Komunikatywność jest cechą bardzo pożądaną na rynku pracy: wymienia się ją jako wymóg lub atut w większości ogłoszeń o pracę. W tym tekście wyjaśnimy, jak ćwiczyć komunikatywność i dlaczego jest ona tak istotna w pracy zespołowej. Podpowiemy też, jak sprawdzić komunikatywność kandydata podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Komunikatywność: co to jest?

Z pewnością na swojej drodze zawodowej spotkaliście wybitnych mówców, którzy nie tylko potrafią zainicjować konwersację, ale i nadać jej odpowiednią dynamikę. Komunikatywność to cenna umiejętność, która przydaje się nie tylko w pracy.

Komunikatywność – definicja

Prawidłowa komunikacja to nie tylko umiejętność płynnego wysławiania się i nawiązywania dialogu, ale i uważnego słuchania i wyciągania szybkich wniosków z rozmowy. 

Co to znaczy być komunikatywnym? Za osobę komunikatywną uznaje się więc kogoś, kto nie tylko mówi, ale i uważnie słucha oraz zadaje wartościowe pytania. Na wysoko rozwiniętą komunikatywność składają się także ogólne zdolności interpersonalne, takie jak np. technika utrzymywania kontaktu wzrokowego podczas rozmowy.

Osobom, które są naprawdę komunikatywne, problemu nie sprawia nawet nawiązanie kontaktu z osobą, która jest znacznie bardziej wycofana. Dzięki temu praca zespołowa to dla nich pestka.

Komunikatywność w pracy: do czego się przydaje?

Nikomu nie trzeba chyba tłumaczyć, jak duże możliwości otwiera przed pracownikiem komunikatywność. Nie tylko sprawia, że jesteśmy lubiani w pracy, ale i pomaga nam w lepszej organizacji i sprawniejszej realizacji zadań.

Wysoko rozwinięta komunikatywność zawodowa to także sprawdzony sposób na szybką drogę do awansu, zwłaszcza jeśli naszym celem jest objęcie stanowiska menedżerskiego. Kadra zarządzająca szczególnie musi pracować nad umiejętnościami komunikacji z zespołem.

Oczywiste jest także to, że sprawny kontakt członków zespołu pozwala uniknąć nieporozumień, czy nawet konfliktów w pracy. Kiedy wszyscy posiadają potrzebne informacje i wiedzą, jaki jest status wykonania projektów, zwyczajnie łatwiej się ze sobą pracuje.

Powyższe przykłady to najlepsze powody do tego, aby uwzględnić komunikatywność w CV. Jeśli czujecie, że to właśnie Wasza mocna strona, koniecznie podkreślcie ją np. w sekcji podsumowania zawodowego.

Jak ćwiczyć komunikatywność?

Poniżej znajdziecie osiem wskazówek, nad czym konkretnie powinniście pracować podczas rozmów, aby stać się osobą bardziej komunikatywną. Można potraktować je jako porady, ale także materiał do ćwiczeń.

1. Uważne słuchanie

Komunikacja to nie tylko mówienie, ale przede wszystkim uważne słuchanie. W ten sposób nie tylko okazujemy szacunek rozmówcy, ale i poznajemy jego potrzeby i perspektywę. Starannie słuchając tego, co druga strona ma nam do powiedzenia, unikniemy nieporozumień i zdobędziemy nowe informacje.

2. Słuchanie ze zrozumieniem

Wysoka komunikatywność wymaga także analizy tego, czego słuchamy. Bez szybkiej i skutecznej interpretacji otrzymanych informacji oraz emocji rozmówcy się nie obejdzie.

3. Zadawanie pytań

Pytania bywają bardzo pomocne w zrozumieniu intencji drugiej strony. Pokazują także nasze zaangażowanie w konwersację, co spodoba się każdemu rozmówcy. Jeśli coś jest dla Was niejasne podczas rozmowy – dopytujcie.

4. Jasne formułowanie zdań

Komunikatywność w pracy to także umiejętność sprawnego i klarownego przekazywania informacji. W tym celu musicie nauczyć się wyrażać jasno i logicznie. Im więcej nieścisłości, tym większe ryzyko nieporozumień.

5. Dostosowywanie języka do możliwości słuchacza

Warto pamiętać o tym, że aby skutecznie się komunikować, należy także dostosować język do możliwości danego rozmówcy. Używanie skomplikowanego słownictwa branżowego w rozmowie z kimś z innego sektora rynku może tylko utrudnić wzajemne zrozumienie się.

6. Prawidłowe wyrażanie się

Język potoczny, używanie słów, których znaczenie okazuje się być nieco inne – takie grzeszki nie ułatwią komunikacji. Dlatego osoba, która chce wiedzieć, jak zadbać o komunikatywność, powinna pracować także nad używaniem poprawnej polszczyzny.

7. Komunikacja niewerbalna

Wysoka komunikatywność to nie tylko umiejętność pracy ze słowem. To także kwestia komunikacji niewerbalnej. Znajomość zasad tego, jak odbieramy język ciała rozmówcy i praca nad swoim własnym mogą znacząco podnieść nasze kwalifikacje w tym zakresie. 

8. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu

Nie każdy, z kim będziemy współpracować, sam będzie komunikatywny w wystarczającym stopniu. Dlatego to mistrzowie komunikatywności powinni umieć poradzić sobie z taką sytuacją. Jak dać znać osobie o niskich umiejętnościach interpersonalnych, że słuchamy jej uważnie i z sympatią?

Pomocny będzie kontakt wzrokowy i dyskretne potwierdzanie zaangażowania w konwersację. Znajdowanie wspólnych tematów do rozmowy także powinno jej dodać pewności siebie.

Jak poprawić komunikatywność? 

Pracując nad poszczególnymi elementami komunikacji, możecie zastanawiać się, jak poprawić komunikatywność w praktyce. Tu pomocne może być odgrywanie scenek z przyjacielem (szczególnie, jeśli szykujecie się do ważnej rozmowy z kontrahentem!), a nawet warsztaty z komunikacji.

Kolejnym krokiem będzie czytanie artykułów takich, jak ten. W sieci znajdziecie mnóstwo materiałów na temat tego, jak ćwiczyć komunikatywność i np. komunikację niewerbalną.

Takie narzędzia pomocnicze do ćwiczenia komunikatywności z czasem sprawią, że nabierzecie większej pewności siebie i z łatwością będziecie nawiązywać nowe kontakty.


Szukasz pracy w Poznaniu? Sprawdź najlepsze oferty na GoWork.pl!


Jak sprawdzić komunikatywność kandydata podczas rozmowy rekrutacyjnej?

Jeśli z kolei jesteście rekruterami, poszukującymi osób o wysokiej komunikatywności do pracy, wyjaśnimy Wam, jak możecie sprawdzić, czy dany kandydat ją posiada.

Podstawą będą tu odpowiednio zadane pytania. Poproście kandydata, aby opisał swoje wcześniejsze doświadczenia ze współpracą zespołową. Zwróćcie uwagę, czy odpowiadając, rekrutowany skupia się na problemach, czy ich rozwiązaniach oraz jak sam ocenia swoje umiejętności przywódcze.

Zapytajcie też, czy kandydat miał okazję przewodzić pracom zespołu, lub kierować konkretnym projektem i czy udało mu się przy tym osiągnąć założone cele. W ten sposób dowiecie się, czy jest gotowy na zarządzanie zasobami, a także czy posiada umiejętność myślenia strategicznego. 

Pomocne może być również pytanie o kompetencje indywidualne potencjalnego pracownika. Aby je sprawdzić, zapytajcie go np. o jego reakcję na ostatnią sytuację, w której jego praca lub pomysł zostały zakwestionowane. Tak możecie sprawdzić, czy komunikatywność jest umiejętnością, którą posiada.