Które cechy lidera są niezbędne w codziennym zarządzaniu zespołem pracowników? Nasi eksperci GoWork.pl postanowili podzielić się tajnikami swojej pracy, które pomagają im w zarządzaniu i motywowaniu teamu. Rola Lidera i Managera w zespole sprzedażowym jest kluczowa w prawidłowym funkcjonowaniu całej struktury. Poznaj najważniejsze sposoby zarządzania zespołem.

Jak skutecznie zarządzać zespołem

Cechy lidera i jego rola w zespole

Rolą lidera danej organizacji jest skuteczne zarządzanie zespołem pracowników i dbanie o odpowiednie relacje między nimi. Osoba zatrudniona na tym stanowisku bierze odpowiedzialność za swój team, a jednocześnie jest pewnego rodzaju opiekunem i wsparciem dla swoich kompanów. Które cechy lidera są najbardziej cenione w dziale sprzedaży? Każdy handlowiec codziennie stara się osiągać jak najlepsze wyniki, ale to praca zespołowa jest w stanie przynieść zamierzone efekty.

cechy lidera: Team Manager Adrianna Tkaczyk i Team Leader Agnieszka Górniak

Team Manager: Adrianna Tkaczyk i Team Leader: Agnieszka Górniak

Jak odpowiednio współpracować, aby osiągnąć sukces? Dobry lider gwarantuje wysokie wyniki całego zespołu, co potwierdza Team Adrianny Tkaczyk z Agnieszką Górniak na czele, która jako Team Leaderka wynosi swój zespół na wyżyny. Jej profesjonalne podejście do pracy połączone z odpowiednimi cechami osobowości usprawnia codzienną pracę i ma korzystny wpływ na funkcjonowanie całej drużyny!

Cechy dobrego przywódcy

Na co zwracać uwagę podczas wyboru osoby, która będzie odpowiadała za sprawne funkcjonowanie zespołu? Spośród wielu kandydatów należy wybrać tego, który najbardziej pasuje do danej struktury organizacyjnej. Cechy dobrego lidera i dany typ osobowości mogą pozytywnie wpłynąć na prawidłowe działanie teamu. Trudno określić uniwersalny schemat, który będzie pasował do wybranego lidera, bowiem każdy ma swój własny i niepowtarzalny charakter. Jednak prawdziwych przywódców łączy wiele cech wspólnych, których wykorzystanie usprawnia ich codzienną pracę.

Dobry lider = zgrany zespół

Optymizm, pozytywne nastawienie i zasada, że nie ma rzeczy niemożliwych, wyróżnia Team Adrianny Tkaczyk.

cechy lidera: Team Manager Adrianna Tkaczyk

Team Manager: Adrianna Tkaczyk

 To właśnie ona, jako Team Manager swojej drużyny dba o przyjacielskie relacje i nieustannie motywuje swoich współpracowników. W jaki sposób udaje jej się zagrzewać swoją drużynę do walki o najlepsze wyniki i które cechy lidera grupy ceni sobie najbardziej? Jak sama mówi, sposobów na osiągnięcie skutecznej motywacji jest wiele. Które z nich są najlepsze? Ada wyznaję zasadę: „zacznij od siebie” i dba o swoją wewnętrzną motywację, którą zaraża współpracowników, a jej optymizm i koncentracja na dostępnych możliwościach pozytywnie wpływają na zespół sprzedażowy

Cechy lidera i managera pomocne w budowaniu przyjaznej atmosfery

Tworzenie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery opartej na wzajemnym szacunku to priorytet działań Adrianny, której team jest jednym z najbardziej zgranych w GoWork.pl. Dzięki odpowiedniemu podejściu i owocnej współpracy z liderami udało jej się zbudować grupę, którą oprócz stosunków zawodowych łączą udane kontakty koleżeńskie. Jej Team Leaderzy: Agnieszka, Monika, Konrad i Szymon mają unikalne cechy osobowości, jednak wspólnie tworzą prawdziwą drużynę marzeń, w której aż chce się pracować. Wzajemne wsparcie i pomoc połączona z docenieniem osiągnięć współpracowników sprawiają, że każdy członek tego zgranego zespołu czuje się integralną częścią sukcesu.

Cechy dobrego lidera zdaniem Team Managera

Dobra atmosfera panująca w zespole świadczy o tym, że przewodzi mu odpowiedni lider. Cechy osobowości, które pomagają w pracy na tym stanowisku to przede wszystkim pozytywne nastawienie, uczciwość i dobrze rozwinięta komunikatywność. W sprzedaży trzeba być otwartym na nowe rozwiązania i wszędzie szukać możliwości, dlatego optymizm, odpowiednie motywowanie pracowników, a także chęć podejmowania nowych wyzwań są dla handlowców kluczowe. Prawidłowe funkcjonowanie teamu w głównej mierze zależy od dobrej komunikacji. Jak zadbać o pozytywne relacje i zrozumienie wśród pracowników? Najważniejsze są następujące działania:

 1. Ustalenie jasnych i równych dla wszystkich reguł współpracy.
 2. Zbudowanie zaufania w zespole, aby każdy czuł się bezpiecznie w wyrażaniu swojej opinii, obaw czy swojego punktu widzenia.
 3. Rozwiązywanie konfliktów za pomocą rozmowy.
 4. Konstruktywny feedback.
 5. Zawsze jasna informacja zwrotna.
 6. Obieranie realnych celów.
 7. Indywidualna motywacja.

Wymieniając zarówno cechy dobrego lidera zespołu, jak i Team Managera należy wskazać dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, których stosowanie znacznie pomaga we współpracy z innymi zatrudnionymi.

Lider: cechy osobowości

Cechy dobrego kierownika zespołu – lidera, który wie, jak motywować i wspierać swoich współpracowników w osiąganiu coraz lepszych wyników, w dużej mierze zależą od osobowości danej osoby. W Teamie Adrianny każdy lider jest wyjątkowy, jednak łączy ich nieustanna chęć rozwoju i dbałość o zespół. Jaki powinien być dobry Leader? Nasza Team Managerka wskazała cztery kluczowe cechy dobrego lidera zespołu:

 1. Wizja – łączy i inspiruje zespół do działania.
 2. Odwaga – jest niezbędna podczas podejmowania decyzji i wprowadzania nowych rozwiązań.
 3. Uczciwość – wobec siebie i współpracowników.
 4. Pokora – dobry lider powinien potrafić przyznać się do błędu.

Kierowanie zespołem wymaga odpowiedniego podejścia. To bardzo odpowiedzialne zadanie. Zarządzanie to nie tylko wydawanie poleceń i obieranie celów, ale przede wszystkim dbanie o współpracowników, budowanie zaufania i pozytywnych relacji.

Jak kierować zespołem pracowników

Jak być dobrym liderem?

Jakie są cechy dobrego lidera w organizacji? Sama teoria dotycząca odpowiedniego podejścia na tym stanowisku nie wystarczy. Na szczęście w GoWork.pl mamy realny przykład Team Leaderki, która swoją postawą i podejściem do pracy codziennie pokazuje swój profesjonalizm!

Jak być dobrym liderem? Team Leader Agnieszka Górniak

Team Leader: Agnieszka Górniak

 Agnieszka Górniak jest liderem w Teamie Adrianny, a jej zespół to zgrana drużyna, która osiąga znakomite wyniki. Agnieszka razem ze swoimi współpracownikami tworzy zgrany team, z którym spędza wspólnie czas nie tylko w pracy! Wypady na integrację to ich tradycja, a przyjazne stosunki okazują sobie nie tylko na polu zawodowym. Co jest priorytetem w prawidłowym funkcjonowaniu tego zespołu? Dla Team Leaderki ważny jest efekt synergii, który opiera się na założeniu, że razem można wypracować lepsze pomysły niż w pojedynkę. Taka postawa sprzyja zgraniu drużyny, a współpraca gwarantuje osiąganie lepszych wyników sprzedaży.

Dobry lider – cechy, które pomagają zarządzać zespołem

Dobrze zintegrowana grupa to efektywna grupa

Zgrany zespół, który podejmuje wspólne działania w celu realizacji celów, wymaga indywidualnego podejścia lidera do każdego pracownika. W prawidłowym zarządzaniu grupą niezbędna jest wiara w potencjał współpracowników i umiejętnie tworzenie przestrzeni do wykazania inicjatywy. Dla Agnieszki Górniak przekazywanie odpowiedzialności przy jednoczesnym dawaniu swobody w wyborze metod i drogi działania jest priorytetem w wydobywaniu potencjału z pracowników. Pewność siebie i wiara we własne możliwości sprzyjają rozwojowi i powstawaniu nowych pomysłów.

Cechy zespołu budowanego przez dobrego lidera

Dobry lider to ten, któremu udało się stworzyć odpowiedni team. Czym wyróżnia się zespół Agnieszki? Efektywne zarządzanie zespołem to dla niej przede wszystkim współpraca oraz obranie celów, do których dążyć będą zarówno jako drużyna, jak i indywidualne jednostki. Zaangażowanie, szczerość i determinacja w działaniu to trzy główne cechy, które idealnie opisują zespół Agnieszki Górniak. Im większe sukcesy osiąga drużyna, tym większa satysfakcja dla lidera oraz nagrodzenie jego ciężkiej pracy. Jak być dobrym liderem? W zarządzaniu ważne jest, aby znać aktualną sytuację w zespole – wiedzieć kto potrzebuje dodatkowej motywacji, kto jest samodzielny, a komu warto dodać wsparcia.

Cechy dobrego lidera zespołu

Rolą lidera jest odpowiednie budowanie relacji i właściwe zarządzanie zespołem. Ważny jest również autorytet jednak bez zaufania wśród współpracowników trudno go podtrzymać. Dostępność i wsparcie dla pracownika są niezbędne w budowaniu zgranego teamu. Dobry lider potrafi docenić i stawia na konstruktywną krytykę w sytuacjach trudnych. Każdy członek zespołu powinien czuć przynależność do grupy i wiedzieć, jaką funkcję w organizacji pełni. Lider powinien być przykładem dla innych oraz inspiracją dla pozostałych członków zespołu. Zdolności przywódcze pomagają w pracy na tym stanowisku, jednak aby odpowiednio realizować zadania w grupie, niezbędne są dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Zarządzanie zespołem - motywowanie pracowników

Jak efektywnie zarządzać zespołem pracowników? Najważniejsze wskazówki

Sama umiejętność zarządzania zespołem pracowniczym nie wystarczy, by uzyskać dobre efekty pracy. Powyższe cechy lidera wpływają na kulturę organizacyjną, a więc dają podstawy do rozwoju całej firmy. Podsumowując efektywne zarządzanie zespołem, można wskazać kilka najważniejszych wniosków.

Dbaj o motywację pracowników

Aby pracownicy mogli pracować wydajnie, koniecznie trzeba zadbać o ich motywację. Można to robić na różne sposoby – nagrodą (premia, awans, a nawet sama pochwała), organizowaniem szkoleń, czy przekazywanie inicjatywy w prowadzonych projektach. Należy jednak pamiętać, że na każdego pracownika często działa coś innego. W związku z tym, aby skutecznie motywować zespół, trzeba dopasować sposoby nagradzania za wykonaną pracę do indywidualnych jednostek.

Stosuj jasne zasady w przypadku delegowania zadań

Delegowanie zadań wbrew pozorom ma ogromne znaczenie. Niewiedza pracownika dotycząca bieżących działań wpływa destabilizująco na organizację pracy. Przy właściwym delegowaniu zadań każdy wie, za co odpowiada i na czym może się skupić. Ważny jest tutaj również podział obowiązków. Często pracownicy narzekają, że muszą wykonywać jakąś pracę z inną osobę, co wcale nie wpływa na nich dobrze, a wręcz demotywująco.

Pamiętaj o sprawnej komunikacji w zespole

W każdym poradniku dotyczącym zarządzania zespołem wymienia się komunikację, która ma być podstawą budowania relacji. I w rzeczywistości tak właśnie jest. Częste rozmowy grupowe lub indywidualne, a także wysłuchiwanie bieżących problemów, czy wątpliwości pracownika wpływają na budowanie dobrych relacji i zaufania wobec lidera.

Bądź wsparciem dla pracowników

Brak wsparcia, a tym samym również brak zaufania może być katastrofalny w skutkach. Firma może po prostu stracić cennego pracownika, co w dzisiejszych czasach oznacza, że pracodawca ma poważny problem. Zyskanie odpowiednio wykwalifikowanego kandydata to bowiem nie lada wyzwanie. Sprawna komunikacja będzie kluczem do poznania potrzeb pracowników. Może ich umiejętności i talent są marnowane na aktualnym stanowisku? Może ktoś nie dogaduje się ze swoim współpracownikiem i potrzebna jest reorganizacja działu? Lider powinien wspierać zespół, ponieważ tylko wtedy pracownik czuje, że może się do niego zwrócić, a tym samym rozwiązać problem jak najwcześniej, nie wpływając niekorzystnie na dalszą pracę.

Monitoruj postępy pracy

Plany związane z zarządzaniem ludźmi należy wdrażać już od samego początku, a więc mają one dotyczyć również nowych pracowników. Regularne spotkania z zespołem i zbieranie od niego informacji zwrotnej na temat bieżących zadań, ułatwi wyłapanie nieścisłości i problemów, jakie mogą pojawić się u każdego z pracowników.

Integruj zespół

Najpopularniejsze metody zarządzania zespołem pracowników zawsze wspominają o integracji. W przypadku całej organizacji pracy ma to niebagatelne znaczenie. W dobrze zintegrowanej firmie pracownik czuje, że jest częścią zespołu. Łatwiej jest wtedy uzyskać większe zainteresowanie i zaangażowanie względem powierzonych zadań. Pracownicy, czując się dobrze w swoim zespole, nie tylko osiągają lepsze wyniki, ale są również mniej podatni na stres. Dobry menedżer zadba o regularne, wspólne wyjścia i ciekawie planuje czas dla całego zespołu poza miejscem pracy.

Oceń artykuł
4.5/5 (2)