Reklama

Lista obecności – jak ją prowadzić i co powinna zawierać. Wzór w PDF

Lista obecności w pracy jest chętnie praktykowana w zarówno dużych, jak i małych przedsiębiorstwach nie bez powodu. Jej rzetelne prowadzenie pozwala w łatwy sposób zweryfikować czas pracy pracowników oraz ich wynagrodzenie. Co jednak powinna zawierać, aby spełniać wszystkie wymogi?

lista obecności tworzona przez pracownika

Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników w firmie jest obowiązkiem każdego pracodawcy, zaś każdy, kto nie przestrzega tego prawa, musi się liczyć z karą grzywny. Jak jednak wygląda sytuacja w przypadku listy obecności? Nie jest obowiązkowa, ale wiele zakładów pracy chętnie z niej korzysta. Znane są listy papierowe, elektroniczne itp. Prawidłowo prowadzona służy temu, by poprawnie naliczyć wynagrodzenie i wszelkie świadczenia pracownicze. Czy sprawdzi się również w Twojej firmie?

Lista obecności w pracy a ewidencja czasu pracy

Choć mogłoby się wydawać, że lista obecności i ewidencja czasu pracy są jednym i tym samym – w gruncie rzeczy znacznie się od siebie różnią. Jak czytamy w art. 149 KP w sprawie dokumentacji pracowniczej: „Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracowników do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą.”, a co za tym idzie jest ona obowiązkiem każdego pracodawcy. Dzięki niej nie tylko prawidłowo zostaje naliczone wynagrodzenie, ale również pozostałe świadczenia czy przywileje pracownika. W sytuacji, kiedy ewidencja pracy pracowników nie jest prowadzona, może zostać naliczona kara grzywny za brak ewidencji czasu pracy w wysokości od 1000 do nawet aż 30 000 zł. Jak zatem widzimy, prawidłowe prowadzenie ewidencji jest bardzo opłacalne w każdym miejscu pracy.

Z kolei lista obecności w pracy nie jest obowiązkowa – jej brak w firmie nie łamie żadnych obowiązujących praw w Kodeksie pracy, jak również nie zostaną naliczone z tego powodu żadne ustawowe kary dla pracodawcy. Kwestię – czy zakład pracy będzie prowadzić listę obecności, czy też nie – może zostać zawarta w obowiązującym w firmie regulaminie pracy. Zauważa się coraz częściej, że jest ona bardzo wygodnym zarówno dla pracodawcy jak i pracownika sposobem na kontrolowanie czasu poświęconego na pracę.

Lista obecności pracownika – podstawowe dane

Listy obecności same w sobie nie są niczym skomplikowanym. W takiej liście powinny znaleźć się tylko ściśle określone informacje, dzięki którym pracodawca będzie w stanie podliczyć czas pracy swojego pracownika. Na tej podstawie będzie mógł bez trudu wyliczyć wynagrodzenie oraz świadczenia pracownicze za dany okres. W liście obecności powinny znaleźć się takie dane jak:

 • imię i nazwisko pracownika, dla którego została sporządzona lista obecności,
 • opcjonalnie na liście może znaleźć się również stanowisko zajmowane przez pracownika,
 • okres, za który prowadzona jest lista (zazwyczaj wykorzystuje się miesięczny okres),
 • czas pracy lub godzinę rozpoczęcia pracy i zakończenia pracy,
 • suma wszystkich godzin w okresie, dla którego została sporządzona lista obecności,
 • dane kierownika lub pracodawcy, który jest w stanie potwierdzić przepracowaną ilość godzin wpisaną na liście przez pracownika,
 • podpis pracownika oraz kierownika lub pracodawcy, któremu ten podlega.

Na prawidłowo przygotowanej liście obecności powinny znaleźć się wszystkie powyższe czynniki. Dzięki temu nikt nie będzie miał wątpliwości z jakim dokumentem obcuje, zaś kadry lub księgowe dokładnie wyliczą świadczenia za dany okres biorąc pod uwagę godziny obecności pracownika oraz ewentualne zwolnienia lekarskie i urlopy.

Darmowy wzór listy obecności do pobrania: lista obecności:

Wzór listy obecności do pobrania w formacie PDF

Lista obecności a RODO

Jak już wiemy, prowadzenie ewidencji czasu pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. To właśnie tam znajdują się szczegółowe informacje dotyczące np. stanu zdrowia pracownika w danym dniu pracy. Dzięki temu istnieje możliwość wyliczenia dokładnego wynagrodzenia za dany okres w sytuacji, kiedy pracownik był nieobecny z powodu np. choroby, zasiłku macierzyńskiego, urlopu wypoczynkowego itd. Co ważne – sposób, w jaki ewidencja pracy jest prowadzona w danym zakładzie powinien zostać przedstawiony pracownikowi najpóźniej do 7 dni od rozpoczęcia współpracy. Obecnie znane są dwie możliwości, na jej prawidłowe prowadzenie – w formie papierowej bądź w formie elektronicznej.

Co może zawierać lista obecności?

Zupełnie inaczej ma się sytuacja, w przypadku listy obecności. Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zakazane jest umieszczanie wszelkich danych wrażliwych (np. informacji dotyczących zdrowia pracownika) w miejscach do tego niewskazanych. I tak, jak informacje o aktualnym stanie zdrowia pracownika muszą się znaleźć w ewidencji, by spełniała ona wszystkie swoje warunki, tak w przypadku listy obecności nie tylko nie ma takiego obowiązku, co wręcz jest zakazane. Co za tym idzie w dniu, w którym pracownik jest nieobecny, nie możemy podawać powodu takiego stanu rzeczy. Zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, możemy jedynie zaznaczyć jego nieobecność.

Kogo nie dotyczy obowiązek ewidencjonowania czasu pracy?

Jak już zostało wspomniane – ewidencjonowanie czasu pracy jest obowiązkowe dla każdego pracodawcy, pod groźbą kary grzywny, jednak i od tej zasady są wyjątki. Zgodnie z art. 149 § 2 KP istnieją sytuacje, w których pracodawca jest zwolniony z takiej konieczności. Są to:

 • zadaniowy system czasu pracy,
 • praca podczas nocnej zmiany,
 • wypłacanie ryczałtu za nadgodziny pracownikowi,
 • zarządzanie w imieniu pracodawcy zakładem pracy przez pracownika.

Jedynie w wyżej wymienionych przypadkach pracodawca uniknie kary grzywny, gdy nie będzie prowadzić ewidencjonowania czasu pracy swoich pracowników. We wszystkich pozostałych ewidencja jest obowiązkowa.

Jak prowadzić listę obecności?

Jeśli jako pracodawca zdecydujemy się na prowadzenie listy obecności naszych pracowników, to na rynku dostępne są trzy sprawdzone już sposoby. Możemy wybrać między papierową formą listy obecności, elektroniczną lub poprzez logowanie do systemu firmy. W każdym przypadku notowana jest godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy, co pozwala na miarodajne dane pod koniec okresu rozliczeniowego.

Kiedy korzystamy z listy papierowej pracownik powinien złożyć na niej podpis i zanotować godziny przybycia i opuszczenia zakładu pracy. W formie elektronicznej wystarczy, że przyłożymy do czytnika, który znajduje się zazwyczaj przy drzwiach wejściowych do firmy kartę magnetyczną. Ostatnim sposobem na obliczenie czasu pracy jest po prostu zalogowanie się przez pracownika do systemu teleinformatycznego firmy. Ostatni ze sposobów jest bardzo często wykorzystywany przez wszelkiego rodzaju pracowników biurowych, gdyż jest najłatwiejszy i najszybszy. Generowanie listy obecności w pracy możliwe jest za pomocą jednego przycisku.

