Zarządca nieruchomości — zakres obowiązków

Zarządca nieruchomości to osoba odpowiedzialna za kierowanie większością spraw związanych z budynkami wielorodzinnymi lub osiedlami. Na czym dokładnie polega praca zarządcy nieruchomości? Jakie cechy musi mieć dobry zarządca nieruchomości?

Zarządca nieruchomości - zarządca nieruchomości rozmawia z nowymi lokatorami

Mieszając w bloku lub kamienicy, często słyszymy, że z tę sprawą „trzeba udać się do zarządcy”. Jest to osoba fizyczna, która cieszy się zazwyczaj szacunkiem i poważaniem wśród lokalnej społeczności. Zajmuje się ona zarządzaniem nieruchomością, w której przyszło nam i innym mieszkać. Na czym polega takie zarządzanie? W dużej mierze zarządca nieruchomości wykonuje czynności związane ze sprawami bieżącymi wspólnoty, dba o dobry stan techniczny budynku oraz przeprowadza kontrole. Co jeszcze możemy zaliczyć do obowiązków zarządcy nieruchomości?

Zarządca nieruchomości: kto to?

Zarządca nieruchomości to osoba, którą właściciel nieruchomości lub wspólnota mieszkaniowa wyznacza, w celu jakim jest sprawne zarządzanie nieruchomością. Dba on w ich imieniu o bezpieczeństwo użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości. Zarządcę nieruchomości możemy określić w pewnym stopniu jako managera lub team leadera nieruchomości oraz wspólnoty mieszkaniowej. To od zarządcy nieruchomości zależą przeglądy budynku, jego wygląd, czystość panująca w nieruchomości, czy prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z czynszami i zaliczkami za media.

Zarządca nieruchomości wykonuje czynności, które mają na celu dobro nieruchomości oraz jej mieszkańców. Musi postępować według przepisów prawa z zakresu zarządzania nieruchomościami. Od zarządcy nieruchomości wymaga się także dostarczenia do nieruchomości wszystkich niezbędnych mediów oraz udogodnień.

Obowiązki zarządcy nieruchomości

Obowiązki zarządcy nieruchomości są dość rozbudowane. Tak naprawdę bez względu na rozmiar zarządzanej nieruchomości obowiązki te są do siebie podobne, choć oczywiście mogą być rozszerzane lub zmniejszane przez zleceniodawcę.

Główne obowiązki zarządcy nieruchomości:

 • zapewnienie podstaw bezpieczeństwa mieszkańcom
 • prowadzenie dokumentacji finansowej oraz technicznej nieruchomości
 • przygotowywanie i wprowadzanie w życie uchwał w porozumieniu ze wspólnotą
 • prowadzenie działań windykacyjnych (zaległości opłat za użytkowanie lokalu w danej nieruchomości)
 • przystosowywanie nieruchomości do przepisów prawa
 • zawieranie umów z mediami lub ochroną obiektu
 • utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie
 • użytkowanie nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem
 • przeprowadzanie koniecznych napraw i uzasadnione inwestowanie na terenie nieruchomości
 • podejmowanie działań mających na celu reprezentowanie właściciela nieruchomości bądź wspólnoty mieszkaniowej

Odpowiedzialność zarządcy nieruchomości

Warto zaznaczyć, że na zarządcy nieruchomości spoczywa duża odpowiedzialność. Zarządca nieruchomości podlega bowiem obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością. Ponadto, jeśli zarządca nieruchomości wykonuje działanie przy pomocy osób trzecich, czyli np. pracowników remontowych podlega również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez te osoby.

Ze względu na to, że prawa zarządcy nieruchomości są rozbudowane, a sprawy, za które odpowiada zarządca nieruchomości, mają często bardzo istotny wpływ na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców, musi on mieć świadomość, że stanowisko zarządcy nieruchomości jest obarczone odpowiedzialnością za stan techniczny budynku. W tym celu zarządca nieruchomości musi między innymi wykazać się skuteczną gospodarką energetyczną danej nieruchomości w rozumieniu przepisów prawa energetycznego.

Zważywszy na to podczas podpisywania umowy między zarządcą nieruchomości a podmiotem, jakim jest właściciel nieruchomości bądź wspólnota mieszkaniowa, wymagane jest dostarczenie kopii dokumentu ubezpieczenia OC przez zarządcę. Dokument ten staje się załącznikiem do umowy. Warto zaznaczyć, że w przypadku niedostarczenia tego dokumentu strona zlecająca ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy. Dodatkowo zarządca nieruchomością musi informować właściciela o wszelkich zmianach danych zawartych w dokumencie ubezpieczenia.

Zarządca nieruchomości — wymagania

Jeśli chcesz wcielić się w zarządcę nieruchomości, musisz spełnić szereg wymagań. Formalne kwestie są regulowane przez ustawę o gospodarce nieruchomościami. Jedną z nich jest właśnie posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jednak zarządca nieruchomości to także przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami na zlecenie właściciela. Dlatego powinien on wykazywać szereg kompetencji miękkich, dzięki którym zarządzanie nieruchomością stanie się profesjonalne i efektywne.

Od zarządców nieruchomości wymaga się czynności mających na celu tylko dobro nieruchomości i jej mieszkańców. Właśnie dlatego zarządzanie nieruchomością wymaga:

 • terminowości
 • znajomości prawa i aktualnych ustaw
 • skupienia na poszczególnych zadaniach
 • priorytetyzacji problemów
 • umiejętności międzyludzkich
 • umiejętności łagodzenia sporów
 • empatii

Jak zostać zarządcą nieruchomości?

Jeśli chcesz rozpocząć karierę na rynku nieruchomości jako zarządca, nie musisz już podejmować czynności mających na celu zdobycie dyplomu lub licencji. Jednak o takiej licencji warto pomyśleć, ponieważ wielu pracodawców patrzy na ten aspekt przy rekrutacji. Możesz starać się o taką licencję, posiadając średnie wykształcenie oraz mające ukończony kurs na zarządcę nieruchomości i zdany egzamin licencyjny.

Taka licencja gwarantuje Ci także wpis w Ogólnopolskim Rejestrze Zarządców Nieruchomości. Taki wpis zdecydowanie zwiększa twoje szanse na otrzymanie dobrej posady. Posiadając licencję na zarządzanie nieruchomościami, masz poświadczone kwalifikacje, które dla twojego pracodawcy są bardzo cenne.

Przy podejmowaniu decyzji dotyczącej kariery zarządcy nieruchomości, zwróć uwagę na tematy takie jak prawo budowlane lub ustawy energetyczne. To wszystko są zagadnienia, które dla profesjonalnego zarządcy nie mogą stanowić czarnej magii. Zarządzanie nieruchomością wiąże się z wieloma wyzwaniami, dlatego bardzo istotne jest także doświadczenie kandydata oraz jego wiedza. Na początek możesz zacząć udzielać się we wspólnocie mieszkaniowej lub znaleźć zatrudnienie jako asystent zarządcy bądź w firmie zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami.

Zarządca nieruchomości: praca

Zarządzanie nieruchomością to dziedzina, w której ciągle brakuje specjalistów. Dlatego ze znalezieniem zatrudnienia nie powinieneś mieć większych problemów, szczególnie jeśli zadbałeś o spełnienie niezbędnych wymagań. Często zarządca nieruchomości nawiązuje stałą współpracę z firmą, której głównym zadaniem jest właśnie zarządzanie nieruchomością. Takie firmy obecnie często prowadzą rekrutacje, ponieważ branża cierpi na poważny niedobór zarządców.

Wielu zarządców nieruchomości decyduje się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i podpisywanie bezpośrednich umów ze wspólnotami mieszkaniowymi lub właścicielami nieruchomości. Prowadzać firmę warto jednak mieć na uwadze, że ostateczny zakres zarządzania nieruchomością znajduje się w umowie o zarządzaniu tą nieruchomością zawartą między zarządcą a właścicielem lub wspólnotą.

Zarządca nieruchomości: zarobki

Zarobki zarządcy nieruchomości są przede wszystkim zależne od kilku podstawowych czynników. Zaliczamy do nich między innymi wielkość nieruchomości, zakres obowiązków, wiedze i doświadczenie zarządcy, a także to czy pracuje on na zlecenie firmy, czy może działa według własnej działalności. Ponadto warto zauważyć, że dużo zależy także od miejsca pracy — miasta i województwa. W większych miastach, kierując dużym blokiem, możesz liczyć na znacznie większe zarobki, niż osoba na tym samym stanowisku, zajmująca się starą kamienicą w małym miasteczku.

Według danych zamieszczonych na portalu Wynagrodzenia.pl mediana zarobków zarządcy nieruchomości 4474 zł brutto. Jednak należy zauważyć, że mediana nie jest średnią, a środkową wartością wyodrębnioną z ciągu liczb ułożonych w ciągu od najmniejszej do największej. Wynika z tego, że 50% badanych zarabia mniej niż podana kwota, natomiast drugie 50% zarabia więcej.

Oceń artykuł
0/5 (0)