Reklama

Jak walczyć o awans w pracy?

Wymarzony awans to cel wielu pracowników. Każdy z nas chce zostać doceniony za swój wkład w działanie firmy – szczególnie jeśli nasze zaangażowanie jest szczere i opiera się na wartościach i ideach zgodnych z celami firmy. Zatem jak walczyć o awans?

Zespół gratuluje awansu koleżance

Zmiana stanowiska na bardziej wymagające oraz lepiej płatne to większości zatrudnionych. Jeśli nie jesteś typem przedsiębiorcy to wyższe stanowisko działa motywująco i z pewnością dostarczy Ci więcej satysfakcji z pracy. Jeśli jesteś osobą ambitną i wypełnianie obowiązków zawodowych wiąże się jednocześnie z robieniem tego co lubisz, to z pewnością będziesz chciał sprawdzić się w trudnych zadaniach, które zagwarantują Ci większa odpowiedzialność, ale również większy wpływ na kształtowanie firmy. Jak starać się o awans? Oto kilka cennych wskazówek!

Co to jest awans?

Awans to pojęcie na stałe związane z rynkiem pracy, ale nie tylko. Mówimy w końcu o awansie społecznym lub o awansie w klasyfikacji, konkursie lub zawodach. Wszystkie te terminy dotyczą jakiegoś przejścia z niższej pozycji na wyższą. W przypadku pracy awans zwykle związany jest z przejściem na lepsze stanowisko i uzyskaniem gratyfikacji finansowej. Pracodawca rozszerza więc zakres działania pracownika i przenosi go na kolejne stanowisko w hierarchii firmy.

Awans to także w wielu firmach jedna z głównych motywacji, które wpływają na zaangażowanie i efektywność pracowników. Awans w pracy działa także jako motor napędowy do zdobywania nowych umiejętności i poszerzania kompetencji. Zazwyczaj to przełożony występuje z propozycją awansu. W przeciwnym wypadku jeśli czekasz już kilka lat a o podwyżce i awansie nic nie słychać, warto wziąć sprawy w swoje ręce i podjąć poważną rozmowę z pracodawcą. Jest to z pewnością zadanie stresujące, dlatego nie każdy jest w stanie podjąć takie kroki. Strach przed wyśmianiem, a nawet strach przed zwolnieniem to główne czynniki, które oddalają Cię od awansu. Jeśli jednak Twój pracodawca zachowuje się właściwie i podchodzi do pracowników z szacunkiem, z pewnością zrozumie i doceni Twoją chęć podjęcia nowych zadań. Jeśli uzna, że to jeszcze nie najlepszy moment na awans, może poda Ci konkretne wymagania, według których będziesz mógł podążać i za kilka miesięcy ponownie zgłosić się o awans w pracy.

Rodzaje awansu

Warto zaznaczyć, że istnieje kilka rodzajów awansów. Kategoryzacja dotyczy najczęściej kierunku, w jakim odbywa się przeniesienie pracownika w hierarchii pracowniczej. Do najpopularniejszych typów awansu zaliczamy:

  • Awans pionowy – awans pionowy wiąże się z przeniesieniem pracownika na wyższe stanowisko w hierarchii firmy. Wiąże się to z rozszerzeniem obowiązków oraz udzieleniem dodatkowych dostępów. Najczęściej dochodzi do awansów pionowych na stanowiska kierownicze lub managerskie. Awans pionowy w wielu przypadkach inicjowany jest przez przełożonego, który dostrzega cechy pracownika takie jak zdolności przywódcze lub nastawienie na osiąganie wyników zespołowych. Co ciekawe istnieje teoria, która przestrzega przed praktykowaniem awansów pionowych. Chodzi o Zasadę Petera, w myśl której pracownik przenoszony jest na coraz wyższe stanowiska i ostatecznie zajmuje wysoką pozycję w hierarchii, mimo że nie posiada ku temu stosowanych kompetencji. Dlatego warto racjonalnie podchodzić do sprawy i stworzyć przejrzystą politykę awansów.
  • Awans poziomy – awans poziomy nie wiąże się z przeniesieniem na wyższe stanowisko, za to pracownik może zyskać specjalistyczne obowiązki związane z działem, w którym pracuje. Pracując dłuższy czas w tym samym środowisku, możesz nabyć wyjątkowe kwalifikacje, które dadzą Ci możliwość rozpoczęcia kariery eksperckiej w firmie. Nawet jeśli hierarchicznie nie otrzymasz wyższego stanowiska, to jednak prestiż Twojej pracy wzrasta, a Twoja rola w firmie staje się ważniejsza. W tym wypadku nie zawsze oczywiste jest wyższe wynagrodzenie, a jeśli już w grę wchodzi podwyżka, z reguły jest ona niewielka. Jednak awans poziomy może wiązać się z możliwościami osiągania wyższych przychodów poprzez np. branie dodatkowych zleceń lub system premiowy.

Jakie są drogi prowadzące do awansu?

Jeśli chcesz dostać awans, musisz na niego zapracować. W końcu bez pracy nie ma kołaczy. Istnieje kilka sposobów, które mogą doprowadzić Cię do awansu, jeśli Twój pracodawca nie wykazuje w tym kierunku żadnej inicjatywy. Jedną z opcji jest skorzystanie z rekrutacji wewnętrznej. Wiele firm ogłasza rekrutację wewnętrzną z nadzieją znalezienia nowego kierownika działu lub w przypadkach rozwoju firmy i powstawania nowych, istotnych stanowisk kierowniczych (choć nie tylko). Biorąc udział w tego rodzaju rekrutacji, przygotuj CV dostosowanie stricte pod nowe stanowisko. Możesz również dołączyć list motywacyjny, w którym opiszesz, jak poradziłeś sobie w ostatnim czasie z rozwiązywaniem trudnych zadań zawodowych. Przygotuj się na rozmowę kwalifikacyjną z rekruterem, na której przedstawisz swoje doświadczenie, umiejętności oraz pomysły na usprawnienie działania firmy.

Jeśli chcesz otrzymać awans w pracy, możesz zgromadzić argumenty przemawiające na Twoją korzyść i udać się bezpośrednio do pracodawcy na rozmowę. Umawiając się na spotkanie, zaznacz, że sprawa jest dla Ciebie ważna i dotyczy Twoich planów rozwojowych w strukturach firmy. Taka rozmowa z pewnością nie należy do najłatwiejszych, jednak jeśli masz solidne podstawy, warto z nich skorzystać. Twoje szanse na powodzenie spotkania wzrastają, jeśli w ostatnim czasie wprowadziłeś do firmy innowacyjne rozwiązania lub odniosłeś sukces na innym polu.

W dużych firmach możesz skorzystać z opcji wysłania… podania o awans. Takie podanie to coś na kształt listu motywacyjnego, w którym opisujesz powody, które przemawiają za Twoim awansem. Takie oficjalne pismo, to świetne rozwiązanie, ponieważ daje czas zarówno tobie jak i pracodawcy na przygotowanie się do ewentualnej rozmowy. W podaniu nie zapomnij wspomnieć o swoim aktualnym stanowisku, zadaniach, jakie wykonujesz oraz o swoich kompetencjach, które mógłbyś wykorzystać na innym stanowisku. Na koniec nadmień, że chętnie podejmiesz dalsze rozmowy na spotkaniu. Ton pisma powinien być niezwykle grzeczny i napisany oficjalnym stylem. Pamiętaj o koniecznych zwrotach grzecznościowych i uważaj, aby wniosek nie zmienił się w poemat pochwalny na Twoją cześć. Racjonalne podejście na pierwszym miejscu!

Co zrobić, aby dostać awans?

Jeśli przychodzisz do nowej pracy, w nowej firmie szybki awans mogą zapewnić Ci kwalifikacje, które są pożądane u danego pracodawcy. Pracując na produkcji, z pewnością zauważysz lub usłyszysz, że firma ma problemy ze znalezieniem nowego operatora maszyn lub mechanika. Warto wykorzystywać takie sytuacje – samemu podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i rozwijać umiejętności, które są bardzo istotne w danym zakładzie pracy. Jeśli już uzyskasz niezbędną wiedzę i kompetencje, udaj się do przełożonego na rozmowę i porozmawiaj o możliwych ścieżkach rozwoju dostosowanych do Twoich nowych umiejętności.

Pamiętaj jednak, że awanse dostępne są dla pracowników, którzy wykazują się oddaniem i zaangażowaniem w pracy. Jeśli wykonujesz swoje obowiązki zawsze na poziomie niezbędnego minimum i nie wykazujesz żadnej inicjatywy, raczej nie masz szans na uzyskanie znaczącej podwyżki lub awansu. Pracodawcy szukają pracowników ambitnych, nastawionych na rozwój i rozumiejących, że sukces firmy to również ich sukces.

Co jeszcze możesz zrobić, aby zapewnić sobie awans? Poproś o ocenę Twojej pracy przełożonego. Taka pozytywna opinia może być solidnym argumentem podczas rozmowy z pracodawcą na temat ewentualnego awansu.

Angażuj się w dodatkowe projekty lub sam organizuj inicjatywy, które następnie przedstawisz szefowi. Pracuj nad podniesieniem efektywności swojej i zespołu. Staraj się utrzymywać przyjazne lub neutralne stosunki z innymi pracownikami. To tylko niektóre sposoby, dzięki którym możesz zdobyć awans. Masz swój przepis na sukces?

Oceń artykuł
0/5 (0)