Niedziele handlowe 2022: kalendarz do pobrania. Kiedy zrobisz zakupy?

Niedziele handlowe 2022 to ważne zestawienie dla wszystkich tych, którzy lubią robić zakupy w ostatnim dniu tygodnia. W 2022 roku posłowie zdecydowali o zaostrzeniu zakazu handlu i ograniczeniu liczby zakupowych niedziel. Kiedy są niedziele handlowe w 2022 roku? Sprawdź kalendarz do pobrania.

Ustawa o zakazie handlu w niedziele to projekt towarzyszący nam już od 2018 roku. Pomysłodawcy chcieli w ten sposób wesprzeć małe sklepy osiedlowe i nakłonić Polaków do spędzania niedzieli w gronie rodziny. Już od samego początku sklepy objęte zakazem, poszukiwały sposobów na jego obejście. Liczne wyjątki w ustawie o pracy w niedziele handlowe 2022 sprawiły, że sklepy spożywcze zaczęły oferować usługi pocztowe i spożywcze. Od 1 lutego 2022 roku obowiązują nowe przepisy, które znacznie utrudnią otwieranie sklepu mimo zakazu handlu. Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2022 roku? Jakie sklepy pozostaną otwarte? Sprawdź nasz darmowy kalendarz niedziel handlowych 2022 do pobrania.

 

Niedziele handlowe 2022 – na czym polega zakaz handlu?

Jeszcze do 2018 roku niedziele handlowe i dodatek za pracę w święta, były czymś na porządku dziennym. Ta sytuacja zmieniła się po wejściu w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Od tej pory placówki handlowe w kraju nie mogą wysyłać do pracy w niedziele osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

W niedziele niehandlowe za ladą sklepu może stanąć jedynie właściciel albo osoba z nim spokrewniona, pomagająca w sposób nieodpłatny.

Kiedy są niedziele handlowe 2022?

Z roku na rok niedziele handlowe są coraz bardziej ograniczone. W 2022 roku zrobimy zakupy w zaledwie siedem niedziel handlowych. Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?

Lista niedziel handlowych 2022:

 • Niedziele handlowe w styczniu 2022: 30 stycznia.
 • Handlowe niedziele w lutym i marcu 2022: brak.
 • Niedziele handlowe w kwietniu 2022: 10 i 24 kwietnia.
 • Niedziele handlowe w czerwcu 2022: 26 czerwca.
 • Niedziela handlowa w lipcu 2022: brak.
 • Niedziela handlowa w sierpniu 2022: 28 sierpnia.
 • Niedziele handlowa we wrześniu 2022: brak.
 • Niedziele handlowe w październiku i listopadzie 2022: brak.
 • Handlowa niedziela w grudniu 2022: 11 i 18 grudnia.

Niedziele handlowe 2022 – kalendarz do pobrania

Jeżeli chcesz mieć łatwy dostęp do wykazu niedziel handlowych, pobierz nasz darmowy kalendarz do wydrukowania. Dzięki temu sprawdzisz, czy zrobisz zakupy w niedzielę bez otwierania komputera.

niedziele handlowe 2022 kalendarz

Co oprócz niedziel niehandlowych? Kiedy jeszcze nie zrobisz zakupów?

Zakaz handlu może wystąpić nie tylko w niedziele. Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy w 2022 roku, zakupów nie zrobimy także:

 • 1 stycznia – Nowy Rok,
 • 6 stycznia – Trzech Króli,
 • 17 kwietnia – Wielkanoc,
 • 18 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny,
 • 1 maja – Święto Pracy,
 • 3 maja – Święto Konstytucji 3 Maja,
 • 5 czerwca – Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki),
 • 16 czerwca – Boże Ciało,
 • 15 sierpnia – Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
 • 1 listopada – Wszystkich Świętych,
 • 11 listopada – Święto Niepodległości,
 • 25 grudnia – Pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia,
 • 26 grudnia – Drugi dzień Bożego Narodzenia.

Niedziele handlowe w 2022 roku – które sklepy mogą pozostać otwarte?

Zakaz obsługi w niedziele niehandlowe obowiązuje większość placówek w kraju. Ustawa o ograniczeniu handlu wskazuje jednak na kilka zwolnień z tego obowiązku. Które sklepy są czynne w niedzielę niehandlową?

Zgodnie z przepisami zakaz handlu nie obowiązuje właścicieli sklepów prowadzących handel osobiście. Warto wiedzieć, że taki przepis dotyczy także franczyzobiorców, czyli np. osób otwierających własną Żabkę. Warunkiem pozostaje jednak samodzielna obsługa klientów.

Zgodnie z ustawą zakaz handlu nie obowiązuje w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

Warto dodać, że w związku z artykułem uzupełniającym, przedsiębiorca, o którym mowa wyżej, może wykorzystać do pomocy członków rodziny:

Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 pkt 27, może korzystać z nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków, dziadków.

Osoby, o których mowa w ust. 4, nie mogą być pracownikami lub zatrudnionymi w placówce handlowej u przedsiębiorcy, który korzysta z ich nieodpłatnej pomocy.

Jakie sklepy mogą być bezwarunkowo otwarte w zakaz handlu w niedziele?

Ustawa o ograniczeniu handlu prezentuje cały katalog placówek, które mogą świadczyć usługi w niedziele niehandlowe. O zakazie handlu w niedziele nie możemy mówić:

 1. na stacjach paliw płynnych;
 2. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami;
 3. w aptekach i punktach aptecznych;
 4. w zakładach leczniczych dla zwierząt;
 5. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
 6. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
 7. w placówkach pocztowych w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 tej ustawy;
 8. w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159);
 9. w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
 10. w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
 11. w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
 12. w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
 13. w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944 i 2400), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 491) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863) – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych;
 14. w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych;
 15. w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847);
 16. w strefach wolnocłowych;
 17. w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych;
 18. na terenie jednostek penitencjarnych;
 19. w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych;
 20. w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
 21. w przypadku handlu towarami z automatów;
 22. w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021);
 23. w hurtowniach farmaceutycznych;
 24. w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi, częściami zamiennymi do tych maszyn, materiałami eksploatacyjnymi do maszyn rolniczych, materiałami używanymi w trakcie bieżącej pracy maszyn rolniczych lub narzędziami do wymiany części zamiennych w maszynach rolniczych;
 25. w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;
 26. w zakładach pogrzebowych;
 27. w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek;
 28. w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;
 29. w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;
 30. na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi;
 31. w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 30, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;
 32. w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup produktów pochodzenia rolniczego, w szczególności zboża, rzepaku, rzepiku, buraków cukrowych, roślin białkowych, innych upraw polowych, owoców, warzyw, mleka surowego lub runa leśnego.

Jak sieci handlowe obchodziły zakaz handlu?

Wiele sieci handlowych, niezadowolonych z potencjalnego spadku obrotów, zdecydowało się na obejście zakazu handlu. Najbardziej popularnym sposobem było otwieranie saloników prasowych bądź przeobrażanie się w placówki pocztowe.

Takie sklepy mogły funkcjonować na dotychczasowych zasadach w dni objęte ograniczeniami handlu i nie groziły im żadne kary za niestosowanie się do zakazu handlu w niedziele. Po zmianach otwarcie sklepów w ten sposób może nie być już możliwe. Dlaczego?

Handlowe niedziele 2022 – zaostrzenie przepisów od 1 lutego

1 lutego 2022 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja przepisów o zaostrzeniu zakazu handlu w niedziele i święta. Nowelizacja ma dotyczyć przede wszystkim sposobu na placówkę pocztową. Od teraz sklepy, które otwierają usługi pocztowe w celu ominięcia zakazu, będą musiały wykazać, że co najmniej 40% przychodów z działalności pochodzi z usług pocztowych. To znacznie ograniczy możliwość obchodzenia przepisów.

Właściciele sklepów zareagowali błyskawicznie, znajdując nowy sposób na pracę w święto w ramach obowiązujących przepisów. Już teraz słyszymy o nowo otwartych punktach czytelniczych, czyli małych salonikach z książkami w wielu sklepach wielkopowierzchniowych.

Oceń artykuł
5/5 (2)