Najwięksi pracodawcy województwa warmińsko – mazurskiego

Najwięksi pracodawcy województwa warmińsko – mazurskiego to firmy prosperujące w branżach produkcyjnych. To m.in. znane przedsiębiorstwa meblarskie i szpitale. Sprawdź, jak wygląda rynek pracy w województwie warmińsko mazurskim i kim są najwięksi pracodawcy województwa.

Najwięksi pracodawcy województwa warmińsko - mazurskiego - tapicer

Mazury stanowią jeden z najpiękniejszych regionów Polski. Turyści z całego kraju zjeżdżają się nad piękne jeziora w celach wypoczynkowych. Ciężko zatem wyobrazić sobie region jako miejsce, w którym toczy się także życie zawodowe tysięcy osób. Jaka praca w województwie warmińsko-mazurskim jest do dyspozycji mieszkańców? Które firmy zatrudniają najwięcej osób?

Rynek pracy województwa warmińsko – mazurskiego

Aktywność zawodowa osób w wieku 15 lat i więcej stale wzrasta. Coraz mniej absolwentów w województwie podejmuje się pracy zaraz po ukończeniu szkoły. W roku 2020 w wyniku chwilowego załamania rynku pracy ze względu na pandemię liczba zwolnień była wyższa niż liczba przyjęć do pracy. Od 2017 roku maleje liczba nowo utworzonych miejsc pracy. W roku 2020 wzrosła natomiast liczba zlikwidowanych miejsc pracy. Województwo warmińsko – mazurskie na tle wszystkich województw kraju odznacza się najwyższą stopą bezrobocia. W marcu 2022 wyniosła 8,6%, a i tak była o 2,0 p. proc. niższa niż rok temu.

Najwyższa stopa bezrobocia dotyczy północnych powiatów województwa. W niektórych stopa dochodzi nawet do 20%. Największą część bezrobotnych stanowią osoby w przedziale wiekowym 25-54 lat. Najbardziej dostępna jest praca w Olsztynie, gdzie stopa bezrobocia jest najniższa. Dobra sytuacja jest także w powiecie iławskim i nidzickim. Stopa bezrobocia rejestrowanego od 2014 roku zaczęła stopniowo spadać, aż w 2020 roku, gdy pandemia załamała rynek pracy, znów się podniosła. Najgorsza sytuacja jest na północy w poniższych powiatach:

 • braniewskim,
 • bartoszyckim,
 • kętrzyńskim,
 • węgorzewskim.

Najwięcej bezrobotnych stanowią osoby, które odeszły od rynku pracy i ciężko im wrócić do zatrudnienia. Są to bezrobotni, którzy pozostają bez pracy dłużej niż 12 miesięcy.

W zachodnich i wschodnich regionach województwa wielu zatrudnionych pracuje w pracy uciążliwej i z niebezpiecznymi maszynami. Mimo to z roku na rok w całym województwie maleje liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

W 2021 roku rynek pracy zaczął się podnosić po pandemii. W 2022 roku liczba osób bezrobotnych zmalała, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw się zwiększyło. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2022 r. wyniosło 138,6 tys. osób, co oznacza wynik wyższy o 1,4% w stosunku do marca 2021 roku. Gdzie pracują mieszkańcy województwa?

SekcjaZatrudnienie w tys.
Przemysł81,8
Handel; naprawa pojazdów samochodowych20,4
Budownictwo10,5
Transport i gospodarka magazynowa6,3
Administrowanie i działalność wspierająca5,4
Zakwaterowanie i gastronomia3,0
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna2,3
Obsługa rynku nieruchomości2,1
Informacja i komunikacja0,9

Dane pochodzą z: Urząd Statystyczny w Olsztynie: Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 2022 r.

W marcu 2022 w skali roku wzrosło zatrudnienie w takich sekcjach jak:

 • Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 9,1%);
 • Zakwaterowanie i gastronomia (o 7,7%);
 • Transport i gospodarka magazynowa (o 5,2%);
 • Handel, naprawa pojazdów samochodowych (o 2,3%);
 • Przetwórstwo przemysłowe (o 1,4%).

Natomiast drastycznie spadło zatrudnienie w informacji i komunikacji, bo aż o 17%.

W marcu 2022 r. urzędy pracy zostały wzbogacone o 5,8 tys. ofert pracy. Na 1 ofertę przypadło 10 osób bezrobotnych.

Wynagrodzenia w warmińsko – mazurskim

Najwyższe zarobki osiągają pracownicy zatrudnieni w powiecie olsztyńskim. Wschodnie powiaty województwa odznaczają się nieco niższymi wynagrodzeniami. Najmniej zarabiają mieszkańcy powiatów zachodnich. Przeciętne wynagrodzenie brutto w województwie każdego roku wzrasta. W porównaniu do wynagrodzeń w całej Polsce województwo jednak znacząco odstaje. W marcu 2022 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Polsce to 6665,42 zł, a w województwie warmińsko-mazurskim wyniosło 5 315,55 zł (13,0% wyższe niż rok temu). Najwyższy wzrost wynagrodzeń odnotowano w informacji i komunikacji (o 25,8%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 20,3%), budownictwie (o 18,1%).

Najwyższe wynagrodzenia uzyskują:

 • Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy;
 • Specjaliści;
 • Technicy i inny średni personel;
 • Pracownicy biurowi;
 • Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy;
 • Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń.

Najmniej zarabiające grupy zawodowe to:

 • Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy;
 • Pracownicy wykonujący prace proste;
 • Pracownicy usług i sprzedawcy.
SekcjaWynagrodzenie brutto
Informacja i komunikacja7 079,30
Przemysł5 587,54
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna5 375,31
Budownictwo5 296,89
Obsługa rynku nieruchomości5 275,01
Handel; naprawa pojazdów samochodowych4 760,14
Transport i gospodarka magazynowa4 499,29
Zakwaterowanie i gastronomia4 214,00
Administrowanie i działalność wspierająca3 701,97

Dane pochodzą z: Urząd Statystyczny w Olsztynie: Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w marcu 2022 r.

Jaka praca na Mazurach?

O sytuacji rynku pracy mówią nam prognozy Barometru Zawodów na rok 2022. W województwie warmińsko-mazurskim w większości zawodów występuje równowaga na rynku pracy. Jest natomiast nadwyżka ekonomistów. Deficyt osób poszukujących pracy dotyczy m.in. takich specjalistów jak kucharze, ślusarze, spawacze, piekarze, betoniarze i zbrojarze. Tak jak w całym kraju brakuje również lekarzy, pielęgniarek i położnych.

Najwięksi pracodawcy w warmińsko – mazurskim

Największych pracodawców wytypowano w rankingu przygotowanym przez Bisnode Polska w dodatku Biznes Warmii i Mazur.

 • Michelin Polska – największy w Europie producent opon na całym świecie zatrudnia ponad 120 tys. osób w 117 fabrykach. Polska siedziba znajduje się w Olsztynie, gdzie stanowi największego pracodawcę województwa,  zatrudnia ok. 5 tys. osób. Pracodawcę wyróżnia różnorodne środowisko pracy i przestrzeń do wypoczynku. Firma zatrudnia na takie stanowiska jak inżynier automatycznych, technolog utrzymania ruchu, czy wdrożeniowiec systemów automatycznych.
 • BRW Comfort – przedsiębiorstwo znajdujące się w Olsztynie zajmuje się produkcją mebli tapicerowanych. Firma w 2017 roku zatrudniała ok. 1500 osób.
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu – placówka zatrudnia wielu specjalistów z okolic. W 2017 roku zatrudnienie wyniosło ok. 1500 osób.
 • Szynaka Meble – to kolejne przedsiębiorstwo w województwie, które zajmuje się produkcją mebli. Oferuje pracę w Lubawie, gdzie rocznie produkowanych jest ok. 28 tys. mebli. W kilku miejscowościach województwa firma zatrudnia blisko 1500 osób.
 • Zakłady Produkcyjno – Usługowe Prawda – to kolejny producent mebli w województwie warmińsko-mazurskim. Firma znajduje się w Olecku. Zatrudnia na takie stanowiska, jak specjalista automatyk, czy stolarz obróbki drewna. Według danych z 2017 zatrudnienie firmy to 1200 osób.
 • Safilin – firma w Miłakowie to przędzalnia na sucho, gdzie roczna produkcja przędzy i włókien wynosi 2500 ton. Firma w 2020 roku zatrudniała 500 osób.
 • Indykpol S.A – znany producent mięsa indyczego z siedzibą w Olsztynie w 2016 roku zatrudniał ok. 1000 osób. Przedsiębiorstwo gwarantuje wysokie standardy zatrudnienia, umowę o pracę, bezpieczeństwo. Do swojego zespołu poszukuje osób komunikatywnych, pracowitych i nastawionych na cel.
 • DFM – to kolejny producent mebli w województwie. Firma daje pracę w Dobrym Mieście. Podkreśla, że pracownicy stanowią priorytet przedsiębiorstwa. Zatrudnia ich aż 1200. Oferuje stabilne warunki zatrudnienia, pakiety socjalne, dofinansowania do wypoczynku, czy opiekę medyczną.
 • Eltel Networks Energetyka – firma z sektora energetycznego oferuje pracę w Gutkowie – osiedlu Olsztyna. Realizuje projekty inwestycyjne budownictwa elektroenergetycznego i wykonuje prace eksploatacyjne infrastruktury sieciowej. Zatrudnia 800 osób, m.in. na takich stanowiskach jak elektromonter, kierownik budowy, czy technik ds. telekomunikacji.
 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie – jest to kolejna placówka opieki zdrowotnej, która daje pracę setkom osób z województwa. Szpital w 2016 roku zatrudniał ok. 720 osób.

Do innych firm wymienionych w rankingu, które dają zatrudnienie wielu osobom, należy Sklejka Paged SA w Piszu, Ostróda Yacht, czy Społem.

Choć sytuacja na rynku pracy w województwie warmińsko – mazurskim nie jest najlepsza, to najwięksi pracodawcy regionu zapewniają zatrudnienie części mieszkańcom. Województwo to w szczególności siedziba firm produkcyjnych. Rynek pracy jest zatem otwarty w szczególności na pracowników fizycznych.

Oceń artykuł
0/5 (0)