L4 w ciąży: jak obliczyć? Ile trzeba pracować by przysługiwało?

Zwolnienie lekarskie w ciąży bywa potrzebne, aby w tym szczególnym czasie kobieta mogła uniknąć stresu oraz ciężkich prac fizycznych. Jednak nie każda pracownica kwalifikuje się do L4 w ciąży. Przedstawiamy przyszłym mamom szczegóły: dowiedz się jak obliczyć wysokość zasiłku chorobowego w ciąży, a także od kiedy można iść na zwolnienie i czy L4 w ciąży wlicza się do stażu pracy.

zwolnienie lekarskie w ciąży - kobieta w ciazy

L4 to zwolnienie chorobowe. Na początku warto zaznaczyć, że sama ciąża nie stanowi powodu do przejścia na zwolnienie. Zwolnienie lekarskie należy się kobietom, kiedy ich stan zdrowotny lub zdrowie dziecka rzeczywiście są zagrożone i muszą one pójść do szpitala bądź odpoczywać w domu. Zwolnienie lekarskie w ciąży wystawia lekarz rodzinny, ginekolog lub inny specjalista po wydaniu odpowiedniej opinii.

Ile trzeba przepracować, żeby iść na l4 w ciąży?

Kwestia przepracowanych dni jest uzależniona od umowy, na podstawie której kobieta wykonywała pracę. Prawo do ubezpieczenia chorobowego nabywa się po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, gdy mowa o osobach pracujących. Jeśli przerwa w posiadaniu ubezpieczenia chorobowego nie przekroczyła 30 dni, to do okresu wlicza się również dni z poprzedniego ubezpieczenia. Kiedy na L4 w ciąży chce się udać kobieta objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym np. prowadząca działalność gospodarczą, musi wykazać 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia. Istnieją także wyjątki od powyższych reguł. Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje już od pierwszego dnia osobom:

  • niezdolnym do pracy przez wypadek w drodze do pracy lub w trakcie powrotu z niej, 
  • które mają już na swoim koncie przynajmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, 
  • absolwentom szkół i szkół wyższych przystępującym do ubezpieczenia w ciągu 90 dni od momentu ukończenia szkoły czy studiów. 

Od kiedy iść na zwolnienie lekarskie w ciąży?

Jeśli praca w ciąży stanowi dla kobiety duży dyskomfort i może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu matki, bądź dziecka, kobieta jak najszybciej powinna podzielić się obawami z lekarzem, który prawdopodobnie wystawi L4 w ciąży. Ciąża to wyjątkowy stan, w którym ciężko przewidzieć reakcje organizmu. Zdarza się, że nawet spokojna praca przy komputerze w ciąży może stanowić zagrożenie. 

  • Jeśli kobieta jest zatrudniona na umowie o pracę, może skorzystać z prawa do L4 w ciąży w trakcie całego okresu jej trwania. Maksymalna długość zwolnienia chorobowego w ciąży wynosi 270 dni. Co w przeliczeniu daje nam jakieś 9 miesięcy, czyli tyle ile trwa cała ciąża. 
  • Jeśli kobieta jest zatrudniona w oparciu o umowę o dzieło, nie przysługuje jej płatne zwolnienie lekarskie. Dzieje się tak, ponieważ na umowie o dzieło nie odprowadza się składek ubezpieczeniowych. 
  • Kobiety prowadzące własną działalność gospodarczą oraz te zatrudnione na podstawie umowy zlecenie mają prawo do zwolnienia lekarskiego, dopiero gdy upłynie 90 dni od momentu zgłoszenia się do ubezpieczenia chorobowego. 

Urlop wypoczynkowy a zwolnienie lekarskie w ciąży

Co się dzieje z urlopem, gdy kobieta jest w ciąży? Jest on standardowo naliczany, a co za tym idzie, jeśli kobieta przebywa na L4 w ciąży i nie wykorzysta urlopu, to należy jej się wypłata ekwiwalentu. 

L4 w ciąży: ile płatne i jak obliczyć jego wysokość? 

W przeciwieństwie do zasiłku w trakcie choroby, który wynosi 80% podstawy, zwolnienie lekarskie w ciąży płatne jest 100% średniej pensji z 12 miesięcy pracownika. Kobieta w ciąży musi jednak koniecznie poinformować pracodawcę o swoim stanie. Musi przekazać zwolnienie lekarskie w czasie ciąży z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ZLA z kodem oznaczenia B, który oznacza niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży. Jeśli kobieta nie poinformuje pracodawcy, wówczas jej wynagrodzenie na L4 w ciąży wyniesie jedynie 80%. 


Sprawdź: oferty pracy w Białymstoku. Może znajdziesz pracę idealną dla Ciebie.


Kto płaci za L4 w ciąży?

Przez pierwsze 33 dni zwolnienia chorobowego wynagrodzenie jest pokrywane przez pracodawcę. Następnie przez zakład ubezpieczeń społecznych. Kiedy ZUS wypłaca L4 w ciąży? Od razu po 33-dniowym okresie płatności przez pracodawcę, czyli od 34 dnia zwolnienia. Takie rozwiązanie prowadzi często do prób wysłania kobiety w ciąży na L4 przez pracodawcę. Ponieważ po 33 dniach pracodawca może na jej miejsce przywołać pracownika zastępczego, który może kosztować mniej. Warto jednak pamiętać, że pracodawca nie ma prawa zmusić kobiety ciężarnej do pójścia na L4.

Kiedy można iść na L4 w ciąży w nowej pracy?

Warto pamiętać, że nowy pracodawca nie ma prawa rozwiązać umowy z kobietą ciężarną, ani w trakcie ciąży, ani urlopu macierzyńskiego. Może to zrobić tylko, jeśli kobieta pracuje niepełny miesiąc na umowie próbnej lub na zastępstwo. Co więcej, umowy na czas próbny oraz czas określony, których okres przekracza miesiąc, a ich wygaśnięcie przypadłoby na czas trzeciego miesiąca ciąży, ulegają automatycznemu przedłużeniu. 

Czy zwolnienie lekarskie w ciąży wlicza się do stażu pracy?

Tak. Do stażu pracy wlicza się nie tylko L4 w ciąży, lecz także urlop macierzyński oraz wychowawczy. Takie rozwiązanie ostatecznie wpływa na liczbę przysługujących dni urlopu, okresu wypowiedzenia, emerytury, czy jubileuszy i odpraw. 

Co można robić na L4 w ciąży?

To, co można robić na zwolnieniu, uzależnione jest od tego, czy mamy L4 w ciąży chodzące czy niechodzące. Kobieta w ciąży jest więc traktowana na zwolnieniu tak jak osoba chora. Zatem jeśli L4 jest chodzące, to może ona wychodzić z domu i wykonywać codzienne czynności. Może zrobić zakupu, odbyć wizytę lekarską, czy załatwiać urzędowe formalności. Czy na L4 w ciąży można wyjechać? Tak, ale tylko jeśli lekarz zalecił wyjazd w celach prozdrowotnych lub zwyczajnie wyraził zgodę. Jeśli L4 w ciąży ma charakter niechodzący, wówczas kobieta nie może opuszczać domu, a w codziennych czynnościach powinien ją ktoś wyręczać. Jeśli kobieta naruszy warunki zwolnienia, może zostać posądzona o wykorzystywanie zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem.  

Zwolnienie lekarskie w ciąży a kontrole

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo zakwestionować zasadność przyznanego świadczenia. Wówczas wypłata zasiłku może zostać wstrzymana. ZUS ma prawo do skierowania kobiety na dodatkowe badania lekarskie, które potwierdzą jej rzeczywistą niezdolność do pracy. Lekarz może zostać skontrolowany pod kątem dokumentacji medycznej kobiety, na którą zostało wystawione L4 w ciąży. Wykrycie wszelkich nieprawidłowości stanowi podstawę do skrócenia, a nawet odebrania prawa do zasiłku chorobowego w czasie ciąży.

Zwolnienie lekarskie w ciąży: na ile dni jednorazowo? Czy lekarz może wystawić wstecz?

Zwolnienie lekarskie w ciąży, tak jak inne może zostać wystawione wstecz, ale maksymalnie do trzech dni. Dlatego, jeśli kobieta źle się czuje, to powinna nie czekać, a czym prędzej udać się do lekarza. Długość jednorazowego L4 w czasie ciąży jest uzależniona od kompetencji lekarza. To doktor stwierdza, kiedy kobieta w ciąży ma przyjść na kolejną kontrolę. W czasie wizyty lekarz określa, czy kobieta może wrócić do pracy, czy w dalszym ciągu nie może pracować. Na podstawie badania wystawia L4 w ciąży, tak długo jak uważa, że potrzeba do zregenerowania organizmu i dalszej kontroli. Przepisy tłumaczą, że L4 jest wystawiane na czas niezbędny do przeprowadzenia ponownego badania stanu zdrowia chorego. Najczęściej można się spotkać ze zwolnieniem lekarskim na okres tygodnia, 14 dni czy nawet miesiąca, które następnie są przedłużane. Rzadko jednak można liczyć na długotrwałe zwolnienie lekarskie wystawione od razu na pełen czas ciąży, czyli całe 270 dni. 

Zwolnienie lekarskie w czasie ciąży trwa do dnia poprzedzającego poród. Może się zdarzyć, że kobieta w trakcie trwania ciąży wykorzysta wszystkie 270 przynależnych jej dni zwolnienia. Co w takiej sytuacji? Kobieta na własną prośbę ma prawo wcześniej przejść na zasiłek macierzyński. Urlop macierzyński liczy się od wyznaczonej przez lekarza daty, jeśli kobieta urodzi dziecko po terminie.

Oceń artykuł
0/5 (0)
Kalkulator wynagrodzeń

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora