Regionalizacja płacy minimalnej receptą na dysproporcje gospodarcze?

Regionalizacja wynagrodzeń jest szeroko omawiana w raporcie „Regionalizacja płacy minimalnej w Polsce – Rozważania”. Autorzy wskazują na jej pozytywny wpływ na redukcję bezrobocia, czy pobudzenie przedsiębiorczości. Pomysł wprowadzenia regionalizacji płacy minimalnej nie jest jednak pozbawiony wad.

regionalizacja płacy minimalnej - podział pieniędzy

Wedle rozważań regionalizacja wynagrodzeń miałaby występować w odniesieniu o powiaty. Obecnie występuje między nimi duże zróżnicowanie pod względem kosztów utrzymania czy wysokości wynagrodzeń. Pomysł wprowadzenia regionalizacji płacy minimalnej miałby zakładać adekwatne płace do kosztów utrzymania pracownika oraz kosztów życia w danym regionie. 

Regionalizacja płacy minimalnej: jak miałaby przebiegać?

Regionalizacja wynagrodzeń wiąże się z koniecznością stworzenia nowego modelu instytucji na wielu poziomach w powiatach i województwach. Stawka minimalnego wynagrodzenia miałaby być ustalana na podstawie z góry określonych modeli i konsultacji. Pomysł nie zwalnia jednak całkowicie z jednej stałej stawki. Miałaby ona dotyczyć tylko niektórych grup społecznych, takich jak służby medyczne i mundurowe, czy pracownicy oświaty. To z powodu deficytu pracowników w tych obszarach oraz inaczej skonstruowanego względem tych zwodów prawa.


Sprawdź, jaka jest płaca minimalna 2021 brutto i netto


Regionalizacja wynagrodzeń – rekomendacje

A co w przypadku firm, które mają siedzibę w Warszawie, a filię w małej wsi pod Elblągiem? Według autorów raportu regionalizacja wynagrodzeń polegałaby na ustaleniu stawki w oparciu o jej realne miejsce wykonywania, a nie siedzibę firmy czy filię. Miałoby to uchronić przed potencjalnymi nadużyciami ze strony firm i ich fikcyjnego rejestrowania w celu redukcji kosztów utrzymania pracowników. Regionalizacja płacy minimalnej ma poprawić warunki pracodawców biedniejszych regionów oraz pobudzić przedsiębiorczość na ich terenach. Pracodawcy, jak i pracownicy, ponoszą koszty utrzymania w miejscu zamieszkania. Zatem regionalizacja miałaby dotyczyć również pracy zdalnej, pod warunkiem ciągłości jej wykonywania. 

Pomysł wprowadzenia regionalizacji płacy minimalnej: zalety

Zalety gospodarcze, jakie niosłaby za sobą regionalizacja wynagrodzeń to m.in. spadek bezrobocia biedniejszych rejonów kraju i napędzenie przedsiębiorczości. Minimalna kwota jest obecnie często podnoszona dla całego kraju, o czym świadczy choćby kolejna prognoza płacy minimalnej 2022. O ile przedsiębiorca z Warszawy prowadzący dużą firmę jest sobie z nimi w stanie poradzić, to mały przedsiębiorca z Podlasia może mieć problem z utrzymaniem się na rynku. A jeśli on nie utrzyma się na rynku, to wiele osób straci pracę. Skutkiem tego jest wzrost bezrobocia i duża konkurencyjność pracowników na rynku pracy w biedniejszych regionach. 


Szukasz nowego miejsca zatrudnienia? Sprawdź oferty pracy w Szczecinie 


Wady regionalizacji wynagrodzeń

Do negatywnych aspektów takiego rozwiązania można zaliczyć fakt, że większe dysproporcje wynagrodzeń są między branżami niż regionami. Pomysł regionalizacji płac mógłby się przyczynić do zróżnicowania zamożności regionów. Kolejnym argumentem przeciw jest fakt, że Polska pod względem regionów wcale nie jest aż tak zróżnicowana, by wprowadzenie regionalizacji miało mieć znaczący wpływ na rozwój gospodarki. 

Problem w realizacji pomysłu regionalizacji wynagrodzeń miałyby stanowić branże sezonowe, takie jak fitness, turystyka, rekreacja, czy gastronomia, w której pracownicy otrzymują napiwki. W związku z tym można byłoby zacząć rozważać, wprowadzenie amerykańskiego modelu rozliczenia, w którym pracodawca pokrywa jedynie część pensji pracownika, a resztę stanowią napiwki. 

Oceń artykuł
5/5 (1)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora