Urlop tacierzyński: kto i na jakich zasadach może z niego skorzystać?

Urlop tacierzyński należy się każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Niestety, tacierzyński bardzo często mylony jest z urlopem ojcowskim, a to dwa zupełnie różne świadczenia. Sprawdź, kto i na jakich zasadach może skorzystać z urlopu tacierzyńskiego.

urlop tacierzyński

Rodzice mogą skorzystać z różnych rodzajów świadczeń. Mają do dyspozycji także urlopy: urlop rodzicielski, urlop macierzyński, ojcowski i tacierzyński. Urlop tacierzyński to nie to samo, co urlop ojcowski. W pierwszym przypadku zwolnienie z pracy z tego tytułu może trwać nawet do sześciu tygodni i można je łączyć z urlopem macierzyńskim, zaś z urlopu ojcowskiego można  korzystać przez 14 dni, niezależnie od innych urlopów. Co ważne, zarówno tacierzyński, jak i urlop ojcowski należą się pracownikowi, który regularnie opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli chcesz skorzystać z tego urlopu, wniosek o tacierzyński musisz złożyć nie później niż 14 dni przed planowanym dniem wolnym wraz z innymi dodatkowymi dokumentami.

Komu przysługuje urlop tacierzyński?

Tacierzyński urlop należy się pracownikowi tak samo jak urlop okolicznościowy na urodzenie dziecka (trwa 2 dni), urlop ojcowski (trwa 14 dni) oraz urlop wychowawczy. Ten rodzaj urlopu jest bezpośrednio powiązany z urlopem macierzyńskim kobiety, która jest matką dziecka. Czas jego trwania zależy od wspólnego ustalenia wymiaru opieki i oddania części urlopu matki na poczet tacierzyńskiego.

Urlop tacierzyński – ile trwa?

W przypadku większej rodziny proporcjonalnie zwiększa się wymiar dni na tacierzyński, ile trwa wolne? Czas jest zależny od ilości posiadanych dzieci:

  • 17 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się lub przyjęcia dwojga dzieci
  • 19 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się lub przyjęcia trojga dzieci
  • 21 tygodni w przypadku jednoczesnego urodzenia się lub przyjęcia czworga dzieci
  • 23 tygodnie w przypadku jednoczesnego urodzenia się lub przyjęcia pięciorga i więcej dzieci

Ważne! Urlop dla taty przysługuje zarówno na dzieci biologiczne, jak i adoptowane. Ponadto, urlopu tacierzyńskiego nie można dzielić, tak jak jest to w przypadku urlopu ojcowskiego trwającego ciągiem 14 dni. Ojcu dziecka po zakończeniu urlopu tacierzyńskiego przysługuje możliwość sprawowania opieki nad dzieckiem podczas urlopu rodzicielskiego.

Jak liczyć urlop tacierzyński?

Chcesz wziąć urlop tacierzyński, ile dni wolnego przysługuje Ci z tego tytułu? Czas jego trwania to maksymalnie sześć tygodni, natomiast jego minimalny wymiar zależy tylko i wyłącznie od dowolnej decyzji pracownika i jego ustaleń z matką dziecka.

Urlop tacierzyński – komu przysługuje? 

Kto ma prawo do tacierzyńskiego? Osoby, których praca jest regulowana odpowiednimi przepisami, obejmującymi prawo do płatnego urlopu, mogą liczyć na to świadczenie. Podpisanie podczas zatrudnienia umowy o pracę, daje możliwość do skorzystania z tego rodzaju urlopu. Kodeks pracy nie zawiera bezpośrednich informacji dotyczących urlopu tacierzyńskiego, ale jest to w pewnym sensie urlop macierzyński, a przynajmniej wchodzi w skład części urlopu macierzyńskiego, który nie został w pełni wykorzystany przez matkę dziecka.

Urlop tacierzyński – ile płatny?

Złożyłeś podanie o urlop tacierzyński, ile płatny jest ten rodzaj wolnego? Pracownikowi przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 procent wynagrodzenia, czyli podstawy wymiaru przeciętnej pensji ojca wypłacanej przez ostatnie dwanaście miesięcy przed skorzystaniem z urlopu. 

Ważne! Podczas urlopu tacierzyńskiego pracownik jest objęty tak zwaną ochroną przepisami prawa przed zwolnieniem go z pracy.

Kto płaci za urlop tacierzyński? Za urlop płaci ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Urlop tacierzyński – dlaczego warto z niego skorzystać?

Pierwsze tygodnie w życiu dziecka są najważniejsze. To wtedy widzimy jego codzienny rozwój i zdobywanie nowych umiejętności. Dlaczego warto zdecydować się na tacierzyński urlop? Spędzanie razem z nowo narodzonym dzieckiem każdej chwili jest na wagę złota, a ojciec powinien brać czynny udział w wychowywaniu swojej pociechy.

Jeżeli istnieje możliwość, aby wziąć wolne i obserwować kolejne etapy rozwoju małego człowieka, to warto z tego skorzystać. Zwłaszcza, że młodzi rodzice mogą liczyć na 100% wynagrodzenia podczas urlopu tacierzyńskiego i tego przeznaczonego dla matki dziecka. Jeżeli więc oboje jesteście czynni zawodowo, warto podzielić się zarówno urlopem, jak i obowiązkami. Takie rozwiązanie może odciążyć młodą mamę i sprawić, że szybciej wróci ona do swoich czynności pracowniczych, a ojciec dziecka będzie mógł na bieżąco śledzić postępy swojej pociechy.

Urlop tacierzyński – wniosek

Aby otrzymać urlop, pracownik musi złożyć odpowiednią prośbę o tacierzyński. Pisemny wniosek pracownika należy skierować do swojego pracodawcy nie później niż 14 dni przed planowanym urlopem. Do wniosku musi dołączyć dokumenty takie jak:

  • Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka
  • Zaświadczenie pracodawcy matki o dacie zaprzestania z urlopu macierzyńskiego
  • Druk ZUS-3, ZUS Z-3b lub ZUS Z-3a

Ważne! Pracodawca nie może odmówić pracownikowi zgody na tacierzyński, jeżeli zostały złożone odpowiednie dokumenty, a matka dziecka nie wykorzystała wszystkich dni wolnych na urlopie macierzyńskim, to negatywne rozpatrzenie prośby przez pracodawcę jest niemożliwe.

Wniosek o urlop tacierzyński jest bardzo prosty do napisania. Wzór dostępny jest tutaj: Wzór wniosku o urlop tacierzyński . Możesz także skopiować poniższą treść.


….………………………
data i miejscowość

………………………….
Dane pracownika

…………………………..
Dane pracodawcy

WNIOSEK O URLOP MACIERZYŃSKI DLA OJCA

Proszę o udzielenie mi urlopu macierzyńskiego, którego przejmuję od matki dziecka
…………………… (imię i nazwisko), od dnia ………. do dnia ……….. wyczerpania tego urlopu
w łącznym wymiarze ……………. dni/tygodni.

……………………………………………
(podpis pracownika)

Załączniki:
1.
2.
3.

 

Oceń artykuł
5/5 (4)