Joint venture – co to jest? Definicja i korzyści z prowadzenia takiej spółki

Joint venture to spółka handlowa, która związana jest zarówno przez firmę krajową, jak i zagraniczną lub przez firmy zagraniczne działające na terytorium danego państwa. Sprawdź, jakie są cele spółki joint venture oraz jakie są tego plusy i minusy.

Joint venture - uścisk dłoni na tle konturów kontynentów

W Polsce mamy różne rodzaje spółek. Ich działanie opracowują inne regulacje prawne, niektóre wymagają wkładu własnego inne nie, jedne można stworzyć na podstawie umowy, inne wymagają aktu notarialnego. Większość osób słyszała o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółce akcyjnej. Spółka, o której rzadko się słyszy to anglojęzyczny termin joint venture. Co to znaczy? Jak działa taka spółka?

Joint venture – co to jest?

Joint venture (z ang. wspólne przedsięwzięcie) jest to współpraca kilku (minimum dwóch) niezależnych przedsiębiorstw w celu realizacji określonego zadania lub prowadzenia konkretnej działalności. Wszyscy współudziałowcy joint venture dzielą się wspólnie odniesionymi zyskami i kosztami z prowadzenia działalności.
Możemy wyróżnić spółki narodowe, w których strony pochodzą z tego samego kraju, spółki zagraniczne z różnych krajów, gdzie przedstawiciele pochodzą z innych krajów i żaden nie reprezentuje kraju, w którym spółka działa. Są także spółki międzynarodowe, stworzone zarówno przez przedsiębiorstwa zagraniczne, jak i rodzime, oraz spółki mieszane.

Jakie są cele i plusy zakładania spółki joint venture?

Poniżej przedstawione cele joint venture zainspirowane są wypowiedzią ekspertów na stronie findict.pl, która zajmuje się dostarczaniem profesjonalnej wiedzy z dziedziny finansów i ekonomii.

  • Efekt synergii spółek, które wzajemnie się uzupełniają

Synergia odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. Dobrym przykładem joint venture i połączenia dwóch odmiennych firm, mających podobne doświadczenie i wizje jest Sony Ericsson, tj.:

Sony – firma działająca w branży multimedialnej
Ericsson – firma działający w branży telekomunikacyjnej

Ich współpraca przyniosła wiele korzyści. Jeśli zdecydowaliby się tworzyć dany projekt osobno, zapewne poświęciliby masę środków na badania i rozwój w dziedzinie, w której potencjalnie nie mają dużego doświadczenia.

  • Zapobieganie wystąpienia ryzyka

Dzięki joint venture współpracujące ze sobą przedsiębiorstwa mogą połączyć siły, jednocześnie zmniejszając obciążenie i ryzyko dla jednej z firm. Zarówno związany z tym koszt, jak i wejście w nowy, często zupełnie nieznany rynek może wiązać się z niepowodzeniem, jeśli nie posiada się odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

  • Dostęp do nowego rynku

Joint venture może przynosić efekty synergii, zapobiegać wystąpienia ryzyka, ale i również umożliwiać dostęp do różnych rynków zagranicznych. Dzięki temu m.in. łatwiej jest im rozpocząć działanie na obcym rynku w innym kraju.

  • Zabezpieczenie przed zmianą na rynku

Świat bardzo szybko się rozwija i szuka nowych rozwiązań na wiele przestarzałych już form działania. Jak podają eksperci, świetnym przykładem działalności w kierunku zabezpieczenia jest sektor paliwowy, gdzie ludzkość coraz intensywniej poszukuje ekologicznych źródeł energii, aby mogły zastąpić te powszechnie używane i bardziej szkodliwe na nasze środowisko. Dzięki temu firmy, które wprowadzają u siebie taką formę zmiany, zdobędą przewagę nad innymi, które np. dopiero o tym rozważają.

Jakie są minusy spółki joint venture?

W joint venture może pojawić się zagrożenie takie jak np. chęć przejęcia jednej spółki przez drugą czy konflikt związany z niejednomyślnym tworzeniem różnych strategii. Kiedy krajowa firma rozpoczyna współpracę z zagranicznym przedsiębiorstwem, nie do końca ma nad nim kontrolę i nie jest na bieżąco z wszystkimi sprawami pojawiającymi się na tym rynku.

Kluczem jest to, aby w joint venture umiejętnie dobierać i weryfikować swoich partnerów do współpracy oraz dokładnie sprawdzać każdą wiążącą umowę, którą zamierza się podpisać.

Umowa joint venture

W polskim prawie nie znajdziemy odniesienia do zagadnienia joint venture. Umowy joint venture można zawrzeć w oparciu o zasady swobody umów. Spółki działające w oparciu joint venture zwykle reguluje głównie Kodeks spółek handlowych oraz inne ustawy.

Normalnie do założenia spółki potrzebna jest umowa lub akt notarialny. W przypadku joint venture mamy do czynienia z umową nienazwaną. Traktowana jest jako porozumienie gospodarcze na rzecz wspólnego projektu. Umowę może zawrzeć dwóch lub więcej przedsiębiorców, którzy wspólnie zobowiązują się do działania na rzecz wspólnego celu z uwzględnieniem czerpania korzyści, jak i ponoszenia ryzyka. Cele takiej umowy mogą być zarobkowe lub organizacyjne. Jednak strony umowy mogą mieć tak naprawdę inne cele. Należy je uwzględnić w umowie. Umowa często ma także charakter terminowy. Umowę nienazwaną reguluje Kodeks cywilny.

Jak działa joint venture?

Jeśli strony w ramach joint venture decydują się na utworzenie spółki, wówczas do spółki zwykle stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych. Każda ze stron umowy zobowiązuje się do częściowego udziału w tym projekcie na przykład w zakresie dostarczenia zasobów ludzkich, czy wiedzy. W umowie określa się większość aspektów dotyczących współpracy, na przykład sposób finansowania spółki, przydzielanie decyzyjności, czas trwania. Spółka joint venture nie musi być oddzielną osobą prawną, lecz określenie dotyczy także współpracy dwóch podmiotów wspólnie inwestujących w jedną działalność. Warunkiem jest podział kosztów i zysków. Nie trzeba zatem stworzyć niezależnego podmiotu gospodarczego. Współudziałowcy spółki muszą wnieść kapitał zakładowy. Zyski ze spółki oraz koszty są między nich dzielone.

Joint venture w Polsce

Od lat 70 zagraniczni inwestorzy mają prawo do prowadzenia inwestycji w niektórych dziedzinach gospodarki. Zagraniczni przedsiębiorcy chętnie biorą udział w polskich inwestycjach, ponieważ są tutaj niższe koszty pracy, ulgi podatkowe, tania siła robocza. Działanie z zagranicznym przedsiębiorstwem może być jednak problematyczne ze względu na objęcie polskiej spółki polskim prawem.

Oceń artykuł
5/5 (2)