CV i list motywacyjny nauczyciela – co powinny zawierać? Przykłady i wzór do pobrania

Jak podają kuratoria oświaty, są ogromne braki w kadrach nauczycielskich nie tylko w dużych, ale też mniejszych miastach. Z tego też powodu prowadzone są rekrutacje na rozmaite stanowiska. Jak przygotować CV i list motywacyjny nauczyciela, aby ukazać swoje kwalifikacje i tym samym zdobyć upragnioną posadę?

cv-i-list-motywacyjny-nauczyciel

Dokumenty aplikacyjne na stanowisko nauczyciela zazwyczaj są wysyłane w celu prowadzenia rekrutacji do placówek państwowych, rzadziej prywatnych. Nie ma jednak żadnych szczególnych wymagań odnośnie tego, co powinny zawierać CV lub list motywacyjny nauczyciela. Jeśli szukasz pracy nauczyciela, to warto przedstawić swoje kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe w nietuzinkowy sposób, by tym samym zainteresować dyrektora placówki swoją osobą. Jak zatem powinny wyglądać takie dokumenty? Z naszego poradnika dowiesz się, które wątki powinny znaleźć się w nich bezwarunkowo, a które warto rozwinąć. Przeczytasz o przykładowych listach motywacyjnych dla nauczycieli różnych przedmiotów szkolnych oraz pobierzesz wzór CV i ogólnego listu motywacyjnego nauczyciela. Zapraszamy do lektury!

CV nauczyciela – jak napisać?

Aby dostać zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną na stanowisku nauczyciela, a następnie otrzymać posadę, należy w pierwszej kolejności przygotować odpowiednie dokumenty aplikacyjne, w tym CV, w których opiszesz całe swoje doświadczenie oraz wykształcenie, a także wszystkie umiejętności i zdobyte kwalifikacje. Poniżej omawiamy wszystkie sekcje takiego dokumentu, dlatego nie musisz się martwić, że o czymś zapomnisz podczas pisania CV.

Jeśli zamierzasz wysłać CV i list motywacyjny, by pracować w szkole podstawowej lub szkole średniej, to pamiętaj, że choć każdy z nauczycieli ma podobne wykształcenie i kwalifikacje, to musisz przedstawić swoje umiejętności w taki sposób, by jakoś wyróżnić się na tle konkurencji i zostać zaproszonym na rozmowę kwalifikacyjną. W tym celu Twoje dokumenty muszą spełniać określone wymagania, a dodatkowo być czytelne i przejrzyste, by dyrektor placówki bez trudu znalazł interesujące go informacje. Jeśli planujesz napisać CV nauczyciela, sprawdź jakie informacje powinno zawierać.

W CV powinny znaleźć się takie informacje, jak:

 • imię i nazwisko,
 • stanowisko pracy i tytuł naukowy,
 • miejsce zamieszkania,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • podsumowanie zawodowe,
 • umiejętności specjalistyczne,
 • umiejętności miękkie,
 • doświadczenie zawodowe wraz z opisanymi obowiązkami na danym stanowisku i osiągnięciami,
 • wykształcenie oraz uzyskany tytuł naukowy,
 • odbyte kursy i szkolenia,
 • zainteresowania (zwłaszcza te, które są powiązane z przedmiotem nauczania),
 • klauzula ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych RODO.

Poniżej opiszemy, co dokładniej powinno znaleźć się w każdej z sekcji.

Dane osobowe w CV nauczyciela

Dane osobowe w CV nauczyciela to przede wszystkim imię i nazwisko, opcjonalnie miejsce zamieszkania oraz takie dane kontaktowe jak numer telefonu lub adres e-mail. Warto już na początku CV podać stanowisko, o które ubiega się nauczyciel oraz dopisać, czy jesteś nauczycielem dyplomowanym, kontraktowym czy mianowanym.

Podczas rekrutacji na różne inne stanowiska pracy rekruterzy zwracają uwagę na to, czy kandydat posiada profil na LinkedIn. Jeśli jako nauczyciel masz takie konto, jak najbardziej możesz w tym miejscu podać również link. Pozwoli to pracodawcy na zapoznanie się z Twoją osobą z zupełnie innej strony. Nie musisz podawać swojego stanu cywilnego ani żadnych innych danych, jak np. datę urodzenia. Zgodnie z nowym prawem o ochronie danych osobowych byłyby one po prostu niezgodne z przepisami.

