Ilość dni urlopu 2021 – jak obliczyć na pełnym i niepełnym etacie?

Ilość dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania zależy od kilku podstawowych czynników. Dni urlopowe zależą głównie od etatu, ukończonych szkół, stażu pracy i tego, czy to Twój pierwszy pracodawca. Jak wyliczyć liczbę dni urlopu 2021 r. w przypadku niepełnego etatu? Od kiedy możesz wziąć 26 dni wolnych od pracy?

jak obliczyć ilość dni urlopu

Ilość dni urlopu a staż pracy

Staż pracy jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o ilości dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania. Jeśli zastanawiasz się, jak obliczyć staż pracy, musisz wziąć pod uwagę okresy zaliczane do stażu pracowniczego, które Cię dotyczą. Mowa na przykład o czynnej i zasadniczej służbie wojskowej, pracy w firmie zagranicznej czy studiach doktoranckich. Oprócz nich, do stażu wlicza się także wykształcenie. W zależności od wypracowanego stażu pracy możesz wziąć 20, 26 lub nawet 36 dni wolnego. Sprawdź swoją ilość dni urlopu w 2021 roku:

  • 20 dni – gdy zatrudniony pracuje krócej niż 10 lat
  • 26 dni – jeśli staż pracy zatrudnionego przekracza 10 lat
  • 30 dni – jeśli pracownik zatrudniony krócej niż 10 lat posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • 36 dni – gdy pracownik zatrudniony dłużej niż 10 lat posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym albo umiarkowanym.

Nie warto przerażać się tak długim stażem pracy wymaganym do osiągnięcia pełnej ilości dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania. Ukończenie szkoły średniej, technikum czy np. studiów wlicza się do wcześniej wspomnianego stażu pracy.

Ilość dni urlopu po studiach, technikum i liceum

Ilość dni urlopu w Polsce w 2021 roku dla pełnosprawnego pracownika wynosi 20 lub 26 dni. Możliwość korzystania z pełnego wymiaru urlopu przysługuje osobom z 10-letnim stażem pracy. Brzmi jak długa i wyboista droga. Jednak bardzo często wystarczy przepracować na umowie o pracę od 2 do 4 lat i cieszyć się pełnym wymiarem 26 dni wolnych od pracy. Jak to możliwe?

Ukończenie konkretnych etapów edukacji wlicza się do stażu pracy decydującego o ilości dni urlopu, które ma do dyspozycji pracownik:

  • zasadnicza lub równorzędna szkoła zawodowa – 3 lata
  • średnia szkoła zawodowa – 5 lat
  • liceum ogólnokształcące –  4 lata
  • szkoła policealna – 6 lat
  • studia licencjackie lub magisterskie – 8 lat

Warto wiedzieć, że nie można sumować wybranych okresów edukacji. Jeśli jesteś absolwentem np. liceum ogólnokształcącego i studiów musisz wybrać etap, który będzie najkorzystniejszy dla Ciebie. Mimo że ilość dni urlopu po studiach i liceum jest taka sama, to w przypadku studiów musisz przepracować zaledwie 2 lata, aby móc korzystać z wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego, po liceum musiałbyś pracować dodatkowe 6 lat, żeby załapać się na dłuższy, 26-dniowy wypoczynek.

Ilość dni urlopu 2021 a praca na pół etatu

Pracujesz w 2021 roku w niepełnym wymiarze godzin i zastanawiasz się się, jak obliczyć ilość dni urlopu? Na pół etatu pracy przypada jedynie 13 dni wolnych. Dlaczego tylko tyle? Zgodnie z Kodeksem Pracy, osoba pracująca na niepełnym etacie, która posiada 10-letni staż pracy, otrzymuje urlop proporcjonalny do jego wymiaru. Te wyliczenia są wyjątkowo łatwe, jednak co w sytuacji, gdy pracujesz np. na 2/3 etatu? W takim przypadku ilość dni urlopu wypoczynkowego dla pracownika zatrudnionego dłużej niż 10 lat wynosi 17,33 dnia wolnego. W takich sytuacjach urlop do wykorzystania zaokrągla się w górę – do 18 dni.

Kiedy nabędziesz prawo do pełnej ilości dni urlopu wypoczynkowego? 

Jesteś zatrudniony po raz pierwszy i nie wiesz, jaka przysługuje Ci ilość dni urlopu? Umowa o pracę niestety nie gwarantuje, że z góry otrzymasz 26 dni wolnych, ponieważ w pierwszym roku zatrudnienia sytuacja wygląda nieco inaczej. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet w pierwszym roku zatrudnienia przysługuje Ci urlop wypoczynkowy. Należne dni wolne oblicza się „od dołu”, a więc z każdym przepracowanym miesiącu nabywasz prawo do 1/12 pełnej puli dni urlopowych. Zakłada się, że termin miesiąca mija wraz z upływem dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień, który datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie. Obliczenie długości urlopu jest w tym przypadku bardzo łatwe.

Wystarczy podzielić 20 dni urlopu na 12 miesięcy. Tak proste działanie pokazuje, że w każdym miesiącu swojej pierwszej pracy zyskujesz prawo do 1,66 dnia urlopowego. Twój pracodawca może zaokrąglić tę liczbę do dwóch dni – z korzyścią dla Ciebie. To jednak zależy wyłącznie od jego dobrej woli. Pamiętaj, że jako nowo zatrudniony pracownik, możesz wziąć również urlop bezpłatny, na żądanie lub okolicznościowy.

Ilość dni urlopu wypoczynkowego a zaległy urlop – do kiedy trzeba go wykorzystać?

Jeśli już wiesz, jak obliczyć ilość dni urlopu wypoczynkowego, sprawdź, do kiedy powinieneś je wykorzystać. Z zasady czas urlopu nabyty 1 stycznia powinniśmy wykorzystać do końca roku. Jednak jeżeli to się nie uda, dni wolne od pracy stają się tzw. urlopem zaległym, który należy wykorzystać do 30 września kolejnego roku.

Ilość dni urlopu a wniosek o urlop wypoczynkowy – sprawdź, jak go napisać!

Po wyliczeniu ilości dni urlopu możesz złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy. Pierwszym i najbardziej tradycyjnym sposobem jest złożenie wniosku w formie papierowej. Taki dokument powinien zawierać datę i miejscowość utworzenia, dane osobowe pracownika i pracodawcy, a także dokładną datę planowanego urlopu. Aby ułatwić pracodawcy odpowiedź i dostosowanie obowiązków innych osób należy złożyć wniosek co najmniej kilka dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

W wielu przypadkach wniosek o urlop wypoczynkowy w 2021 roku można złożyć drogą elektroniczną. To może być prośba do przełożonego wysłana mailem lub złożenie wniosku w specjalnym programie komputerowym funkcjonującym w firmie.

Zmiany w ilości dni urlopowych w 2021 roku?

W styczniu 2021 roku powrócił temat wydłużenia urlopu wypoczynkowego do 35 dni! To pomysł Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ). Postulują oni, by każdemu pracownikowi przysługiwała taka sama liczba dni urlopowych, niezależnie od stażu pracy i ukończonych szkół. O zmiany w ilości dni urlopu dopomina się także zespół polityki gospodarczej i rynku pracy Rada Dialogu Społecznego (RDS). Chcą oni  wprowadzenia 31 dni urlopu w ciągu roku kalendarzowego, uwzględnienia pracy zdalnej w Kodeksie pracy, ograniczenia liczby urzędników i usprawnienia sprowadzania taniej siły roboczej ze Wschodu. Jak można zwiększyć liczbę dni urlopu? Rząd 25 stycznia 2021 roku wprowadził dodatkowe dwa dni wolne za oddanie krwi.

Oceń artykuł
5/5 (4)