Czego dotyczy aneks do umowy? Pobierz darmowy wzór!

Aneks do umowy to najszybsza forma aktualizacji obecnego pisma w przypadku zmiany warunków współpracy. Sprawdź, od kiedy obowiązują zmiany w aneksie do umowy o pracę? Czy masz prawo odmówić podpisania dokumentu? Zapraszamy do lektury!

aneks do umowy

Aneks do umowy: co to jest?

Aneks do umowy to inaczej zmiana warunków umowy o pracę na mocy porozumienia stron. Jest to najbardziej powszechna forma, w której pracownik i pracodawca decydują się na zaktualizowanie zawartych tam postanowień. Zgodnie z art. 29 Kodeksu pracy, aneks do umowy musi być sporządzony na piśmie.

Korekta warunków zatrudnienia dotyczy najczęściej:

 • Aneksu do umowy w sprawie zmiany wynagrodzenia
 • Aneksu do umowy w sprawie zmiany stanowiska
 • Aneksu do umowy w sprawie zmiany etatu
 • Aneksu do umowy w sprawie wprowadzenia nowych obowiązków zawodowych

Aneks do umowy: kiedy się go sporządza?

Kiedy aneks do umowy? Aby móc go sporządzić, obydwie strony muszą dość do porozumienia. To znaczy, że wszystkie przedstawione warunki współpracy przez pracodawcę lub pracownika powinny zostać zaakceptowane. Dotyczy to również aneksu do umowy zlecenie. Następnie uzgadnia się termin początku obowiązywania danej umowy.

Zobacz też -> Porozumienie zmieniające: wzór

Czy w związku z tym aneks do umowy jest nową umową? Aneks do umowy o pracę ma charakter dobrowolny, żadna ze stron nie może zostać zmuszona lub zmuszać do podpisania pisma.

Aneks do umowy w przypadku pracownicy w ciąży lub na L4

Pracownicy, którzy są w tak zwanym okresie chronionym, czyli np. na zwolnieniu lekarskim, w wieku przedemerytalnym lub pracownice w ciąży, mogą swobodnie podpisać aneks do umowy. Żadne przepisy prawa pracy nie apelują o niezgodność w tym zakresie.

Aneks do umowy o pracę: od kiedy obowiązuje?

Termin obowiązywania aneksu do umowy zależy od ustaleń pracodawcy i pracownika. To właśnie oni decydują o kwestii wejścia w życie zmian wprowadzonych do dokumentu.

Co ważne, pracodawca nie musi czekać na upływ okresu wypowiedzenia lub okresu ważności obecnie obowiązującej umowy o pracę. Dlatego aneks do umowy może spisać w wybranym przez siebie i pracownika momencie.

Do kiedy obowiązuje aneks do umowy?

Aneks do umowy o pracę może być bezterminowy lub posiadać określony czas obowiązywania. Warunek jest jednak taki, aby zarówno data początkowa, jak i końcowa była uzgodniona między pracownikiem a pracodawcą i została wpisana do aneksu.

Czy pracownik może odmówić podpisanie aneksu do umowy?

Pracownik ma prawo nie zgodzić się na wprowadzane zmian do swojej obecnej umowy. Bez względu na to czy są dla niego korzystne, czy też nie. W takiej sytuacji aneks do umowy o pracę zostaje wycofany, a pracownik, tak jak wcześniej, podlega umowie na jej wcześniejszych warunkach. Chyba że obydwie strony lub jedna ze stron zdecyduje się zakończyć współpracę i złoży wypowiedzenie.

Sprawdź: Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy. Co to jest i czego dotyczy? 

Jak napisać aneks do umowy?

Aneks do umowy powinien zawierać następujące elementy:

 • Data, miejsce zawarcia umowy
 • Oznaczenie dokumentu o tytule “Aneks do umowy o pracę”
 • Wskazanie stron umowy
 • Wskazanie umowy, której dotyczy aneks
 • Podanie daty obowiązywania aneksu
 • Opis zmienianych elementów i wprowadzanych na ich miejsce
 • Zastrzeżenie, że pozostałe warunki umowy nie ulegają żadnej zmianie
 • Pieczątki i podpisy stron

Ważne! Aneks do umowy o pracę obowiązuje tylko wtedy, gdy obydwie strony go podpiszą.

Aneks do umowy o pracę wzór

Przygotowaliśmy dla ciebie wzór aneksu do umowy o pracę, który może posłużyć ci jako przykład do stworzenia własnego pisma. Wzór aneksu do umowy zlecenie wygląda bardzo podobnie. Jedyną różnicą jest tytuł dokumentu.

Data, miejscowość
………………………………………………

Dane Pracownika

Dane Pracodawcy

 

Aneks nr ………………..
do umowy o pracę

Aneks do umowy o pracę zawartej w dniu ……………………… r. pomiędzy Pracownikiem ……………………. a Pracodawcą ………………………………………… na czas ……………………………….. zwanej dalej umową o pracę.

Strony zgodnie ustalą, że od dnia ……………………r. ulegają zmianie następujące warunki umowy o pracę:

1. ………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………..

Pozostałe warunki umowy o pracę pozostają bez zmian.

………………………….……………….…
Podpis Pracodawcy

………………..…..……………………
Podpis Pracownika

DARMOWY WZÓR ANEKSU DO UMOWY O PRACĘ DO POBRANIA


Szukasz pracy we Wrocławiu? Aplikuj na nasze oferty -> Praca Wrocław

Oceń artykuł
5/5 (1)