Komu przysługuje ubezpieczenie wypadkowe? Sprawdź stawkę na 2021 rok

Jesteś ciekaw, czy przysługuje ci ubezpieczenie wypadkowe? Sprawdź, co uważa się za wypadek przy pracy i kiedy automatycznie należy się zasiłek chorobowy w wysokości 100 procent podstawy wymiaru wynagrodzenia. Przygotowaliśmy dla ciebie kompendium wiedzy dotyczący ubezpieczenia wypadkowego. Zapraszamy do lektury!

ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie wypadkowe należy się osobom, które równocześnie objęte są ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym oraz ubezpieczeniem społecznym. Wypadkowe daje prawo do wielu świadczeń takich jak np. zasiłek chorobowy w wysokości 100 procent podstawy wymiaru wynagrodzenia wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dowiedz się, komu należy się ubezpieczenie wypadkowe. Ile wynosi stopa procentowa składek ubezpieczenia wypadkowego? Co możemy nazwać wypadkiem przy pracy? Sprawdź również stawkę ubezpieczenia wypadkowego na 2021 rok.

Ubezpieczenie wypadkowe: komu się należy?

Zgodnie z artykułem 6, 11 i 12 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenie wypadkowe przysługuje obowiązkowo na umowie o pracę, umowie zlecenie oraz w czasie prowadzenia działalności gospodarczej. Umowy o dzieło nie obejmuje żadne ubezpieczenie społeczne. Do ubezpieczenia z tytułu wypadku przy pracy nie można przystąpić dobrowolnie tak, jak do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Wypadkowe obejmuje płatnika jedynie wtedy, gdy ma on aktualne ubezpieczenie emerytalne i rentowe (obowiązkowe lub dobrowolne). Kto płaci ubezpieczenie wypadkowe? Robi to twój płatnik składek, czyli pracodawca lub zleceniodawca.

Ubezpieczenie wypadkowe: komu się NIE należy?

Zgodnie z artykułem 12 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenie wypadkowe nie przysługuje:

 • osobom bezrobotnym, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie integracyjne;
 • osobom objętym dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym na podstawie artykułu 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • osobom przebywającym na urlopie wychowawczym;
 • osobom pobierającym zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;
 • posłom do Parlamentu Europejskiego;
 • osobom wykonującym pracę nakładczą;
 • żołnierzom niezawodowym w służbie czynnej (oprócz żołnierzy pełniących służbę kandydacką);
 • osobom, które jednocześnie pobierają świadczenie socjalne wypłacanie w okresie urlopu, zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia;
 • członkom rad nadzorczych pobierający za to wynagrodzenie;
 • osobom, które sprawują osobistą opiekę nad dzieckiem.

Szukasz pracy w Białymstoku? Aplikuj na nasze oferty praca Białystok


Ubezpieczenie wypadkowe: co uważa się za wypadek przy pracy?

Za wypadek uważa się nagłe i nieszczęśliwe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które spowodowało uszczerbek na zdrowiu lub śmierć pracownika. Zgodnie z artykułem 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wymienione wcześniej okoliczności uważa się za wypadek przy pracy:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności, lub poleceń przełożonego;
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Z kolei za wypadek śmiertelny pracownika objętego ubezpieczeniem wypadkowym uważa się wypadek, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie maksymalnie sześciu miesięcy od zdarzenia (artykuł 3 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

Ubezpieczenie wypadkowe a zasiłek chorobowy

Każda osoba objęta ubezpieczeniem wypadkowym ma prawo do zasiłku chorobowego w sytuacji wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Chorobowe wypłacane jest w wysokości 100 procent podstawy wymiaru wynagrodzenia, niezależnie od okresu podlegania pod to ubezpieczenie. Co ważne, pracownik w takiej sytuacji od razu otrzymuje zasiłek chorobowy, a nie wynagrodzenie chorobowe z tytułu ubezpieczenia chorobowego (jest to szczególnie korzystne dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie, których, inaczej niż na umowie o pracę, ubezpieczenie chorobowe nie obejmuje automatycznie).

Składki wypadkowe: ile wynosi stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe?

Jak czytamy w Ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, stopa procentowa składek ubezpieczenia wypadkowego jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu i skutków zagrożeń zawodowych. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie wypadkowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Zgodnie z artykułem 22 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi od 0,40 procent do 8,12 procent podstawy wymiaru. Zasady różnicowania stopy procentowej składek na ubezpieczenie wypadkowe określają przepisy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Ile wynosi ubezpieczenie wypadkowe 2021? Zgodnie z informacją podaną na stronie Kadry.infor.pl maksymalna stawka składki wypadkowej 2021 to 105,08 złotych (3,33 procent) dla dużych firm, natomiast dla małych 52,70 złotych (1,67 procent).

Oceń artykuł
0/5 (0)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora