Wypowiedzenie umowy o pracę. Omówienie i wzór dokumentu

Jeśli chcesz złożyć wypowiedzenie umowy o pracę, najpierw sprawdź jak je dokładnie napisać. Zapoznaj się również z Kodeksem Pracy, który informuje o okresie wypowiedzenia według Twojej obecnej umowy.

wypowiedzenie

Wypowiedzenie umowy o pracę – co to  jest?

Rozwiązanie umowy o pracę to oświadczenie niewymagające zgody obydwu stron. Składamy je wtedy, kiedy chcemy zakończyć współpracę z daną firmą. Wyróżniamy trzy rodzaje wypowiedzenia, są to:

Rozumiemy, że proces składania wypowiedzenia wiąże się ze sporym stresem. Jednak nie musisz się niczego obawiać. Jeśli będziesz odpowiednio przygotowany i zapoznasz się ze swoimi prawami, wszystko pójdzie po Twojej myśli.

Zgodnie z Art. 30 Kodeksu Pracy, wypowiedzenie umowy o pracę można złożyć na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem lub bez okresu wypowiedzenia oraz z upływem czasu, na który była zawarta. Jeśli umowa o pracę została podpisana na okres próbny i jedna ze stron nie wyraziła zgody na jej przedłużenie, taki dokument z ostatnim dniem pracy jest już nieważny. Wypowiedzenie umowy o pracę musi być złożone na piśmie z podpisem obu stron w dwóch egzemplarzach. Jeśli pracownik zatrudniony był na umowę na czas nieokreślony, to jego obowiązkiem jest wyjaśnienie przyczyny swojego wypowiedzenia.

Jaki okres wypowiedzenia przysługuje przy rozwiązaniu umowy o pracę?

Według Kodeksu Pracy, rozwiązanie umowy z okresem wypowiedzenia zależne jest od rodzaju dokumentu, według którego przepracowaliśmy w danej firmie i okresu, na który została zawarta.

W przypadku umowy na czas próbny wygląda to następująco:

 • jeśli okres próbny trwa 2 tygodnie, wypowiedzenie wynosi 3 dni
 • jeśli okres próbny przekracza 2 tygodnie, wypowiedzenie wynosi 1 tydzień
 • jeśli okres próbny przebiega 3 miesiące, wypowiedzenie wynosi 2 tygodnie

Jeśli podpisaliśmy umowę na czas nieokreślony lub określony, okres wypowiedzenia wynosi:

 • 2 tygodnie, przy przepracowanych 6 miesiącach
 • 1 miesiąc, przy przepracowaniu więcej niż pół roku
 • 3 miesiące, przy przepracowaniu co najmniej 3 lat

Pamiętaj! Twój okres wypowiedzenia umowy o pracę wchodzi w czas stażu pracy.

Jeśli okres wypowiedzenia umowy o pracę jest dłuższy niż dwa tygodnie, wtedy naliczany jest od najbliższej niedzieli następującej od dnia złożenia dokumentu. W przypadku, gdy wypowiedzenie trwa miesiąc, wtedy ważne jest dopiero od początku następnego miesiąca.

Na przykład:

 • Jeśli złożyłaś/eś wypowiedzenie we wtorek, jesteś zatrudniony na umowę o pracę na czas określony i Twój okres pracy wynosi 5 miesięcy, to wypowiedzenie trwa 2 tygodnie i naliczane jest od poniedziałku następnego tygodnia.
 • Jeśli złożyłaś/eś wypowiedzenie 12.02., jesteś zatrudniony na umowę o pracę na czas określony i Twój okres pracy wynosi 9 miesięcy, to wypowiedzenie trwa miesiąc i naliczane jest od kolejnego miesiąca, czyli od 01.03. do 31.03.

Wypowiedzenie umowy o pracę – wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem jednostronnym, niewymagającym akceptacji drugiej strony. Jednak składając taki dokument do swojego pracodawcy, musisz otrzymać jego podpis na dwóch kopiach wypowiedzenia. Przy czym jedno zostawiamy mu, drugie bierzemy ze sobą. Wypowiedzenie nie trzeba dostarczyć osobiście, możemy wysłać je e-mailem lub pocztą. Jednakże i tak potrzebujemy pisemnego potwierdzenia otrzymania dokumentu. Pamiętaj, że jeśli nie jesteś zatrudniony na umowę na czas nieokreślony, nie musisz podawać swojej przyczyny wypowiedzenia. Jednak jeśli chcesz, możesz to zrobić.

Poniżej prezentujemy wzór poprawnego wypowiedzenia umowy o pracę:

wzór wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia

Pamiętaj! Jeśli istnieją ku temu powody, wypowiedzenie umowy o pracę możesz złożyć bez okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:

 • Pracodawca stosuje mobbing
 • Otrzymałeś zaświadczenie od lekarza, informujące o zakazie dalszego wykonywania swoich obowiązków, ze względu na jego szkodliwy wpływ na Twoje zdrowie

Jeśli składasz natychmiastowe wypowiedzenie umowy o pracę, musisz złożyć odpowiednie wyjaśnienie. Poniżej przedstawiamy formułkę, którą dodatkowo powinieneś umieścić w dokumencie.

W nagłówku napisz “Wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia”, a w treści:

“Zgodnie z Art. 55 Kodeksu Pracy, rozwiązuje umowę o pracę zawartą w dniu … w miejscowości … pomiędzy X (nazwa pracodawcy), a Y (imię i nazwisko pracownika) bez zachowania okresu wypowiedzenia.
Powodem rozwiązania niniejszej umowy jest … (treść uzasadnienia)”.

Wypowiedzenie umowy o pracę ze strony pracodawcy

Pracodawca zobowiązany jest do złożenia wypowiedzenia tylko w formie pisemnej. W innym przypadku nie jest ono ważne, a pracownik może powołać się na bezprawne rozwiązanie stosunku pracy do sądu i walczyć o swoje prawa. Pamiętaj, że błąd w okresie wypowiedzenia lub jego brak nie stanowią wadliwości dokumentu.

Wypowiedzenie umowy o pracę ze strony pracodawcy składa się z:

 • okresu wypowiedzenia
 • daty rozwiązania stosunku pracy
 • przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę i jej uzasadnienie (w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony)

W dodatku takie oświadczenie powinno zawierać pouczenie pracownika o przysługujących mu prawach do złożenia odwołania do sądu pracy w ciągu 21 dni od otrzymania wypowiedzenia. W przypadku jego braku pracownik może odwołać się do sądu pracy w sprawie przywrócenia mu terminu do złożenia odwołania.

Życzymy powodzenia!

kalkulator_bg

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora