Likwidacja zasiłku chorobowego dla osób na kwarantannie i w izolacji. Dlaczego?

Wygląda na to, że nadchodzą ogromne zmiany w zwolnieniach chorobowych. Jedną z nich jest likwidacja zasiłku chorobowego dla osób na kwarantannie i w izolacji. Dlaczego rząd chce odebrać środki do życia pracownikom, którzy mieli styczność z koronawirusem? Czy to walka o załatanie dziury budżetowej w FUS?

likwidacja zasiłku chorobowego na kwarantannie

Likwidacja zasiłku chorobowego dla osób na kwarantannie – to jedna z kilku niekorzystnych zmian, które może wprowadzić nowelizacja ustawy o systemie zabezpieczeń społecznych. Przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej projekt może sprawić, że osoby przebywające na kwarantannie, bądź w izolacji w warunkach domowych – będą mogły zapomnieć o wypłacie zasiłku. Kwarantanna domowa a praca, to bardzo ważny temat. Tysiące osób w Polsce zostają poddane kwarantannie domowej lub izolacji – bez możliwości wykonywania swojej pracy. Do tej pory przysługiwał im zasiłek chorobowy, jednak już niedługo może się to zmienić. Dlaczego? Co dokładnie zmieni się w przepisach? Czy FUS jest na skraju bankructwa?

Szukasz pracy? Sprawdź zakładkę “praca w Radomiu” na GoWork.pl!

Likwidacja zasiłku chorobowego dla osób na kwarantannie – zmiany w ustawie

Skąd wieści o tym, że nadchodzi likwidacja zasiłku chorobowego dla osób na kwarantannie? W obecnym brzmieniu ustawy zasiłek chorobowy przysługuje pracownikom, którzy są niezdolni do pracy z powodu choroby lub utrudnień w wykonywaniu pracy wywołanych kwarantanną bądź izolacją domową:

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni.

Jak zauważył portal Prawo.pl w treści nowelizacji ustawy zabraknie zapisu o przyczynach “określonych w art.6 ust.2”. Dlaczego to takie ważne? Artykuł 6. tej ustawy dotyczy bezpośrednio osób przebywających np. na kwarantannie bądź w izolacji domowej:

Art. 6. ust. 2 Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy […] wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

Portal Prawo.pl zaznacza, że jeśli nowelizacja ustawy pozostanie w proponowanej wersji, osoby przebywające na kwarantannie, w izolacji domowej, a także kandydaci na dawców komórek – stracą prawo do otrzymywania zasiłku chorobowego. Jaka może być tego przyczyna?

Likwidacja zasiłku chorobowego dla osób na kwarantannie i w izolacji – dlaczego?

W temacie izolacji domowej i kwarantanny nie można pominąć znacznych obciążeń dla systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W dobie pandemii wzrosły wydatki na zasiłki chorobowe i opiekuńcze. Wypowiedź rzecznika ZUS-u Pawła Żebrowskiego, dla portalu Prawo.pl wydaje się potwierdzać, że zmiany są odpowiedzią na niewydolność budżetu FUS:

Prognozujemy, że w latach 2021–2025 sytuacja finansowa funduszu chorobowego nie ulegnie zmianie. Fundusz dalej będzie generował deficyty roczne, a składki wystarczą na pokrycie od 64 proc. do 69 proc. wydatków na świadczenia – mówi Paweł Żebrowski. Jak twierdzi, od ponad dekady w funduszu chorobowym składki nie wystarczają na pokrycie wydatków na zasiłki. – Wynika to z rozszerzania na przestrzeni lat zakresu uprawnień do świadczeń bez zmiany w zakresie źródeł dochodów tego funduszu. Epidemia koronawirusa wzmacnia potrzebę reformy racjonalizującej zasady funkcjonowania ubezpieczenia chorobowego – rzecznik ZUS-u dla Prawo.pl

Projekt zakłada też skrócenie czasu otrzymywania zasiłku chorobowego po ustaniu stosunku pracy do 91 dni. Według ekspertów zmiany mogą wejść w życie już w ciągu najbliższych miesięcy.

Oceń artykuł
4/5 (5)