Bryła nowoczesnego biurowca wśród drzew na tle chmur.

Z perspektywy pracownika, pierwszy dzień w nowej pracy jest wydarzeniem niezwykle ważnym, ale także stresującym. Nic dziwnego – w miejscu zatrudnienia spędzamy istotną część naszego życia. Praca to także jedno z podstawowych źródeł poczucia bezpieczeństwa i przynależności.

Ten wyjątkowy moment rozpoczęcia nowej drogi zawodowej ma ogromne znaczenie w kontekście rozwoju przyszłych relacji z firmą. Od zespołu przeprowadzającego proces onboardingu zależy, czy potencjał ten zostanie prawidłowo wykorzystany.

Zdaniem zespołu jest nie tylko przekazanie pracownikowi wszelkich niezbędnych informacji, ale także udzielenie wsparcia, by ten szybko poczuł się nieodłączną częścią swojej nowej społeczności.

 

Onboarding to modelowy przykład zjawiska win-win

Nie tylko pracownik zyskuje na udzieleniu mu kompleksowego wsparcia w zakresie wdrożenia w nowe obowiązki.

Okazuje się bowiem, że angażujący i starannie przemyślany proces onboardingu przynosi znaczące korzyści. Firmy, które zdecydowały się na wprowadzenie takich działań, odnotowały, że po upływie roku 91% nowych pracowników wciąż pozostawało w strukturach firmy. Dla porównania: 31% osób rezygnuje z pracy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy zatrudnienia, niezależnie od tego, czy w firmie prowadzi się onboarding.

To jednak nie wszystko. Dodatkową korzyścią okazały się zyski finansowe: z roku na rok odnotowywano dodatkowy 60% wzrost dochodów.

 

Infografika: angażujący onboarding powoduje, że 91% pracowników po roku zostaje w firmie oraz co roku 60% wzrost dochodów firmy.

 

Wśród korzyści płynących z prowadzenia solidnego onboardingu wymienia się także:

  • Zwrot inwestycji w rekrutację – pracownik szybciej zaczyna przynosić zyski
  • Dłuższy okres zatrudnienia (mniejsze rotacje)
  • Poprawę satysfakcji klientów
  • Szybszy i mniej obciążający proces adaptacji nowego pracownika do kultury organizacji
  • Większy poziom identyfikacji z firmą, a także zaangażowanie i lojalność
  • Pewność siebie i poczucie skuteczności w ramach swoich działań
  • Satysfakcję z wykonywanej pracy
  • Poczucie przynależności do grupy, integracja z innymi pracownikami
  • Niższy poziom stresu

 

Nieformalny onboarding odbywa się nawet jeśli nie był celowo przygotowany. Dzieje się to na przykład podczas przekazywania obowiązków czy rozmów między pracownikami podczas porannej kawy. Tego typu pasywny onboarding występuje w około 30% firm.

Z drugiej strony, jeżeli w firmach podejmowane są konkretne działania, to w przypadku 58% organizacji obejmują one głównie kwestie administracyjne i organizacyjne.

Trzeba jednak zaznaczyć, że powyżej wspomniane korzyści przynieść może jedynie ustrukturyzowany onboarding, zawierający jednocześnie wszystkie elementy niezbędne do efektywnego wdrożenia nowego pracownika.

 

4 filary onboardingu

4 filary onboardingu: procedury, zadania + cele, kultura, relacje

Wyróżniamy 4 podstawowe filary właściwie skrojonego onboardingu:

1# Procedury

2# Zadania + cele

3# Kultura

4# Relacje

Znajomość powyższych składników pozwala w optymalny sposób zaplanować zawartość szkoleń wprowadzających, które w następnej kolejności rozszerza się o zagadnienia specyficznie związane z danym stanowiskiem, a także mniej formalnymi aktywnościami.

 

Elementy te wprowadzamy w celu:

Procedury – aby pracownik zrozumiał zasady postępowania i regulacje obowiązujące w firmie.

Zadania + cele – aby pracownik wiedział, czego firma od niego wymaga, a także by poznał zakres swoich obowiązków.

Kultura – aby pracownik rozumiał wizję i misję firmy oraz miał świadomość obowiązujących norm.

Relacje – aby pracownik wiedział do kogo, w jakich sprawach się zgłaszać oraz z kim będzie współpracował.

Według raportu Aberdeen jedynie 20% przedsiębiorstw celowo wdraża pracownika w każdy z wymienionych obszarów. Z kolei raport CareerBuilder wskazuje, że w 25% firm przeznacza na to zaledwie jeden dzień lub mniej.

Tymczasem onboarding to nie tylko pierwszy dzień w nowej pracy. Tak naprawdę proces ten zaczyna się znacznie wcześniej i kończy znacznie później. Okazuje się bowiem, że optymalnie powinien on trwać przynajmniej 3 miesiące, a najlepiej… Ponad rok. W praktyce czyni tak jedynie 2% przedsiębiorstw. Według badaczy dopiero po upływie kilkunastu miesięcy pracownik osiąga pełną produktywność. Skuteczny onboarding może być prowadzony również w trybie zdalnym.

Onboarding to nie tylko zadanie dla działu HR. Powinno się w to zaangażować także innych współpracowników (szczególnie członków zespołu) i managerów, by stworzyć kompleksową, działającą w szerokim zakresie sieć wsparcia.

Kompetencją niemal równie ważną jest także umiejętność właściwego pożegnania się – tak zwany offboarding, o czym szerzej piszemy w jednym z kolejnych artykułów.

 

Pamiętasz jeszcze swój pierwszy dzień w nowej pracy? Jak go wspominasz? Podziel się z nami swoim doświadczeniem.

 

Źródła:

Aberdeen Group | SHRM | Root Inc | Manila Recruitment | TinyPulse