Dodatkowy dzień wolny od pracy w styczniu 2022. Jak zaplanować urlop?

W styczniu 2022 czeka nas dodatkowy dzień wolny od pracy, za sprawą wypadającego w sobotę święta. Zatem po okresie świątecznym i sylwestrze można sobie pozwolić na odrobinę dłuższy wypoczynek. Jak zaplanować odbiór dodatkowego dnia wolnego za Nowy Rok? Czy pracodawca może narzucić dzień odbioru?

Dodatkowy dzień wolny od pracy w styczniu 2022 - kobieta wypoczywająca z książką

Zgodnie z Kodeksem pracy za święto wypadające w sobotę należy się pracownikowi dzień do odbioru. Mówi o tym art. 130 § 2 KP „Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. Jak ukazuje kalendarz dni wolnych 2022, taki dzień do odbioru przypada już w styczniu. Czy pracownik może zaplanować odbiór dodatkowego dnia wolnego za Nowy Rok na inny miesiąc?

Dodatkowy dzień wolny od pracy w styczniu. Za co?

Tuż po sylwestrze wypada dzień odpoczynku – Nowy Rok. 1 stycznia jako dzień wolny od pracy tym razem będzie w sobotę, jednak święto z tego powodu nie przepada. Dzień wolny trzeba będzie odebrać w innym terminie. Odbiór za wolne obniża wymiar czasu pracy zatrudnionego o standardowe 8 godzin. Na rozwiązaniu skorzystają tylko pracownicy, którzy prawnie mają wolne soboty. Jeśli zatrudniony pracuje od poniedziałku do soboty, wówczas 1 stycznia po prostu nie idzie do pracy i dodatkowy dzień wolny od pracy w styczniu 2022 go nie obowiązuje.

Dodatkowy dzień wolny za Nowy Rok. Kiedy odbiór?

Aby zagwarantować sobie długi weekend, warto odbiór dodatkowego dnia wolnego za Nowy Rok 2022 zaplanować na 3 stycznia. Co prawda, to pracodawca wyznacza dzień wolny, ale niektórzy wprowadzają dowolność odbioru dnia wolnego. Ważne, by dzień wolny za Nowy Rok 2022 odebrać w okresie rozliczeniowym. Co to jest okres rozliczeniowy? To łączny czas dni i godzin pracy zatrudnionego, z której jest rozliczany po upływie tego czasu. Zatem pracodawca, który stosuje dłuższy okres rozliczeniowy niż standardowy miesiąc, może zaoferować pracownikom odbiór dodatkowego dnia wolnego za Nowy Rok także w innym miesiącu – pod warunkiem, że zmieści się w okresie obowiązującym w zakładzie. Jeśli pracodawca nie będzie się stosować do tej zasady, Państwowa Inspekcja Pracy w razie wykrycia nieprawidłowości może nałożyć na niego grzywnę nawet do 30 tys. zł.

Przypomnijmy, że jeśli pracodawca wyznaczy odbiór dodatkowego dnia wolnego za Nowy Rok w dniu, w którym zatrudniony ma urlop lub przebywa na zwolnieniu lekarskim, to nie ma obowiązku wyznaczenia pracownikowi innego dnia wolnego.


Mieszkasz w województwie śląskim? Jeśli poszukujesz pracy, znajdziesz ją w zakładce praca: Częstochowa


Oceń artykuł
0/5 (0)