Znajdź szybko pracę!
Załóż Profil Zawodowy w 3 krokach!

Załóż profil Zawodowy

Швидко знайдіть роботу!
Створіть професійний профіль за 3 кроки!

Створіть профіль професіонала
Miniaturka
Krzysztof Różycki
Członek Zarządu Lindorff SA Casus Finanse
Funkcję Członka Zarządu Lindorff SA. pełni od listopada 2016 roku. We wrześniu 2014 roku dołączył do Casus Finanse SA jako Dyrektor Operacyjny, a rok później objął stanowisko Dyrektora ds. Strategii oraz Kluczowych Klientów. W tym samym czasie odpowiadał za proces integracji z Lindorff AB, który stał się właścicielem Casus Finanse SA. Z branżą zarządzania wierzytelnościami związany od 14 lat. Doświadczenie w branży zdobywał współtworząc fundamenty działalności Grupy KRUK w Polsce. Od 2008 roku był Dyrektorem Operacyjnym, a później Członkiem Zarządu, powstałego jako start-up pierwszego operacyjnego podmiotu zagranicznego Grupy KRUK – KRUK International Romania. Spółka wprowadziła na rynek wiele nowych standardów w zakresie procesów windykacji oraz zawierania transakcji kupna wierzytelności. Krzysztof Różycki prowadził też w Rumuni biuro detektywistyczne - Biroul de Detectivi Particulari Corbul S.R.L. Od lipca 2011 zajął bliźniacze stanowisko Członka Zarządu w czeskim odpowiedniku spółki - KRUK International Czech Republic, gdzie był odpowiedzialny za utworzenie i rozwój struktury operacyjnej zarówno w obszarze wierzytelności zleconych jak i kupionych. W 2007 roku ukończył Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji, uzyskując tytuł Magistra Prawa i Administracji.

Casus Finanse

Z historią sięgającą 1898 roku, Grupa Lindorff jest największym europejskim dostawcą kompleksowej usługi zarządzania wierzytelnościami. Lindorff Polska oferuje działania prewencyjne oraz monitoring zobowiązań nieprzeterminowanych, scoring oraz monitoring należności przeterminowanych, windykację polubowną biurową oraz terenową, kompleksową obsługę prawną, usługi z zakresu wywiadu gospodarczego i detektywistyki oraz nabywanie wierzytelności. Grupa Lindorff specjalizuje się w obsłudze firm z rynku finansowego, przede wszystkim banków i towarzystw ubezpieczeniowych i zajmuje w tym obszarze pozycję lidera w Europie. Obecnie zatrudnia 4300 pracowników w 13 krajach. Siedziba główna znajduje się w Oslo w Norwegii. W 2015 roku Grupa Lindorff osiągnęła przychód netto na poziomie 534 mln € (475 mln € w 2014 roku).

W 2016 roku nastąpił rebranding firmy, w wyniku którego zmieniła ona nazwę na Lindorff. Co dzięki temu Państwo zyskaliście?

Połączenie Casus Finanse z europejskim liderem branży zarządzania wierzytelnościami oznacza dla nas nową skalę rozwoju i z pewnością pozwala nam utrzymać się w ścisłej czołówce rynku w Polsce. To przemyślany krok i jednocześnie logiczne następstwo działalności obu spółek, które mają wspólny cel: definiować pozycję lidera rynku – zarówno, jeśli chodzi o skalę działań, jak i jakość obsługi klienta. Casus Finanse to firma, która prężnie działała na polskim rynku od ponad 20 lat, natomiast Lindorff to firma z europejskim, ponad 100-letnim know-how­. Przełożenie tak bogatego doświadczenia na nowy rynek lokalny, który przez Casus Finanse został uprzednio dogłębnie poznany, pozwala w jeszcze większym stopniu spełniać cele obu podmiotów – dążyć do pozycji lidera dzięki rzetelnej i profesjonalnej obsłudze rynku na bazie wypracowanego doświadczenia, przy zachowaniu najwyższych standardów jakości współpracy z klientami. Lindorff wniósł po połączeniu szereg standardów, które zostały sprawdzone na rynku europejskim, a Casus Finanse zaoferowało bardzo bogatą znajomością rynku lokalnego, na którym te standardy wprowadza w życie.

Działają już Państwo prężnie od 20 lat. Jak do tego doszło?

Lindorff SA, wcześniej pod nazwą Casus Finanse, istnieje w Polsce od 1997 roku. Obecnie składa się z kilku ściśle współpracujących ze sobą spółek: Lindorff SA, Lindorff Szczurowski & Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k., Lindorff I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Lindorff Detektyw sp. z o.o. Rozwijaliśmy się razem z rynkiem należności w Polsce, z jednej strony reagując na potrzeby naszych klientów, z drugiej strony - oferując im rozwiązania finansowe wyprzedzające ich potrzeby. Produkty i usługi Lindorff SA przeznaczone dla biznesu, zwłaszcza dla rynku finansowego, to szereg nowoczesnych narzędzi, które gwarantują klientom pełną obsługę obszaru usług prawno-finansowych i zarządzania wierzytelnościami w firmie: monitoring należności, windykację polubowną i wywiad gospodarczy, wreszcie windykację sądową i komorniczą. W maju 2013 roku Lindorff SA zadebiutował na rynku obligacji Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Z dniem 11 marca 2016 roku, 8 miesięcy po fuzji, zmieniliśmy oficjalnie nazwę na Lindorff. W chwili obecnej firma przygotowuje się do kolejnej fuzji – połączenia z Intrum Justitia. Będzie to kolejny milowy krok w stronę osiągnięcia i utrzymania pozycji lidera rynku. Po połączeniu nowa spółka będzie obsługiwać 23 kraje z zapleczem ponad 8 tys. pracowników, zaoferuje także najszerszą ofertę usług w Europie. Spółka powstała w wyniku połączenia będzie w stanie wykorzystać nasze możliwości i zasoby, takie jak skalowalność windykacji, bazy danych i analizy, strategie windykacyjne oraz procesy windykacji, a także dostęp do danych klientów dotyczących należności. Będzie to również oznaczało korzyści dla mniejszych, lokalnych klientów, którzy będą mieć lepszy dostęp do informacji strategicznych oraz systemów IT.

Jaka misja przyświeca Państwa firmie od początku działalności?

Naszą misją jest pomoc naszym klientom mającym przedawnione zobowiązania w wyjściu z zadłużenia. Dla naszych klientów trudne sytuacje finansowe są przyczyną ogromnego stresu i niepokoju o przyszłość. Rozłożenie wierzytelności na raty, przyjazna ugoda, konkretna perspektywa spłaty zadłużenia, sprawiają, że wielu naszych klientów odzyskuje wiarę w siebie i widzi realny koniec swoich problemów.

Jakie cele stawiała sobie firma na początku działalności i czy udaje się je realizować do dziś?

Wynikiem realizacji naszej misji jest również dbanie o „drugą stronę” w procesie obsługi należności, czyli o firmę, która posiada niezapłacone należności. Specjalizujemy się w obsłudze rynków finansowych, nasi klienci to największe w Polsce banki, firmy pożyczkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe i firmy leasingowe. Od początku swojej działalności przełamujemy schematy, wprowadzając do procesu odzyskiwania wierzytelności unikalne rozwiązania biznesowe, zapewniające bezpieczeństwo transakcji i skuteczne odzyskiwanie zaciągniętych zobowiązań finansowych. Od pierwszych lat działalności zapewniamy partnerom finansowym najlepszą możliwą obsługę procesów zarządzania wierzytelnościami przy jednoczesnym stałym rozwoju całej Grupy, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników. Wizję tę realizujemy z sukcesem od ponad 20 lat. Świadczy o tym stale rosnąca liczba instytucji, które obsługujemy (przekroczyliśmy 1000) oraz szybko powiększające się grono pracowników (obecnie przeszło 500 osób), a także planowana fuzja z Intrum Justitia.

Jak w ciągu tych 20 lat zmieniła się Państwa firma, a jakie zmiany zaszły w całej branży, w której Państwo działacie?

W ciągu pierwszych kilkunastu lat było to zdobywanie doświadczenia na rynku lokalnym, budowanie i kreowanie kultury swoich działań, szlifowanie swoich kompetencji. Ważna zmiana to również okres rebrandingu -- w zeszłym roku oficjalnie zmieniliśmy nazwę na Lindorff. Mimo iż branża windykacyjna jest nadal konkurencyjna dla małych i średnich przedsiębiorstw, to podmioty dążące do efektywnego rozwoju muszą dbać o ciągły wzrost prowadzący do globalnej ekspansji – zarówno w kontekście rozbudowywania kompetencji, jak i geograficznego poszerzania zakresu działań. Zapewnienie pozycji lidera wymaga komplementarnych usług, szerokiego „pola widzenia” oraz wciąż podnoszonych kwalifikacji analitycznych. Dążenie do konsolidacji to naturalna tendencja na bardziej dojrzałych rynkach Europy Zachodniej, na których zmniejsza się liczba graczy na rzecz wyłonienia się kilku zdecydowanych liderów rynku. Jednocześnie duże firmy z kodeksem działań etycznych, nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i dużym zapleczem ludzkim są naturalnymi partnerami do obsługi dla międzynarodowych korporacji, takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe i leasingowe oraz instytucje pożyczkowe. Startowaliśmy jako niewielka, kilkunastoosobowa firma, tymczasem dzisiaj jesteśmy partnerem dla liderów rynku finansowego w całej Europie. Naszym celem jest wyznaczanie trendów w branży.

Co odróżnia Państwa firmę od innych przedsiębiorstw zajmujących się windykacją? Jakie są silne strony firmy, które sprawiają, że jest ona konkurencyjna na rynku?

Siła naszej Grupy tkwi w kompleksowości działań. Działamy zgodnie z najwyższymi standardami etyki, jakości i rzetelności. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, w tym nowoczesnym systemom IT, możemy zaproponować naszym klientom unikalne usługi biznesowe dopasowane do ich potrzeb i oczekiwań. Nasza praca opiera się przede wszystkim na kontakcie z drugim człowiekiem, dlatego od lat z sukcesem powiększamy zespół kompetentnych, komunikatywnych osób. Planowana fuzja to znak, iż nieprzerwanie dbamy o rozwój firmy, jej prestiż, a także dopasowanie do współczesnych standardów pracy.

Jakie usługi znajdują się w Państwa ofercie? Która z nich cieszy się największą popularnością?

To, z czego jesteśmy dumni, to kompleksowa, holistyczna koncepcja zarządzania ryzykiem finansowym. Jej efektem ma być nie tylko uzyskanie płynności finansowej przez naszych klientów, ale także zapobieganie narastaniu nieterminowo spłacanych należności. Świadczymy kompleksowe usługi zarządzania wierzytelnościami – od działań prewencyjnych, takich jak monitoring płatności, wywiad gospodarczy, a także działania monitujące i ostrzegające kontrahentów np. pieczęć prewencyjną, poprzez windykację polubowną, aż po windykację przedegzekucyjną, sądową i działania komornicze.

Jednym z najbardziej doświadczonych działów w naszej firmie jest Dział Obsługi Zleceń Leasingowych. Oprócz standardowych działań, takich jak windykacja terenowa, zabezpieczenie sprzętu w terenie, wykonanie protokołu odbioru wraz z dokumentacją zdjęciową, a także transport i magazynowanie sprzętu, dział zajmuje się również scoringiem kontrahenta przed podpisaniem umowy z naszym klientem, wizją lokalną, monitoringiem przedmiotów, oznakowaniem przedmiotów, oględzinami przy wydawaniu przedmiotów, monitoringiem telefonicznym, audytem dealerów i dostawców, wizytami w KRS, dostarczaniem wypowiedzeń przez naszych negocjatorów terenowych, dostarczaniem dokumentów przez negocjatorów terenowych od Zleceniodawcy, pozyskiwaniem i wglądem w dokumenty klienta zadłużonego na rzecz Zlecającego oraz usługami detektywistycznymi.

Jak wygląda proces rekrutacji w Państwa firmie? Z ilu etapów się składa?

Procesy rekrutacji w naszej firmie są dostosowane do specyfiki stanowiska. W przypadku rekrutacji do struktur Contact Center wyróżniamy dwa etapy: wywiad telefoniczny, podczas którego przedstawiamy naszą ofertę oraz spotkanie z docelowym przełożonym. W przypadku rekrutacji specjalistycznych w trakcie procesu rekrutacji mogą się pojawić zadania weryfikujące kompetencje oraz wiedzę kandydatów, jednak zawsze uprzedzamy o tym podczas pierwszej rozmowy telefonicznej.

Angażują się Państwo w działania prospołeczne? Jeśli tak, w jakie?

Jesteśmy mocno związani z miastem, w którym mieści się główna siedziba Lindorff SA, Wrocławiem, i bezsprzecznie możemy nazwać się lokalnymi patriotami. Angażujemy się w różnorodne działania na rzecz społeczności lokalnej. Bierzemy udział w biegach charytatywnych i w zbiórce środków finansowych na rehabilitację ciężko chorych podopiecznych fundacji z Wrocławia i okolic. Braliśmy udział w Biegu Firmowym organizowanym na terenie Wrocławia i zbiórce środków na rzecz Mateusza i Łukasza Koniecznych, podopiecznych Fundacji Everest oraz akcji „Płuca dla Justyny”, czyli zbiórce środków na przeszczep płuc dla ciężko chorej dolnośląskiej harcerki. Często wspieramy także akcje pomocowe dla zwierząt z wrocławskich schronisk i towarzystw opieki, a od 4 lat działamy na rzecz różnych dolnośląskich rodzin w ramach Szlachetnej Paczki. Działania te na równi z wymiarem społecznym są dla nas istotne w kontekście integracji. Potrafimy zjednoczyć się i działać w imię wspólnego celu nie tylko na płaszczyźnie czysto zawodowej.

Pracowników na jakie stanowiska poszukujecie Państwo najczęściej?

Z uwagi na intensywny rozwój naszej firmy regularnie poszukujemy do naszych zespołów specjalistów ds. windykacji telefonicznej, terenowej oraz prawnej. Prowadzimy też rekrutacje na stanowiska, które nie są ściśle związane z branżą zarządzania należnościami, na przykład: analityk, programista czy specjalista ds. korespondencji.

Czy zapewniają państwo swoim pracownikom szkolenia (wewnętrzne/zewnętrzne)? Jeśli tak, jakich obszarów dotyczą?

Zarządzanie zasobami ludzkimi rozumiemy jako zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników, dlatego stale szkolimy ich w różnych obszarach. Już w pierwszym dniu pełnopłatnej pracy nowo zatrudniona osoba bierze udział w 8-dniowym szkoleniu. Przez pierwsze 2 dni poznaje firmę, jej działy i managerów na szkoleniu wstępnym. Pozostałe dni to szkolenie stanowiskowe, które m.in. pozwala zapoznać się z konkretnymi obowiązkami.

Oto lista szkoleń przeprowadzanych w Lindorff SA:

  • Szkolenie wstępne „Be Lindorff” - służy wdrożeniu nowo zatrudnionych osób w strukturę Grupy. Podczas szkolenia mogą zapoznać się z poszczególnymi departamentami, osobami decyzyjnymi, managementem. Uczestnicy szkolenia poznają strategię rozwoju Grupy, jej misję i wartości.
  • Szkolenie startowe „CC Start Up”- polega na wdrożeniu nowo zatrudnionych osób w struktury firmy oraz zapoznanie z charakterem wykonywanej pracy. Szkolenie to ma na celu dostarczenie narzędzi, wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na danym stanowisku.
  • Szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji zawodowych „Be Up!” - jego celem jest podniesienie kwalifikacji i udoskonalenie kompetencji zawodowych pracowników. Są to cykliczne, otwarte warsztaty organizowane dla konkretnej grupy uczestników przy uwzględnieniu ich potrzeb szkoleniowych.
  • Szkolenia managerskie „Be Boss” - poszerzają i rozwijają kompetencje managerskie kadry zarządzającej. Odbywają się w formie otwartych warsztatów lub spotkań kadry kierowniczej danej komórki organizacyjnej.
  • Coaching - dotyczący obszarów zawodowych związanych z zakresem wykonywanych obowiązków danego pracownika. Z kolei coaching managerski pozwala rozwijać kompetencje kadry kierowniczej.

Ponadto oferujemy także szkolenia dla konsultantów telefonicznych „Be Clever Consultant”, specjalistyczne szkolenia zewnętrzne, a także szkolenia inspirujące, w tym teambuildingi „Be Creative”.

 

Jak wygląda polityka stażowa Państwa przedsiębiorstwa? Czy Lndorff jest dobrą firmą na rozpoczęcie swojej kariery zawodowej? Jeśli tak, jak wyglądają szanse stażystów na późniejsze stałe zatrudnienie w firmie?

W naszej firmie organizowane są programy praktyk w wybranych obszarach. Praktyki i staże są szczególnie istotne dla naszej Kancelarii, a osoby, które rozpoczynają w ten sposób współpracę z nami, bardzo często pozostają w organizacji. Ponadto bardzo chętnie zatrudniamy studentów i absolwentów uczelni wyższych, którzy w Lindorff SA zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe. Również osoby bez specjalistycznego wykształcenia mogą starać się o staż w naszej firmie, gdyż to predyspozycje osobiste w największym stopniu wpływają na późniejszy rozwój kariery zawodowej. Nasza firma stawia na rozwój pracowników, w przypadku rekrutacji zawsze uruchamiamy dwa równoległe procesy poszukiwania kandydatów: wewnątrz oraz na zewnątrz organizacji. Przeprowadzamy średnio 2 rekrutacje wewnętrzne miesięcznie, które umożliwiają naszym pracownikom awans pionowy lub poziomy (możliwość zdobycia doświadczenia w zupełnie innym niż dotychczas obszarze).

