Jak zostać nauczycielem? Czy to trudne?

Zawód nauczyciela to odpowiedzialne zajęcie. Jego zadaniem jest przekazanie wiedzy młodym ludziom dopiero kształtującym swoje ambicje. Wobec kandydatów na nauczycieli są zatem stawiane wysokie wymagania. Jak zostać nauczycielem? Jaką wybrać ścieżkę edukacji?

Jak zostać nauczycielem - sala lekcyjna

System edukacji ma bardzo duży wpływ na to, jakimi stajemy się ludźmi. Jednak to nauczycieli, ich umiejętności nauczania i postawy wobec uczniów zapamiętujemy ze szkoły najbardziej. Dobry nauczyciel, który ma powołanie i lubi swoją pracę jest w stanie zainteresować uczniów przedmiotem i wpłynąć na decyzje o podjęciu w przyszłości kariery w danym zawodzie. Jak zostać nauczycielem?

Jak wygląda praca nauczyciela?

Nauczyciel jak sama nazwa wskazuje to osoba, która naucza. W zależności od zatrudnienia i kwalifikacji przekazuje wiedzę małym dzieciom, młodzieży, czy studentom. Nauczyciel prowadzi zajęcia w zakresie konkretnego przedmiotu. Zajmuje się planowaniem zajęć, ich organizacją, realizuje założenia programu nauczania. W przypadku młodszych dzieci i młodzieży kładzie nacisk nie tylko na cele edukacyjne, lecz także i wychowawcze.

Praca nauczyciela jest często postrzegana przez pryzmat krótkiego etatu, wolnych wakacji, ferii i innych dni, w które dzieci także mają wolne. Nauczyciele rzeczywiście mają więcej wolnego, jednak ich praca nie zawsze kończy się w szkole. Poświęcają swój czas wolny na planowanie zajęć, opracowywanie materiałów, czy sprawdzanie prac. Praca nauczyciela jest także stosunkowo nisko opłacana. Dlatego też w Polsce brakuje nauczycieli.

Kto może zostać nauczycielem?

Nauczanie dzieci i młodych ludzi to bardzo odpowiedzialny zawód. W końcu stanowią oni przyszłość narodu. Dlatego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stawia przed kandydatami pewne wymagania. By uczyć, przede wszystkim samemu trzeba być osobą uczoną. Konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego. Kolejny krok to ukończenie kursu pedagogicznego. Uprawnia on do nauczania w szkołach publicznych. Przekazuje wiedzę niezbędną w kontakcie z dziećmi w zakresie psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Jednak ukończenie studiów nie wystarcza. Konieczna jest także praktyka odbyta w szkole.

Jak zostać nauczycielem?

Nauczycielem może zostać osoba, która ma wykształcenie wyższe. Jednak to nie wszystko. Do pracy z dziećmi potrzebny jest odpowiedni warsztat pedagogiczny. Kandydaci, którzy myślą o pracy w zawodzie nauczyciela już w momencie wyboru szkoły średniej mogą udać się po maturze na studia pedagogiczne i wybrać specjalizację nauczycielską, np. w zakresie wczesnoszkolnym lub przedszkolnym. Należy ukończyć studia magisterskie. To mogą być studia jednolite lub II stopnia. W szkole podstawowej w klasach 1-3 do pełnienia zawodu nauczyciela wystarczy licencjat (przy spełnieniu odpowiednich warunków). Nie ważne, jaką szkołę wyższą się ukończy, może to być szkoła pedagogiczna o specjalizacji nauczycielskiej, czy uniwersytet. Istotne jest uzupełnienie swoich kwalifikacji. Kandydat ma więc do wyboru:

 • przygotowanie pedagogiczne;
 • studium pedagogiczne;
 • nauczycielskie studia podyplomowe.

Kandydaci na nauczycieli muszą odbyć kurs pedagogiczny. W czasie zajęć kandydat uzyskuje wiedzę na temat sposobów nauczania i na temat podstaw psychologii. Elementem kursy pedagogicznego są także praktyki w szkole. To czas, w którym nauczyciel ma szansę przetestować swoją wiedzę, umiejętności i odporność na trud zawodu nauczyciela.
Nie tylko nauczyciele muszą zadbać o przygotowanie pedagogiczne, lecz także inni pracownicy oświaty, którzy współpracują z dziećmi. To takie zawody jak pedagog, psycholog szkolny, czy opiekun przedszkolny.

 • Praktyka powinna trwać minimum 150 godzin;
 • teoria obejmuje minimum 270 godzin.

Aby zostać nauczycielem matematyki, wychowania fizycznego, angielskiego, czy biologii należy ukończyć szkołę wyższą właśnie na kierunku związanym z konkretnym przedmiotem.

Oprócz wykształcenia nauczyciel powinien także przestrzegać podstawowych zasad moralnych i spełniać warunki zdrowotne umożliwiające podjęcie zawodu.

Jak zostać nauczycielem przedmiotów zawodowych w technikum?

Jest kilka opcji, można:

 • ukończyć studia magisterskie na kierunku związanym z nauczanym przedmiotem oraz zdobyć przygotowanie pedagogiczne,
 • ukończyć studia magisterskie na kierunku związanym z treścią zajęć zgodnych z podstawą programową edukacji oraz odbyć przygotowanie pedagogiczne,
 • ukończyć studia magisterskie na dowolnym kierunku oraz ukończyć studia podyplomowe obejmujące zakres nauczanego przedmiotu i odbyć przygotowanie pedagogiczne.

Przedmiotów zawodowych można uczyć także po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, jeśli mają związek nauczanym przedmiotem i kandydat odbędzie przygotowanie pedagogiczne.

Można uczyć także po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku związanym z treścią przedmiotu nauczanego na danym etapie edukacji i po odbyciu przygotowania pedagogicznego.

Szczeble kariery nauczyciela

Zawód nauczyciela jest rozwojowy. Istnieją cztery stopnie kariery nauczyciela:

 • Nauczyciel stażysta – od tego stopnia zaczyna się przygoda świeżo wykwalifikowanego kandydata z nauczaniem.
 • Nauczyciel kontraktowy – zaakceptowany przez komisję kwalifikacyjną nauczyciel po odbyciu 9-miesięcznego stażu w szkole.
 • Nauczyciel mianowany – nauczyciel kontraktowy po dwóch latach pracy. Jak zostać nauczycielem mianowanym? Trzeba zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną.
 • Nauczyciel dyplomowany – może nim zostać nauczyciel mianowany (po przepracowaniu roku w tym charakterze) po odbyciu stażu na nauczyciela dyplomowanego. Komisja kwalifikacyjna decyduje o możliwości nadania tytułu.

Cechy dobrego nauczyciela

Ludzie, którzy mają już za sobą edukację, często skarżą się na nauczycieli, przywołując traumatyczne wydarzenia z dzieciństwa. Jak już wspomnieliśmy, zawód nauczyciela nie należy do łatwych i nie każdy nadaje się na to stanowisko. Nauczyciel powinien przynajmniej lubić dzieci, lecz być jednocześnie osobą stanowczą, która ma dobrze wykształcone umiejętności interpersonalne. W kształceniu młodych umysłów znaczenie ma umiejętność nawiązania z nimi poprawnych kontaktów i dobrych relacji. Nauczyciel powinien umieć zaciekawić swoim przedmiotem, być osobą charyzmatyczną i przyjaźnie nastawioną, lecz jednocześnie wystarczająco wymagającą, by uczniowie zdobyli wiedzę umożliwiającą nie tylko przejście do następnej klasy, lecz uzyskanie dobrych wyników na egzaminach.

Szkoła to pomieszanie środowisk. Do placówki uczęszcza wiele dzieci z poważanych, jak i niekiedy z dysfunkcyjnych rodzin. Nauczyciel powinien więc być osobą empatyczną, która stara się wyrównywać szanse wszystkich dzieci. Praca nauczyciela bywa także stresująca. Dzieci i młodzież nie zawsze dają prowadzić lekcje w spokoju, konieczne jest ich upominanie, co może sprawiać, że po całym dniu zajęć nauczyciel jest zmęczony i zniechęcony. Powinien jednak radzić sobie z oddzieleniem tych emocji, tak by nie odbijały się one na dzieciach, które w danym wieku po prostu nie zawsze potrafią się należycie zachować.

Zarobki nauczycieli

Zarobki nauczycieli uchodzą za niskie. To ile zarabia nauczyciel, jest uzależnione od jego kwalifikacji i stażu pracy. Zgodnie z nowelizacją Karty Nauczyciela od maja 2022 zarobki nauczycieli są wyższe o 4,4 proc. Po zmianach wynagrodzenia nauczycieli z tytułem magistra i po przygotowaniu pedagogicznym mają być następujące:

 • nauczyciel stażysta – 3079 zł brutto;
 • nauczyciel kontraktowy – 3167 zł brutto;
 • nauczyciel mianowane – 3597 zł brutto;
 • nauczyciel dyplomowany – 4224 zł.

Rynek pracy dla nauczycieli

Barometr zawodów na 2023 rok ukazuje, że w wielu częściach kraju ma wystąpić deficyt pracowników w charakterze nauczycieli. Zawód ten wiąże się z koniecznością edukacji i niskimi zarobkami. Warto jednak pamiętać, że nauczyciel nie musi pracować jedynie w szkole publicznej. Ma inne możliwości zawodowe, także w szkołach prywatnych. Może także dorabiać, udzielając korepetycji.

Co daje praca jako nauczyciel?

Praca nauczyciela w zależności od przedmiotu nauczania może wyglądać zupełnie inaczej. Inna jest charakterystyka pracy nauczyciela matematyki, a inna nauczyciela plastyki. Praca nauczyciela jest trudna, szczególnie jeśli pracownik ma kontakt z dziećmi w okresie dojrzewania. Buntownicze zachowanie i niechęć do nauki uczniów może powodować trudności w prowadzeniu lekcji.

Niskie zarobki także nie zachęcają do wykonywania zawodu nauczyciela. Ponadto wiąże się on z dużą odpowiedzialnością i często obarczeniem winy przez rodziców za wyniki w nauce dzieci. Praca jako nauczyciel daje jednak dużo satysfakcji, gdy przynajmniej część uczniów korzysta z przekazanej wiedzy i uzyskuje dobre oceny. Nauczyciel to zawód zaufania publicznego wiąże się z pewnego rodzaju prestiżem, a i sam pracownik oświaty przyczynia się do budowania lepszej przyszłości kraju poprzez edukację przyszłych pracowników i przedsiębiorców.

Oceń artykuł
0/5 (0)