Wypowiedzenie umowy na czas określony. Darmowy wzór dokumentu i omówienie

Wypowiedzenie umowy na czas określony to dokument wystawiany przez pracodawcę lub pracownika oznaczający zakończenie współpracy. Jako że pracownicy są chronieni przez kodeks pracy – cały proces musi przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Czym jest umowa na czas określony i jak ją wypowiedzieć?

czarno białe zdjęcie z biurkiem i artykułami biurowymi

Wypowiedzenie umowy na czas określony przez pracownika

Każdy człowiek wyrażający chęć wypowiedzenia umowy o pracę musi zdawać sobie sprawę z obowiązków, jakie na nim ciążą. Warto wiedzieć, że według artykułu 55. kodeksu pracy, aby wypowiedzenie umowy na czas określony doszło do skutku – pracownik powinien przedstawić określone powody. Złożenie takiego wniosku rozpocznie u pracownika okres wypowiedzenia. Jeśli wypowiedzenie można uznać za bezzasadne, istnieje ryzyko ukarania pracownika. Z drugiej strony, jeżeli pracownik wykazał poważne nadużycia lub niedopełnienie obowiązków przez pracodawcę, może liczyć na odszkodowanie. 

Umowa o pracę na czas określony – co to jest?

Jest to rodzaj umowy o pracę charakteryzujący się z góry określonym terminem ustania stosunku pracy. Jeżeli obie strony chwalą sobie współpracę, mogą przedłużyć umowę o następny okres lub podpisać ją na czas nieokreślony. Warto dodać, że maksymalna długość umowy terminowej z jednym pracodawcą to 33 miesiące.

Wypowiedzenie umowy na czas określony przez pracodawcę

Pracodawca, który chce zwolnić pracownika, powinien przedstawić mu wypowiedzenie umowy na tyle wcześnie, aby zatrudniony mógł się z nim zapoznać i rozpocząć poszukiwania nowej pracy. Od kilku lat ustanie stosunku pracy tego typu, wiąże się z okresem wypowiedzenia zależnym od stażu pracy:

  • 2 tygodnie wypowiedzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy
  • 1 miesiąc wypowiedzenia w przypadku przynajmniej 6 miesięcy zatrudnienia
  • 3 miesiące to okres wypowiedzenia każdego pracownika, który przepracował w firmie co najmniej 3 lata

Dochowanie okresów wypowiedzenia jest bardzo ważne, dlatego każdy, kto otrzyma dokument od swojego przełożonego, powinien sprawdzić, czy wszystkie terminy zgadzają się z kodeksem pracy. W innym przypadku osoba, której wręczono wypowiedzenie, może skierować sprawę do sądu pracy.

Wypowiedzenie umowy na czas określony – wzór

Dokument, który dostarcza pracodawca, powinien być stworzony według zasad zawartych w kodeksie pracy. To przede wszystkim wypowiedzenie przekazane w formie pisemnej, najczęściej dostarczane jako list polecony. Jakie dane powinno zawierać?

  • dane pracownika oraz pracodawcy;
  • miejscowość i datę;
  • informację o tym, jaki okres wypowiedzenia przysługuje pracownikowi;
  • miejsce na podpis pracodawcy oraz pracownika;
  • określenie rodzaju wykonywanej umowy.

Warto przypomnieć, że wypowiedzenie umowy może nastąpić także ze strony pracownika. Teoretycznie może mieć formę ustną, jednak zawsze warto stworzyć dokument, aby mieć pewność, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. 

Jak wygląda wzór wypowiedzenia składanego przez zatrudnionego?

…………………………………..

(miejscowość i data)

…………………………………..

(imię i nazwisko pracownika)

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiadam umowę o pracę zawartą …………………………………………… w ………………………………………….. pomiędzy …………………………………, a …………………………….. z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wynoszącego…………………………… .

 

Z poważaniem

……………………………………………

(podpis pracownika)

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia

……………………………………………

(podpis pracodawcy)

Pobierz za darmo wzór PDF wypowiedzenia umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy na czas określony a przyczyna

 W większości przypadków rozwiązanie umowy na czas określony wręcza się pracownikowi bez podania przyczyny. Jednak warto wiedzieć, że istnieją sytuacje, kiedy przełożony będzie musiał podać powód, dla którego zwolnił osobę zatrudnioną na czas określony. Wystarczy, że pracownik oskarży go o dyskryminację na tle religijnym, rasowym, płciowym lub innym.

 

Sprawdź też: Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – wady i zalety

 

Oceń artykuł
5/5 (5)