Co oznacza nienormowany czas pracy? Kompendium wiedzy

Pracujesz na zasadzie nienormowanego czasu pracy? Poniżej przygotowaliśmy dla ciebie kompendium wiedzy, z którego dowiesz się, jak kontrolowany jest nienormowany czas pracy w przypadku nadgodzin. Czy pracownikowi pracującemu w ten sposób należy się dodatek do pensji?

nienormowany czas pracy

Co oznacza nienormowany czas pracy? Jest to okres, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji swojego pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania obowiązków zawodowych. Z racji tego, że pracownik wykonuje swoje obowiązki na zasadzie nienormowanego czasu pracy, ewidencja czasu pracy w jego przypadku polega na rozliczaniu go z realizacji powierzonych mu zadań. To do pracownika należy decyzja, w jakim czasie wykona powierzone mu czynności.

Sprawdźmy więc, jak wygląda nienormowany czas pracy w praktyce. Jak rozlicza się nadgodziny w jego przypadku? Co z urlopem wypoczynkowym?

Nienormowany czas pracy: Kodeks pracy

W Kodeksie pracy istnieje zapis (art. 140 K.p.) o nienormowanym czasie pracy. Definicja, która w nim się znajduje, brzmi:

“W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy. Pracodawca, po porozumieniu z pracownikiem, ustala czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129”.

To znaczy, że nienormowany czas pracy jest tak zwanym zadaniowym systemem pracy, w którym najczęściej nie ma możliwości ewidencjonowania i kontrolowania czasu pracy, ze względu na czynności zawodowe wykonywane poza zakładem.

Nienormowany czas pracy: dla kogo?

Nienormowany czas pracy dotyczy głównie takich zawodów, przy których bardzo trudno jest wprowadzić możliwość ewidencji czasu pracy. Dlaczego? Ponieważ wykonują oni swoje obowiązki najczęściej poza biurem. Nienormowany czas pracy dotyczy głównie pracowników z kadry kierowniczej, oczywiście zatrudnionych na umowie o pracę, którzy:

  • Kierują jednoosobowym zakładem pracy
  • Wchodzą w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy
  • Obejmują funkcję głównego księgowego
  • Kierują zespołem pracowników wyodrębnionej organizacyjnie jednostki

Dlatego w ramach zadaniowego czasu pracy, rezygnują oni z dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, do którego mieliby prawo, jeśli pracowaliby na zasadzie normalnego czasu pracy.

Jak wygląda ustalanie nienormowanego czasu pracy w przypadku kierownika?

Pracownik o nienormowanym czasie pracy powinien ustalić z pracodawcą godziny swojej pracy, na przykład pracując tyle czasu jednego dnia, ile wymaga od tego sytuacja w biurze. Jednocześnie nie oznacza to faktu, że takiego pracownika nie obowiązuje czas pracy określony w przepisach prawa. Czyli według art. 129 § 1 K.p.:

“Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135–138, 143 i 144”.

Natomiast według ustalonego z pracodawcą nienormowanego czasu pracy w umowie, nie musi on przychodzić i wychodzić z biura w godzinach ustalonych odgórnie w regulaminie danego zakładu pracy.

Nienormowany czas pracy a nadgodziny w niedziele i święta

Jeśli praca w niedzielę lub święta zalicza się do nadliczbowych godzin pracy w przypadku pracownika na nienormowanym czasie pracy, a pracodawca nie przewiduje dnia wolnego w ramach ustawowych dni wolnych od pracy, to pracownikowi zarządzającemu lub kierownikowi komórki organizacyjnej należy się 100 proc. wynagrodzenie i dodatek za godziny nadliczbowe.

Nienormowany czas pracy a lista obecności

Czy w przypadku zadaniowego systemu pracy sprawdzana jest lista obecności? Nienormowany czas pracy nie nakłada obowiązku podpisywania się na takim dokumencie. Swoją obecność może potwierdzić, jeśli jest to wymagane, za pomocą e-maila lub telefonu do zakładu pracy.

Niemniej jednak pracownik wykonujący obowiązki na zasadzie nienormowanego czasu pracy, powinien powiadomić swojego pracodawcę o swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania.

Nienormowany czas pracy a urlop wypoczynkowy

Pracownicy pracujący na zasadzie nienormowanego czasu pracy mają takie samo prawo do urlopu wypoczynkowego jak inni pracownicy. Pracodawca, udzielając takiego urlopu, zmniejsza wymiar zadań, które w danym miesiącu ten pracownik powinien zrealizować.

Szukasz pracy? Mieszkasz w województwie lubelskim? Koniecznie aplikuj na -> Praca Lublin

Oceń artykuł
5/5 (1)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora