Komunikacja wewnętrzna znacznie ułatwia zarządzanie w firmie i zapewnia płynny przepływ informacji między pracownikami. Jej rolą jest motywowanie pracowników i budowanie efektywności. Jak ważna jest komunikacja wewnętrzna w firmie? Zobacz, jakie efekty przynosi komunikacja wewnętrzna w organizacji.

Co to jest komunikacja wewnętrzna w firmie?

Prawidłowa komunikacja wewnętrzna w firmie wpływa na poprawne funkcjonowanie danej spółki i usprawnia działania pracowników. W dużych firmach i światowych korporacjach jest to podstawowa forma przekazu informacji między pracownikami, liderami i managerami. Czym się charakteryzuje i dlaczego warto korzystać z tego modelu komunikowania się w danej organizacji?

Komunikacja wewnętrzna: definicja

Komunikacja wewnętrzna to sposób przekazywania informacji wewnątrz danej struktury np. zespołu pracowników. Komunikowanie to jeden z procesów społecznych, który jest nieodłącznym elementem porozumiewania się zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Jest jedną z funkcji zarządzania, której celem jest usprawnienie przepływu informacji w danej spółce oraz zaangażowanie i motywowanie pracowników.


Szukasz nowego zatrudnienia w województwie małopolskim? Odwiedź zakładkę praca Kraków na GoWork.pl i aplikuj na najciekawsze oferty pracy w Twojej okolicy!


Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna – różnice

W firmie bardzo ważną rolę odgrywa komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. Podstawową różnicą między tymi dwoma metodami porozumienia jest rodzaj rozmówcy. W komunikacji wewnętrznej przebieg informacji dotyczy osób zatrudnionych w strukturze firmy (nie bierzemy pod uwagę ludzi z zewnątrz np. klientów czy dostawców). Komunikacja zewnętrzna jest ważnym aspektem w działaniach PRowych w firmie. Obie formy różnią się od siebie sposobem przekazywania informacji oraz zawartą w komunikacie treścią.

Komunikacja wewnętrzna jako narzędzie PR

Czy komunikacja wewnętrzna w Public Relations jest istotna? Mimo że specjaliści ds. PR skupiają swoje działania na komunikatach zewnętrznych, to wewnętrzna struktura komunikacji również pozytywnie wpływa na działania PRowe firmy. Kultura organizacyjna firmy i  dbanie o pozytywną atmosferę w biurze, poprzez zaangażowanie pracowników w ciekawe aktywności poza pracą, mogą znacznie polepszyć wizerunek spółki.

Komunikacja wewnętrzna w firmie: narzędzia i techniki

Aby usprawnić komunikację wewnętrzną w organizacji, warto wykorzystać dostępne kanały komunikacyjne. Przekaz informacji może odbywać się za pomocą różnych narzędzi. W zależności od potrzeby i rodzaju udostępnianego komunikatu, można stosować wiele technik komunikacyjnych.

Techniki komunikacji wewnętrznej

Kanały komunikacji wewnętrznej firmy są różne. W zależności od rodzaju przekazywanych informacji, pracownicy wykorzystują różne techniki przekazu wiadomości.kanały komunikacji wewnętrznej w firmie

Niezależnie od liczby pracowników, komunikacja wewnętrzna w małej firmie również powinna korzystać z dostępnych technik i narzędzi. Warto zaznaczyć, że nawet werbalny przekaz informacji między pracownikami, spotkania biznesowe czy tzw. komunikacja korytarzowa jest elementem komunikacji wewnętrznej.

Narzędzia ułatwiające komunikację wewnętrzną

Wraz z rozwojem techniki, pojawiają się nowe narzędzia wspomagające komunikację wewnętrzną w przedsiębiorstwie. W zależności od specyfiki danej spółki, liczby zatrudnionych w niej pracowników, trybu pracy czy reprezentowanej branży, wykorzystuje się różne narzędzia komunikacji. Najpopularniejszym z nich jest Intranet, jednak istnieje wiele innych alternatyw, które wspomagają komunikację w pracy.narzędzia komunikacji wewnętrznej w firmie

Cele komunikacji wewnętrznej

Jakie zadanie powinna pełnić dobrze realizowana komunikacja wewnętrzna? Cele tego typu komunikowania są następujące:

 • motywowanie pracowników;
 • integracja zespołów;
 • budowanie więzi między pracownikami a ich przełożonymi;
 • informowanie o bieżących postanowieniach zarządu i planowanych krokach;
 • zaangażowanie pracownika w realizowane projekty;
 • zapewnienie sprawnego przepływu informacji;
 • pozytywny wpływ na wizerunek firmy;
 • dbanie o pracowników.

Komunikacja wewnętrzna w firmie: przykład

Wiesz już jak istotna zarówno dla przełożonych jak i współpracowników jest komunikacja wewnętrzna w firmie. Przykład efektywnego działania w tym zakresie, powinien być oparty na odpowiedniej analizie i profesjonalnie przygotowanym planie. Najważniejszy jest efekt – czyli wzrost zaangażowania pracowników. Jak go osiągnąć? Należy wybrać właściwą metodę i określić cel komunikacji wewnętrznej.

Komunikacja wewnętrzna krok po kroku

Jak prawidłowo zbudować komunikację wewnętrzną? Procedura działania powinna zawierać 10 najważniejszych kroków:

 • KROK I: Zastanów się, które czynniki w dotychczasowej komunikacji nie przynosiły rezultatów i postaraj się je wyeliminować.
 • KROK II: Krótko scharakteryzuj obecne metody wykorzystywane w komunikacji wewnętrznej i pomyśl, co należy zmienić i jak można usprawnić przekaz informacji w firmie.
 • KROK III: Wyznacz mocne i słabe strony obecnej formy komunikacji wewnętrznej. Audyt wśród pracowników pomoże ci wyłapać istotne błędy.
 • KROK IV: Określ CEL komunikacji wewnętrznej.
 • KROK V: Scharakteryzuj odbiorców komunikatu: podziel ich na grupy i określ podobieństwa i różnice każdego zespołu.
 • KROK VI: Zadbaj o odpowiedni przekaz: zastanów się jakim językiem należy się posługiwać i jakich zwrotów grzecznościowych użyć.
 • KROK VII: Sformułuj treść: zbierz wszystkie najważniejsze informacje, które należy przekazać danej grupie i dostosuj odpowiednią technikę.
 • KROK VIII: Wybierz najkorzystniejszy kanał komunikacji wewnętrznej. 
 • KROK IX: Wyślij dany komunikat. 
 • KROK X: Monitoruj efektywność poczynionych kroków i sprawdź, zależności między: zastosowaną metodą komunikacji wewnętrznej a poprawą jakości.

Jak ważna jest komunikacja wewnętrzna w firmie?

Wyniki badań dotyczące zadowolenia pracowników pokazują, jak ważna jest komunikacja wewnętrzna w firmie. Prawidłowy przebieg informacji w danym przedsiębiorstwie jest w stanie usprawnić wiele procesów i wyeliminować negatywne czynniki. Pracownik, który na bieżąco jest informowany o istotnych zmianach i innowacyjnych planach, czuje się usatysfakcjonowany, a to przyczynia się do zadowolenia i chęci dalszej współpracy. Co więcej, komunikacja wewnętrzna korzystnie wpływa na wyniki finansowe firmy i pomaga budować pozytywny wizerunek danej spółki na rynku pracy.

Oceń artykuł
0/5 (0)