COO – kim jest? Sprawdź jaką funkcję pełni w firmie

COO i inne skróty stanowisk coraz częściej goszczą w polskim środowisku biznesowym, jak i w samej mowie potocznej. Sprawdźmy, kim jest Chief Operating Officer, czym się zajmuje, ile zarabia i jak zostać COO.

COO - part of business (dyrektor z podwładnymi)

Powszechnie używanym językiem jest język angielski. Dlatego wiele publikacji powstaje właśnie w tym języku, zarówno tych szkoleniowych, jak i biznesowych. Ponadto w krajach rozwijających się znane firmy otworzyły swoje filie, gwarantując obywatelom danego kraju międzynarodowe środowisko pracy. To wszystko sprawia, że angielska terminologia zaczęła przenikać również do rodzimych firm, które budują swoją strukturę organizacyjną w oparciu o międzynarodowe modele zarządzania. Przejawem tych mechanizmów są coraz popularniejsze nazwy funkcji kadry kierowniczej, takie jak CEO, COO, CFO czy CSO. Przyjrzyjmy się stanowisku zyskującemu coraz większą popularność o nazwie COO.

COO: co znaczy skrót?

COO to skrót oznaczający jeden z zawodów kierowniczych wchodzących w zakres C-Suite. Rozwinięcie COO to dokładnie Chief Operating Officer, co w tłumaczeniu na język polski oznacza dyrektora operacyjnego. W firmach bywa również nazywany dyrektorem ds. operacyjnych. COO zajmuje stanowisko wyższego szczebla kierowniczego firmy, zatem cechuje go duży zakres odpowiedzialności. Choć COO brzmi bardzo formalnie, to nie stoi on na samym szczycie organizacji. Chief Operating Officer odpowiada przed CEO, czyli dyrektorem generalnym (Chief Executive Officer). 

Czym zajmuje się COO?

COO wspiera funkcjonowanie całej firmy jako spójnego organizmu. Nadzoruje wszystkie operacje, jakie zachodzą w obrębie przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do kierowników niższego szczebla jest odpowiedzialny za całość, a nie za poszczególne komórki firmy. The Chief Operating Officer jest zastępcą CEO. Po odejściu CEO zwykle jest on pierwszą osobą w kolejce do objęcia zwolnionego stanowiska. Zatem ma on duże możliwości na awans. Wówczas to zarządzanie firmą staje się jego obowiązkiem. Mimo formalnego charakteru nazewnictwa COO nie pełni jedynie funkcji reprezentacyjnej. Każdy dzień jego pracy jest pełen wyzwań. Wszystkie działania, jakie podejmuje, mają przyczyniać się do lepszej realizacji strategii firmy. To, czym dokładnie zajmuje się Chief Operations Officer, jest uzależnione od strategii przedsiębiorstwa. Od tego, jaka jest polityka firmy, oczekiwania CEO i kierunek rozwoju branży.

Obowiązki COO – przykłady

 • Planowanie strategii finansowej i jej wdrożenie.
 • Analiza skuteczności poszczególnych kierunków działań firmy.
 • Poszukiwanie rozwiązań na problemy dotykające przedsiębiorstwo, np. z zastosowaniem analizy SWOT.
 • Raportowanie wdrożonych działań.
 • Nadzór obiegu dokumentacji w firmie, zachowanie odpowiedniej drogi komunikacji między pracownikami.
 • Udział w funkcjonowaniu poszczególnych działów firmy.
 • Nadzór nad pracą wszystkich zespołów w przedsiębiorstwie.
 • Opracowanie schematu wdrażania nowych pracowników.
 • Prace mające zapewnić komfort pracy pracowników, np. dbanie o zapewnienie stałego dostępu do kawy, herbaty, wody w firmie.
 • Rozstrzyganie kwestii urlopów.
 • Ustalanie budżetu.
 • Udział w wydarzeniach takich jak targi.
 • Podejmowanie współpracy w ramach akcji charytatywnych, czy innych mających budować wizerunek firmy.
 • Podejmowanie decyzji o udzielaniu awansów i konieczności pozyskania nowych pracowników.
 • Planowanie celów firmy dotyczących współpracy z innymi rynkami.
 • Udział w opracowywaniu strategii marketingowej firmy.

Jak widać zakres obowiązków Chief Operating Officer’a jest bardzo rozbudowany i dotyczy zarówno wielkich inicjatyw, takich jak podejmowanie współpracy z innymi firmami, jak i zarówno małych, czyli zapewnienie przedmiotów pierwszej potrzeby pracownikom. Warto jednak zaznaczyć, że CEO nie zajmuje się wszystkimi wymienionymi aspektami samodzielnie. Zwykle oddelegowuje je do kierowników niższego szczebla, którzy następnie powierzają wykonanie poszczególnych zadań  pracownikom. Praca COO polega więc w dużej mierze na rozdzielaniu dużych zadań, które następnie są dzielone na mniejsze. Z kolei wykonanie wszystkich punktów i decyzji wydanych przez COO przyczynia się do budowania sukcesu firmy.

Jak zostać COO?

