Praca w ZUS – jak wygląda? Gdzie szukać ofert pracy?

Praca w ZUS kojarzy się ze stabilnym zatrudnieniem na długie lata, dodatkami pieniężnymi i szacunkiem. Nic więc dziwnego, że do pracy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest wielu chętnych. Sprawdźmy zatem, jak wygląda praca w Zakładzie, jakie zarobki gwarantuje organizacja i gdzie szukać ofert pracy.

Praca w ZUS - logotyp ZUS na ścianie budynku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych stanowi państwową jednostkę organizacyjną. Celem Zakładu jest realizowanie zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Wcześniej obowiązki ZUS pełniło kilka innych instytucji, zatem obszar działań ZUS jest bardzo rozbudowany. O tym mówi nam treść ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, jak i sam statut ZUS. Pracownicy ZUS wykonują zadania, które polegają na realizacji założeń przepisów ubezpieczeniowych. Wszystkie obowiązki skupiają się zatem m.in. na ustalaniu obowiązku ubezpieczeń społecznych, przyznawaniu prawa do określonych świadczeń, pobieraniu składek na ubezpieczenia, Fundusz Pracy, czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Do zadań wchodzi ogólna obsługa kont płatników.

Praca w ZUS – gdzie szukać ofert pracy?

Oferty pracy w ZUS raczej rzadko pojawiają się na popularnych portalach z ogłoszeniami pracy. Jednak to nie oznacza, że nie ma ich wcale. Czasem można na nie natrafić, ale większe szanse na bezpośrednie znalezienie ofert pracy w ZUS daje oficjalna strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aby odnaleźć ogłoszenia, należy wejść w zakładkę “O ZUS”, następnie “Praca w ZUS”.  Wówczas obok pojawi się lista rozwijana, z której użytkownik ma do wyboru:

 • Aktualne ogłoszenia o pracę
 • Praca dla lekarzy orzeczników
 • Praca dla lekarzy członków komisji lekarskich
 • Praca dla lekarzy
 • Praktyki i staże

Z boku znajdują się również informacje istotne dla potencjalnych kandydatów i stażystów, dotyczące klauzuli RODO, czy przybliżające kodeks etyki pracownika ZUS.

Wybierając zakładkę “Aktualne ogłoszenia o pracę” portal przenosi nas do listy wszystkich stanowisk, na jakie są obecnie poszukiwani pracownicy. Jednak filtrowanie umożliwia wybór tej, która jest najbliżej miejsca zamieszkania potencjalnego kandydata.

Ofert pracy można także szukać w Biuletynie Informacji Publicznej lub Centralnej Bazie Ofert Pracy, gdzie znajduje się również wiele innych ogłoszeń z propozycjami zatrudnienia w organach administracji publicznej, jak i u pracodawców sektora prywatnego. Osoby, które wolą szukać pracy z pominięciem poszukiwań na konkretnych stronach, mogą po prostu wpisać w wyszukiwarkę np. „praca ZUS – oddział we Wrocławiu” lub w innym, wybranym mieście.

Stanowiska pracy w ZUS

Wybierając na stronie daną ofertę, od razu pokazuje się rozbudowana karta stanowiska. W zakładce dowiadujemy się o tym, w jakiej jednostce dokładnie posada występuje, jaki jest zakres obowiązków pracownika, rodzaj umowy zawieranej z pracownikiem, wymagania względem kandydata co do edukacji, doświadczenia, czy kompetencji zawodowych miękkich. Jakie zatrudnienie oferuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych? Praca w organizacji dotyczy takich stanowisk jak np.:

 • Stanowisko ds. orzecznictwa
 • Analityk ds. ulg i umorzeń
 • Stanowisko ds. obsługi korespondencji
 • Stanowisko ds. przyznawania wypłat i zasiłków
 • Stanowisko ds. ochrony danych osobowych i informacji niejawnych
 • Stanowisko ds. rozliczeń
 • Stanowisko ds. zamówień publicznych

Wśród pracowników znajdziemy natomiast, takie określenia jak „starszy referent”, „starszy specjalista”, czy „starszy inspektor”.

Obowiązki pracownika ZUS

Jak już wspomniano na początku artykułu, pracownicy ZUS wykonują zadania mające na celu ogólną wydolność polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Z tego względu wszystkie działania, jakie wykonują pracownicy ZUS, opierają się na czynnościach zmierzających do:

 • Poszerzania wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych.
 • Ustalenia obowiązku ubezpieczeniowego
 • Pobierania składek
 • Dokonywania rozliczeń z płatnikami
 • Dozorowania indywidualnych kont bankowych
 • Wydawania opinii na temat aktów prawnych
 • Sprawowania kontroli nad orzecznictwem w sprawie niezdolności do pracy
 • Nadawania legitymacji emeryta-rencisty
 • Prognozowania sytuacji ubezpieczeniowej
 • Zarządzania środkami Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz Funduszu Alimentacyjnego

Jednak na wszystkie te zadania wpływa wspólna praca osób zajmujących różne stanowiska. Zatem ostateczne obowiązki są uzależnione od konkretnego zawodu. Już w ofertach pracy wyszczególnione są obowiązki pracownika ZUS. To np.:

 • W przypadku stanowiska ds. rozliczeń

“rozlicza konta płatników składek i w zależności od ustalonego na koncie płatnika salda podejmuje działania zmierzające do odzyskania należności bądź likwidacji nadpłaty.”

