Prosta spółka akcyjna – jak ją założyć? Co to jest?

Prosta spółka akcyjna to nowy sposób na prowadzenie działalności gospodarczej, który już niedługo zostanie wprowadzony w życie. Kto będzie mógł otworzyć firmę za złotówkę? Od kiedy prosta spółka akcyjna zacznie funkcjonować? Jak założyć i zlikwidować taką spółkę prostą? Sprawdź!

prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna to pomysł, który ma ułatwić funkcjonowanie coraz bardziej popularnych startupów. Dlaczego ułatwić? Założenie spółki akcyjnej wymaga posiadania wysokiego kapitału zakładowego. Startup z założenia jest młodym i innowacyjnym przedsiębiorstwem, które często nie jest w stanie spełnić warunku kapitałowego. Spółka prosta charakteryzuje się minimalnym, wręcz symbolicznym kapitałem potrzebnym na start (mowa tu o symbolicznej złotówce). Dla kogo jest prosta spółka akcyjna? Od kiedy będzie można ją założyć? Co z likwidacją? 

Szukasz pracy? Praca w Katowicach jest na wyciągnięcie ręki!

Prosta spółka akcyjna – co to jest?

PSA, czyli prosta spółka akcyjna, to pewnego rodzaju połączenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Taka forma prowadzenia przedsiębiorstwa charakteryzuje się minimalnym kapitałem akcyjnym (1 zł), maksymalnym wykorzystaniem środków elektronicznych podczas zakładania i prowadzenia firmy, a także ułatwionymi procedurami, gdy nastanie upadłość zakładu

Prosta spółka akcyjna 2021 ma być odpowiedzią na zagraniczne odpowiedniki i zachęcać przedsiębiorców z obszaru nowych technologii do otwierania startupów w naszym kraju. 

Prosta spółka akcyjna – od kiedy?

Od kiedy prosta spółka akcyjna zacznie obowiązywać? Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta, bowiem termin wprowadzenia ustawy w życie przełożono już trzeci raz. Pierwotnie PSA miała zacząć obowiązywać już 1 marca 2020 roku. Ze względu na pewne nieścisłości w ustawodawstwie, wprowadzenie przepisów w życie przełożono na 1 marca 2021 roku. Jak się okazało, również ta data została odrzucona ze względu na przedłużające się prace nad nową platformą eKRS, która posłuży do rejestrowania spółki. 

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadzająca prostą spółkę akcyjną ma wejść w życie 1 lipca 2021 roku. Niestety nie można mieć pewności, że 1 lipca to pewna data. Sam harmonogram wdrażania eKRS nie został jeszcze ustalony, dlatego będziemy musieli poczekać na rozwój wydarzeń.

Prosta spółka akcyjna – jak założyć?

Czy nowa forma prawna będzie prawdziwym ułatwieniem dla rozwijających się firm? Prosta spółka akcyjna może być założona przez jedną lub więcej osób. Pierwszym krokiem jest zawarcie umowy spółki prostej. W jakiej formie można zawrzeć umowę?

  1. W formie aktu notarialnego – jeżeli wkładem akcjonariuszy nie są pieniądze, a świadczenie pracy bądź innych usług (umowa musi zawierać rodzaj świadczenia usług i pracy), to zachodzi potrzeba zawarcia aktu notarialnego. 
  2. Elektronicznie – wystarczy wypełnić formularz na portalu S24 obsługiwanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, spółka może zaistnieć w ciągu 24 godzin. Warto wspomnieć, że w tym przypadku akcje mogą być pokryte wyłącznie wkładem finansowym. 

Jak zarejestrować prostą spółkę akcyjną online? Rejestracja przez portal S24 będzie kosztować 250 złotych. Wypełniony wniosek rejestracyjny muszą podpisać elektronicznie wszystkie osoby uznane za członków zarządu albo rady dyrektorów (jeśli zostanie powołana). Później opłacony wniosek trafi do wybranego przez założycieli sądu rejestrowego, odpowiadającego siedzibie spółki.

prosta spółka akcyjna 2021
źródło: gov.pl

Drugim sposobem, o którym wspomnieliśmy, jest powołanie do życia prostej spółki akcyjnej u notariusza. W tym przypadku rejestracja będzie droższa. Na stronie biznes.gov.pl możemy przeczytać, że złożenie wniosku u notariusza będzie kosztować około 500 złotych. W tym celu należy się udać do wydziału gospodarczego w sądzie rejonowym odpowiadającym siedzibie spółki prostej. Następnie trzeba złożyć wniosek (wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami), który został podpisany przez osoby uznane za członków zarządu lub radę dyrektorów (jeśli została powołana). 

Spółka prosta – kto może ją założyć i jak ją zamknąć?

Przez kogo może być założona prosta spółka akcyjna? Ustawa nie przewiduje w tej kwestii wielkich ograniczeń. PSA można założyć jednoosobowo bądź w kilka osób i nie będzie miało znaczenia, czy to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Prosta spółka może być założona także przez inne spółki, z wyjątkiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Co z likwidacją spółki prostej?

Likwidacja przedsięwzięcia może przebiegać na kilka sposobów. Może wynikać z umowy spółki, ogłoszenia upadłości lub decyzji akcjonariuszy. Warto wiedzieć, że prosta spółka akcyjna może zostać zamknięta z przeprowadzeniem likwidacji lub bez przeprowadzenia likwidacji. Szczególnie interesujący jest drugi sposób, bo to nowość, która nie funkcjonuje w przypadku standardowych spółek akcyjnych. 

Rozwiązanie spółki bez likwidacji zakłada, że majątek spółki zostaje przypisany konkretnemu akcjonariuszowi. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy walne zgromadzenie akcjonariuszy przegłosuje uchwałę większością 3/4 głosów, przy obecności akcjonariuszy będących w posiadaniu przynajmniej 1/2 ogólnej liczby akcji. W tym przypadku niezbędna jest także zgoda sądu rejonowego.

Oceń artykuł
5/5 (3)