W celu sprawnego działania przedsiębiorstw niezbędne jest ustalenie odpowiedniej hierarchii stanowisk. Jednym z najważniejszych jest CEO, czyli po prostu prezes zarządu. W poniższym artykule sprawdzamy, kim jest osoba piastująca taką funkcję w firmie oraz jakie ma obowiązki względem pozostałych pracowników.

CEO

Poszczególne stanowiska, szczególnie w dużych firmach są opisane przez konkretne skróty i określenia. Mają one swoje podłoże w anglojęzycznych nazwach. Jeśli chodzi o skrót CEO, który nie nawiązuje do Centrum Edukacji Obywatelskiej, może się odnosić również do osoby stojącej na czele całego przedsiębiorstwa. Co dokładnie oznacza skrót CEO? Jakie są obowiązki dyrektora generalnego? Jakie są orientacyjne zarobki CEO? Jakie określenia opisują równie ważne stanowiska w firmach, które podlegają kontroli przez CEO?

Co to znaczy CEO?

Skrót CEO to w języku angielskim Chief Executive Officer. W języku polskim może być tłumaczone jako:

 • prezes zarządu,
 • dyrektor generalny,
 • dyrektor zarządzający,
 • dyrektor wykonawczy.

Stanowisko CEO może być rozumiane w różnoraki sposób również w zależności od kraju. W Stanach Zjednoczonych będzie się tak nazywać prezes przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości firmy, z kolei w Wielkiej Brytanii takie miano nosi osoba zarządzająca w spółce akcyjnej, pracując jako Managing Director.

Czy CEO jest właścicielem firmy?

Często błędnym okazuje się przekonanie, że osoba na stanowisku CEO jest właścicielem przedsiębiorstwa. Otóż taka sytuacja może mieć miejsce, jednak nie zawsze. CEO odnosi się do pełnionej funkcji, jednocześnie nie będąc wyznacznikiem prawa własności. Osoba, która jest dyrektorem generalnym, może być właścicielem firmy, nosząc miano CEO founder.


Sprawdź też: Komunikacja wewnętrzna w firmie: Co robić, by była efektywna? Narzędzia komunikacji wewnętrznej


Stanowisko CEO – jakie są obowiązki?

Jako jedna z najważniejszych osób w firmie, CEO odpowiada za całą wizję i strategię funkcjonowania organizacji. Jego poszczególne zadania to:

1. Wdrażanie planów krótko i długoterminowych firmy oraz kontrola realizacji zadań z tym związanych.

2. Tworzenie misji, strategii i określonych celów przedsiębiorstwa.

3. Wybieranie członków zarządu.

4. Współpraca ze wszystkimi działami w firmie.

5. Przekazywanie zadań i rozliczanie ich wyników względem konkretnych zespołów.

6. Analizowanie wyników i raportów odnoszących się do działań firmy.

7. Zarządzanie planami budżetowymi firmy.

8. Podejmowanie najważniejszych decyzji w kwestii rozwoju.

9. Podejmowanie procesów zwiększających efektywność działań operacyjnych w firmie.

10. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla firmy.

11. Optymalizacja działań, która ma zmniejszyć ryzyko.

12. Zarządzanie podejmowanymi inwestycjami.

13. Współpraca z Radą Nadzorczą.

14. Utrzymywanie relacji z klientami, inwestorami i partnerami biznesowymi.

15. Tworzenie kultury organizacji.

16. Tworzenie programów wspierających i motywujących pracowników.

17. Reprezentowanie firmy w działaniach zewnętrznych.

18. Tworzenie raportów odnoszących się do sytuacji przedsiębiorstwa i wyników uzyskiwanych w firmie.

Zakres obowiązków CEO może się nieco różnić w zależności od struktury organizacji, jak i samej branży, w której ona działa. Ogóle znaczenie pozostaje to samo – kierowanie firmą na różnych płaszczyznach, czyli podejmowanie działań usprawniających i reprezentujących.

Cechy idealnego CEO

Osoba, która pełni funkcję CEO, odznacza się zwykle ogromną wiedzą, doświadczeniem i wcześniejszymi sukcesami związanymi z pracą zawodową. Podjęcie tej funkcji wiąże się bowiem z dużym prestiżem, a przy tym odpowiedzialnością za wyniki firmy oraz ludzi w niej zatrudnionych. Jakie cechy powinien mieć CEO w firmie, by dobrze spełniać obowiązki? Jest to przede wszystkim:

 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z innymi ludźmi;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • myślenie strategiczne, które ułatwi zdobywanie określonych celów firmy;
 • szybkie reagowanie na problemy z funkcjonowaniem organizacji;
 • cechy lidera – odpowiednie zarządzanie, motywowanie, kreatywność;
 • dobra organizacja czasu;
 • innowacyjne podejście do rozwoju;
 • pewność siebie i konsekwencja w działaniu.

Osoba marząca o stanowisku CEO nie tylko powinna posiadać powyższe predyspozycje, ale również uzyskać odpowiednie kwalifikacje. Zdobycie doświadczenia na wcześniejszych stanowiskach managera czy dyrektora, szczególnie w przypadku awansów wewnętrznych z pewnością zwiększa szansę na podjęcie pracy jako CEO w firmie.


Może Cię zainteresować: Feedback w pracy – co to jest, jak go udzielać? Przykłady


Przykłady znanych CEO

Gdy odpowiednia osoba piastuje funkcję CEO, sukces jest tylko kwestią czasu. Tak było w przypadku wielu znanych osób. Najpopularniejszym przykładem będzie tu Elon Musk, Mark Zuckerberg czy Jeff Bezos, który osiągnęli oszałamiający sukces na arenie międzynarodowej. Jeśli chodzi o CEO z ogromnymi osiągnięciami w Polsce, można tu wymienić Adama Kicinskiego (CD Projekt), Janusza Filipiaka (Comarch), czy Zbigniewa Jagiełło (PKO Bank Polski).

Jakie są zarobki CEO?

Myśląc o zarobkach CEO, zwykle przychodzą do głowy gigantyczne kwoty. Czy rzeczywiście tak jest? Jeśli weźmiemy pod uwagę skalę światową, jest to możliwe. Obliczenia Bloomberga wskazały, że na początku 2023 czołowi miliarderzy, w tym również Elon Musk i Mark Zuckerberg zarabiali dziennie 14 mln dolarów.

W Polsce wynagrodzenia CEO nie są tak oszałamiające, ale na tle średnich zarobków w kraju nadal atrakcyjne. Według wyliczeń serwisu Business Insider Polska, w 2021 roku wynagrodzenie Janusza Filipiaka wyniosło ponad 25,4 mln zł. Ze średnimi zarobkami na poziomie prezesa zarządu jest jeszcze słabiej. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń wskazuje, że przeciętne pensje na takim stanowisku wynoszą 15 950 zł. Najsłabiej wynagradzani otrzymują kwoty poniżej 10 000 zł. Z kolei najlepsi w swoim fachu mogą zarabiać powyżej 25 580 zł miesięcznie.


Szukasz pracy w Krakowie? Znajdź najlepsze ogłoszenie w serwisie GoWork.pl już teraz!


CEO-co-to-za-skrót

CEO a pozostałe skróty stanowisk w firmie

Hierarchia stanowisk w dużych przedsiębiorstwach może być rozbudowana. Poza standardowymi rolami ze średnich szczebli typu Account Manager, Sales Manager, czy Kierownik działu kadr, Kierownik ds. eksportu i importu, w organizacjach mają zastosowanie również wyższe funkcje kierownicze związane z zarządem. Osoby na nich zatrudnione pozostają w ścisłej współpracy z samym CEO, który jest ich przełożonym.

COO – Chief Operating Officer

COO, czyli dyrektor operacyjny. Stoi na czele zespołu zatrudnionego w dziale operacyjnym firmy. Jak sama nazwa wskazuje, jego praca wiąże się nadzorowaniem operacji w danym przedsiębiorstwie. COO nadzoruje również wypełnianie wewnętrznych procedur, w tym kwestii administracyjnych, HR-u, czy rozwoju pracowników. Zakres jego obowiązków może przypominać funkcje wypełniane przez CEO, jednak jest raczej traktowany jako zastępca prezesa, który kontroluje funkcjonowanie firmy na co dzień, a nie w perspektywie długofalowej.

CTO – Chief Technology Officer

Skrót CTO to po polsku dyrektor ds. technologii. Pod jego kontrolą znajdują się zasoby technologiczne firmy. Zakres jego działania obejmuje sprawy techniczne i naukowe. Odpowiada za wszystko, co związane jest z technologią: przygotowywanie strategii technologicznej firmy, nadzorowanie efektywności wykorzystywanych technologii, wdrażanie nowości, czy analizę konkurencji.

CSO – Chief Sales Officer

Osoba na stanowisku CSO pracuje jako dyrektor działu sprzedaży. Jego zadaniem jest określenie strategii działu sprzedażowego i jego stały rozwój. Odpowiadać będzie przed nim kierownik obszaru sprzedaży. Od CSO zależy określanie i osiąganie celów sprzedażowych, a w ostateczności uzyskiwanych przychodów. Dyrektor monitoruje pracę zespołów odpowiedzialnych za sprzedaż, jak również analizuje konkurencje i tworzy raporty strategii w tym dziale.

CMO – Chief Marketing Officer

Osoba na stanowisku CMO, czyli dyrektor marketingu odpowiada za działania marketingowe firmy. Od jej działań zależy prowadzenie procesów reklamowych, ale po części również sama sprzedaż. Podobnie jak dyrektorzy innych działów, do obowiązków należy regularne prowadzenie analiz, tworzenie strategii, przygotowanie planów długofalowych, a wszystko to w zakresie działań marketingowych i PR-u.


Warto przeczytać również: Na czym polega marketing sportowy? Rodzaje, przykłady


CFO – Chief Financial Officer

Stanowisko CFO piastuje dyrektor finansowy. Wpływa na kluczowe decyzje podejmowane w kwestii budżetu przedsiębiorstwa. Nadzoruje również działania wszystkich pracowników w dziale finansów firmy. CFO ma odpowiednie kompetencje do tego, by oceniać opłacalność podejmowanych inwestycji. Osoba na tym stanowisku musi podejmować takie działania, które zapewnią płynność finansową przedsiębiorstwa.

CSO – Chief Security Officer

CSO to dyrektor ds. bezpieczeństwa. Zajmuje się ochroną zatrudnionych oraz zasobów materialnych firmy, czyli odpowiada za bezpieczeństwo cyfrowe i fizyczne. Na tym stanowisku kładzie się duży nacisk na płaszczyznę cyfrową. Chief Security Officer musi przygotowywać protokoły bezpieczeństwa online, zarządzać ryzykiem, a jednocześnie podejmować szybkie działania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa firmy.

CIO – Chief Information Officer

CIO to dyrektor działu IT. Do jego najważniejszych obowiązków należy nadzór nad procesami integracji systemów informatycznych. Taka osoba zajmuje się analizą struktury systemu informatycznego oraz jej rozwojem. Istotną rolę odgrywa tu nie tylko kontrola nad stosowanymi rozwiązaniami, ale i wdrażanie nowoczesnych metod z sektora IT, by usprawnić funkcjonowanie firmy.

Oceń artykuł
0/5 (0)