Podatek od renty rodzinnej – jak rozliczyć?

Podatek od renty rodzinnej po wprowadzeniu przepisów Polskiego Ładu podobnie jak emerytury uległ zmianom. Szczególnie w kontekście kwoty wolnej od podatku. Sprawdź, czy od renty rodzinnej pobierany jest podatek i czy z renty trzeba się rozliczać. 

Podatek od renty rodzinnej - kobieta dokonująca obliczeń finansowych na kartce

Renta rodzinna stanowi świadczenie, jakie przyznaje organ rentowy, zarówno ZUS, jak i KRUS, gdy członek rodziny będący jej żywicielem umrze w momencie posiadania prawa do emerytury, czy emerytury rolniczej. O przyznanie renty rodzinnej mogą się ubiegać dzieci własne, czy przysposobione zmarłego do ukończenia przez nie 16 roku życia, lub do 25 roku życia, jeśli wciąż się uczą. Renta rodzinna przysługuje także wdowie lub wdowcowi, gdy miał przynajmniej 50 lat w chwili śmierci małżonka, jest niezdolny do pracy lub wychowuje dziecko. W niektórych przypadkach o rentę może się starać rozwiedziony małżonek, także rodzice zmarłego, czy wnuki i rodzeństwo. Świadczenie stanowi zatem pomoc, dla tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej ze względu na śmierć żywiciela rodziny. Jak wygląda rozliczenie renty rodzinnej?

Podatek od renty rodzinnej 2022

Polski Ład wprowadził zmianę w kwocie wolnej od podatku. Została ona podniesiona do 30 tys. zł. Zatem kwota wolna od podatku przy rencie rodzinnej to 2500 zł brutto. Przed wprowadzeniem zmian emeryt i rencista uzyskujący takie świadczenie mógł liczyć na kwotę 2088 netto. Po zmianach otrzymuje 2275 zł netto bez podatku. Dzięki zmianom rencista otrzymuje ok. 2244 zł rocznie więcej.  Emeryci i renciści, którzy uzyskują wyższe świadczenie, powyżej 2500 zł muszą uiścić podatek dochodowy od kwoty przekraczającej próg. Ile wynosi podatek dochodowy od renty rodzinnej? Stawka wynosi 17% w przypadku dochodów do 120 tys. zł rocznie lub 32% powyżej tych dochodów.

Jak rozliczyć rentę rodzinną?

Od momentu wejścia w życie przepisów o zwolnieniu z podatku emerytów i rencistów, świadczeniobiorcy objęci zwolnieniem nie muszą składać zeznania podatkowego. Jeśli małżonkowie rozliczają się razem, wówczas mogą obniżyć kwotę wolną od podatku, gdy jeden z partnerów uzyskuje dochody w kwocie przewyższającej wolną od podatku. Wówczas rozliczenie jest korzystne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na początku roku wysyła świadczeniobiorcom informację o dochodach PIT-11A i PIT-40A to te informacje mają służyć do rozliczenia z urzędem skarbowym. Dochody z renty ujmuje się na formularzu PIT-37 lub PIT-36.

PIT-40A stanowi gotowe wyliczenie. Renciści, za których przesłano formularz do urzędu skarbowego, nie muszą wypełniać i wysyłać PIT, pod warunkiem, że nie chcą korzystać z ulg i oprócz renty nie osiągają innych dochodów.

Jeśli podatnik jednocześnie pobiera rentę i pracuje, wówczas rozlicza się na PIT-37.

  • W części D.1 podatnik wykazuje przychody z umowy o pracę;
  • Emerytury – renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy to wiersz na wykazanie renty.

Renta rodzinna a ulga podatkowa

Renta może stanowić dochód zarówno u dzieci, jak i ich rodziców. Rozliczenie inaczej odbywa się w przypadku osób dorosłych. Jeśli dziecko uzyskuje rentę rodzinną, nie ma to wpływu na ulgę prorodzinną, czy w rozliczeniu podatku na zasadach samotnego rodzica. Ulga przysługuje:

  • na dzieci małoletnie niepozostające w związku małżeńskim;
  • dzieci z prawem do świadczenia zasiłku pielęgnacyjnego lub renty socjalnej;
  • na dzieci uczące się/studiujące do 25 roku życia.

Renta rodzinna małoletniego dziecka a PIT

Osoby wychowujące dzieci rozliczają PIT od dochodów dzieci podlegających opodatkowaniu na terytorium Polski. Dochody dzieci są doliczane do dochodów rodzica. Rodzic, który dolicza dochody dziecka do własnych, wykazuje dochody na dwóch załącznikach PIT/M. Jeśli rodzice rozliczają się oddzielnie, wówczas dochody dziecka są pomiędzy nich dzielone połowicznie. Dochody rodzica wraz z dochodami dziecka wyznacza się na formularzu PIT-36. Gdy rodzic i dziecko są uprawnieni do renty, wówczas organ sporządza jeden PIT 40A/11A z dochodami dziecka i rodzica łącznie, na dane rodzica. Gdy dziecko jest pełnoletnie, wówczas rodzic i dziecko rozliczają się z urzędem skarbowym oddzielnie.

Osoba, która wychowuje samotnie dziecko, pracuje i uzyskuje rentę rodzinną na małoletnie dziecko, zobowiązana jest poinformować pracodawcę o dochodach z ZUS. Należy złożyć wniosek o niestosowanie kwoty zmniejszającej podatek przy zaliczce od renty dziecka, by nie powstała niedopłata podatku dochodowego.

Oceń artykuł
0/5 (0)