Opinia o praktykancie lub pracowniku. Jak powinna wyglądać? Wzór

Opinia o praktykancie może być bardzo pomocna przy szukaniu pracy. Staż i praktyki to pierwszy etap w życiu prawie każdego studenta lub absolwenta. Dodatkowym atutem, który może pomóc mu zdobyć pracę jest właśnie opinia o praktykancie. Jak wygląda i czym się różni od referencji? Pobierz wzór opinii o praktykancie!

opinia o praktykancie: jak ją wystawić?

Jaka jest różnica pomiędzy opinią o praktykancie a pracowniku?

Opinia to dokument, który sporządzany jest po zakończeniu pracy. Przedstawia subiektywną ocenę pracownika przez pracodawcę. Nie jest ona wymogiem narzuconym przez Kodeks Pracy, więc pracodawca nie musi jej wystawić: zrobi to dopiero na wniosek osoby zainteresowanej. Inaczej jest w przypadku opinii o praktykancie, która jest niezbędna do zaliczenia odbywanej praktyki zawodowej. Ma więc wpływ nie tylko na osobiste odczucia, jakie z zakładu pracy wynosi ze sobą praktykant, ale i może zaważyć na zaliczeniu ważnego przedmiotu.

Świadectwo pracy. Co powinieneś o nim wiedzieć? 

Opinia o praktykancie a referencje

Na tę chwilę funkcjonuje kilka form i określeń dokumentu, w którym pracodawca ocenia pracę i poleca go innemu pracodawcy. Najczęściej mówi się o referencjach, rekomendacjach, rzadziej liście referencyjnym lub rekomendującym, polecającym. Jest to ten sam dokument, w którym pracodawca wystawia pozytywną opinię byłem pracownikowi i poleca go innym firmom. Opinia o praktykancie może być zarówno pozytywna, neutralna jak i negatywna. Natomiast referencje zawsze są pozytywne, więc jeśli pracodawca nie chce się wypowiedzieć o byłym pracowniku w superlatywach to zazwyczaj oceny nie wystawia. Opinia o praktykancie może być również poufna, czyli były pracownik nie zna jej treści i nie ma na nią żadnego wpływu.

Oprócz tych różnic format i ogólne zasady pisania obu dokumentów są takie same.

Jak napisać dobre CV? 

Opinia o praktykancie – jak powinien wyglądać taki dokument?

Opinia o praktykancie czy pracowniku lub referencje to dokumenty formalne. Powinny mieć odpowiednią formę i zawierać konkretne elementy:

  • Datę i miejscowość wystawienia dokumentu
  • Imię i nazwisko, stanowisko wystawiającego oraz nazwa firmy
  • Tytuł: opinia lub referencje
  • Imię i nazwisko, stanowisko pracownika oraz nazwa firmy oraz czas przepracowany
  • Informacje o przebiegu współpracy (zakres obowiązków, wykonywane zadania
  • Charakterystyka pracownika, ocena predyspozycji i zdobytych umiejętności
  • Opinia podsumowująca
  • Powód odejścia z firmy
  • Podpis osoby wystawiającej, pieczątka firmy

W sieci jest mnóstwo szablonowych opinii o praktykancie lub pracowniku, jednak warto podejść do stworzenia tego dokumentu jak najbardziej personalnie. Opisać szczegółowo obowiązki tak by dokument był wartościowy, ale nie przesadzać z pochwałami. Liczy się tutaj wiarygodność. Dokument warto przygotować na papierze firmowym w formacie A4.

Przykładowy wzór opinii o praktykancie

Aby jeszcze bardziej ułatwić Ci sprawę, przygotowaliśmy przykładowy wzór opinii o praktykancie:

opinia o praktykancie - wzór

Opinia o praktykancie lub pracowniku jest ważnym dokumentem z perspektywy pracownika, który wychodzi na rynek pracy. Opinia powinna być szczera, obiektywna i rzetelna. Ponadto należy pamiętać, że jego zawartość buduje wizerunek pracodawcy.

Zawody przyszłości. Najbardziej opłacalne specjalizacje od 2020 roku 

Oceń artykuł
1.6/5 (36)