Umowa zlecenie a umowa o pracę – 8 podstawowych różnic

Umowa zlecenie to jedna z najbardziej popularnych umów cywilnoprawnych. Co powinieneś o niej wiedzieć i czym różni się od umowy o pracę?

okulary korekcyjne

 

Umowa zlecenie podlega pod przepisy kodeksu cywilnego. Można więc uznać, że człowiek wykonujący zlecenia na podstawie umowy cywilnoprawnej nie jest typowym pracownikiem chronionym przez kodeks pracy. Przed podpisaniem dokumentów warto zapoznać się z różnicami między umową o pracę a umową zlecenie.

1. Forma zawarcia umowy

Treść umowy o pracę wynika jasno z kodeksu pracy. W jej zapisach znajdziemy konkretne informacje dotyczące nazwy stanowiska, zakresu obowiązków, a także dokładnie określony czas i miejsce wykonywania pracy. Warto wiedzieć, że umowy zlecenie nie trzeba zawierać na piśmie, a kodeks cywilny milczy na temat zapisów, jakie muszą być w niej zawarte.

Ten typ umowy cywilnoprawnej zawiera się między dwiema stronami:

  • zleceniodawcą (firmą lub osobą zlecającą wykonanie konkretnego zadania)
  • zleceniobiorcą (firmą lub osobą, która zobowiązuje się wykonać zadanie za określone wynagrodzenie i w danym terminie)

2. Rozwiązanie umowy

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę mogą liczyć na szereg mechanizmów ochronnych, zapobiegających niespodziewanemu zwolnieniu przez pracodawcę. Kobiety w ciąży, osoby z zaświadczeniem o niepełnosprawności oraz pracownicy w wieku przedemerytalnym, korzystają ze specjalnej ochrony przed natychmiastową utratą zatrudnienia. Dodatkowo w zależności od odbytego stażu pracy, wszyscy zatrudnieni zostają objęci odpowiednim okresem wypowiedzenia.

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku umowy zlecenia. Przede wszystkim zleceniodawca może wręczyć zleceniobiorcy wypowiedzenie z dnia na dzień. Nawet ciąża czy niepełnosprawność nie gwarantuje innego traktowania. Co prawda istnieje możliwość wspólnego ustalenia okresu wypowiedzenia, lecz nie jest ona obowiązkiem.

Wypowiedzenie umowy zlecenia – forma i okres wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę. Omówienie i wzór dokumentu

Okres wypowiedzenia umowy o pracę a Kodeks Pracy

3. Umowa zlecenie a płatny urlop

Umowa o pracę daje prawo do korzystania ze wszystkich udogodnień pracowniczych zapisanych w kodeksie pracy. Jednym z udogodnień jest prawo do corocznego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Umowa zlecenie pozwala na wynegocjowanie takich warunków. Należy jednak pamiętać, że nie jest to obowiązek zleceniodawcy.

Jeżeli umowa cywilnoprawna nie zawiera zapisów dotyczących płatnego urlopu, dni wolne oznaczają utratę części wynagrodzenia.

Urlop okolicznościowy. Komu i kiedy przysługuje?

4. Czy zleceniodawca to przełożony?

Zatrudnienie na umowie o pracę obliguje nas do wykonywania poleceń przełożonych. Sytuacja wygląda nieco inaczej kiedy wypełniamy obowiązki na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jako zleceniobiorcy wykonujemy określone zadania, zbliżające nas do spełnienia warunków umowy. Nie mamy obowiązku dostosowywać się do żądań zleceniodawcy niezwiązanych ze zleceniem.

5. Odpowiedzialność materialna pracownika

Zatrudniony na umowie zlecenie odpowiada za ewentualną szkodę całym swoim majątkiem. W jego rękach leży ograniczenie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej. Już podczas omawiania warunków umowy, możemy postarać się wynegocjować minimalny zakres odpowiedzialności materialnej. Drugą możliwością jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia i pogodzenie się z poniesieniem dodatkowych kosztów.

6. Umowa zlecenie a świadectwo pracy

Świadectwo pracy przysługuje jedynie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Co oznacza, że zleceniobiorca nie może liczyć na otrzymanie tego dokumentu. Mimo, że nie jest to równoznaczne z otrzymaniem świadectwa, istnieje możliwość uzyskania pewnego rodzaju zaświadczenia potwierdzającego, że pracownik wykonywał określone zadania w konkretnym terminie.

7. Miejsce pracy

Miejsce wykonywania pracy określa pracodawca, z którym podpisujemy umowę o pracę. W związku z tym musi umieścić taką informację w dokumencie. Zleceniodawca nie narzuca nam gdzie wykonywać zlecenie. Wszystko zależy od ustaleń obu stron.

8. Zwolnienie lekarskie na umowie zlecenie

Osoba zatrudniona na umowę zlecenie nie zawsze może liczyć na płatne chorobowe. Na przykład człowiek wykonujący obowiązki w siedzibie zleceniodawcy, nieświadczący innych zleceń w tym samym czasie, może korzystać z płatnego chorobowego. Jeżeli nie spełnia takich warunków, chorobowe mu się nie należy.

W przeciwieństwie do zleceniobiorcy, osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawsze może liczyć na pokrycie kosztów przebywania na zwolnieniu chorobowym. W zależności od zaistniałej sytuacji to może być 70% lub nawet 100% dziennego wynagrodzenia.

Zwolnienie lekarskie – co warto wiedzieć?

kalkulator_bg

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora