Zwolnienie lekarskie – co warto wiedzieć?

Płatne zwolnienie lekarskie to jeden z przywilejów osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wszelkie wątpliwości związane z tym rodzajem absencji rozwiewa kodeks pracy określający zasady zatrudnienia.

szczepionka na wirusy

Płatne zwolnienie lekarskie – dla kogo?

Zwolnienie lekarskie przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę, który w związku ze stanem zdrowia nie jest w stanie pojawić się w firmie.

Pracownik, który czuje, że nie jest w stanie dotrzeć do pracy, powinien udać się do lekarza. Ten wysyła elektroniczne zwolnienie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dalej elektroniczne pismo trafia do pracodawcy.

Warto pamiętać, że w sytuacji nagłego pogorszenia zdrowia można wykorzystać tak zwany urlop na żądanie. Jeśli tego samego dnia lekarz wystawi elektroniczne zwolnienie, dzień urlopowy powinien pojawić się znów w puli do wykorzystania.

Czasami zdrowie pogarsza się tak intensywnie i niespodziewanie, że nie ma możliwości pojawienia się u lekarza w pierwszym dniu nieobecności. Jeśli pracownik wykazał, że stan zdrowia nie pozwalał na wizytę w przychodni, istnieje szansa na otrzymanie zwolnienia lekarskiego wstecz.

Płatne zwolnienie chorobowe może przysługiwać także osobie wykonującej zlecenia. Różnica polega na tym, że ubezpieczenie chorobowe na umowie zlecenie nie jest obligatoryjne. Dopiero zleceniobiorca, który samodzielnie zgłosi się do ubezpieczenia, może otrzymywać zapłatę, przebywając na zwolnieniu lekarskim.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jego funkcje

Urlop na żądanie. Ile dni nam przysługuje i czy pracodawca może odmówić?

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Wynagrodzenie chorobowe to świadczenie wypłacane przez pracodawcę. Jednak nie można być na zwolnieniu dłużej niż 33 w ciągu roku kalendarzowego (14 dni w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia).

Osoba przebywająca na takim zwolnieniu może otrzymywać:

  • 80% w przypadku zwykłej choroby lub poddaniu kwarantannie związanej z chorobą zakaźną
  • 100% w razie wypadku w drodze do pracy lub z pracy, choroby w trakcie ciąży lub badań dotyczących oddawania organów

Zasiłek chorobowy przysługuje osobie przebywającej na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego lub 14 dni, jeżeli pracownik ukończył 50. rok życia. W takim przypadku zasiłek jest wypłacany albo przez pracodawcę, albo przez ZUS.

Wynagrodzenie chorobowe. Komu przysługuje i ile się należy?

Istnieją trzy podstawowe rodzaje zasiłku chorobowego:

  • chorobowy – przysługujący pracownikowi, który zachorował w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego
  • macierzyński – dla kobiety objętej ubezpieczeniem chorobowym, która urodziła dziecko, przyjęła na wychowanie dziecko do 7 roku życia lub adoptowała dziecko w ramach rodziny zastępczej
  • opiekuńczy – przysługuje ubezpieczonemu z powodu konieczności osobistej opieki nad dzieckiem, porodu lub opieki nad członkiem najbliższej rodziny

Ile trzeba czekać na płatne chorobowe?

Płatny zasiłek chorobowy nie obowiązuje od razu. Aby osoba zatrudniona na umowę o pracę, przebywająca na zwolnieniu lekarskim otrzymywała część wypłaty, musi być nieprzerwanie ubezpieczona przez 30 dni. W przypadku ludzi wykonujących obowiązki na podstawie umowy zlecenie czas oczekiwania jest jeszcze dłuższy. Zleceniobiorca, który chce dostać zasiłek chorobowy, musi być ubezpieczony przez przynajmniej 90 dni.

Jak długo można być na chorobowym?

W przypadku ciąży maksymalny czas przebywania na zwolnieniu chorobowym to 270 dni. Pozostałych pracowników obowiązuje maksymalny okres 182 dni.

Zwolnienie lekarskie – o czym warto pamiętać?

Od czasu do czasu pracownicy przebywają na zwolnieniu lekarskim mimo braku choroby. Pracodawca, który nabrał podejrzeń, może zlecić kontrolę innemu pracownikowi albo Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z artykułem 1. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki socjalnej z 27 lipca 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich, pracodawca zatrudniający więcej niż 20 osób ma prawo przeprowadzić kontrolę we własnym zakresie, lub z pomocą ZUS-u.

Kontrola ma za zadanie sprawdzić, czy osoba zatrudniona nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego do innych celów. W jej trakcie sprawdza się, czy chory pracownik nie zarabia w tym czasie pieniędzy z innych źródeł. Dodatkowo kontroluje się miejsce pobytu osoby chorej, ustalając, czy nie wykorzystała chorobowego w celach urlopowych.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości pracownik może utracić prawo do otrzymywania zasiłku chorobowego.

Oceń artykuł
5/5 (2)