Krajowy Rejestr Sądowy – co to jest?

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) to prowadzony przez sądy rejonowe i Ministerstwo Sprawiedliwości rejestr gospodarczy.

sądowa sala rozpraw

 

KRS – podstawa prawna

Krajowy Rejestr Sądowy funkcjonuje na podstawie ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o KRS. Formalnie jest rejestrem całkowicie jawnym. To znaczy, że każdy ma prawo uzyskać dane wpisane do rejestru oraz otrzymać zaświadczenie, odpis lub wyciąg ich dotyczący.

Do przeglądania danych w Centralnej Informacji KRS lub w internecie nie jest potrzebny żaden interes prawny, lub faktyczny.

Składa się z rejestrów:

 1. przedsiębiorców
 2. organizacji społecznych i zawodowych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, stowarzyszeń oraz fundacji
 3. dłużników niewypłacalnych

Zbiór pozwala na uzyskanie wielu informacji o każdym przedsiębiorcy mającym obowiązek wpisu do KRS. Dodatkowo od czerwca 2012 roku elektroniczne odpisy mogą być wyszukiwane i pobierane za pomocą internetu.

Wyszukiwarka KRS – jak sprawdzić?

Ogólnodostępna wyszukiwarka pozwala na wyszukanie podmiotu bądź dłużnika. Kiedy zdecydujemy się na jedną z opcji, otrzymamy szereg przydatnych informacji na temat poszukiwanego podmiotu:

 • NIP i REGON
 • lokalizację siedziby
 • numer KRS
 • informacje na temat zaległości podatkowych
 • dane na temat zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • informacje dotyczące prezesów i prokurentów
 • wysokości wierzytelności wymagających zapłaty

Dzięki wyszukiwarce istnieje możliwość bezpłatnego pobrania elektronicznego dokumentu w formacie PDF. Samodzielnie pobrane dokumenty posiadające cechy umożliwiające ich weryfikację są tak samo ważne, jak te, które wydaje Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego.

Czym jest numer REGON?

 

Krajowy Rejestr Sądowy – funkcje rejestru

Rejestr pełni dwie podstawowe funkcje:

 • Informacyjna
 • Legalizacyjna

Funkcja informacyjna KRS polega na byciu ogólnopolską bazą danych o podmiotach gospodarczych.

Z kolei pełnienie funkcji legalizacyjnej oznacza, że bez wpisu do KRS nie ma możliwości wykonywania dalszych czynności prawnych.

Podmioty, które muszą dokonać wpisu

Artykuł 36. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym jednoznacznie określa jakie formy działalności podlegają wpisowi. Wszystkie wymienione niżej podmioty muszą dokonać wpisu pod rygorem kary grzywny. Po otrzymaniu powiadomienia sądowego przedsiębiorca ma 7 dni na dokonanie wpisu. W przypadku braku spełnienia obowiązku rejestracyjnego sąd będzie ponawiał zawiadomienia i nakładał kolejne grzywny. W skrajnych przypadkach może zapaść decyzja o likwidacji podmiotu gospodarczego.

Formy działalności, jakie muszą dokonać wpisu to:

 • spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, europejskie
 • spółdzielnie i spółdzielnie europejskie
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
 • przedsiębiorstwa państwowe i zagraniczne
 • instytuty badawcze
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i reasekuracji wzajemnej
 • filie przedsiębiorców zagranicznych działające na terytorium Polski
 • instytucje zajmujące się gospodarką budżetową
 • centralne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji.
Oceń artykuł
5/5 (3)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora