Progi podatkowe w Polsce – jakie obowiązują?

Progi podatkowe w Polsce przy stale zwiększających się zarobkach są coraz częściej poruszaną kwestią. Jakie są obecne stawki? Aktualnie mówi się o trzech, z czego jeden ma postać tzw. daniny solidarnościowej. Poznaj bliżej pierwszy, drugi i trzeci próg podatkowy w Polsce.

Progi podatkowe w Polsce - wykres

Celem polskiego systemu podatkowego jest regulacja poboru podatków od osób fizycznych. Zasady zawarte są w ustawienie z 26 lipca 1991 r. (Dz.U.z2020 r. póz. 1426). Progi podatkowe w Polsce dotyczą opodatkowania na zasadach ogólnych. Choć większość Polaków nie przekracza pierwszego progu podatkowego, to warto poznać także pozostałe, gdyż nigdy nie wiadomo, czy dodatkowy dochód nagle nie okaże się bardziej kłopotliwy niż przydatny.

Czym są progi podatkowe w Polsce?

Progi podatkowe określają wysokość zaliczek na rzecz podatku dochodowego. Uzyskany w ciągu roku przez podatnika dochód w zależności od wysokości mieści się w kryteriach innego progu podatkowego. Zwięźlej mówiąc, progi podatkowe w Polsce wyznaczają limit podstawy opodatkowania. 

Ile jest progów podatkowych w Polsce?

W Polsce obowiązują obecnie dwa podstawowe progi podatkowe, plus od 2020 roku obowiązuje danina solidarnościowa, nazywana trzecim progiem podatkowym.

Pierwszy próg podatkowy 

Do tego progu podatkowego zaliczane są wszystkie osoby, których dochód w danym roku nie przekroczył kwoty 85 528 zł. Finalnie jest to najpopularniejszy próg podatkowy, w którym mieści się kilkanaście milionów Polaków. Jeszcze do września 2019 roku obowiązywało 18% wysokości podatku. Od 1 października 2019 podatek jest naliczany w wysokości 17%. Jak do tego dochodzi? Pracodawca zmniejsza kwotę pensji pracownika o 17%. W trakcie wypełniania rocznej deklaracji PIT-37 dochodzi do rozliczenia z wpłaconych zaliczek. 

Drugi próg podatkowy

Drugi próg podatkowy wynosi aż 32%. Taki procent nie obejmuje jednak kwoty całego dochodu, a jedynie nadwyżki. W praktyce oznacza to, że zarobki do kwoty 85 528 zł objęte są podatkiem w wysokości 17%, a od nadwyżki odliczany jest podatek w wysokości 32%. Najlepiej można zobrazować to na przykładzie. Przyjmijmy, że naszym bohaterem jest pan Mariusz. Jego dochód w roku rozliczeniowym wyniósł 115 000 zł. Jak wyznaczyć próg podatkowy w tej sytuacji?

Tak naprawdę zarobki Pana Mariusza mieszczą się w dwóch pierwszych progach podatkowych w Polsce dla osób fizycznych. Od pełnego dochodu 115 000 zł odejmujemy kwotę pierwszego progu podatkowego, czyli 85 528 zł otrzymując w ten sposób kwotę w wysokości 29 472 zł. I to właśnie od tej ostatniej sumy odliczamy 32% podatku. Kwota pierwszego progu, objęta jest podatkiem w wysokości 17%. Ile zatem Pan Mariusz łącznie zapłaci podatku? 

  • 17% z 85 528 zł to 14 539,76 zł,
  • 32% z 29 472 zł to 9 431,04 zł,
  • sumując obie kwoty 14 539,76 zł + 9 431,04 zł uzyskujemy łączną kwotę  w wysokości 23 970,8 bez kwot zmniejszających podatek. 

Drugi próg podatkowy wydaje się dla wielu osób czymś nieosiągalnym, dlatego też jest on jedną z najczęstszych przyczyn niedopłaty podatku np. poprzez uzyskanie premii, która również wlicza się do dochodu. 


Polecamy także oferty pracy w Radomiu


Trzeci próg podatkowy

Trzeci próg podatkowy to tak naprawdę tzw. danina solidarnościowa. Trzeci próg podatkowy obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Definiuje go rozdział 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To właśnie tam zostały określone zasady, na jakich działa trzeci próg podatkowy. Danina solidarnościowa dotyczy osób, których dochód za dany rok podatkowy przekracza 1 000 000 zł. Zatem najbogatsi Polacy muszą się liczyć z odprowadzaniem dodatkowych 4% podatku. Danina solidarnościowa nie ma żadnego związku z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Co to oznacza w praktyce? Że podatek dochodowy jest obliczany w oparciu o dwa pierwsze progi podatkowe w Polsce dla osób fizycznych, natomiast 4% od dochodu powyżej 1 000 000 zł należy zapłacić odrębnie. Środki zebrane z daniny solidarnościowej są przekazywane na rzecz Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

Progi podatkowe w Polsce 2021

W roku 2021 podatnicy rozliczali się już w oparciu o nową stawkę pierwszego progu podatkowego. Na mocy zmian wprowadzonych w roku 2020 ustawodawca obniżył próg podatkowy z 18 procent do 17 procent. Wprowadzono także ulgę dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Wzrosły także pracownicze koszty uzyskania przychodu. Ponadto pojawił się trzeci próg podatkowy. 

Progi podatkowe 2021 dla małżonków

Małżeństwa nieposiadające rozdzielności majątkowej mają wybór wspólnego rozliczenia PIT z małżonkiem w ramach jednego druku PIT-37. Progi podatkowe dla małżonków są takie same jak wobec innych osób, zmienia się jedynie sposób ich rozliczenia. Wspólne opodatkowanie z małżonkiem jest z reguły korzystne dla obu stron. Rozliczanie podatku odbywa się w następujący sposób: jeśli małżonka zarobiła w roku 20 000 tysięcy, a małżonek zarobił 100 000, to oddzielnie mieści się on w drugim progu podatkowym. Jeśli małżeństwo rozlicza się wspólnie, wówczas dodaje się obie kwoty i dzieli przez dwa. Po takim równaniu wychodzi na to, że żaden z małżonków nie przekroczył pierwszego progu podatkowego, ponieważ „na głowę” wychodzi 60 000 zł. 

Progi podatkowe od dochodu: jak obliczyć? 

Aby obliczyć podatek dochodowy i dotrzeć do obowiązującego nas progu, wystarczy jedynie zsumować wszystkie dochody, jakie udało się uzyskać w danym roku podatkowym. Na podstawie uzyskanego dochodu naliczane są zaliczki miesięczne. Natomiast zeznanie roczne uprawnia do odliczeń i ulg podatkowych, które często skutkują zwrotem podatku dochodowego. Jeśli odprowadzane zaliczki były zbyt małe, wówczas należy dopłacić.  

Progi podatkowe: kwota brutto czy netto? Umowa o pracę czy umowa zlecenie? 

Podstawą wyznaczenia progu podatkowego jest dochód brutto z całego roku. Ponadto progi podatkowe od dochodu nie mają korelacji z rodzajem umowy, na jakiej uzyskano dochód. Zarówno umowa zlecenie, jak i umowa o dzieło oznacza te same progi podatkowe. Próg zależny jest jedynie od wysokości dochodu. 

Działalność gospodarcza a progi podatkowe

Progi podatkowe dotyczą jedynie tych działalności gospodarczych, które rozliczają się w oparciu o skalę podatkową. Przedsiębiorcy mają do wyboru również stały podatek liniowy, ryczałt lub kartę podatkową. 

Progi podatkowe w Polsce: historia

To ile progów podatkowych obowiązuje w Polsce, zmieniało się na przestrzeni lat. Dla porównania w latach 2003-2006 pierwszy próg podatkowy kończył się na kwocie 37 024 zł, a podatek wynosił 19%. Następnie kolejno 30% od kwoty do 74 048 zł oraz 40% przy nadwyżce od tej kwoty. Jakie progi podatkowe w Polsce obowiązują przez ostatnie lata?

  • 2019 – do 85 528 zł 17,75%, powyżej 32% 
  • 2021 – skala podatkowa na rok 2020 dla rozliczeń PIT 2021 do 85 528 17%, a powyżej bez zmian 32% + 4% powyżej 1 000 000 zł.

Istnieje możliwość o przygotowanie wniosku do swojego pracodawcy z prośbą o zmniejszenie lub zwiększenie podatku. Pracownik, który chce się uchronić przed ewentualnym dopłacaniem do podatku w wysokości 32%, może zgodzić się na odprowadzanie wyższych zaliczek i w momencie rozliczenia PIT-37 liczyć na zwrot z podatku. Jeśli natomiast pracownik jest pewien, że mimo wysokich dochodów będzie się rozliczać wspólnie z małżonkiem może wnioskować o pobieranie niższych składek. Warto także pamiętać, że dochody poniżej 8 000 zł zwolnione są z podatku. 

Oceń artykuł
0/5 (0)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora