Reklama

Majster – kim jest i czym się zajmuje? Zarobki i wymagania na stanowisku

Majster to osoba, która często przewija się w rozmowach dotyczących wykonania jakichś prac. Majstrem określamy zwykle fachowców uzdolnionych wszechstronnie w zakresie budownictwa, czy też specjalizujących się w określonym obszarze, np. naprawie instalacji sanitarnych, czy gipsowaniu. Kim dokładnie jest majster i jaka jest jego rola na budowie?

majster

Kiedy w domu zdarzy się jakaś usterka lub gdy kolejny etap prac budowlanych wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności to znak, że trzeba wezwać majstra. Jednak co tak naprawdę znaczy „majster”? Na jakim typie prac się zna?

Kim jest majster?

Majster to człowiek mający za zadanie koordynować pracę grupy osób, m.in. tych wykonujących prace na budowie. Jednak określenie to w języku potocznym oznacza również po prostu dobrego fachowca. Kiedyś wydawano nawet czasopismo o nazwie „Majster”, które skierowane było właśnie do osób, które lubią samodzielnie przeprowadzać prace remontowo-warsztatowe w domu. Mianem majstra określamy również rzemieślników, którzy wykonują prace we własnym warsztacie. Majster to także rzemieślnik szkolący uczniów w danym fachu.

Majster – czym się zajmuje?

Zadania osoby posiadającej tytuł majstra, zależą od obszaru działań. Majster w branży budowlanej koordynuje pracę podległych mu osób, dba o przestrzeganie przez nich przepisów BHP. Musi też zapobiegać opóźnieniom w realizacjach i prowadzić dokumentację działań. Z kolei majster, który wykonuje prace indywidualne, po którego zwykle klienci zgłaszają się, gdy doświadczą jakiejś awarii, może prowadzić różne prace takie jak naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa wyposażenia domu, elektroniki (jeśli ma odpowiednie uprawnienia), prace remontowe w zakresie np. układania płytek, parkietu, czy podwyższania sufitu. W zakres obowiązków majstra w branży kolejowo-torowej wchodzi szczególnie montaż rozjazdów, koordynowanie montażu czy demontażu nawierzchni toru, a w branży grzewczej – uruchamianie instalacji.

Jaki jest zakres obowiązków majstra?

Osoba, która pełni stanowisko majstra na budowie, zajmuje się takimi zadaniami jak:

 • prowadzenie dokumentacji budowlanej;
 • przestrzeganie przepisów budowlanych;
 • rozdzielanie zadań pomiędzy pracowników;
 • dbanie o terminowość prac;
 • zamawianie materiałów niezbędnych do budowy;
 • przestrzeganie harmonogramu budowy;
 • kontrolowanie jakości wykonywanych prac;
 • spełnianie budowlanych założeń inwestora;
 • odpowiedzialność za kontrolowanie i zarządzanie budżetem przypisanym do projektu, w tym zakupy materiałów i narzędzi;
 • współpraca, prowadzenie komunikacji z architektami, inżynierami i klientami;
 • samodzielne wykonywanie prac budowlanych.

Majster – wymagania na stanowisku

Wymóg konieczny to doświadczenie w danej branży i posiadanie niezbędnych uprawnień, np. na kierowanie pojazdami na budowie. Każdy majster musi znać przepisy BHP, a pracodawcy docenią też wcześniejsze kierowanie pracą grupy ludzi. Kandydat powinien mieć zdolności przywódcze oraz mieć praktyczne umiejętności w zakresie pełnionych prac, zdolności manualne, jak i wykazywać kompetencje zawodowe miękkie.

 • Umiejętność rozwiązywania problemów – czasem podczas realizacji projektu ekipa budowlana natrafia na różne trudności. Majster musi umieć szybko reagować i skutecznie rozwiązywać problemy.
 • Umiejętność negocjacji – do majstra należy również zadanie polegające na negocjowaniu dobrych warunków umów wykonawców, dostawców, kontrahentów. Uzyskanie jak najlepszych warunków umożliwia posiadanie zdolności negocjacyjnych.
 • Empatia i umiejętność pracy w zespole – prowadzenie nadzoru nad pracownikami i przydzielanie zadań wymaga odpowiedniego podejścia. Ważna jest umiejętność współpracy z innymi i życzliwość do podwładnych.
 • Zdolność dostosowania się do zmieniającej sytuacji – projekty budowlane podlegają częstym zmianom, inwestorzy zmieniają koncepcje, a majster musi za tymi zmianami nadążać i umieć dostosować do nich prace budowlane.

Majster musi być dobrym liderem i potrafić podejmować decyzje w trudnych sytuacjach w celu zapewnienia realizacji projektu w zgodzie z wymaganiami i w zakładanym terminie.

Majster – ile zarabia?

Zarobki majstra zależą, chociażby od branży, w której pracuje. Przykładowo – majster budowy otrzymuje zwykle wynagrodzenie wyższe niż robotnik budowany, ale niższe niż kierownik budowy. Według danych zgromadzonych na portalu Wynagrodzenia.pl co drugi majster budowy zarabia miedzy 5 780 zł brutto (4 270 zł netto) a 8 800 zł brutto (6 329 zł „na rękę”). Mediana zarobków na tym stanowisku wynosi 7 090 zł brutto (5 163 zł netto). Dobry majster może zarobić nawet wiele powyżej górnej granicy, lecz zdarzają się również i niższe zarobki.

Majster – jak nim zostać?

Aby ubiegać się o stanowiska majstra, należy ukończyć co najmniej szkołę zawodową i zdobyć tytuł czeladnika. Następnie trzeba wykonywać pracę w danej branży przez minimum 6 lat i zdobyć uprawnienia, które wymagane są w wybranym obszarze zawodowym.

Szkoła jest oczywiście ważna i daje potwierdzenie kwalifikacji. Jednak duże znaczenie w tym zawodzie mają w szczególności umiejętności. To od nich zależy, czy majster rzeczywiście dobrze wykonuje swoje obowiązki. Ważne jest to, by mieć doświadczenie, wiedzę techniczną i dobre zdrowie fizyczne. Na miejscu robót budowlanych warunki bywają niekorzystne, wokół unoszą się pyły, rozstawione są niebezpieczne urządzenia, specjalista musi się często schylać i dużo stać. Taka praca może być obciążająca dla organizmu.

Oceń artykuł
3.7/5 (10)