Co to jest karta urlopowa? Jak długo może być przechowywana? Wzór

Każdy pracodawca musi prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika oraz jego kartę urlopową. Od 2019 roku zmieniły się regulacje prawne, które oddzieliły od siebie te dwa dokumenty. Sprawdź, jak długo po wypowiedzeniu musi być przechowywana karta urlopowa i pobierz wzór.

karta urlopowa

Karty urlopowe to inaczej dokumentacje dotyczące urlopu wypoczynkowego. Znajdują się w nich wnioski o urlop oraz pisma o zmianie lub odwołaniu terminu ustalonego wcześniej czasu wolnego. Prowadzenie karty urlopowej nie jest jednak obowiązkowe. Wielu pracodawców korzysta teraz z platform internetowych, w których składa się elektroniczne wnioski o urlop i gromadzi wszelkie informacje dotyczące wypoczynku danej osoby. Jest jednak pewna część firm, które wolą korzystać z papierowych rozwiązań. Sprawdź, jak działa karta urlopowa i jak długo może być przechowywana.

Karta urlopowa: regulacje prawne

Do 2018 roku każdy pracodawca miał obowiązek prowadzić indywidualną kartę ewidencji pracownika. Z kolei od 1 stycznia 2019 roku pisma z kategorii urlopu wypoczynkowego należą do całkowicie innej dokumentacji. Wcześniej w takich kartach gromadzono informacje o nadgodzinach, usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach, ilości dni urlopu oraz wnioskach o dni wolne. Dokumenty te musiały być przechowywane u pracodawcy przez trzydzieści sześć miesięcy. Według nowych zasad dokumentów dotyczących urlopów nie łączy się z pismami o ewidencji czasu pracy. Obecna karta urlopowa potwierdza udzielenie urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie, urlopu macierzyńskiego czy urlopu okolicznościowego.

Jak długo może być przechowywana?

Karta urlopowa może być teraz przechowywana przez dziesięć lat, a w niektórych przypadkach nawet dłużej. Szczególnie gdy są one ważnym dowodem w sprawie rozpatrywanej w sądzie pracy. Czas ważności kart urlopowych pracowników liczy się od dnia wygaśnięcia stosunku pracy.


Szukasz pracy w Częstochowie? Aplikuj na nasze oferty praca Częstochowa


Karta urlopowa a Kodeks pracy

Zgodnie z artykułem 163 § 1 Kodeksu pracy urlop wypoczynkowy powinien być udzielany zgodnie z ustalonym przez pracodawcę planem urlopów. Pracownik, który chce udać się na wypoczynek, musi złożyć wniosek i czekać na jego akceptację. Przepisy prawa pracy nie regulują jednak zasad prowadzenia karty urlopowej ani kwestii wnioskowania o dni wolne za pomocą platformy internetowej. To znaczy, że każda firma może umieścić taki zapis w swoim regulaminie pracy. Regulamin wprowadza porządek oraz usprawnia organizację wewnętrzną zakładu.

Jak wypełnić kartę urlopową?

Karta urlopowa pracownika powinna zawierać jego imię i nazwisko, stanowisko pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego w danym roku kalendarzowym oraz informacje dotyczące wykorzystanych dni wolnych. Można wypełnić ją w formie papierowej lub elektronicznej w zależności od preferencji pracodawcy. We wzorze karty urlopowej należy przede wszystkim uwzględnić datę od do wykorzystanych dni wolnych.

Karta urlopowa: wzór

Przygotowaliśmy dla ciebie darmowy WZÓR KARTY URLOPOWEJ do pobrania. Dokument należy wydrukować, opatrzyć pieczątką firmy i wypełnić. Gotowe karty urlopowe można wykorzystywać podczas planowania urlopów w swoim zakładzie pracy.

 

KARTA URLOPOWA NR ………………………

 

………………………………
pieczątka zakładu pracy

 

Pani/Pan …………………………………………………………………………………… korzysta z urlopu ……………………………………………………….. (rodzaj urlopu) od dnia …………………………………….. do dnia ………………………………… włącznie.
Jej/jego zastępcą w czasie dni wolnych będzie: ………………………………………………………………………………………… .

 

……………………………………                                                                                                                      …………………………………….
miejscowość i data                                                                                                                                   pieczątka i podpis

Oceń artykuł
0/5 (0)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora