Jak napisać list motywacyjny na studia? Wzór i omówienie

List motywacyjny na studia przydaje się głównie w przypadku chęci realizowania studiów doktorskich lub podyplomowych, a także zagranicznych. Niektóre uczelnie wyższe wymagają tego dokumentu. Dowiedz się, jak napisać dobry list motywacyjny studenta i pobierz darmowy wzór skonstruowany specjalnie na tę okazję.

List motywacyjny na studia.

Profesjonalny szablon listu motywacyjnego na studia może pomóc w przyjęciu na wymarzoną uczelnię wyższą. Istnieje kilka cennych rad, z których warto skorzystać przy konstruowaniu swojego dokumentu. Cover letter na studia za granicą różni się od pisma, które prześle kandydat na dobre studia doktoranckie lub podyplomowe w Polsce. To samo tyczy się CV — nie są to tożsame dokumenty. Artykuł odpowie na wszystkie inne pytania dotyczące listu motywacyjnego na studia.

List motywacyjny na studia — co to jest?

Niektóre uczelnie wyższe, zarówno polskie jak i zagraniczne, wymagają od kandydatów aplikujących na różne kierunki studiów, dołączenia do innych dokumentów kwalifikacyjnych, także listu motywacyjnego. W naszym kraju dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy staramy się o przyjęcie na studia doktoranckie lub studia podyplomowe.

List motywacyjny na studia to krótka historia Twojego życia uwzględniająca przede wszystkim proces kształcenia i rozwoju zawodowego, motywacje, dokonania naukowe i zawodowe oraz zainteresowania związane z tymi dwoma polami. Może być podobny do listu motywacyjnego na praktyki, ale niezupełnie taki sam.

Po co uczelniom nasze listy motywacyjne?

Listy motywacyjne są dla uczelni ważnym elementem w procesie aplikacji. M.in. na ich podstawie prowadzi się czasem występną rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem. Komisje zajmujące się rekrutacją dopytują o treści przedstawione w liście motywacyjnym.

Twój dokument może zrobić wrażenie na przedstawicielach uczelni lub ich do Ciebie zrazić. List motywacyjny na studia może zaważyć na decyzji o zaproszeniu Cię do podjęcia studiów lub odrzuceniu Twojej kandydatury. Warto zatem podjąć wszelkie starania, aby był napisany starannie i ciekawie.

Swoim listem motywacyjnym możesz wyróżnić się spośród innych kandydatów. Jego treścią musisz należycie umotywować swój wybór danej uczelni i kierunku studiów oraz wskazać, że jesteś odpowiednim kandydatem do podjęcia nauki właśnie w tym miejscu. Twój list motywacyjny na studia ma wskazać, że oferta kształcenia, na którą aplikujesz, jest wprost stworzona właśnie dla Ciebie. Jak Tego dokonać?

Jak napisać list motywacyjny studenta?

W liście motywacyjnym przeznaczonym dla uczelni wyższej, tak jak w każdym innym rodzaju tego dokumentu, musisz zawrzeć obowiązkowe elementy jego formy, tj.:

  • miejscowość i datę w prawym górnym rogu,
  • imię i nazwisko kandydata,
  • poniżej jego adres zamieszkania,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • zaadresowanie listu do władz uczelni lub przewodniczących komisji rekrutacyjnej po prawej stronie,
  • nadanie tytułu dokumentu umieszczone pośrodku kartki,
  • dopiero później sama treść listu motywacyjnego,
  • na końcu własnoręczny podpis wraz ze zwrotem grzecznościowym.

Pamiętaj, aby pisząc list motywacyjny podkreślać swoje mocne strony i zawrzeć wszystkie cechy charakteru, które potwierdzą, że jesteś idealnym kandydatem na studenta właśnie tej uczelni. Nigdy nie używaj języka potocznego do pisania jakichkolwiek listów motywacyjnych! To dokument formalny, Twoja wizytówka, która musi brzmieć profesjonalnie.

Pamiętaj, aby Twój list motywacyjny nie był zbyt długi czy szczegółowy. Nie musisz pisać o tym, co robi Twoja rodzina, ani czym zajmowałeś się w szkole podstawowej. Niektóre uczelnie, wymagając takiego dokumentu, udostępniają też wzory, wedle których chcą, abyś skonstruował swój dokument. Czasem proszą też o konkretny format pliku, np. PDF lub określają także inne wytyczne. Nie zapomnij dokładnie zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami przed przystąpieniem do pisania!

List motywacyjny na studia doktoranckie

Tworząc list motywacyjny na studia doktoranckie, musisz napisać o wszelkich projektach badawczych, w których brałeś udział do tej pory i o różnych kołach naukowych, w których się udzielałeś. Jeśli Twoje doświadczenie zawodowe koresponduje ze ścieżką kształcenia, napisz także o nim. Możesz wykorzystać swoje CV do uporządkowania tej treści.

Nie bez znaczenia są także ukończone już przez Ciebie studia. Średnia wyników kształcenia to dobry pomysł na pochwalenie się zaangażowaniem w proces nauki i przedstawieniem się z jak najlepszej strony.

Opisz swoje dotychczasowe osiągnięcia naukowe i zawrzyj też krótką wizję tego, czym chciałabyś zajmować się w ramach studiów doktorskich. Przedstaw swojego obecnego lub potencjalnego promotora. Pokaż, że chcesz prowadzić konkretną działalność naukową, z której każda uczelnia byłaby dumna.

List motywacyjny na studia podyplomowe

List motywacyjny na studia podyplomowe nie różni się wiele od dokumentu, który piszą potencjalni doktoranci. Też musi zawierać tę samą strukturę formalną oraz skupienie na dotychczasowym przebiegu kształcenia i kariery zawodowej.

Zawrzyj w treści nazwę uczelni, którą ukończyłeś, kierunek byłych studiów, wypisz wszystkie zajęcia pozalekcyjne, staże i praktyki, które doprowadziły Cię do miejsca, w którym się znajdujesz.

Gdy piszesz list motywacyjny na studia podyplomowe, postaw się w sytuacji rekrutującego. Jakich cech charakteru wymaga dany kierunek studiów i potencjalna ścieżka zawodowa, którą otwiera? Co sam chciałbyś przeczytać na temat kandydatów? Trzymaj się jednak prawdy, zabiegaj o pozytywne rozpatrzenie Twojej kandydatury, ale nie uciekaj się do opisywania rzeczy, które nie miały miejsca. Kłamstwa w liście motywacyjnym wyjdą na jaw, np. podczas rozmów kwalifikacyjnych.

Opisz nie tylko, dlaczego są to Twoje wymarzone studia, ale wskaż, że pasują do Twoich preferencji zawodowych i otworzą przed Tobą zupełnie nowe możliwości. Umotywuj, że są lepszym uzupełnieniem właśnie Twojej ścieżki rozwoju, niż drogi kogoś innego.

List motywacyjny na studia — wzór

Przykładowy wzór listu motywacyjnego na studia doktoranckie:

(miejscowość i data)

(imię i nazwisko kandydata)
(adres zamieszkania)
(nr telefonu)
(adres e-mail)

(dyrektor szkoły doktorskiej/komisja rekrutacyjna itp.)

 

List motywacyjny

 

Szanowny Panie/Państwo,

W roku 2022 ukończyłem z wyróżnieniem studia Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku dziennikarstwo i nowe media uzyskując tytuł zawodowy magistra. Moja praca dyplomowa o tytule „Infotainment we współczesnej telewizji” wygrała konkurs na najlepszą publikację naukową dotyczącą mediów tradycyjnych.

Podczas swojego pięcioletniego procesu kształcenia byłem aktywnym członkiem koła naukowego „Nowe media”, pracowałem także w Laboratorium Medioznawczym. Jestem współtwórcą raportu „Wpływ social mediów na postrzeganie newsów” bazującego na badaniach, które prowadziłem pod kierunkiem Pani Profesor Izabeli Nowak.

W swojej dalszej karierze chciałabym rozwijać badania nad nowymi mediami, które znacząco oddziałują na zmiany zachodzące w świecie przekazywania informacji. Posiadam do tego odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Medioznawstwo to moja pasja, z którą chciałabym związać swoje życie zawodowe, dlatego ubiegam się o podjęcie studiów doktoranckich w Państwa centrum badawczym. Jestem pewien, że mogę wnieść, w przedsięwzięcia realizowane przez placówkę, wiele cennych pomysłów.

Serdecznie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej kandydatury.

Z wyrazami szacunku,

(własnoręczny podpis kandydata)

Przykładowy wzór listu motywacyjnego na studia doktoranckie w formacie PDF.

Analizując przykładowy wzór tego dokumentu, warto zapoznać się także z kwestią tego, jak zakończyć list motywacyjny.

Przykładowy wzór listu motywacyjnego na studia podyplomowe:

(miejscowość i data)

(imię i nazwisko kandydata)
(adres zamieszkania)
(nr telefonu)
(adres e-mail)

(dyrektor szkoły podyplomowej/komisja rekrutacyjna itp.)

 

List motywacyjny

 

Szanowny Panie/Państwo,

Jestem absolwentką studiów magisterskich na kierunku pedagogika wczesnoszkolna Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku pracuję w szkole grupującej dzieci ze specjalnymi potrzebami wychowawczymi. Zatrudnienie podjęłam jeszcze w trakcie ostatnich studiów i notuję pierwsze sukcesy, jak awans na stanowisko nauczyciela samodzielnego.

Chciałabym podjąć naukę na Państwa studiach podyplomowych na kierunku psychologia wczesnodziecięca, gdyż czuję, że mogłoby mi to znacząco pomóc w jeszcze lepszym rozumieniu i rozpoznawaniu potrzeb dzieci, z którymi pracuję.

Moja praca jest moją pasją i chcę się w niej spełniać. Nie planuję zmiany dziedziny zatrudnienia, w czym jeszcze bardziej umocnił mnie otrzymany awans. Mam jednak silną potrzebę dalszego rozwoju swoich kompetencji, aby móc jeszcze lepiej wykonywać powierzone mi zadania.

Serdecznie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej kandydatury.

Z wyrazami szacunku,

(własnoręczny podpis kandydata)

Przykładowy wzór listu motywacyjnego na studia podyplomowe w PDF.

List motywacyjny na studia za granicą

List motywacyjny na studia zagraniczne ma wiele nazw. Najpopularniejszą jest cover letter, ale możesz spotkać się także z takimi sformułowaniami jak: personal statement, application essay, statement of purpose albo motivational letter. Wszystkie one oznaczają to samo.

Jeśli chcesz studiować za granicą, przygotuj się na to, że list motywacyjny będzie Ci prawdopodobnie potrzebny bardziej, niż w przypadku rekrutacji wewnątrzkrajowej. Uczelnie zagraniczne chcą poznać kandydatów z innych państw i dowiedzieć się więcej o ich motywacji. Zatem na wymóg przesłania tego dokumentu natrafisz najprawdopodobniej także w przypadku ubiegania się o studia licencjackie czy magisterskie.

Idealnie, jeśli potrafisz napisać list motywacyjny w języku narodowym kraju, od którego chciałabyś się wybrać. Jeśli nie władasz danym dialektem, lepiej pozostać przy języku angielskim — nie skreśli Cię to z listy kandydatów. Sprawdź też wszelkie wymagania, co do formy, formatu lub długości oczekiwanego dokumentu. Wiele uczelni szczegółowo określa te zasady lub nawet udostępnia całe szablony. Jeśli pokażesz, że potrafisz się do nich dostosować, zostaniesz pozytywnie oceniony.

Treść dokumentu, który wyślemy za granicę, będzie przypominać list motywacyjny na Erasmus, ponieważ w obu przypadkach będziemy zachwalać daną uczelnię.

Przykładowy list motywacyjny na studia w Wielkiej Brytanii:

(miejscowość i data)

(imię i nazwisko kandydata)
(adres zamieszkania)
(nr telefonu)
(adres e-mail)

(nazwa uczelni i kierunek studiów, na który aplikujemy lub/i władze uczelni)

Dear Sir/Madam,

I come from a small village in the south of Poland. Very good academic results allowed me to start studying at the best high school in the country, located in Warsaw.

I graduated from literary studies with a bachelor’s degree. I dealt with the works of William Shakespeare and the period of English Romanticism. My diploma thesis was about the influence of this artist on world literature.

I want to start a master’s degree at your university, because I have always dreamed of studying in my favorite author’s home country. I am a very good student, my average is very high. I will not bring you shame, I will bring a new perspective to the process of researching your national literature.

Please accept my application requests.

Yours sincerely,

(własnoręczny podpis kandydata)

Przykładowy wzór listu motywacyjnego na studia za granicą w PDF.

Oceń artykuł
0/5 (0)