Majster – kim jest i czym się zajmuje? Zarobki i wymagania na stanowisku

majster

Majster – kim jest?

Człowiek mający za zadanie koordynować pracę grupy osób, m.in. tych wykonujących je na budowie.

Majster – czym się zajmuje?

Zadania osoby posiadającej tytuł majstra zależą od obszaru działań. Majster w branży budowlanej koordynuje pracę podległych mu osób, dba o przestrzeganie przez nich przepisów BHP. Musi też zapobiegać opóźnieniom w realizacjach i prowadzić dokumentację działań. W zakres obowiązków majstra w branży kolejowo-torowej wchodzi szczególnie koordynowanie montażu czy demontażu nawierzchni toru, a w branży grzewczej – uruchamianie instalacji.

Majster – wymagania na stanowisku

Wymóg konieczny to doświadczenie w danej branży i posiadanie niezbędnych uprawnień, np. na kierowanie pojazdami na budowie. Każdy majster musi znać przepisy BHP, a pracodawcy docenią też wcześniejsze kierowanie pracą grupy ludzi.

Majster – ile zarabia?

Zarobki majstra zależą, chociażby od branży, w której pracuje. Przykładowo – majster budowy otrzymuje zwykle wynagrodzenie wyższe niż robotnik budowany, ale niższe niż kierownik budowy.

Majster – jak nim zostać?

Aby ubiegać się o stanowiska majstra, należy ukończyć co najmniej szkołę zawodową i zdobyć tytuł czeladnika. Następnie trzeba wykonywać pracę w danej branży przez minimum 6 lat i zdobyć uprawnienia, które wymagane są w wybranym obszarze zawodowym.

Praca na stanowisku majstra jest dostępna w wielu miastach Polski, jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Gdynia, Lublin, Poznań, Białystok, Szczecin.

Oceń artykuł
3.5/5 (8)