Reklama

REGON – czym jest?

REGON jest źródłem informacji na temat podmiotów gospodarczych działających na terenie kraju. Jego pełną nazwą jest Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej.

zapisywanie w zeszycie

Baza REGON prowadzona jest przez Prezesa Głównego Urzędu Skarbowego, a sam rejestr REGON aktualizuje się na bieżąco. Przede wszystkim stanowi doskonałe źródło zawsze aktualnych danych. Numer REGON jest unikatowy i nadawany osobie fizycznej na zawsze. Nawet jeśli jego właściciel zakończył prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz drugiej, w całkiem nowej formie.

Dodatkowo warto pamiętać, że nadanie numeru jest bezpłatne.

REGON – co to?

REGON to wirtualny numer identyfikacyjny, który uzyskuje każdy podmiot zapisany do rejestru. Ile cyfr ma REGON? Numer składa się z 9 lub 14 cyfr. Podmioty gospodarki narodowej otrzymują krótszy numer. Pierwsze 8 cyfr to liczba porządkowa, ostatnia to liczba kontrolna. Dwie pierwsze cyfry oznaczają województwo. 14-cyfrowy REGON jest nadawany zakładom i oddziałom firm działającym pod innym adresem niż główna siedziba firmy. W kodzie składającym się z 14 cyfr 9 pierwszych to numer identyfikacyjny, 4 następne to liczba porządkowa lokalnej jednostki, a ostatnia to cyfra kontrolna. REGON stanowi informacje do celów statystycznych. Gromadzi dane na temat podmiotów gospodarki narodowej -informacje takie jak lokalizacja, forma prawna, czy wielkość firmy. Nadaniem REGON-u zajmuje się Główny Urząd Statystyczny.

Czy REGON jest obowiązkowy? Kto nadaje REGON?

Główny Urząd Statystyczny (GUS) jest odpowiedzialny za nadawanie numeru. Jego uzyskanie nie jest związane z żadnymi kosztami. Jednak sposób różni się w zależności od formy prawnej podmiotu.

Wpis REGON jest obowiązkowy dla:

 • osób prawnych
 • osób fizycznych prowadzących gospodarstwa rolne i prowadzących działalność gospodarczą
 • jednostek organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej
 • jednostek lokalnych określonych podmiotów gospodarki narodowej

W kilku przypadkach GUS nadaje numer automatycznie, bez konieczności składania dodatkowego wniosku:

 • podczas rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • jeżeli podmiot został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

Podmioty gospodarcze, które nie są objęte obowiązkiem wpisu do CEIDG lub KRS składają wniosek bezpośrednio do Głównego Urzędu Statystycznego:

 • RG-OP w przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej
 • RG-OF dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, których nie dotyczy obowiązek rejestracji w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

Czym zajmuje się Główny Urząd Statystyczny (GUS)?

Jak uzyskać REGON?

Jeżeli podmiot ma obowiązek wnioskować o numer REGON – powinien to zrobić w czasie pierwszych 14 dni od rozpoczęcia działalności. Dokumenty można złożyć w wojewódzkiej jednostce urzędu statystycznego, odpowiedniej dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy lub położenia siedziby firmy. Ze względu na złożoność procedury na wpis do ewidencji czeka się kilka dni.

Obecnie nie wszyscy muszą składać osobiście wnioski do GUS. Wniosek o REGON jest z automatu przekazywany do urzędu w czasie rejestracji firmy w CEIDG albo KRS. Formalności w dalszym ciągu muszą jednak dopełnić spółki kapitałowe w organizacji, wspólnoty mieszkaniowe, rolnicy. W oddziale GUS można otrzymać zaświadczenie o nadaniu numeru REGON.

Jak sprawdzić REGON?

Istnieje wyszukiwarka REGON pozwalająca na sprawdzenie, czy firma otrzymała już numer. Wystarczy wejść na stronę bazy internetowej i wpisać niezbędne dane, takie jak REGON, NIP lub KRS, czy adres siedziby.

Rejestr REGON – czym jest?

Rejestr REGON to nic innego jak zbiór informacji przechowywanych w systemie GUS. Informacje dotyczą firm, a samą bazę tworzy się na podstawie danych zgłaszanych przez podmioty gospodarcze.

Jakie informacje można zdobyć?

 • numer NIP
 • nazwę i adres siedziby
 • formę prawna oraz formę własności
 • datę powstania podmiotu gospodarczego
 • datę rozpoczęcia, zawieszenia lub wznowienia działalności
 • przewidywaną liczbę pracowników
 • numer telefonu siedziby, e-mail oraz stronę internetową (jeżeli firma udostępniła takie dane)
 • nazwiska i imiona wspólników spółki cywilnej
 • rodzaj wykonywanej działalności
 • powierzchnia ogólna i użytki rolne (dotyczy gospodarstw rolnych)

Numer REGON – do czego właściwie służy?

Niegdyś odgrywał większą rolę. Jednak to nie znaczy, że numer jest bezużyteczny i powinno się go zlikwidować. Z pewnością w dalszym ciągu stanowi skarbnicę wiedzy na temat spółek i firm. Po numerze REGON można odnaleźć mnóstwo danych związanych z ogromną ilością podmiotów gospodarczych. W związku z tym bardzo pomaga w badaniach statystycznych i stanowi pewnego rodzaju archiwum.

Oceń artykuł
5/5 (2)