Urlop okolicznościowy śmierć ojca – ile dni? Wzór wniosku i omówienie

Urlop okolicznościowy na śmierć ojca to dodatkowy czas wolny od pracy, pozwalający poradzić sobie z trudną sytuacją życiową. Można wykorzystać go na załatwienie formalności i przygotowanie się do ostatniego pożegnania. Ile dni urlopu okolicznościowego na śmierć ojca możesz dostać? W jakim terminie?

urlop okolicznościowy na śmierć ojca - cmentarz nocą

Różne sytuacje życiowe mogą przeszkodzić w wykonywaniu służbowych obowiązków. Na szczęście, w wielu tego rodzaju przypadkach możesz wykorzystać urlop okolicznościowy. Śmierć ojca to z pewnością jedno z tych wydarzeń, które spychają na drugi tor wszystkie sprawy służbowe. Zajęcie się formalnościami, pozbieranie wszystkiego do kupy i zorganizowanie uroczystości pogrzebowych – wymagają czasu i zaangażowania. Ile dni urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci ojca Ci przysługuje? Jak złożyć wniosek o urlop okolicznościowy na śmierć ojca? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule.

Urlop okolicznościowy śmierć ojca – podstawa prawna

Mówiąc o urlopie okolicznościowym z tytułu śmierci ojca, mamy na myśli chwilową nieobecność w pracy. Mimo że chodzi tutaj o stosunek zawodowy zawierany najczęściej na podstawie umowy o pracę, podstawą prawną udzielania takiego urlopu nie jest Kodeks pracy.

Najważniejsze przepisy dotyczące urlopu okolicznościowego na śmierć ojca znajdziemy w “Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy”.

Udzielenie urlopu okolicznościowego na ślub albo na śmierć bliskiej osoby opisano w artykule 15. tego rozporządzenia.

Dla kogo urlop okolicznościowy na śmierć ojca?

Nie wszystkie osoby samodzielnie zarabiające na życie będą mogły skorzystać z urlopu okolicznościowego z powodu śmierci ojca. Przepisy jasno wskazują, że taki przywilej należy się przede wszystkim tym, którzy wykonują zawód na podstawie stosunku pracy. Urlop na śmierć ojca dostaną osoby zatrudnione na podstawie:

  • umowy o pracę,
  • umowy powołania,
  • mianowania,
  • wyboru,
  • spółdzielczej umowy o pracę.

Czy to znaczy, że umowy cywilnoprawne pozbawią Cię możliwości zajęcia się sprawami pogrzebowymi? Z zasady osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, czy umowy zlecenie, nie mają możliwości otrzymania dnia wolnego z powodu wyjątkowej okoliczności. Warto jednak pamiętać, że umowy cywilnoprawne to bardzo elastyczne formy zatrudnienia, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby szef przyznał Ci wolny dzień z tytułu śmierci ojca. W tym przypadku wiele zależy od jego sumienia.

Urlop okolicznościowy – śmierć ojca partnera upoważnia?

Małżonkowie lub partnerzy życiowi często zastanawiają się nad urlopem okolicznościowym na śmierć ojca partnera. Ukochane osoby mogą przecież potrzebować wsparcia, zwłaszcza gdy chodzi o tak trudną sytuację życiową. W tym przypadku sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Nie bez znaczenia będzie, czy jesteście po ślubie, czy żyjecie w związku partnerskim. Dlaczego?

Artykuł 15. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy wskazuje, że:

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący; 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Jeżeli zatem jesteście małżeństwem, przysługuje Ci jeden dzień urlopu okolicznościowego na śmierć teścia lub teściowej. Co ciekawe, takie prawo nie wygasa po ewentualnym rozwodzie. Niestety, jeżeli nie zawarliście związku małżeńskiego, urlop okolicznościowy z tytułu śmierci teścia nie będzie obowiązywał.

Urlop okolicznościowy z tytułu śmierci ojca – ile dni?

Aby ustalić, ile dni urlopu okolicznościowego z tytułu śmierci ojca Ci przysługuje, musimy powrócić do artykułu 15. wspomnianego już rozporządzenia. Zgodnie z przepisami, śmierć najbliższej rodziny np. ojca i matki lub narodziny dziecka, upoważniają do wzięcia dwóch dni urlopu okolicznościowego:

Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący: 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika, lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy.

W katalogu istnieją też okoliczności, które uprawniają do przyznania urlopu okolicznościowego w wymiarze jednego dnia. Możesz wziąć taki urlop okolicznościowy na śmierć babci lub inne wydarzenia związane z dalszymi członkami rodziny. Jeżeli chodzi o dwa dni urlopu okolicznościowego z powodu śmierci ojca, można wziąć je pojedynczo (w zależności od potrzeb). Przy tym warto pamiętać, że niewykorzystany urlop okolicznościowy nie przechodzi na przyszły rok.

Czy urlop okolicznościowy z tytułu śmierci ojca jest płatny? Co z urlopem?

Zgodnie z przepisami, pracownik biorący urlop okolicznościowy ma pełne prawo do otrzymywania pensji. Takie zwolnienie jest urlopem płatnym, a wynagradza się je tak samo, jak w przypadku urlopu wypoczynkowego. Pracodawca nie może Ci zmniejszyć wynagrodzenia lub całkowicie pozbawić wypłaty za nieobecność w pracy. Jeżeli do tego dojdzie, pracownik ma prawo wezwać Państwową Inspekcję Pracy lub przenieść spór do sądu pracy.

Wymiar urlopu okolicznościowego w przypadku śmierci ojca lub matki nie wpływa też na liczbę dni urlopu do wykorzystania w danym roku kalendarzowym. Tego typu urlopy to zupełnie inny przepis, dlatego nie trzeba się obawiać utraty zasłużonego wolnego.

