HR: co to? Czym zajmuje się dział HR i jakie są jego obowiązki?

HR to dział zajmujący się zarządzaniem zasobami ludzkimi. Stanowi on niezbędną część w strukturze organizacyjnej firmy, która ceni sobie profesjonalne przeprowadzanie rekrutacji, a także umiejętne motywowanie pracowników do działania i dbanie o ich rozwój zawodowy. Czym zajmuje się dział HR?

HR - zdjęcie klocków z ikonkami pracowników połączonych siecią wzajemnych relacji

Dział HR, czyli Human Resources zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi w firmie. Co to oznacza? Zazwyczaj do głównych obowiązków HR-u należy przeprowadzanie rekrutacji i zarządzanie kontaktami międzyludzkimi w firmie. Każda większa firma potrzebuje kogoś, to będzie sprawował kontrolę nad sprawami związanymi z pracownikami, ich zatrudnieniem oraz zaspokajaniem wszystkich pracowniczych potrzeb organizacji. Praca z obszaru HR cieszy się dużą popularnością. Możemy to zaobserwować na portalach ogłoszeniowych, na których zarówno kandydaci jak i pracodawcy ochoczo poszukują posad w Human Resources. Sprawdź jak zostać HR-owcem!

HR – co to?

Termin Human Resources pochodzi z języka angielskiego. Tłumaczymy go jako „zasoby ludzkie”. Dział HR (Human Resources Management) oznacza więc zarządzanie zasobami ludzkimi. Ich głównym zadaniem jest przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych oraz dbanie o rozwój zawodowy pracowników w firmie. Pracownik działu HR powinien mieć niezbędne zdolności interpersonalne i wiedzę z zakresu psychologii człowieka. Ich lista zadań i obowiązków jest jednak niezwykle obszerna i wymaga wielu wszechstronnych kompetencji. Dział HR stanowi również łącznik pomiędzy pracownikami a danym zarządem. Dlatego jest on tak niezbędną częścią w strukturze organizacyjnej każde większej firmy.

Jak podaje portal Softgarden.com najpopularniejsza definicja Human Resourses brzmi:

Zasoby ludzkie to zasoby firmy w zakresie wiedzy, umiejętności i motywacji jej pracowników. Zastępczo używa się również terminu kapitał ludzki, chociaż ma on węższe znaczenie.

Można spotkać się z krytyką tego pojęcia. Wiele osób uważa, że nazywanie zarządzania zasobami ludzkimi w ten sposób może działać odhumanizująco. Według nich przez takie, a nie inne sformułowanie, pracownicy przyrównywani są do innych, materialnych zasobów firmy. Jednak to spostrzeżenie zawiera wiele niedociągnięć, ponieważ genezą zarządzania zasobami ludzkimi jest zarządzanie przebiegiem zatrudnienia w taki sposób, aby pracownicy byli objęci kompleksową opieką już od momentu rekrutacji. Jednym z obowiązków w pracy HR-owca jest monitorowanie poziomu zadowolenia pracowników.

HR kryje się pod wieloma nazwami. Wszystko zależy od przedsiębiorstwa oraz kraju. Często możemy się spotkać z określeniem „dział kadr„, „dział personalny” lub „dział zasobów ludzkich”. Oprócz tego istnieje pojęcie takie jak zarządzanie kapitałem ludzkim, czyli Human Capital Management.

Czym zajmuje się dział HR?

Dział HR oprócz przeprowadzania rekrutacji, zajmuje się również dbaniem o rozwój osobisty pracowników, to znaczy motywowanie ich do działania, organizacja szkoleń i kursów wewnętrznych oraz zapewnianie dobrej i przyjaznej atmosfery w firmie. Oprócz tego dział HR może również przeprowadzać małe rozpoznanie między pracownikami, którzy są cenni dla firmy, a którzy tylko spowalniają jej pracę i nic do niej nie wnoszą. Często praca działu HR wiąże się także ze zwalnianiem pracowników. Jest to z pewnością najmniej przyjemna część tego zawodu.

Do głównych obowiązków w dziale HR zaliczamy szeroko rozumiane zarządzanie zasobami ludzkimi, takie jak:

 • rekrutacja publikacja ogłoszeń
 • przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracownikami
 • onboarding nowych pracowników
 • naliczanie wynagrodzeń
 • sporządzanie dokumentacji związanej z przebiegiem zatrudnienia
 • rozliczanie urlopów, zwolnień itp.
 • zawieranie umów

Warto wspomnieć, że dział kadr, czyli dział HR w większych firmach dzieli się na dwa pododdziały: miękki HR i twardy HR. Wtedy automatyczne główne obowiązki HR-u ulegają przetasowaniu.

Miękki HR

HR-owiec pracujący w miękkim HR-rze dba o prawidłowy przepływ informacji między kadrą zarządzającą a pracownikami. Do jego obowiązków należy także zapewnienie pracownikom dobrej atmosfery w firmie, organizacja kursów i szkoleń wewnętrznych, motywowanie pracowników, zajmowanie się całym procesem rekrutacji, w tym przeprowadzanie umiejętnej selekcji kandydatów. Miękki HR stawia na rozwój pracowników oraz kreuje wizerunek firmy na rynku pracy poprzez prowadzenie skutecznego employer brandingu. HR miękki to pewnego rodzaju doradcy zawodowi. W skrócie HR miękki dba o środowisko pracownicze. Najlepsi specjaliści HR wiedzą, jakie zarządzanie zasobami ludzkimi wprowadzić, aby pracownicy byli wydajni, a jednocześnie zadowoleni z pracy.

Twardy HR

HR twardy w zarządzaniu zasobami ludzkimi to przede wszystkim ogarnianie zagadnień kadrowo płacowych. HR-owcy trudniący się twardym HR-em zajmują się sprawami administracyjnymi, prawnymi i płacowymi. To między innymi sporządzanie i przygotowywanie umów, aneksów lub akt osobowych, obliczanie urlopów oraz pilnowanie, aby wszystkie działania firmy były zgodne z prawem. Dodatkowo twardy HR to także naliczanie wynagrodzeń, tworzenie iw wysyłka dokumentów do urzędu skarbowego oraz ZUS-u. Od pracownika HR wymaga się, aby na bieżąco rozwijał swoją wiedzę z zakresu kadr i płac, a także przepisów prawa pracy. Niestety HR twardy dotyczy także zwalniania pracowników i informowania ich o naganach lub ostrzeżeniach.

W większych korporacjach dział HR rozbudowany jest na kilka struktur, dzięki czemu każdy należący do niego pracownik specjalizuje się w konkretnych zadaniach, na przykład jedna osoba zajmuje się stricte rekrutacjami, druga zaś przygotowywaniem umów i określaniem potrzeb szkoleniowych w firmie.

HR-owiec: praca – jak zostać HR-owcem?

Jeśli interesuje cię praca działu HR i chciałbyś rozpocząć swoją przygodę z HR-em musisz poszukać ofert pracy na portalach z ogłoszeniami. W związku z dynamicznym rozwojem tej dziedziny nie powinieneś mieć problemu ze znalezieniem odpowiedniej oferty na rynku pracy. Praca w Human Resources nie wymaga wykształcenia wyższego, jednak z pewnością posiadając dyplom z kierunków takich jak psychologia w biznesie, socjologia, prawo i administracja, księgowość będzie Ci znacznie łatwiej zdobyć dobrze płatną posadę.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to w dużej mierze kompetencje miękkie. Pracownik działu HR powinien być osobą wszechstronną, która posiada wiedzę z zakresu psychologii lub socjologii człowieka. Musi być otwarta na ludzi, kreatywna, optymistyczna, łatwo nawiązywać kontakty oraz przede wszystkim, mieć w sobie sporo empatii. Do tego dochodzi również umiejętność przeprowadzania negocjacji w taki sposób, aby sprostać oczekiwaniom zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Niezwykle ważne są także umiejętności językowe, w szczególności, gdy jest to firma międzynarodowa.

Aby zdobyć pracę w HR-rze, musisz znać prawo pracy i wykazać umiejętność pracy z ludźmi. Dodatkowo postaw na ciągły rozwój. Branża stale się rozwija, zarówno pod względem prawnym jak i pod względem nowych metod motywowania i zwiększania wydajności oraz zadowolenia pracowników.

W dziale Human Resources możemy wyróżnić podstawowe stanowiska:

 • HR business partner
 • dyrektor ds. personalnych
 • kierownik ds. rekrutacji
 • specjalista ds. rekrutacji
 • kierownik działu kadr i płac
 • specjalista ds. kadr i płac
 • specjalista ds. szkolenia
 • asystent ds. personalnych
 • doradca zawodowy
 • inspektor bezpieczeństwa i higieny pracy

Zatrudnienie na tych stanowiskach znajdziesz, w zależności od wykształcenia i doświadczenia, w każdej większej firmie. Warto wspomnieć, że możesz także prowadzić własną działalność i wykonywać zlecenia zewnętrzne dla konkretnych przedsiębiorstw.

Zarządzanie zasobami ludzkimi: zarobki

Jak podaje portal Wynagrodzenia pl. mediana zarobków dla młodszego specjalisty to 4670 zł brutto. Natomiast starszy specjalista ds. HR średnio zgarnia wypłatę rzędu 7000 zł brutto. Na największe zarobki mogą liczyć dyrektorzy i HR business partner, który często nie jest stałym pracownikiem, a zewnętrznym konsultantem. Jego on zaufanym partnerem strategicznym dla menedżerów i prezesów. Zarobki w tym przypadku zaczynają się od 10 000 zł brutto.

Wszystko zależy jednak od wielkości firmy, doświadczenia zawodowego, wykształcenia, a także od województwa, w którym miesi się przedsiębiorstwo. Te czynniki mają kolosalny wpływ na wysokość pensji na analogicznych stanowiskach. Z badań wynika, że na najniższe płace mogą liczyć inspektorzy ds. BHP, asystenci personalni oraz doradcy zawodowi. Wynika to z faktu, że ich praca często jest „doskokowa”. Inspektor BHP pojawia się w firmie raz na jakiś czas, dopiero wtedy gdy jest potrzebny. Często osoby na tych stanowiskach pracują zewnętrznie i nawiązują współpracę z kilkoma firmami jednocześnie.

Czy firma bez działu HR jest w stanie sobie poradzić?

Dział HR stanowi niezbędną część każdej firmy. Ich szczególne kompetencje oraz wszechstronność jest często nie do zastąpienia. Zdarza się jednak, że firmy decydują się na samodzielne działanie w tym zakresie, na przykład zlecają większość zadań kadrowych do księgowości, a rekrutacje i selekcję kandydatów powierzają swoim pracownikom. Zwróćmy jednak uwagę, iż jest to proces niezwykle pracochłonny i wymagający profesjonalnej pomocy oraz wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Dlatego bez działu HR, rzadko kiedy można odnieść tak samo satysfakcjonujące efekty, jakby się go fizycznie posiadało.

Wystarczy jeden dobry HR-owiec, aby profesjonalnie zająć się rekrutacją i selekcją kandydatów, a także aby utrzymać w ryzach średniej wielkości firmę. Wielu pracodawców dopiero po kilku nieudanych próbach poradzenia sobie bez HR dochodzi do wniosku, że jednak warto zainwestować w kilka nowych wakatów. Odpowiedni HR to możliwość zaoszczędzenia czasu i pieniędzy. Po prostu są to specjaliści, którzy już po jednej rozmowie z potencjalnym pracownikiem są w stanie stwierdzić, czy opłaca się podjąć z nim współpracę, czy raczej jest on typem „uciekiniera”.

Oceń artykuł
5/5 (4)