Reklama

Życiorys do wojska: wzór życiorysu, wzór CV

Życiorys do wojska to dokument, który może Ci otworzyć drogę do służby wojskowej. Praca w wojsku na stanowisku żołnierza wiąże się z wieloma wyrzeczeniami. Utrzymanie doskonałej sprawności fizycznej oraz skupionego umysłu, to podstawa dobrze wykonanej pracy wojskowego. Aby dostać się do wojska, trzeba przejść proces rekrutacji oraz dostarczyć dokumenty aplikacyjne. Jednym z nich jest życiorys.

Życiorys do wojska - sylwetka salutującego żołnierza na tle zachodzącego słońca

Życiorys do wojska, to jeden z obowiązkowych dokumentów aplikacyjnych, które powinien dostarczyć każdy kandydat starający się o podjęcie zawodowej służby wojskowej. Zawód żołnierza zawodowego wymaga krystalicznej opinii, dlatego życiorys zawodowy, czyli CV oraz życiorys osobowy są dokładnie sprawdzane podczas procesu rekrutacji. Żołnierz nie powinien mieć przed pracodawcą tajemnic, dlatego przygotowanie rzetelnego i profesjonalnego życiorysu do wojska jest niezwykle ważne. Kiedy życiorys do wojska jest potrzebny? Czy można go zastąpić CV lub listem motywacyjnym? I najważniejsze – jak napisać życiorys do wojska? Dzisiaj odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące niezbędnych dokumentów potrzebnych do zostania żołnierzem zawodowym oraz przedstawimy wzór życiorysu do wojska.

Życiorys do wojska – co to jest?

To profesjonalny dokument, dzięki któremu możesz zdobyć pracę w wojskowych szeregach. Życiorys do wojska jest to po prostu krótka biografia, która powinna zmieścić się na jednej kartce A4. W celu podjęcia służby wojskowej, należy w swoim życiorysie wspomnieć o rodzinie, swojej edukacji oraz opisać doświadczenie zawodowe, które ma związek z posadą o która się starasz. Życiorys do wojska to miejsce, w którym w krótki i treściwy sposób możesz zaprezentować odpowiednie kwalifikacje lub wykształcenie, które wyróżni Cię na tle innych kandydatów.

Czy życiorys do wojska jest potrzebny?

Tak, jeśli starasz się o posadę żołnierza zawodowego to do niezbędnych dokumentów potrzebnych podczas rekrutacji zalicza się także życiorys osobowy. Chyba, że starasz się o stanowisko cywilne, wtedy musisz jedynie napisać życiorys zawodowy, czyli napisać CV oraz list motywacyjny.

W 2010 roku zniesiono w Polsce obowiązek służby wojskowej, dlatego obecnie do pracy w Wojsku Polskim zgłaszają się ochotnicy, którzy musza przejść rekrutację na stanowisko żołnierza zawodowego. Są to z reguły młodzi ludzie, którzy dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Profesjonalne przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych podczas rekrutacji, to jeden krok bliżej aby dostać się do wojska. Życiorys jest jednym z takich dokumentów, dlatego pokażemy Ci przykładowy życiorys do wojska oraz podpowiemy jak zabrać się za pisanie własnego życiorysu!

Jak wygląda rekrutacja do wojska?

Starając się o pracę w wojsku, oprócz życiorysu należy dostarczyć także kilka innych dokumentów oraz przejść kilka etapów rekrutacji. z punktu widzenia pracodawcy są to niezbędne dokumenty umożliwiające Twój udział w rekrutacji.

Składa się ona z części formalnej do której zalicza się kompletowanie dokumentów, takich jak:

 • życiorys do wojska,
 • odpisy skróconego aktu urodzenia, małżeństwa i urodzenia dziecka,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie -np. ukończone studia wojskowe, świadectwo ukończenia szkoły zawodowej,
 • kopie dokumentów potwierdzających tożsamość lub stopień wojskowy,
 • informacja z Krajowego Rejestru Karnego,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje do podjęcia pracy z wojsku – min. prawo jazdy.

Dodatkowo rekrutacja składa się z części sprawnościowej, badań lekarskich oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Warto zaznaczyć, że do pracy w wojsku czesto nie wymaga się doświadczenia zawodowego.

Jak zostać żołnierzem?

Starając się o przyjęcie do służby wojskowej warto zwrócić uwagę na wymagania, jakie łącznie musi spełnić każdy kandydat:

 • polskie obywatelstwo,
 • fizyczna i psychiczna zdolność do pełnienia czynnej służby wojskowej potwierdzona badaniami,
 • brak pełnienia innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub zastępczej,
 • ukończone 18 lat
 • orzeczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo (z Krajowego Rejestru Karnego),
 • brak nadanego przydziału kryzysowego
 • brak zwolnienia z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji, w czasie wojny lub na wypadek nadania innego przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego (np. w formie zbiorowej listy imiennej w wybranej jednostce).