Śmierć ojca podczas zwolnienia lekarskiego – co z dniami wolnymi?

Przebywanie na zwolnieniu lekarskim i wzięcie urlopu okolicznościowego rodzi pewne wątpliwości. Teoretycznie osoba na l4 i tak nie pracuje, więc zwolnienie z wykonywania obowiązków pracowniczych niewiele zmieni. W praktyce jednak, przepisy nie uniemożliwiają wzięcia takiego urlopu w trakcie zwolnienia lekarskiego. Jeżeli przyczyna wzięcia urlopu okolicznościowego pokrywa się z zapisami rozporządzenia, pracodawca może nam go udzielić nawet na l4.

Zwolnienie chorobowe nie odbiera nam prawa do wzięcia urlopu okolicznościowego. Sytuacja wygląda podobnie, gdy trzeba załatwić sprawy związane ze śmiercią ojca w czasie urlopu wypoczynkowego. Mamy prawo wziąć urlop z tytułu wyjątkowej okoliczności nawet podczas 14-dniowego urlopu, jednak przyznanie dni wolnego z powodu śmierci bliskiej osoby nie przedłuża wziętego już wolnego.

Urlop okolicznościowy a śmierć ojca – termin wykorzystania

Jeden bądź dwa dni wolnego z tytułu śmierci ojca, często przypadają na dzień pogrzebu lub pokrywają się z datą zgonu. Urlop okolicznościowy powinno wykorzystywać się w terminie zbliżonym do zaistnienia powodu jego wzięcia, jednak rozporządzenie nie wyróżnia konkretnej daty. Jeżeli dojdzie do śmierci osoby bliskiej, możemy zostać zmuszeni do załatwienia formalności urzędowych w zupełnie innym terminie.

Jeśli te czynności będą miały związek z zaistniałą sytuacją, uprawniającą do urlopu okolicznościowego – można wziąć urlop nawet kilka dni wcześniej lub później. Wszystko zależy od powiązania danego terminu z przyczyną wzięcia urlopu. Niektóre sprawy należy załatwić jeszcze przed pogrzebem, inne natomiast mogą wyjść w tzw. praniu, wiele dni po uroczystości.

Urlop okolicznościowy za śmierć ojca a formalności – co z wnioskiem?

Zanim przedstawimy Ci wzór wniosku o urlop okolicznościowy za śmierć ojca, warto zapoznać Cię z wszelkimi formalnościami w stosunku do pracodawcy. Mowa tu o terminie złożenia wniosku, udowodnieniu jego zasadności i poprawności danych zawartych w piśmie. O czym należy pamiętać, składając wniosek pracownika?

Jeżeli urlop okolicznościowy był do przewidzenia (np. z powodu własnego ślubu lub uroczystości dziecka) musimy złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem. Pracodawca powinien mieć czas na zapoznanie się z dokumentem i reorganizację pracy zespołu, który zostanie pozbawiony jednego pracownika. Oczywiście ustawodawcy zdają sobie sprawę, że nie zawsze wcześniejsze poinformowanie jest możliwe.

Śmierć ojca lub innej bliskiej osoby następuje często niespodziewanie, dlatego w takich przypadkach pracownik ma obowiązek poinformować pracodawcę jak najszybciej. Wniosek o urlop na śmierć ojca należy złożyć najpóźniej w drugim dniu nieobecności. Warto też przygotować jakiś dokument, który potwierdzi, że faktycznie do czegoś takiego doszło. Pracodawca może wymagać od Ciebie okazania np. aktu zgonu.

Urlop okolicznościowy na śmierć ojca wzór wniosku

Wniosek o urlop okolicznościowy z tytułu śmierci ojca trzeba wysłać pracodawcy jak najszybciej. W dokumencie należy podać datę i miejscowość jego stworzenia, dane osobowe autora i okoliczności, wymuszające na nim wzięcie urlopu. Jak może wyglądać wzór?

 

……………………………………..

(data, miejscowość)

……………………………………..

(imię i nazwisko pracownika)

……………………………………..

(imię i nazwisko pracodawcy)

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE URLOPU OKOLICZNOŚCIOWEGO

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie urlopu okolicznościowego w wymiarze 1 dnia / 2 dni w związku z:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

w terminie ……………………..

 

 

Z wyrazami szacunku:

………………………………………………..

(data i podpis pracownika)

………………………………………………..

(data i podpis pracodawcy)

 

Wzór wniosku o urlop okolicznościowy z tytułu śmierci ojca w formacie PDF

Zadośćuczynienie i odszkodowanie za śmierć ojca

Warto zdawać sobie sprawę, że oprócz urlopu okolicznościowego, można otrzymać wsparcie od ubezpieczyciela lub pracodawcy. O zadośćuczynienie za śmierć ojca zwracamy się do ubezpieczyciela, który ocenia bliskość ze zmarłym, stopień urazu psychicznego i zmianę sytuacji materialnej w przyszłości. Na tej podstawie ustala się jednorazową wpłatę, która ma niejako rekompensować wnioskującemu stratę. 

W niektórych przypadkach dzieciom zmarłego ojca należy się także odprawa pośmiertna. Takie świadczenie przysługuje im maksymalnie do 25. roku życia (chyba że zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy). Wysokość odprawy za śmierć ojca zależy od jego stażu pracy i wynosi:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie (staż pracy poniżej 10 lat);
  • trzymiesięczne wynagrodzenie (staż przynajmniej 10 lat);
  • sześciomiesięczne wynagrodzenie (staż przynajmniej 15 lat).
Oceń artykuł
5/5 (1)