 • Na stanowisku ds. zamówień publicznych

„przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień w ramach postępowań należących do zakresu działania Wieloosobowego stanowiska ds. zamówień publicznych”

 • W przypadku stanowiska ds. opracowania decyzji i korespondencji

„Pracownik zatrudniony na tym stanowisku zapewnia opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.”

Praca w ZUS – wymagane dokumenty

Niezależnie od wybranego stanowiska, osoby aplikujące do ZUS-u dla potrzeb procesu rekrutacji powinny dostarczyć podstawowe dokumenty, takie jak:

 1. CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Dokument potwierdzający wykształcenie.
 4. Dokument potwierdzający doświadczenie zawodowe.
 5. Podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Kandydaci aplikujący przez stronę internetową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mają znacząco ułatwione zadanie, gdyż znajduje się tam formularz aplikacyjny. Do wybranych pozycji wystarczy załączyć wskazane pliki i kolejno zaznaczyć zgody.

Ile zarabia pracownik w ZUS?

Jeszcze nie tak dawno prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informowała o zarobkach w ZUS-ie na poziomie 5844 zł brutto (4209 zł na rękę). Pracownicy Zakładu jednak podwyższyli te dane. Przeprowadzono ankietę, z której wynikało, że wynagrodzenie pracowników ZUS zwykle waha się w przedziale od 3410 zł do 4600 zł brutto, co przekłada się na od 2492 do 3331 zł netto. Według wyliczeń Gazety Wyborczej 61% badanych mieści się w tym zakresie, natomiast 15% osób uzyskuje najniższą krajową lub nieco ponad nią. Zgodnie z dalszymi wyliczeniami Gazety jedynie 5% ankietowanych uzyskuje deklarowane odgórnie zarobki w wysokości 5010 zł, z czego większość z nich zajmuje stanowiska kierownicze.

Praca w ZUS – bonusy i 13

Powyższa kwota, jaka wskazana została przez ZUS, rzeczywiście może tyle wynieść, jednak nie w przypadku regularnej pensji, a tej uwzględnionej ze wszystkimi składnikami wynagrodzeń. Pracownicy ZUS, jako urzędnicy państwowi mogą liczyć na szereg dodatków, które być może nie wpływają na konto z każdą pensją, lecz ostatecznie podwyższają wynagrodzenie w skali roku. Dodatki i poszczególne bonusy, jakie przysługują pracownikom ZUS, stanowią sporą zachętę dla kandydatów. W sektorze prywatnym wszelkie dodatki są dobrą wolą pracodawcy, który niekoniecznie musi je wprowadzić. Natomiast wynagrodzenia pracowników ZUS są regulowane przepisami. Co należy do tych dodatków?

 1. Nagroda jubileuszowa – przyznawana pracownikom za staż pracy, powtarzana co dany okres czasu.
 2. Odprawa – przyznawana w momencie odejścia pracownika na emeryturę.
 3. Trzynasta pensja – dodatkowe, pełne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi na początku roku za rok poprzedni.
 4. Nagroda uznaniowa – pracownik może ja otrzymać za wyróżniające się wzorowe wypełnianie swoich obowiązków.

Jak widać ogół dodatków przysługującym pracownikom ZUS może w ostateczności udowodnić, że zarobki w ZUS-ie są wyższe w skali roku niż jednorazowe wynagrodzenie.

Specyfika pracy w ZUS – warunki pracy

Praca w Zakładzie kojarzy się ze zmęczonymi pracownikami, którzy muszą godzinami słuchać interesantów, a co za tym idzie – poziom ich sympatii spada. Jest to jednak relikt przeszłości, a obsługa klientów jest na wysokim poziomie. W ostatnich latach Zakład przeszedł wiele zmian, budując przyjazne stanowisko pracy. Cała organizacja zadań w ZUS działa sprawnie, więc nie ma już obaw o długie kolejki, co zapewnia System Kierowania Ruchem. Brak presji w kwestii obsługi długich kolejek klientów wpływa na samopoczucie pracowników ZUS, które następnie przekłada się na efektywniejszą obsługę interesantów.  Będąc pracownikiem ZUS, trzeba się pogodzić z dłuższymi godzinami pracy w pewne dni. Ludzie nie są w stanie załatwić wszystkich spraw urzędowych w godzinach pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zatem zwykle w poniedziałki placówki działają w trybie przedłużonym – do godziny 18. Dzięki PUE ZUS pracownicy są w pewnym stopniu odciążeni, gdyż organizacja wielu spraw przebiega przez Internet.

Etyka pracownika ZUS

Jednym z obowiązków wszystkich pracowników ZUS jest przestrzeganie Kodeksu etyki pracownika ZUS. Praca jako urzędnik państwowy to w pewnym sensie służba obywatelom, zatem przedstawiciel organu obowiązany jest do przestrzegania pewnych zasad. W szczególności tych, które przyczyniają się do budowania wartości Organu, a zatem – zaufania, uczciwości i szacunku. Zgodnie z etyką pracownik m.in. powinien dbać o standardy świadczonych usług, zachować lojalność wobec pracodawcy, dbać o przyjazną atmosferę i dobre relacje, a także nie tolerować korupcji.

Cechy pracownika ZUS

Ze względu na środowisko pracy z ludźmi pracownik ZUS powinien być komunikatywny i radzić sobie w nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z interesantem. W końcu reprezentuje organ państwowy i jest odpowiedzialny za poziom jakości usług i wydolność systemu. Kandydat powinien radzić sobie w pracy stresowej, gdyż wielu klientów ma “bojowe” nastawienie i jest skorych do kłótni. Praca pod presją czasu to także norma pracy w ZUS-ie, trzeba sobie z nią radzić. Pracownik ZUS powinien również być empatyczny i każdego z klientów traktować z indywidualnym podejściem.

Praca w ZUS – opinie

Jak oczami pracowników wygląda praca w ZUS? Opinie nie są zachęcające. Pracownicy zwykle skarżą się na takie aspekty, jak:

 • niskie pensje,
 • przestarzałe pomieszczenia,
 • błędy systemowe,
 • mobbing,
 • nietolerancja zwolnień.

Jednak pracownicy wskazują również zalety, do których należy prestiż związany z pracą w Zakładzie, przyjazna atmosfera, czy spore premie. Mimo wielu negatywnych opinii warto jednak rozważyć zatrudnienie w ZUS, gdyż osoby zadowolone z pracy mogą nie czuć impulsu do opisania swoich doświadczeń.

CV i list motywacyjny do ZUS

Proces rekrutacji w ZUS jest bardzo rozbudowany i pracownicy zwykle czekają na decyzje w sprawie zatrudnienia dłużej niż w przypadku kandydatury u pracodawców sektora prywatnego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w procesie rekrutacji kontaktuje się wyłącznie z tym kandydatami, którzy spełniają formalne wymagania wobec kandydata. Ważne jest, by aplikacja zawierała wszelkie niezbędne dokumenty, gdyż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie rozpatruje niekompletnych ofert. Osoby, które prześlą swoją kandydaturę po wskazanych terminie, również nie są brane pod uwagę. Należy zatem z dużym zapasem czasu zabrać się za przygotowanie dobrego CV i listu motywacyjnego.

 • CV do ZUS

Jak napisać CV? Dobre CV do ZUS należy skonstruować schematycznie. To oznacza, że lepiej zachować ściśle formalny charakter i unikać różnorodnie kolorowych szablonów CV. W każdym punkcie dokumentu należy trzymać się odpowiedniego schematu. Trzeba pamiętać o wskazywaniu dat przy pozycjach dotyczących wykształcenia, czy poprzednich zatrudnień. Choć Zakład Ubezpieczeń Społecznych oczekuje również listu motywacyjnego, to i w CV nie zaszkodzi wpisać krótkiego podsumowania zawodowego. Należy w nim krótko się przedstawić i napisać jakiej pracy się szuka lub jakie jest nastawienie zawodowe kandydata. Należy pamiętać o podaniu danych kontaktowych. Można także wskazać profil zawodowy na Linkedinie, który przybliży rekruterom cechy kandydata.

Przede wszystkim należy pamiętać, że ZUS to organ państwowy, zatem formalizacja przebiega na wysokim poziomie. Wszystkie z dokumentów muszą być napisane bezbłędnie. Należy stosować zwrotów grzecznościowych i używać języka formalnego. List motywacyjny piszemy w odpowiedzi na konkretne stanowisko. Treść listu należy zatem dostosować do wymagań, jakie wymienione są w ogłoszeniu. W liście motywacyjnym trzeba krótko przedstawić swoje doświadczenie zawodowe, edukacje i oczekiwania. Następnie należy umotywować wybór pracy w ZUS. Trzeba wskazać na powody, jakie pchnęły kandydata do wyboru takiego stanowiska i w takim miejscu. Na koniec warto wrazić prośbę o pozytywne rozpatrzenie kandydatury. Ważne: w liście motywacyjnym tuż nad tytułem dokumentu trzeba wskazać stanowisko i numer oferty pracy, który znajduje się w ogłoszeniu. Np.:

Stanowisko: Stanowisko ds. rozliczeń

Nr oferty: 19/2022

Oceń artykuł
0/5 (0)