Podsumowanie zawodowe w CV nauczyciela

Sekcja Podsumowanie zawodowe nazywana jest także zakładką O mnie. Znajduje się bezpośrednio pod danymi osobowymi i jest nie tyle skróceniem wszystkich najważniejszych informacji, o ile pigułką wiedzy o danym kandydacie. W podsumowaniu zawodowym, które powinno mieć nie więcej niż 50 słów, należy zawrzeć informacje o największych zawodowych osiągnięciach, o specjalizacji, o motywacji do pracy czy przyszłych planach zawodowych. Pozwoli to na szybkie zapoznanie się z Twoją osobą oraz ustalenie, czy spełniasz wymagania stawiane przed kandydatami. Możesz w tym miejscu wspomnieć, że chciałbyś podjąć pracę jako nauczyciel danego przedmiotu w konkretnej szkole. Dzięki takiemu chwytowi dyrektor pomyśli, że napisałeś CV specjalnie z myślą o jego placówce.

Jeśli jest to Twoje pierwsze CV lub nie masz jeszcze doświadczenia zawodowego, możesz w podsumowaniu zawodowym opisać swoje wykształcenie oraz pochwalić się wynikami ze studiów. Nie pomijaj tego etapu, gdyż poprawnie napisany może zdziałać cuda podczas rekrutacji.

Jak opisać umiejętności w CV nauczyciela?

Całą sekcję umiejętności dobrze jest przedstawić w sposób czytelny i zrozumiały, dlatego zachęcamy, aby podzielić ją na umiejętności specjalistyczne i umiejętności miękkie. Dzięki temu pracodawca bez trudu i w krótkim czasie zapozna się z informacjami. Postaraj się nie powtarzać typowych fraz jak na przykład komunikatywność, tylko zamiast tego wpisz dobry kontakt z uczniami, rodzicami uczniów i radą pedagogiczną.

Zanotuj tylko te umiejętności, które sam rzeczywiście posiadasz, ponieważ dyrektor może chcieć próbować je zweryfikować na różne sposoby. Wskazane jest, aby każdą umiejętność potwierdzić dyplomem bądź certyfikatem, dlatego jeśli posiadasz kurs z obsługi pakietu MS Office, kurs pierwszej pomocy lub jakikolwiek inny to dopisz, że są one potwierdzone dyplomem. Poprawi to Twoją wiarygodność.

Warto też wykorzystać w swoim CV zwroty i niezbędne umiejętności z ogłoszenia o pracy. W przypadku nauczycieli oczekiwania pracodawcy prezentują się następująco:

 • wysoka kultura osobista,
 • specjalistyczna wiedza,
 • umiejętność efektywnej nauki uczniów,
 • planowanie i organizacja pracy,
 • motywowanie uczniów do nauki,
 • umiejętność wprowadzania autorskich metod nauczania,
 • dobre relacje i współpraca z rodzicami uczniów,
 • dbanie o aktywne uczestnictwo każdego ucznia w trakcie zajęć lekcyjnych,
 • przygotowywanie zdolnych uczniów do dodatkowych aktywności,
 • umiejętność słuchania uczniów,
 • prowadzenie grupy.

Doświadczenie w CV nauczyciela

Sekcja Doświadczenie jest jedną z ważniejszych, dlatego niezwykle ważne jest, abyś postarał się ją rozbudować do maksimum. Opisz w niej nie tylko poprzednie stanowisko oraz miejsce i czas pracy, ale też wszystkie obowiązki, wszelkie inicjatywy, dodatkowe aktywności szkolne czy ulepszenia lekcji lub pozalekcyjnego programu nauczania. Jeśli brałeś udział w wolontariacie, praktykach czy stażu, które są adekwatne do zawodu nauczyciela, to również możesz o tym poinformować w tym miejscu.

W przypadku swojego doświadczenia możesz również postąpić tak, jak w sekcji umiejętności, czyli przede wszystkim zaprezentować wszystko to, co szczególnie interesuje pracodawcę w wystawionym ogłoszeniu o pracę.

Wyżej opisane porady dotyczą typowego dokumentu, dlatego jeśli zależy Ci, aby zaskoczyć pracodawcę i wyróżnić się na tle innych kandydatów, warto jeszcze bardziej rozbudować ten fragment i zapisać swoje osiągnięcia z poprzedniego stanowiska pracy, by stworzyć tym samym profesjonalne CV.

Co wpisać w „Zainteresowania” w CV nauczyciela?

Sekcja Zainteresowania w CV może wydawać się błahym i zbędnym dodatkiem, ale jej obecność ma za zadanie pokazać, że po drugiej stronie pracodawca ma do czynienia z prawdziwym człowiekiem. Wykorzystaj to, aby pokazać swoją osobowość i tym samym udowodnić, że jesteś interesującym i właściwym kandydatem na stanowisko nauczyciela. Postaraj się, aby Twoje zainteresowania były choć minimalnie spójne z nauczanym przedmiotem. Dzięki temu pokażesz, że jest to nie tylko Twoja praca, ale też pasja, co da Ci dodatkową przewagę nad innymi rywalami.

Klauzula o ochronie danych osobowych RODO

Pamiętaj, aby obowiązkowo na dole dokumentu zawrzeć obowiązującą klauzulę o ochronie danych osobowych RODO. Powinieneś też tak uczynić, kiedy przygotowujesz życiorys zawodowy lub inny dokument do aplikacji. Bez dodania klauzuli dyrektor nie będzie mógł po przeczytaniu Twojej kandydatury skontaktować się z Tobą, w wyniku czego nie będziesz mógł wziąć udziału w procesie rekrutacji. Poniżej znajduje się aktualna klauzula CV z uwzględnieniem RODO:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Skuteczne CV i list motywacyjny – nauczyciel. O czym pamiętać?

Zastanawiasz się jeszcze, jak napisać profesjonalne CV w przypadku nauczyciela? Przede wszystkim weź pod uwagę, że nawet pomimo faktu, że istnieją pewne uniwersalne pryncypia, których należy się trzymać, to duże znaczenie ma rodzaj szkoły, do jakiej aplikujesz. Zasadnicze szkoły zawodowe, czy technikum zawodowe, będą oczekiwać właściwego dla charakteru placówki zakresu kompetencji potencjalnego kandydata. Cenione będzie nie tylko odpowiednie doświadczenie zawodowe, ale też takie cechy, jak stanowczość czy opanowanie.

Jeśli zaś szukasz pracy w szkole podstawowej, wymagania będą w dużej mierze dotyczyły umiejętności obcowania z dziećmi. Zawód nauczyciela będzie w tym wypadku wymagał zdolności do rozbudzania ciekawości ucznia w zakresu przedmiotu nauczanego, a także wiedzy, w jaki sposób jego zainteresowanie podtrzymać. Nie do przecenienia będą szeroko pojęte umiejętności mediatorskie, dzięki którym zatrudniająca Cię kadra będzie miała pewność, że poradzisz sobie nawet z najbardziej niecodziennymi problemami.

Niemniej, bez względu na rodzaj szkoły, do jakiej aplikujesz, niemal niezbędnym kryterium będzie gotowość do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i poszerzania wiedzy – zarówno w zakresie ogólnej pedagogiki, jak i nauczanej tematyki.

Stanowisko nauczyciela – jak przekłada się na zdobycie pracy?

Rodzaj stanowiska, jakie zajmie przyszły nauczyciel, również ma ogromny wpływ na szybkość zdobycia pracy, a nawet na jej opłacalność. Nauczyciel matematyki będzie miał wyraźnie mniejsze problemy ze zdobyciem zatrudnienia, niż np.: nauczyciel języków obcych. Sytuacja może być jeszcze gorsza w przypadku nauczycieli plastyki, czy wiedzy o społeczeństwie, gdzie liczba godzin przewidziana na naukę jest mniejsza. Bardzo często będzie się od nich wymagało wyrobienia dodatkowych uprawnień, pozwalających na nauczanie większej ilości przedmiotów.

Nie sposób więc zauważyć, że aktualne procesy rynkowe nie ominęły również grona pedagogicznego – elastyczność i wielozadaniowość jest w cenie także w tej profesji.

Co powinno zawierać przykładowe CV nauczyciela?

Choć praca nauczyciela jest zajęciem niezwykle odpowiedzialnym i sumiennym, i taki też powinien być sam nauczyciel kandydujący na dane stanowisko, to warto pokazać się w CV nie tylko jako specjalista w swoim fachu, ale też osoba pomysłowa i przyjazna. Jest to praca na poważnym stanowisku, ale mimo wszystko nadal w zawodzie nauczyciela najważniejszy jest dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą.

Już wiesz, jakie informacje muszą znaleźć się w każdym CV nauczyciela, ale szczegóły zależne są od konkretnego przedmiotu nauczania. Jak podaje raport NIK, w latach 2018/2019-2019/2020 szczególnie brakowało nauczycieli o odpowiednich kwalifikacjach do takich przedmiotów jak: fizyka (33%), matematyka (32%), chemia (24%), język angielski (20%) i informatyki (18%). Postaraj się zatem jak najdokładniej określić swoje wykształcenie i zdobyte kwalifikacje w dokumentacji aplikacyjnej. Poniżej przedstawiamy przykładowe CV nauczyciela różnych przedmiotów.

CV nauczyciela matematyki

Nauczyciel matematyki na pewno uwielbia liczby, dlatego czemu miałby nie zastosować ich w swoim CV? Według badań, wszelkiego rodzaju statystyki i cyfry na dłużej zapadają w pamięci rekruterom i pracodawcom, a w przypadku nauczyciela matematyki mogą zrobić jeszcze lepsze wrażenie. Za pomocą liczb można przedstawić wyniki osiągnięte podczas własnej edukacji na studiach, jak również osiągnięcia podopiecznych zarówno podczas egzaminów różnego rodzaju czy konkursów.

Matematyka należy w szkole do jednych z najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych przedmiotów, dlatego bardzo ważne jest, aby nauczyciel matematyki nauczając przedmiotów ścisłych, przedstawił swoje metody nauczania już na poziomie podsumowania zawodowego lub w zdobytych umiejętnościach.

W tym zawodzie okazuje się, że niezwykle przydatne jest aby nauczyciel matematyki był również kreatywny. Niektóre tematy bywają na tyle trudne, że czasami trzeba je tłumaczyć na różne możliwe sposoby. Posiadasz taką cechę, a dodatkowo jesteś niezłomny w działaniu i wyrozumiały? Nie zapomnij napisać o tym w CV!

CV nauczyciela historii

Nauczyciel historii w swoim CV powinien pokazać, że posiada odpowiednie wykształcenie, czyli ukończone studia wyższe na kierunku historycznym oraz niezbędne przygotowanie pedagogiczne do pracy w szkole. Dodatkowo warto opisać dotychczasowe doświadczenie oraz obowiązki. W przypadku nauczyciela historii równie ważne są jego pasja do nauczanego przedmiotu, zainteresowania oraz kompetencje miękkie. Dlatego na tych sekcjach należy skupić się najbardziej.

Jeśli jako nauczyciel historii posiadasz zainteresowania, które pokrywają się z osiągnięciami i historią, to nie powinieneś w tych kwestiach oszczędzać słów. Nie tylko dyrektorzy placówek, ale też uczniowie uwielbiają ludzi zmotywowanych i pełnych pasji. Lekcje historii mogą być nużące, jeśli sprowadzają się one do przeczytania rozdziału z książki, a następnie wykonania ćwiczeń. Historia prezentuje się jednak zupełnie odmiennie, jeśli nauczyciel historii z charyzmą i przekonaniem potrafi godzinami opowiadać o danym temacie. Jeśli uwielbiasz mówić i masz talent do wygłaszania przemówień i opowieści, obowiązkowo wspomnij o tym w swoim CV.

CV nauczyciela języka polskiego

Idealny nauczyciel języka polskiego powinien mieć nie tylko odpowiednie wykształcenie polonistyczne i przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą, ale też umiejętności miękkie niezbędne w prowadzeniu lekcji. Nauka naszego ojczystego języka nie należy do najłatwiejszych – ortografia jest skomplikowana, zasady językowe często nie mają sensu dla uczniów, a obowiązek czytania przestarzałych, acz niezwykle ważnych lektur szkolnych jest zadaniem uciążliwym i czasochłonnym. Dobry nauczyciel języka polskiego powinien zatem posiadać takie cechy, jak: umiejętność słuchania uczniów oraz ich przekonywania, zdolność do zachęcania do swoich racji, doskonałą umiejętność organizowania lekcji a także kreatywny sposób na przyswajanie wiedzy.

Jeśli jako nauczyciel potrafisz zachęcać uczniów do przeczytania lektury, a następnie do jej szczegółowego omówienia poprzez zainscenizowanie sądu nad bohaterem czy debatą wewnątrzklasową, to obowiązkowo wpisz to do swojego CV!

Jako nauczyciel pokaż również swoją pasję do nauczanego przedmiotu i samego języka. Opisz w swoim CV nauczyciela wszystkie dodatkowe osiągnięcia, jak na przykład: wywiady lub artykuły o tematyce językowej lub literaturze czy nagrody i dyplomy z wygranych konkursów.

CV nauczyciela języka angielskiego

Jeśli starasz się w szkole o posadę jako nauczyciel języka angielskiego albo nauczyciel języków obcych, to przede wszystkim wykorzystaj porady dotyczące CV nauczyciela języka polskiego. Dodatkowo zwróć szczególną uwagę na dokładne opisanie swojego poziomu znajomości nauczanego języka oraz wykorzystywanych przez Ciebie metod nauczania. Poziom Twoich umiejętności będzie szczególnie ważny, kiedy dyrektor szkoły będzie chciał przydzielić Cię do do klasy z językiem obcym na poziomie rozszerzonym. Jeśli jako nauczyciel języka angielskiego miałeś możliwość pracować w innych miejscach, jak np. szkoły językowe, to nie zapomnij wspomnieć o tym w CV.

Nauka języków obcych jest obecnie bardzo popularna i łatwo dostępna, dlatego weź pod uwagę, że spora część grupy może mieć poziom zaawansowany, a niektórzy uczniowie mogą ledwo znać podstawy. Jeśli w szkole nie istnieje podział klasy pod względem znajomości języka, to warto podkreślić przydatne w tym przypadku cechy. Są to: podzielność uwagi, wyrozumiałość, systematyczność, otwartość czy chęć niesienia pomocy. Jeśli dodatkowo znasz metody motywacji pozytywnej, będzie to dodatkowym atutem w CV.

CV nauczyciela biologii

W CV nauczyciela biologii powinno znaleźć się dokładnie opisane wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku i specjalizacji wraz z przygotowaniem pedagogicznym i wszystkimi dodatkowymi kursami. Oprócz tego warto opisać dotychczasowe doświadczenie z pracy w szkole i wykonywane obowiązki – może to być przydatne w sytuacji, kiedy dyrektor przydzieli Ci klasę z rozszerzonym programem nauczania.

Nauczyciel biologii powinien również zdawać sobie sprawę z tego, że nauczając przedmiotów ścisłych (jak na przykład nauczyciel matematyki) powinien potrafić przekazać wiedzę zarówno uczniom z umysłem ścisłym jak i humanistycznym. W tym celu warto wymienić w CV niezbędne cechy jak wyrozumiałość, sprawiedliwość czy opanowanie. Nie zapomnij wspomnieć o swoich metodach nauczania. Jeśli posiadasz nietuzinkowy sposób na przekazanie skomplikowanej wiedzy z danego tematu, to jak najbardziej możesz się tym pochwalić. Będzie to dodatkowym atutem.

CV nauczyciela wychowania fizycznego

Co powinno znaleźć się w profesjonalnym CV nauczyciela WF? Przede wszystkim wykształcenie, które potwierdzi ukończenie odpowiedniego kierunku na uczelni wyższej np. AWF oraz uzyskania uprawnień pedagogicznych.

Warto w przypadku tego kierunku skupić się przede wszystkim na osiągnięciach i dodatkowych kursach, jak na przykład kurs pierwszej pomocy czy kurs ratownika medycznego. Będzie to wyjątkowym atutem, zwłaszcza że podczas lekcji często dochodzi do różnego rodzaju stłuczeń czy kontuzji. Należy również podkreślić, że jako nauczyciel realizujesz wytyczne podstawy programowej oraz jesteś opanowany, pomocny i wyrozumiały (to cechy wyjątkowo przydatne w pracy nauczyciela).

W przypadku zainteresowań warto wspomnieć o tych, które mają szczególny związek z przedmiotem nauczania. Może to być: wspinaczka górska, czytanie książek podróżniczych, trening siłowy, zdrowe odżywianie itp. Będzie to miało pozytywny wpływ na odbiór takiego nauczyciela, który rzeczywiście wierzy w moc ruchu i witamin, czym skutecznie zachęci uczniów do działania.

Przykładowe CV nauczyciela do pobrania

Poniżej przygotowaliśmy przykładowy wzór CV nauczyciela, w którym uwzględniliśmy wszystkie powyższe rady z naszego poradnika. Pamiętaj, aby nigdy nie kopiować treści takiego wzoru, ale zmodyfikować go w miarę możliwości i dostosować do własnego doświadczenia zawodowego, umiejętności, osiągnięć czy kwalifikacji. Dzięki temu Twoje CV będzie unikatowe, a Ty wyróżnisz się na tle innych kandydatów. Gotowe CV najlepiej zapisać w formacie PDF, ponieważ tylko taki format daje pewność, że tekst pozostanie w nienaruszonej formie.

Darmowy wzór CV nauczyciela do pobrania w formacie PDF

Adam Nowacki

Dyplomowany nauczyciel języka polskiego

Miejsce zamieszkania ………………….

Numer telefonu ……………………….

Adres e-mail …………………………

Podsumowanie zawodowe

Jestem nauczycielem języka polskiego z doświadczeniem w pracy w państwowej szkole średniej. Poza wykształceniem polonistycznym, ukończyłem również studia pedagogiczne niezbędne do pracy w szkole. Stawiam na ciągły rozwój, by być specjalistą w swojej dziedzinie oraz autorytetem dla swoich uczniów. Lekcję prowadzę w nietuzinkowy sposób, aby podopieczni z zainteresowaniem przyswajali zagadnienia niezbędne do otrzymania wysokich wyników na egzaminie. Swoją ciężką pracą chciałbym pomóc uczniom w X Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie w zrozumieniu sensu literatury.

Umiejętności specjalistyczne

 • obsługa komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
 • doświadczenie jako wychowawca klasowy
 • udokumentowana umiejętność udzielania pierwszej pomocy,
 • dobra znajomość dyrektyw w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych na cele edukacyjne
 • zaświadczenie o niekaralności

Umiejętności miękkie

 • kreatywność,
 • pracowitość,
 • odpowiedzialność,
 • dobry kontakt z uczniami, rodzicami uczniów i radą pedagogiczną
 • zdolności analitycznego myślenia
 • systematyczność
 • chęć niesienia pomocy najsłabszym
 • znajomości różnych metod nauczania
 • punktualność

Doświadczenie

09.2017–obecnie X Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie 

Stanowisko: Nauczyciel języka polskiego

Obowiązki:

 • prowadzenie zajęć lekcyjnych z języka polskiego dla uczniów z 4 klas liceum
 • wychowawstwo klasy o profilu humanistycznym
 • przygotowywanie zdolnych uczniów do konkursów i rozszerzonego egzaminu maturalnego
 • przygotowywanie dyktand językowych i konkursów z recytacji poezji wewnątrzszkolnych
 • planowanie i organizowanie przedstawień szkolnych
 • planowanie wycieczek muzealnych i kilkudniowych
 • organizowanie dyskusyjnego kółka filmowego, na którym młodzież ogląda i omawia filmy o profilu historycznym

Osiągnięcia:

 • prawie połowa uczniów z każdej klasy zdecydowała się na napisanie rozszerzonego egzaminu maturalnego z nauczanego przeze mnie przedmiotu,
 • jeden z moich uczniów zdobył 2. miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Wiedzy o Literaturze

Wykształcenie

2012–2017 Uniwersytet Warszawski (Wydział Polonistyki) 

Kierunek: Filologia Polska

Uzyskany tytuł magistra

Kursy i szkolenia

01–06. 2017 Nauczanie języka polskiego jako obcego (dla młodzieży z językiem ojczystym rosyjskim)

Zainteresowania

Od najmłodszych lat interesowałem się językiem polskim, dlatego praca jako nauczyciel tego języka w szkole jest dla mnie pasją samą w sobie. W wolnym czasie uwielbiam czytać prozę z okresu Młodej Polski oraz tworzę hobbistycznie poezję. W najbliższych latach chciałbym wydać swój pierwszy tom. W wolnych chwilach staram się spędzać czas na świeżym powietrzu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

List motywacyjny nauczyciela – czym się różni od podania o pracę nauczyciela?

List motywacyjny to pismo, które wysyłasz w momencie, gdy dana szkoła opublikowała ogłoszenie o pracy. W tego rodzaju dokumencie szerzej opowiadasz o swoich możliwościach, kwalifikacjach i zdolnościach, aby dzięki temu przekonać pracodawcę, że jesteś idealnym kandydatem na oferowane stanowisko pracy. Niezwykle ważne jest, aby nie powielać informacji zawartych w CV. List motywacyjny służy do tego, by jedynie rozwinąć tylko te sformułowania z curriculum vitae, które będą niezbędne w nowej pracy. Warto jednak odnieść się do wątków zawartych w ofercie i na ich podstawie opisać swoje zdolności.

Czym zatem jest podanie o pracę? Ten dokument jest o wiele bardziej formalny niż list motywacyjny. Należy go wysłać do dyrektora placówki, jeśli zależy Ci na posadzie, a nie ma otwartej rekrutacji na to konkretne stanowisko. W podaniu krótko opisujesz swoje kwalifikacje oraz prosisz o rozpatrzenie Twojej kandydatury.

Co powinien zawierać list motywacyjny nauczyciela?

Już wiesz, jak napisać CV nauczyciela i czym wyróżnia się podanie o pracę, dlatego przechodzimy teraz do szczegółowego omówienia kolejnego dokumentu. Jeśli chcesz, żeby Twój list motywacyjny był skuteczny i spełnił swoją rolę, to musisz zadbać, aby miał określoną strukturę i formalny ton. Co zatem powinno znaleźć się w takim liście motywacyjnym?

List motywacyjny nauczyciela powinien zawierać:

 • miejscowość i datę,
 • dane nauczyciela (imię i nazwisko, adres, nr telefonu i adres e-mail),
 • dane adresata listu (imię i nazwisko, stanowisko),
 • dane szkoły (nazwa i adres placówki),
 • zwrot grzecznościowy,
 • informacja o stanowisku, na które rekrutuje kandydat,
 • zdobyte wykształcenie oraz ewentualne doświadczenie,
 • dowody, które potwierdzą, że kandydat będzie idealnym kandydatem na aplikowane stanowisko,
 • można dołączyć informacje o uzyskanych certyfikatach, dyplomach oraz zdobytych umiejętnościach, które zostaną wykorzystane w nowej pracy,
 • wyrażenie gotowości do spotkania,
 • zwrot grzecznościowy i czytelny, własnoręczny podpis kandydata na stanowisko nauczyciela.

List motywacyjny nauczyciel – jak zareklamować siebie?

Pamiętaj, że jeśli zdecydowałeś się napisać list motywacyjny, to już od pierwszych słów możesz wywrzeć pozytywne bądź negatywne wrażenie na przyszłym pracodawcy. Dlatego warto przyłożyć się do tego zadania. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wskazówki, którymi możesz się kierować podczas pisania:

 1. Podczas zapisu swoich danych osobowych (zarówno w liście motywacyjnym jak i cv) sprawdź kilkakrotnie, czy są one poprawne. Nie ma nic gorszego niż sytuacja, w której rekruter jest zainteresowany kandydatem, ale mimo chęci nie może się z nim skontaktować, ponieważ numer telefonu czy adres e-mail nie są prawidłowe. Wystrzegaj się również prywatnych adresów poczty elektronicznej, w której nazwie zawarte są śmieszne, ale nadal nieodpowiednie słowa.
 2. Zawsze zaadresuj swój list do konkretnej osoby – podaj imię i nazwisko oraz stanowisko (zazwyczaj będzie to dyrektor szkoły). Dzięki temu nie tylko pokażesz, że poświęciłeś czas na zapoznanie się ze strukturą szkoły i nie wysyłałeś tych samych listów motywacyjnych do wielu miejsc, ale że prawdziwie zależy Ci na otrzymaniu posady. Dodatkowo wpłynie to pozytywnie na odbiór pisma, jak również wzrośnie szansa, że adresat otrzyma list na swoje biurko i go przeczyta.
 3. Postaraj się stworzyć nietuzinkowy wstęp, który będzie różnił się od typowego z radością aplikuję na stanowisko XYZ w Państwa szkole i sprawi, że nie tylko pracodawca przeczyta pismo do końca, ale też zostaniesz zapamiętany.
 4. Opisując swoje doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności pamiętaj, aby nie powielać wszystkich informacji z CV, ale przedstawić tylko te, które ogłoszeniodawca zawarł w ofercie pracy i które rzeczywiście będą niezbędne na nowym stanowisku. Sprawi to, że sam list nie będzie nużący i długi na kilka stron, a przejrzysty i pożyteczny.
 5. Z badań wynika, że rekruterzy nie lubią ogólnych i uniwersalnych stwierdzeń typu Dobrze radzę sobie z pracą pod presją czasu. Jeśli masz możliwość pochwalenia się wynikami lub osiągnięciami w postaci liczb, statystyk lub dat, to jak najbardziej możesz to wykorzystać! Na dłużej pozostaną w pamięci.
 6. Pamiętaj o wyrażeniach grzecznościowych i zwracaniu się z szacunkiem do adresata. Zachowaj wszystkie prawa i zwroty, które przynależą do tradycyjnego listu.
 7. List motywacyjny zakończ w taki sposób, aby wyrazić chęć spotkania i dokładniejszego omówienia treści listu motywacyjnego i cv nauczyciela. Bez względu na to, czy zamierzasz dokument wysłać pocztą elektroniczną czy doręczyć go osobiście pamiętaj, że musisz złożyć własnoręczny i czytelny podpis.

Przykładowy list motywacyjny nauczyciela do pobrania

Poniżej przygotowaliśmy przykładowy list motywacyjny nauczyciela, który może posłużyć Ci jako wzór do napisania swojego własnego pisma. Pamiętaj, aby tak samo jak w przypadku CV, nie powielać bezmyślnie informacji, tylko dostosować je do swoich własnych kwalifikacji i doświadczenia oraz ogłoszenia o pracy i wymagań na danym stanowisku. Aby nie ryzykować, że pracodawca nie otrzyma dokumentu w nienaruszonym stanie, radzimy zapisać gotowy już plik w formacie PDF.

Darmowy wzór listu motywacyjnego nauczyciela do pobrania w formacie PDF

 ………………………………

(miejscowość i data)

……………………………

(imię i nazwisko kandydata)

……………………………

……………………………

(adres korespondencyjny)

……………………………

(numer kontaktowy)

……………………………

(adres e-mail)

 ………………………………

(imię i nazwisko adresata)

………………………………

(stanowisko adresata, np. Dyrektor szkoły)

………………………………

(nazwa szkoły)

.……………………………..

….…………………………..

(adres szkoły)

Szanowni Państwo,

z przyjemnością chciałbym powierzyć swoją wiedzę i doświadczenie, by rozpocząć pracę na stanowisku nauczyciela języka polskiego w X Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Warszawie.

Od blisko ponad 5 lat pracuję w szkole średniej jako polonista. Mam na swoim koncie nie tylko wyróżnienia nadane mi przez dyrektora szkoły i moich uczniów, lecz także zakończone sukcesami podopiecznych egzaminy maturalne zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Moją karierę nauczyciela traktuję jako proces doskonalenia się w zawodzie, który przynosi mi niezwykle dużo radości.

Dlaczego uważam, że warto zatrudnić mnie na stanowisku nauczyciela języka polskiego w Państwa szkole?

 1. Doskonale radzę sobie z nauczaniem również trudnej młodzieży. Studia pedagogiczne podjąłem właśnie w celu zrozumienia mechanizmów wychowania i, jak wcześniej przewidywałem, wiedza zdobyta w ich trakcie pozwala mi lepiej rozumieć zachowania młodzieży i ukierunkowywać prawidłowo ich rozwój intelektualny.
 2. Jestem osobą charyzmatyczną, komunikatywną i umiem zarażać innych swoją pasją, dlatego moi uczniowie nie tylko z przyjemnością uczęszczali na moje lekcje, ale też wielu z nich deklarowało chęć przedłużenia nauki języka polskiego na studiach. Wiem, że mógłbym zarazić swoją pasją również Państwa uczniów.
 3. W pracy w Państwa szkole chciałbym wykorzystać nowoczesne metody nauczania, o których wiedzę zdobyłem, podczas międzynarodowych kursów dla nauczycieli.

Bardzo chciałbym mieć możliwość spotkania się z Państwem na rozmowie kwalifikacyjnej. Chętnie odpowiem na wszelkie Państwa pytania związane z moją kandydaturą oraz planami zawodowymi. Byłbym bardzo wdzięczny za jakąkolwiek odpowiedź oraz za uwzględnienie mojej kandydatury.

Z wyrazami szacunku

…………..……………………

(czytelne imię i nazwisko kandydata)

List motywacyjny nauczyciela przedszkola

Jeśli jesteś nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i szukasz pracy w przedszkolu, jak najbardziej możesz skorzystać z naszych powyższych rad, jeśli zamierzasz napisać CV i list motywacyjny. Pamiętaj, aby w dokumentach nie powielać informacji i wszystkie dane dopasować zarówno do samego stanowiska pracy jak i ogłoszenia. Dzięki temu w przejrzysty sposób przedstawisz pracodawcy, że jesteś idealnym kandydatem na oferowaną posadę.

Praca w przedszkolu to nie tylko edukacja dzieci, ale też ciepło, troska i zrozumienie. Postaraj się pokazać nie tylko jako profesjonalista, ale też osoba wrażliwa, która zrozumie zarówno najmłodszych podopiecznych jak i ich rodziców. Możesz wykorzystać do listu motywacyjnego takie sformułowania, jak:

 • staram się łączyć zabawę z edukacją, by czas spędzony w przedszkolu był nie tylko atrakcyjny, ale też pożyteczny,
 • nawiązuje dobre relacje ze wszystkimi rodzicami dzieci,
 • mam pozytywne nastawienie do otaczającego świata i ludzi,
 • posiadam zdolności plastyczne i wokalne,
 • uwielbiam czytać dzieciom bajki i recytować wierszyki.
Oceń artykuł
5/5 (1)