Czy atmosfera w pracy odgrywa w Lindorffie istotną rolę? Jeśli tak w jaki sposób o nią dbacie?

Atmosfera panująca w firmie jest dla nas bardzo istotna. Już na etapie rekrutacji zwracamy uwagę na to, czy kandydat posiada kluczowe dla nas kompetencje miękkie. Ważne jest dla nas to, aby na etapie rozmów potencjalny pracownik miał możliwość zapoznania się ze swoim docelowym przełożonym. Taka sytuacja pozwala obu stronom na podjęcie świadomej decyzji o rozpoczęciu współpracy. W bieżącej współpracy badamy satysfakcję z pracy poprzez anonimowe badania jak również pracę w oparciu o model HR Business Partnera, gdzie każdy pracownik ma dedykowanego opiekuna, do którego może zgłosić się w razie wątpliwości czy też problemów. Można stwierdzić, iż w dużej mierze jakość usług oferowanych przez Lindorff SA odnajdujemy m.in. w zgranym zespole, który wspólnie potrafi znaleźć najdogodniejsze rozwiązania dla naszych klientów. Ważnym elementem zachowania dobrej atmosfery w pracy jest przejrzysta i pozytywna komunikacja. Dbamy o nią na różnych poziomach – od przemyślanej strategii wymiany informacji za pomocą intranetu, po organizację wyjazdów integracyjnych, podczas których pracownicy mogą się lepiej poznać. W naszej firmie jesteśmy tak samo profesjonalistami, jak i ludźmi z krwi i kości, którzy do zachowania komfortu pracy potrzebują dobrych relacji międzyludzkich i przyjaznej atmosfery, ale także uczą się twórczo rozwiązywać konflikty.

Czy po pracy zdarza się Państwu zrobić coś wspólnie? Mam tu na myśli imprezy i wyjazdy integracyjne itp.?

Kilka razy w roku organizujemy departamentowe spotkania i wyjazdy integracyjne, które mają na celu bliższe poznanie pracowników między sobą. Na początku roku świętujemy wspólnie karnawał na imprezie z przebraniami, a w okresie Bożego Narodzenia nie zaniedbujemy okazji do przekazania prezentów dzieciom pracowników, czasem także symbolicznych upominków samym pracownikom. Organizujemy także wyjazdy lub spotkania na zewnątrz firmy, w których udział biorą managerowie różnych szczebli i przedstawiciele Zarządu. Wówczas strategie dotyczące całej Grupy Lindorff omawiane są w przyjaznej, wyjazdowej atmosferze, zapewniającej świeże spojrzenie na działalność spółki. Mamy własną drużynę piłki nożnej, która ostatnio z sukcesem przeszła do wyższej ligi oraz regularne spotkania przy grach planszowych dla chętnych. Co więcej,  korzystamy z systemu kafeteryjnego MyBenefit, który umożliwia pracownikowi zarządzanie przyznanymi mu środkami wedle własnego uznania. Dzięki temu sam może zdecydować, czy przeznaczy je na kartę sportową, bilety do kina lub inne świadczenia związane z sportem i kulturą. To stwarza jeszcze więcej okazji do łatwego planowania czasu wolnego pracowników. W kontekście dodatkowych benefitów warto także wspomnieć o tym, że oferujemy naszym pracownikom standardowe pakiety opieki medycznej z możliwością ich powiększenia, a także dofinansowujemy ich naukę języka angielskiego.

Czego zatem możemy życzyć Państwu w przyszłości?

Przygotowujemy się do kolejnego połączenia – z Intrum Justitia. Zatem najlepszymi życzeniami będzie to, aby cały proces przebiegł zgodnie z planem z korzyścią dla wiedzy i pozycji nas wszystkich. Jeśli tak się stanie – wszyscy w Lindorff SA, niezależnie od stopnia zawodowego, będą mogli wspólnie celebrować sukces, który budowany jest przez każdego bez wyjątku i piąć się po szczeblach kariery, podwyższając standardy – swojej pracy, jak i te oferowane naszym klientom.

Dziękujemy za rozmowę.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Marcu 2021r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 4 014 360
  2. linkedin.com 3 587 328
  3. olx.pl 3 276 288
  4. jooble.org 3 086 424
  5. pracuj.pl 3 054 024
Casus Finanse