COO to stanowisko, które zwykle uzyskuje się w drodze awansu. Jednak to nie oznacza, że do firmy nie można rekrutować bezpośrednio na Chief Operating Officer. Wśród ofert pracy można znaleźć propozycje objęcia stanowiska COO. Jednak zwykle wymagania są bardzo restrykcyjne. COO to odpowiedzialne stanowisko, które ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie firmy. Dlatego na COO zwykle awansowani są wieloletni pracownicy firmy, którzy już zdążyli pokazać woje możliwości, udowodnili swoją wartość na wielu polach i przede wszystkim są związani z firmą, zależy im na jej rozwoju, doskonale znają organizację, strategie i cele przedsiębiorstwa. Kandydat na COO z zewnątrz musi więc wykazać się wieloletnim doświadczeniem, najlepiej w branży bardzo zbliżonej do obszaru, w jakim działa firma. Ponadto powinien mieć na swoim koncie wiele sukcesów i dowodów na to, że jego działania rzeczywiście przyniosły korzyść poprzednim pracodawcom.

Choć w tym zawodzie przede wszystkim liczy się doświadczenie i osiągnięcia, to wykształcenie również może pomóc. Szczególnie studia z obszaru ekonomii, finansów, biznesu, czy marketingu. Przy czym warto zaznaczyć, że nie każdy pracodawca wymaga wykształcenia do awansu. Jednak wiedza pozyskana w toku nauczania może się okazać przydatna w czasie pełnienia stanowiska COO.

Gdzie szukać pracy jako COO?

Choć oferty pracy można znaleźć na popularnych portalach z propozycjami zatrudnienia, to w przypadku wyższych stanowisk polecane są szczególnie media społecznościowe. Linkedin to doskonałe środowisko do pozyskiwania kontaktów i relacjonowania przebiegu swojej kariery. Najlepiej więc zaplanować swoją przyszłą karierę COO jeszcze przed radykalną zmianą stanowiska. Na reputację potencjalnego COO należy sobie zapracować. Zatem warto założyć profil zawodowy na Linkedin, skrupulatnie go wypełniać i dodawać na bieżąco aktualizacje na temat swoich działań na rzecz firmy. Należy to robić nienachalnie, a pod osłoną sukcesów i dumy z rozwoju firmy. Istnieje duża szansa na to, że tak zaangażowany pracownik otrzyma propozycję zatrudnienia jako COO jeszcze zanim zacznie jej szukać.

Ile zarabia COO?

Ile zarabia dyrektor operacyjny (COO)? Ostateczna wysokość wynagrodzenia jest uzależniona przede wszystkim od wielkości firmy. Małe korporacje są w stanie zagwarantować niższe wynagrodzenie, podczas gdy pensje w większych potrafią przekroczyć nawet kilkanaście tysięcy złotych brutto miesięcznie. Zgodnie z danymi Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń zaprezentowanymi na portalu Wynagrodzenia.pl mediana zarobków na stanowisku COO wynosi ok. 17 000 zł brutto. Połowa COO mieści się w granicach zarobków od ok. 12 tys. zł brutto do ponad 23 tys. zł brutto. 25% COO zarabia poniżej dolnej granicy i drugie tyle powyżej górnej. Jak widać, zarobki są bardzo zróżnicowane, lecz stosunkowo wysokie na tle innych zawodów. Ponadto Chief Operating Officer może liczyć na niezbędne narzędzia pracy, takie jak służbowy telefon, komputer i samochód.

COO i inne skróty kadry zarządzającej

Obok COO w firmach stosuje się także inne zagraniczne skróty.

 • CEO

Czyli Chief Executive Officer lub inaczej – dyrektor generalny firmy. Jest to osoba na najwyższym stanowisku w firmie. COO podlega właśnie jemu.

 • CIO

Czyli Chief Information Officer to osoba znajdująca się na czele działu IT. Sprawuje kontrolę nad procesami integracji systemów informatycznych i wszystkimi obszarami wykorzystania informatyki w firmie.

 • CMO

Na Chief Marketing Officer ciąży obowiązek budowania wizerunku firmy. Zajmuje się działaniami marketingowymi, reklamą i PR. Nawiązuje dialog z innymi firmami, buduje strategię wizerunkową przedsiębiorstwa i zleca jej wykonanie poszczególnym jednostkom organizacyjnym.

 • CFO

To skrót od Chief Financial Officer. Pojęcie określa dyrektora finansowego lub inaczej – głównego księgowego. CFO odpowiada w firmie za finanse, ich prawidłowy przepływ i realizację budżetu.

 • CTO (Chief Technology Officer)

To technologiczne stanowisko. Jego przedstawiciel działa w obszarze zastosowania określonych rozwiązań technologicznych, dąży do unowocześnienia działań firmy. Wyznacza jej kierunek rozwoju w oparciu o dane naukowe.

 • CSO

Chief Security Officer zajmuje się w filmie bezpieczeństwem. Określany bywa jako szef ochrony. Bezpieczeństwo to szerokie określenie, które obejmuje zarówno bezpieczeństwo danych, cyberbezpieczeństwo, ryzyko związane z prowadzeniem danych operacji, czy także bezpieczeństwo budynku firmy, jak i jej pracowników.

Jakie jeszcze stanowiska w języku angielskim są popularne w Polsce?

 • Customer Service Manager – Manager Obsługi Klienta.
 • Human Resources Manager – Kierownik Działu Personalnego.
 • Executive Vice President – Wiceprezes Wykonawczy.
 • Chief Sales – Dyrektor ds. Sprzedaży.

Znajomość popularnych skrótów kadry zarządzającej jest istotna, nie tylko dla tych, którzy pracują w firmie używającej terminologii. Idąc na spotkanie biznesowe, warto wiedzieć z kim mamy do czynienia, żeby nie popełnić faux-pas. Ponadto używanie angielskich skrótów jest pomocne w kontaktach z zagranicznymi przedsiębiorstwami. Firmy stosujące przytoczoną terminologię uchodzą za profesjonalne, czym budują swoją pozycję na rynku.

Oceń artykuł
0/5 (0)