Najwięksi pracodawcy na Mazowszu

Najwięksi pracodawcy na Mazowszu to firmy, które zna cała Polska. Sercem województwa mazowieckiego jest sama stolica Polski i to właśnie tutaj swoje siedziby mają najwięksi Polscy i zagraniczni przedsiębiorcy. Sprawdź, które firmy gwarantują zatrudnienie wielu osobom.

Najwięksi pracodawcy na Mazowszu - Warszawa

Województwo mazowieckie słynie z obecności wielkich korporacji. Daje duże możliwości logistyczne przez fakt, że znajduje się w samym sercu Polski i to właśnie w nim miejsce ma stolica kraju – Warszawa. Województwo stanowi jeden z najlepiej rozwiniętych rynków pracy w Polsce. Cechuje go niska stopa bezrobocia i wysokie szanse zatrudnienia praktycznie w każdym zawodzie. Jak kształtuje się praca w województwie mazowieckim

Charakterystyka rynku pracy na Mazowszu

Początek roku 2022 w województwie mazowieckim przeniósł wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 1,9% w skali roku. Nastąpiło zmniejszenie stopy bezrobocia o 0,6 punktu procentowego. Wzrost zatrudnienia nastąpił w takich sektorach jak informacja i komunikacja, zakwaterowanie i gastronomia, działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, czy handel, naprawa pojazdów samochodowych. Jak wygląda zatrudnienie w poszczególnych branżach? 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw styczeń 2022 (w tys.)

SektorZatrudnienie
Przemysł393,9
Handel; naprawa pojazdów samochodowych346,7
Transport i gospodarka magazynowa275,3
Administrowanie i działalność wspierająca147,8
Informacja i komunikacja126,0
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna101,8
Budownictwo90,9
Zakwaterowanie i gastronomia30,7
Obsługa rynku nieruchomości22,6

Od kilku miesięcy w województwie mazowieckim jest dostrzegalny wzrost przeciętnego zatrudnienia. To świadczy o poprawiającej się sytuacji na rynku pracy. W tym samym czasie zanotowano zmniejszenie się liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy aż o 11,7% w skali roku. Stopa bezrobocia w wysokości 4,7% jest niższa niż w styczniu w całym kraju, kiedy wyniosło 5,5%. Najciężej znaleźć pracę w powiecie szydłowieckim, gdzie stopa bezrobocia wyniosła aż 22,8%, makowskim 16,7%, przysuskim 15,8%. Oczywiście najłatwiej o pracę w Warszawie, gdzie stopa bezrobocia jest wyjątkowo niska i wynosi zaledwie 1,8%. Korzystny rynek pracy dla pracownika jest także w powiecie grójeckim. 

Sytuacja na rynku pracy województwa jest ogólnie dobra, lecz wciąż ulega poprawie. Świadczy o tym zmniejszająca się stopa bezrobocia w aż 41 z 42 powiatów województwa. Najbardziej rozwija się powiat sierpecki i radomski. Tam widać największe zmiany. W styczniu 2022 roku do urzędów pracy w województwie trafiło ponad 16 tys. ofert pracy. To wzrost aż o 20,4% względem poprzedniego roku. Jednak na jedną ofertę pracy w województwie przypadło 16 osób bezrobotnych, co stanowi niestety dosyć wysoki wynik. 

W województwie bardzo szybko rosną wynagrodzenia. W styczniu 2022 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7163,58 zł. To zdecydowanie więcej niż w całym kraju (6064,24 zł), co oznacza wzrost o 9% w skali roku, a także o 13,3% więcej niż w miesiącu poprzednim. Na wyższe zarobki mogą liczyć szczególnie pracownicy gastronomii, zakwaterowania, budowniczy i osoby pracujące na rynku nieruchomości. Kto w styczniu mógł liczyć na najwyższe zarobki w województwie? 

SektorWynagrodzenie w zł
Informacja i komunikacja10833,73
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna10323,97
Obsługa rynku nieruchomości8148,37
Budownictwo7761,42
Handel, naprawa pojazdów samochodowych7527,91
Przemysł6575,57
Transport i gospodarka magazynowa5697,21
Administrowanie i działalność wspierająca5343,29
Zakwaterowanie i gastronomia5227,65

Jaka praca w województwie mazowieckim? 

Do województwa mazowieckiego z całej Polski zjeżdżają pracownicy umysłowi, którzy chcą rozwijać swoją karierę w znanych korporacjach. Szczególnie stolica to ostoja dla pracowników umysłowych. Niestety jednocześnie brakuje województwie w szczególności pracowników fizycznych. Zgodnie z danymi Barometru Zawodów prognoza na 2022 rok wskazuje na deficyt pracowników takich jak betoniarze, dekarze i blacharze budowlani, elektrycy, pracownicy magazynów, spawacze, czy ślusarze. Z pracowników umysłowych ma brakować głównie nauczycieli i lekarzy. Co więcej, nie ma takich zawodów, których województwo nie zatrudni. Zapotrzebowanie jest na wszystkich, jednak obecnie utrzymuje się równowaga w wielu zawodach. Tak się dzieje w przypadku inżynierów, fryzjerów, czy piekarzy i konserwatorów zabytków. Mazowiecki rynek pracy jest wręcz bardzo korzystny dla osób, które mają problem ze znalezieniem pracy w innych województwach, mają szansę rozwinąć tutaj swoje skrzydła.

Kim są najwięksi pracodawcy na Mazowszu?

Wiele firm znajdujących się w województwie ma swoje oddziały w całej Polsce. Wokół stolicy jednak koncentruje się wielu pracowników umysłowych, którzy sprawują swoje obowiązki w centrali firmy. Mając na uwadze liczbę pracowników, do największych pracodawców można zaliczyć poniższe przedsiębiorstwa. 

  • Grupa PKP – Grupa PKP jest jednym z największych pracodawców nie tylko na Mazowszu, lecz w całej Polsce. Firma pełni nadzór nad spółkami kolejowymi w kraju. Zapewnia obsługę transportowo-logistyczną pasażerów i towarów. Zajmuje się także modernizacją dworców kolejowych. W całej Polsce zatrudnia około 70 tys. pracowników. PKP wyróżnia się dobrą atmosferą pracy, dofinansowaniami studiów, szkoleń i wydarzeń kulturalnych, a także kart sportowych. Pracownicy mają także możliwość podróży kolejowych w korzystnych cenach, a także dofinansowania wakacji. Oferty pracy dotyczą nie tylko, jak mogłoby się wydawać konduktorów, lecz także pracowników biurowych, administratorów nieruchomości, a nawet pracowników medycznych.
  • PGE Polska Grupa Energetyczna –  PGE to największy polski koncern energetyczny. Zajmuje się dostawami energii elektrycznej do ponad 5 mln klientów. Wypracowuje wysokie zyski. Firma w całej Polsce zatrudnia około 40 tys. pracowników. Kariera w firmie daje korzyść pracownikom, którzy poszukują rozwoju swoich kompetencji. Propozycje zatrudnienia kieruje także do studentów i absolwentów, którzy dopiero wstępują na rynek pracy. Grupa poszukuje osób ambitnych i kreatywnych. Zatrudnienie w firmie znajdują technicy i inżynierowie, którzy przeprowadzają remonty i modernizacje. Z kolei specjaliści i profesjonaliści dążą do realizacji misji i celów grupy. Prowadzą procesy inwestycyjne, zakupowe i logistyczne.
  • PKO Bank Polski – PKO Bank Polski posiada największą sieć detaliczną w Polsce spośród wszystkich banków. Ma blisko 1000 oddziałów. Dzięki temu pracownicy mają szansę na zatrudnienie blisko swojego miejsca zamieszkania. Jako pracodawca bank oferuje prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe, program emerytalny, zniżki pracownicze, kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach, a także system premiowy. W całym kraju bank zatrudnia blisko 30 tys. pracowników.
  • Grupa PGNiG – PGNiG to lider rynku gazu ziemnego w Polsce. Spółka zajmuje się poszukiwaniem, wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej. Importuje gaz, a także sprzedaje, dystrybuuje paliwa gazowe i płynne. Spółka daje nie tylko oferty pracy, lecz także praktyki i staże. Oferuje stabilne zatrudnienie, jak i bonusy dla pracowników oraz ich dzieci. Daje możliwość wzięcia pożyczki, dofinansowania przejazdów komunikacją miejską i wczasy profilaktyczne. Dzieci pracowników firmy otrzymują świąteczne paczki. Firma zapewnia także szkolenia, które rozwijają pracowników poprzez pomoc w studiach, uczestnictwo w kursach językowych i programy rozwojowe. PGNiG zatrudnia prawie 25 tys. pracowników.
  • Adecco – to firma, która zajmuje się dostarczaniem rozwiązań w branży HR. Pozyskuje pracowników tymczasowych i stałych. Realizuje usługi outsourcingu. Adecco to 10 pracodawca świata, firma obecna jest na rynku od ponad 50 lat i ma w sumie 500 lokalizacji. W Polsce dysponuje 54 biurami. Firma zatrudnia około 19 tys. pracowników. 
  • PZU – Powszechny Zakład Ubezpieczeń to największa instytucja finansowa w Polsce i Europie środkowo-wschodniej. Działa w obszarze ubezpieczeń na życie i majątkowych oraz produktów inwestycyjnych, emerytalnych, ochrony zdrowia, czy bankowości. Firma jako grupa zatrudnia blisko 150 tysięcy osób. W organizacji panuje motywacyjna atmosfera pracy. Różnorodność działań firmy sprawia, że nie zatrudnia wyłącznie osób znających się na ubezpieczeniach. Przykładowe stanowiska pracy, jakie oferuje w Warszawie to starszy menedżer produktu, specjalista do spraw ochrony prawnej, czy specjalista do spraw wsparcia procesów.
  • Capgemini – to lider w branży doradztwa, usług technologicznych i transformacji cyfrowej. Firma w ponad 50 krajach zatrudnia ponad 325 tys. pracowników. W Polsce natomiast angażuje około 10 tys. pracowników. Oprócz w Warszawie firma posiada swoje centra biznesowe także w Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Opolu i Lublinie. Zatrudnia na takie stanowiska jak Resource Manager, Team Manager, R2R Business Analyst. Capgemini (opinie) oferuje interdyscyplinarne środowisko pracy, firma dba o szczerą i otwartą atmosferę pracy oraz o dobrą komunikację. Cechą środowiska pracy w Capgemini jest różnorodność i międzynarodowe środowisko pracy.
  • LOT – Polskie Linie Lotnicze to jedna z najdłużej funkcjonujących linii lotniczych na świecie. Działa od 1929 roku. Lot to nie tylko praca w charakterze stewardessy, lecz także praca w biurze w dziale marketingu, finansów, czy e-commerce. To także praca na lotnisku przy operacjach naziemnych lub bezpośredniej obsłudze klienta. Lot oferuje także staże i praktyki oraz pracę za granicą. Lot to atrakcyjny, wielokrotnie nagradzany pracodawca. W firmie pracuje około 8000 osób. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie przy ulicy 17 stycznia. 
  • Uniwersytet Warszawski – Uniwersytet Warszawski to jedna z najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce. Uczelnia została założona w 1816 roku w Warszawie przez Komisję Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Obecnie składa się z 24 wydziałów, między innymi wydziału fizyki, chemii, biologii, polonistyki, nauk ekonomicznych, stosowanych nauk społecznych i resocjalizacji. Wszystkie działy potrzebują pracowników, dlatego Uniwersytet zatrudnia ich aż niemal 8 tys.
  • Sii – to firma z siedzibą w Warszawie przy ulicy Niepodległości. Przedsiębiorstwo to największy dostawca usług doradztwa technologicznego, transformacji cyfrowej, BPO i inżynieryjnych w Polsce. Firma oferuje usługi cyfrowe, z zakresu sztucznej inteligencji, analityki, infrastruktury IT, oprogramowania, cyberbezpieczeństwa, a także szkolenia. Firma ma 15 oddziałów w największych miastach w Polsce i w sumie zatrudnia 7000 pracowników. Uzyskuje wysokie przychody i stale się rozwija. Sii od 2006 roku odnotowuje dynamiczny wzrost zatrudnienia. Prognoza na 2022 rok wynosi już 8 tysięcy pracowników. Stanowiska, na jakie poszukuje pracowników to przykładowo Magento Developer, Tester Manualny, czy Tester Automatyzujący Java. Zaletą firmy jest praca zdalna, stabilność zatrudnienia, rozwój czy benefity i świetna atmosfera pracy.

Większość dużych pracodawców województwa mazowieckiego znajduje się w Warszawie. Jest to stolica Polski, dlatego też znane i duże firmy zakładają tutaj swoje siedziby. Pracodawcy jednak mają wiele oddziałów i nie zatrudniają tylko na terenie województwa mazowieckiego. Firmy mają tutaj jednak swoje biura i opracowują strategie działalności w całym kraju. Do przedsiębiorstw, które również zatrudniają wiele osób i mają swoje siedziby w Warszawie, należy Budimex zatrudniający ponad 6000 pracowników, Nestle zatrudniający 5000 pracowników, Velux (4000 pracowników), czy Polimex Mostostal (4200 pracowników).

Oceń artykuł
5/5 (2)