Energetyk – zakres obowiązków. Co robi energetyk?

Energetyk to zawód dla osób, którym niestraszne są przedmioty ścisłe. Praca w energetyce jest przyszłościowa i wiąże się z koniecznością ciągłego rozwoju. Sprawdź, na czym polega praca energetyka, co należy do jego obowiązków i ile zarabia.

Energetyk - dwie żarówki w dłoniach

Choć energetyk bywa mylony z pracownikiem, jakim jest elektryk, to w rzeczywistości obaj specjaliści zajmują się czym innym. Elektryk działa w zakresie projektowania sieci i instalacji elektrycznych. Energetyk natomiast skupia się na pozyskiwaniu i dystrybucji energii. Na czym dokładnie polega jego praca? Czy energetyk musi mieć studia?

Energetyk – co to za zawód?

Energetyk co specjalista, który ma wiedzę na temat pozyskiwania oraz wykorzystywania różnych rodzajów energii. Mając to na uwadze, można wyróżnić:

 • zajmujących się energią cieplną termoenergetyków,
 • elektroenergetyków,
 • hydronergetyków działających w obszarze energii wodnej,
 • aeroenergetyków, czyli specjalistów w zakresie energii wiatrowej,
 • energetyków jądrowych.

Energetyk wie, jak działa energia, jak ją wytwarzać, przetwarzać, jak wygląda jej przesył i gromadzenie oraz wykorzystanie. Praca w energetyce jest zajęciem prestiżowym i ma wielki wpływ na rozwój nowoczesnej technologii w kraju w parze z ochroną środowiska.

Obowiązki energetyka

Energetyk zajmuje się pozyskiwaniem energii. W zależności od tego, jakiego rodzaju jest energetykiem, pozyskuje ją z innych źródeł. Do jego obowiązków należą:

 • udział w pozyskiwaniu energii,
 • ochrona środowiska poprzez zastosowanie odpowiednich koncepcji,
 • automatyzacja pozyskiwania energii,
 • eksploatacja urządzeń wykorzystywanych w pozyskiwaniu energii,
 • także budowa tych urządzeń,
 • kontrola i usuwanie awarii urządzeń i instalacji energetycznej,
 • budowa elektrowni,
 • budowa instalacji energetycznych,
 • projekt i dobór urządzeń i systemów do wytwarzania energii,
 • obsługa urządzeń energetycznych,
 • wykrywanie problemów w działaniu urządzeń pobierających, czy przesyłających energię,
 • dobór aparatury pomiarowej i kontrolnej.

Wymagania na stanowisku energetyka

Energetyk musi posiadać rozległą wiedzę techniczną, którą da się pozyskać wyłącznie w toku edukacji. Do jej zastosowania niezbędna jest także praktyka, a zatem kluczową rolę odgrywa tutaj doświadczenie. Ze względu na charakter pracy energetyk musi być bardzo odpowiedzialną osobą. Ponadto w zawodach energetycznych przydaje się umiejętność zarządzania oraz wiedza z dziedziny ekonomii. Znajomość języków obcych może pomóc w komunikacji z zagranicznymi kontrahentami. Od energetyka wymaga się znajomości pojęć branżowych, a konkretnie:

 • określania źródeł energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej,
 • znajomości praw mechaniki płynów, elektrotechniki i spalania paliw,
 • wiedzy na temat zastosowania konkretnych systemów energetyki i urządzeń w budownictwie,
 • wykorzystania programów komputerowych pomagający w pracy energetyka,
 • znajomości zasobów energii,
 • wiedzy na temat korzyści płynących z energii źródeł odnawialnych,
 • doboru elementów i układów urządzeń energetycznych,
 • znajomości gospodarki energetycznej,
 • umiejętność wykonywania obliczeń przepływów energii,
 • wiedzy na temat procesów wytwarzania różnego rodzaju energii,
 • wykonywania rysunku technicznego,
 • znajomości przepisów prawa budowlanego i energetycznego,
 • wiedzy z zakresu mechaniki i termodynamiki oraz elektrotechniki,
 • odróżniania materiałów konstrukcyjnych,
 • prognozowania skutków zużycia instalacji energetycznych.

Cechy dobrego energetyka

Cechy dobrego energetyka obejmują umiejętność analitycznego myślenia, logikę i ciągłą potrzebę nauki i poszerzenia wiedzy, ponieważ energetyka to dziedzina, która stale się rozwija. Aktualna wiedza jest konieczna, by firma mogła podążać za nowymi rozwiązaniami. Najcenniejsi pracownicy, to ci, którzy wykazują pasje do zawodu. Dlatego najlepiej, gdy energetyk czerpie przyjemność ze swojej pracy i interesuje się wszelkimi nowinkami technologicznymi.

Dobry energetyk to zdrowy pracownik, w tym zawodzie najważniejszy jest dobry wzrok, szczególnie w ciemności. Kluczowa jest także koordynacja ruchowa i prawidłowo działające zmysły. Energetyk powinien radzić sobie z pracą na wysokości i potrafić skoncentrować się na danym zadaniu. W pracy energetyka pomaga wyobraźnia przestrzenna. Choroby wzroku i słuchu, a także epilepsja stanowią przeciwwskazania do pracy w tym zawodzie. Nie oznacza to jednak, że pracownicy z problemami zdrowotnymi nie mogą wykonywać tego zawodu. Mogą jednak mieć pewne ograniczenia w związku z tym.

Jak zostać energetykiem?

Energetyk to specjalista z ogromną wiedzą, dlatego, aby mógł pełnić ten zawód, konieczne jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia. Studia na kierunku energetyka to najlepsze rozwiązanie dla osób, które chcą mieć tytuł inżyniera. Osoby, które już w momencie wyboru edukacji wiążą swoją przyszłość z tym zawodem, mogą podjąć edukację w politechnice na kierunku energetyka lub elektrotechnika. W czasie studiów można także wybrać specjalizację, przykładowo w zakresie energetyki odnawialnej. Jednak studia to nie jedyne rozwiązanie, wiedzę na temat energetyki można pozyskać już na etapie szkoły średniej. Absolwenci studiów natomiast mogą prowadzić prace naukowo-badawcze, mają duże szanse na zatrudnienie w firmach państwowych, a ich wiedza jest wykorzystywana do optymalizacji procesów. Studia przekazują kandydatom wiedzę z zakresu instalacji elektrycznych, elektrowni, elektrociepłowni, czy elektrowni jądrowych.

Studia mają także charakter informatyczny, gdyż studenci uczą się wykorzystania programów w swojej codziennej pracy. Technik energetyk to zawód, który można zdobyć w technikum. Szkoła już przekazuje dużą wiedzę, która wystarcza do działania w branży, lecz jest także dobrą podstawą do pójścia na studia. Technik energetyk zdaje egzamin zawodowy z kwalifikacji takich, jak:

 • montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek przesyłowych w systemach energetycznych,
 • montaż, uruchamianie oraz eksploatacja instalacji i jednostek wytwórczych w systemach energetycznych.

Uczniowie, którzy chcą zdobyć wykształcenie, powinni dobrze radzić sobie z matematyką i fizyką. Także praktyki zagraniczne to doskonały sposób na wyższe kwalifikacje.

Energetyk – gdzie szukać pracy?

Energetyk może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach całkowicie od siebie odbiegających. Może sprawować pracę fizyczną i biurową. Osoby, które mają wykształcenie wyższe, mogą spędzać czas głównie w biurze, projektując realizacje inwestycji energetyczny. Mogą zajmować się doradztwem, czy planowaniem rozwiązań energetyczny w danej firmie. Energetyk może szukać pracy w przedsiębiorstwach czy instytucjach, które zajmują się energetyką i opracowywaniem technologii branżowych, gdzie realizuje się projekty unijne. Na rynku pracy jest wiele ofert dla energetyków, w firmach produkcyjnych, czy konsultingowych. Przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem systemów energetycznych, zakłady wytwarzające, dystrybuujące energię i firmy przemysłowe także poszukują energetyków.

Specjalista może znaleźć zatrudnienie w firmie zajmującej się wdrażaniem technologii energetycznych, czy eksploatacją energii. Ich wiedza jest potrzebna także w ochronie środowiska, jaka jest konieczna przy pozyskiwaniu energii. Zarówno małe, jak i średnie oraz duży zakłady pracy poszukują energetyków w różnych dziedzinach przemysłu. Miejsca pracy, do jakich warto złożyć CV, to elektrownia, przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem energii, ciepłownie i firmy produkcyjne.

Ile zarabia energetyk?

Długoletnie studia i koncentracja na nauce w przyszłości się opłacają, ponieważ energetycy mogą liczyć na dobre zarobki. Według danych portalu Wynagrodzenia.pl co drugi energetyk zarabia od 5200 zł do ponad 8220 zł brutto, czyli niemal od 3800 zł na rękę do prawie 5900 zł netto. 25% energetyków zarabia powyżej górnej granicy. Na niższe zarobki może liczyć technik energetyk. Mediana zarobków na tym stanowisku wynosi 4800 zł brutto, czyli ponad 3500 zł „na rękę”. Co drugi energetyk zarabia od 3100 zł netto do 3900 zł netto. Na zarobki energetyka wpływ ma województwo, w którym pracuje, jego wykształcenie, staż pracy i wielkość firmy, w jakiej jest zatrudniony.

Patrząc na stały rozwój technologii, można uznać, że energetyk to zawód przyszłościowy, którego znaczenie coraz bardziej wzrasta. Szczególnie w dobie rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii zawód ten jest ceniony i potrzebny.

Oceń artykuł
0/5 (0)