Życiorys do wojska – jak napisać?

Życiorys do wojska powinien przyciągnąć uwagę rekrutera swoją profesjonalną formą oraz konkretnym podejściem do tematu swojej biografii. Mimo, że każdy z życiorysów będzie różnił się treścią, to kwestie formalne muszą pozostać bez zmian. Jak przygotowac się do pisania życiorysu? Oto lista rzecz informacji, które konieczne muszą znaleźć się w życiorysie:

 1. Prawy, górny róg powinien zawierać datę oraz miejscowość.
 2. Lewy, górny róg to miejsce na Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz opcjonalnie e-mail. Profesjonalnie wygląda jeśli te informacje znajdą się wiersz lub dwa niżej niż data oraz miejscowość.
 3. 1/3 kartki po prawej stronie musi zawierać dane odpowiedniego komendanta Wojskowej Komisji Uzupełnień jednostki, do której składasz dokumenty aplikacyjne.
 4. Teraz czas na tekst – w pierwszym akapicie opisz krótko swoją historię i wspomnij o swojej rodzinie, czyli jak się nazywasz, ile masz lat, skąd pochodzisz, kim są twoi rodzice, rodzeństwo, ile mają lat i czym się zajmują. W tym miejscu wystarczy napisać 3-4 zdania.
 5. Drugi akapit to miejsce na opisanie swojej edukacji już od czasów szkoły podstawowej. Postaraj się zawrzeć tam informacje o przedmiotach z których byłeś najlepszy, konkursach, zawodach a także o wynikach egzaminów kończących poszczególne etapy edukacji. Warto także wspomnieć o zainteresowaniach wieku młodzieńczego oraz o zajęciach pozalekcyjnych, w których brałeś udział. Uwypuklaj rzeczy, które mają związek z pracą w wojsku takie jak zainteresowania sportowe, survivalowe, militarne jak np. prawo jazdy. Staraj się podkreślać, że jako ewenutalny przyszły żołnierz wyróżniasz się znakomitą kondycją fizyczną już od najmłodszych lat.
 6. Na koniec warto wspomnieć o ewentualnych studiach lub aktualnej pracy zawodowej, czylo odwołać się do doświadczenia zawodowego. Dodatkowo podkreśl, że lata nauki wpłynęły na ukształtowanie twojej postawy patriotycznej. Odwołaj się także krótko do wartości, które wyznajesz oraz do motywacji, która popchnęła cię do pracy w wojsku.
 7. Ostatnim, bardzo ważnym elementem jest własnoręczny podpis, który powinien znaleźć się w prawym dolnym rogu, jeden wiersz pod tekstem głównym.
 8. Pamiętaj o załączeniu klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Życiorys do wojska WKU – jakie wymagania?

Powyżej przedstawiliśmy ogólne wymagania jakie powinien spełnić życiorys do wojska. Aby dostać pracę w szeregach służby wojskowej należy zastosować się do wymagań, jakie przed kandydatami stawia Wojskowa Komisja Uzupełnień. Można także uzupełnić wzór życiorysu do wojska, który jest dostępny na stronie WKU. Z punktu widzenia pracodawcy jest to również dobre rozwiązanie.

Oto jakie wymagania powinien spełniać życiorys do wojska zawarte na stronie Wojskowej Komisji Uzupełnień w zakładce zawierającej wzory dokumentów potrzebnych do wojska – wzór życiorysu :

 • „(…)powinien być napisany własnoręcznie, atramentem czarno – niebieskim pismem starannym i czytelnym bez przekreśleń.
 • (…) zawierać dokładny opis życia w chronologicznym porządku ze szczególnym uwzględnieniem następujących danych :– datę i miejsce urodzenia, nazwisko i imiona rodziców oraz nazwisko rodowe matki, ich zawód , posiadany majątek, stan cywilny i imię żony oraz imiona dzieci,– posiadane wykształcenie ogólne i kierunek ewentualnie kontynuowanej nauki,– rodzaj pracy zarobkowej, nazwy zakładów pracy i czas, okresy zatrudnienia,– przynależność do organizacji młodzieżowych, społecznych i politycznych, wykonywane w nich funkcje oraz okresy przynależności,– ewentualne pobyty za granicą,

  – doznane prześladowania i represje, charakter represji, przez kogo i za co stosowane,

  – posiadane zamiłowania: wojskowe, naukowe, artystyczne i inne.

 • Pod tekstem życiorysu wypełniający składa własnoręczny podpis.”

Są to oficjalne, sztywne wymagania, które zostały zawarte w wymaganiach dla kandydatów do pracy w szeregach wojska. Wzór życiorysu do podjęcia służby wojskowej jest ułatwieniem, które podpowie jak napisać życiorys, jednak jego treść zależy tylko od Ciebie.

Wzór życiorysu do wojska do pobrania

Życiorys do wojska – wzór życiorysu

Warszawa, 23.03.2022

Jan Kowalski
ul. Jana Pawła II 18/3
00-012 Warszawa
tel. 526 158 596
jan.kowalski@op.pl

Komendant Wojskowej Komisji Uzupełnień
Warszawa – Ochota
ul. Sękocińska 8
02-313 Warszawa

Nazywam się Jan Kowalski, urodziłem się 06.08.1996 roku w Poznaniu. W wieku 4 lat przeniosłem się wraz z rodziną do miejscowości Łużyce pod Warszawą. Obecnie mieszkam w Warszawie. Mój stan cywilny to kawaler. Moja matka Irena z zawodu jest nauczycielką matematyki. Uczy w 1. Szkole Podstawowej w Łużycach. Mój ojciec Stanisław prowadzi firmę budowlaną. Mam dwóch braci – Krzysztofa oraz Wojciecha. Krzysztof ma 37 lat i pracuje jako żołnierz zawodowy w Wojsku Obrony Terytorialnej w Toruniu, natomiast Wojciech ma 18 lat i przygotowuje się w tym roku do egzaminu dojrzałości jakim jest matura.

W roku 2007 ukończyłem Szkołę Podstawową nr 1. w Łużycach. Na tym etapie edukacji zostawałem wielokrotnym laureatem konkursów matematycznych oraz sprawnościowych. Następnie rozpocząłem naukę w technikum na profilu wojskowym. 4 lata później zdałem maturę z maksymalną możliwą ilością punktów z przedmiotów takich jak: WOS, język polski, matematyka, geografia oraz historia. Dodatkowo uzyskałem wysoki wynik z rozszerzonej matury z języka angielskiego na poziomie 94%. Po maturze kontynuowałem naukę w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie w Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa na kierunku inżynieria bezpieczeństwa cywilnego. Obecnie obroniłem pracę licencjacką oraz zastanawiam się nad podjęciem zdalnych studiów magisterskich na tej samej uczelni.

Od czasów szkoły podstawowej w moim życiu przejawia się zainteresowanie pracą żołnierza. Praca w wojsku jest dla mnie nie tylko zwykłą posadą – to także spełnienie moich marzeń, do których spełnienia dożę każdego dnia. Przez okres 10 lat należałem do harcerstwa, dlatego posiadam podstawową wiedzę z zakresu survivalu oraz pracy hierarchicznej.

Jan Kowalski
(podpis odręczny)

Konieczne jest również klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Życiorys do wojska wzór do pobrania

Kiedy CV do wojska?

Profesjonalne CV do wojska, jest Ci potrzebne jeśli starasz się o stanowisko cywilne. Organy służby wojskowej również potrzebują pracowników cywilnych, takich jak pielęgniarki, tłumacze, kierowcy lub pracownicy administracyjno-biurowi. Próbując swoich sił w rekrutacji na stanowisko cywilne, wśród niezbędnych dokumentów potrzebnych podczas procesu rekrutacji nie znajdzie się już życiorys do wojska. Zamiast tego należy dostarczyć CV, które zostanie dokładnie przeanalizowane w trakcie rekrutacji.

Co ciekawe, nawet jeśli jesteś byłym wojskowym, a starasz się o przeniesienie na stanowisko cywilne, również musisz złożyć CV zamiast życiorysu. Z myślą o kandydatach potrzebujących pomocy zebraliśmy najważniejsze cechy formalne jakie powinno posiadać skuteczne CV do wojska. Pokażemy Ci jak napisać CV do wojska.

Jak napisać CV do wojska?

Skoro już wiesz jak napisać życiorys do wojska, warto dowiedzieć się jak skonstruowane jest profesjonalne CV, czyli życiorys do wojska zawodowy, a nie osobisty. Różnica polega zarówno na formie jak i na treści zawartej w jednym i drugim dokumencie. Osobisty życiorys do wojska skupia się bardziej na biografii kandydata, natomiast zawodowy życiorys, to inaczej dobrze znane CV, którego zadaniem jest przekazanie suchych informacji o edukacji, doświadczeniu i umiejętnościach.

CV przeznaczone do rekrutacji do pracy cywilnej w armii zawiera jeden element, który odróżnia je od CV składanych na inne stanowiska. Tym elementem jest podsumowanie zawodowe. To 3-4 zdania umieszczone na początku CV, w których skupisz się na tym kim jesteś, jakie posiadasz doświadczenie, jakie masz umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe. Jest to jasny sygnał dla rekrutera, o tym co możesz wnieść jako pracownik cywilny do instytucji wojska.

Twoje CV powinno zawierać następujące elementy:

 1. W lewym górnym roku muszą się znaleźć dane kandydata -imię, nazwisko, obywatelstwo polskie, data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
 2. W prawym górnym rogu możesz dołączyć zdjęcie – najlepiej zdjęcie dowodowe.
 3. Poniżej powinno znaleźć się podsumowanie zawodowe – czy jesteś po czy w trakcie studiów, doświadczenie zawodowe, które jest pożądane na tym stanowisku, sukcesy zawodowe oraz krótka motywacja podjęcia pracy w szeregach armii.
 4. W kolejnym akapicie wypunktuj umiejętności specjalistyczne.
 5. Poniżej skup się na liście kompetencji miękkich.
 6. Kolejnym elementem jest doświadczenie zawodowe – w formie listy opisz krótko poszczególne stanowiska wymienione w kolejności chronologicznej. Pod każdym stanowiskiem możesz wpisać kilka słów określających zakres wykonywanych przez ciebie obowiązków.
 7. Na koniec wymień wykształcenie oraz kursy i szkolenia – skup się na tych aspektach swojej dorosłej edukacji, które mają znaczenia dla stanowiska na które aplikujesz. Wpisanie kursu barmańskiego nie jest najlepszym pomysłem.
 8. Wypunktuj swoje zainteresowania.
 9. Załącz klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

CV do wojska – wzór życiorysu zawodowego

Wzór życiorysu zawodowego do wojska na stanowisko cywilne – wzór CV

Jan Kowalski
Obywatelstwo polskie
06.08.1996
ul. Jana Pawła II 18/3
00-012 Warszawa
tel. 526 158 596
jan.kowalski@op.pl

 

Podsumowanie i cele zawodowe

Jestem absolwentem studiów I stopnia w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie na Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa na kierunku inżynieria bezpieczeństwa cywilnego. Obecnie zastanawiam się na podjęciem studiów magisterskich na tej samej uczelni. Dodatkowo ukończyłem filologię angielską na Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie. Chciałbym wykorzystać swoją wiedzę w pracy na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej na stanowisku tłumacza.

 

Umiejętności specjalistyczne

 • język angielski — poziom C2
 • prawo jazdy kat. B
 • Word, Excel, PowerPoint

 

Umiejętności miękkie

 •  zadaniowość
 • logiczne myślenie
 • dokładność

 

Doświadczenie

11.2021–obecnie Prywatna Szkoła Języków Obcych w Warszawie

Stanowisko: nauczyciel

Obowiązki

 • prowadzenie korepetycji na zasadzie native
 • tłumaczenie na żywo oraz tłumaczenie korespondencji i dokumentów

Osiągnięcia

 • przygotowanie 10 absolwentów do pracy podjętej w zagranicznych firmach związanych z sektorem militarnym

Wykształcenie

Rok ukończenia: 2019 – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa na kierunku inżynieria bezpieczeństwa cywilnego

Rok ukończenia 2017 – Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie, kierunek filologia angielska

Zainteresowania

 • polityka
 • historia
 • języki
 • biegi przełajowe

Klauzula ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Czy praca w wojsku jest dla mnie?

To pytanie musi sobie zadać każdy kandydat, który stara się o posadę w wojsku – nieważne czy na stanowisko cywilne czy żołnierskie. Jednak decyzja o zostaniu żołnierzem, to decyzja na całe życie. Jeśli cechuje cię patriotyzm i przywiązanie do kraju to podjęcie pracy w służbie wojskowej wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Szczególnie jeśli czujesz, że twoim powołaniem jest aktywnie działać na rzecz swojej ojczyzny.

Aby zostać żołnierzem nie wystarczy tylko świetna kondycja oraz predyspozycje fizyczne. Żołnierz powinien cechować się mocnym charakterem, odpornością na stres, pokorą i zadaniowością. Jeśli chcesz piąć się po szczeblach kariery, warto zainwestować także w rozwój umysłowy – studia, szkolenia i kursy. Branża militarna cały czas się rozrasta, dlatego będąc częścią Wojska Polskiego żołnierz jest wręcz zobligowany do poszerzania i uaktualniania swojej wiedzy z zakresu militariów.

Oceń artykuł
5/5 (2)