Bez względu na to, którą formę notowania czasu pracy wybierzemy, musimy mieć świadomość, że tylko lista obecności prowadzona rzetelnie przez pracowników będzie prawdziwie miarodajne i pozwoli na obliczanie kwoty wynagrodzenia oraz wszelkich świadczeń pracowniczych. Każdy pracownik powinien prowadzić papierową lub elektroniczną listę obecności i mieć do niej pełny dostęp.

Lista obecności pracownika a praca zdalna

Wyżej opisane zasady dotyczące prowadzenia listy obecności są stosunkowo proste do wcielenia w każdym zakładzie pracy. Jednak w obecnych czasach większość firm musiała przejść na pracę w trybie „home office”. Jak w takiej sytuacji kontynuować prowadzenie listy obecności i czy jest to w ogóle możliwe?

Choć musimy zrezygnować z papierowej i elektronicznej formy listy, to jej sporządzenie jest jak najbardziej do wykonania! Istnieje bowiem kilka łatwych i wygodnych sposobów. Możemy rejestrować czas pracy pracownika poprzez godziny jego zalogowania się do systemu, z którego korzysta zakład pracy. Inną możliwością jest powiadomienie pracodawcy lub osoby odpowiedzialnej za prowadzenie listy, o rozpoczęciu pracy w danym dniu za pośrednictwem bezpłatnych komunikatorów lub poprzez napisanie wiadomości e-mail. Założenie oddzielnej skrzynki pocztowej będzie w tym przypadku dobrym pomysłem. Bez względu na to, na którą formę prowadzenia listy obecności w warunkach pracy zdalnej zdecyduje się pracodawca – powinien powiadomić o niej pracownika i przede wszystkim pamiętać o przepisach o ochronie danych osobowych.

Kto prowadzi listę obecności?

Stosowanie listy obecności pracowników zyskuje na popularności i jest ogólnie powszechne w firmach o różnej wielkości. W przypadku mniejszych firm prowadzenie list obecności pozwala na sprawdzanie podejścia pracownika do pracy, na naliczenie ewentualnych nadgodzin i związanego z nimi zwiększonego wynagrodzenia, a także na obliczenie należnych dni wolnych od pracy. To, kto odpowiada za prowadzenie list obecności w mniejszych i średnich firmach wynika ze struktury zakładu pracy. Takie zadanie może zostać powierzone kierownikowi danego działu lub nawet pracodawcy. W przypadku dużych firm o sprawy związane z prowadzeniem listy obecności troszczy się zazwyczaj dział kadr lub księgowość.

Lista obecności – ile i gdzie ją przechowywać?

Choć lista obecności sama w sobie nie zawiera żadnych danych wrażliwych pracowników, to i tak nie powinna ona znajdować się w miejscu ogólnodostępnym. Najlepiej zatem, gdy jest przechowywana w sekretariacie lub w innym miejscu znanym dla wszystkich pracowników, których ona dotyczy. Po określonym w liście okresie, należy zawsze taką listę przekazać do działu kadr lub do księgowości, by mogli prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie. Następnie taką listę obecności powinno się umieścić w dokumentacji pracownika, którego ona dotyczy. Jak już wiemy, taka lista obecności pracowników nie jest obowiązkowa i w żaden sposób nie reguluje jej prawo. Jednak w momencie, gdy już się na nie decydujemy w naszym zakładzie pracy, dobrze by było, żebyśmy przechowywali je przez minimum 3 lata. Dlaczego akurat tyle? Ponieważ jak mówi Kodeks Pracy, to po tym okresie ulegają przedawnieniu jakiekolwiek roszczenia ze stosunku pracy.

Jak widać, istnieje wiele czynników, które mogą poświadczać za tym, że lista obecności pracowników bywa rzeczywiście przydatna, a także możliwa do wykonania nawet podczas pracy zdalnej. Bez względu na to czy wybierzemy ją w formie papierowej, elektronicznej czy poprzez logowanie do systemu – musimy pamiętać, że tylko rzetelne jej prowadzenie przyniesie pożądane rezultaty.

Oceń artykuł
5/5 (2)