

…………………………….
…………………………….
…………………………….
(dane pracodawcy)

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ NA MOCY POROZUMIENIA STRON

Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę zawartej w dniu ……………………………. pomiędzy …………………………….

a ……………………………. na mocy porozumienia stron. Jako datę zakończenia stosunku pracy proponuję ……………………………. .

Z poważaniem
…………………………….

Czy rozwiązanie umowy za porozumieniem stron dotyczy każdej formy współpracy?

Każda umowa o pracę może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, zarówno ta zawarta na okres próbny, jak i na czas określony lub nieokreślony. Szukając informacji o tym, jak napisać rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, warto skorzystać w pewnych źródeł. Regulacje prawne opisuje Kodeks pracy, a te dotyczące rozwiązania umowy za porozumieniem stron – art.30 tego dokumentu. Oprócz tego pracownik chroniony, czyli taki, który jest w ciąży lub został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, też się do tego zalicza. Osoby zatrudnione na umowie zlecenie, podlegają regulacjom zawartym w Kodeksie cywilnym i nie obejmuje ich rozporządzenie opublikowane w Kodeksie pracy.

Możliwości wypowiedzenia umowy o pracę na mocy porozumienia stron – wzór 

Istnieje kilka sposobów na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Wzór z ofertą rezygnacji za porozumieniem stron może zostać przekazany pracownikowi- wtedy niezbędny będzie jego podpis pod wnioskiem. Można również wspólnie zawrzeć porozumienie lub to pracownik może wręczyć wniosek pracodawcy. Każda ze stron ma prawo na rezygnację współpracy za porozumieniem stron. 

możliwości rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Pamiętaj! Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron nie posiada żadnych odgórnie ustalonych ograniczeń w formie okresu wypowiedzenia. Zakończenie umowy następuje po obopólnym ustaleniu daty jej rozwiązania. Może to nastąpić za tydzień, miesiąc, rok lub w nawet trybie natychmiastowym.

Oceń artykuł
4.3/5 (3)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora