Pracodawca, który potrafi słuchać swoich podwładnych. Środowisko pracy, na które pracownicy mają realny wpływ. Firma, której rozwój jest wynikiem wprowadzania w życie pomysłów powstających na podstawie codziennych doświadczeń. Takie EVP stanowi wielką wartość dla wielu kandydatów. Chcesz przyciągnąć do firmy osoby, które lubią wychodzić z inicjatywą i z entuzjazmem angażują się w działania związane z rozwojem organizacji? W takim razie postaw na metodę kaizen.

 

Filozofia kaizen

Z japońskiego: zmiana na lepsze.

Kaizen to filozofia małych kroków – ewolucja zamiast rewolucji. Wprowadzając regularnie z pozoru drobne zmiany, z czasem okazuje się, że doprowadziły one do znacznej transformacji wewnątrz organizacji.

Filozofia kaizen oznacza ciągłe doskonalenie się. Dzięki temu stopniowo osiągana jest coraz większa produktywność oraz jakość. Nie dzięki wytężonej pracy, a sprytnej optymalizacji codziennych procesów.

Metoda kaizen działa podobnie jak design thinking. W sercu metody kaizen są bowiem ludzie – każdy pracownik organizacji. Dlatego do procesu zmiany zapraszani są pracownicy każdego szczebla. Mierząc się codziennie z różnymi wyzwaniami, widzą to, czego ich przełożeni mogą nie dostrzegać. Filozofia kaizen stawia na pierwszym miejscu pomysły pochodzące bezpośrednio od pracowników. Oprócz tego, że firma zyskuje rozwiązania uszyte na miarę rzeczywistych potrzeb, po stronie pracowników również odnotowuje się istotne zyski. Zalicza się do nich:

  • Większe zadowolenie: warunki pracy poprawiają się, w związku z tym pracownicy mają lepsze osiągnięcia
  • Poczucie bycia ważną częścią organizacji: przynależność, ale też świadomość, że ich pomysły są doceniane i brane pod uwagę
  • Zaangażowanie: rozwija się motywacja wewnętrzna oraz poczucie realnego wpływu na rozwój firmy.

Kaizen działa na każdym polu. Metoda ta może być ogólnym sposobem działania w biznesie. Znajduje również zastosowanie w pojedynczych procesach z praktycznie każdej dziedziny.

 

10 zasad kaizen

Kaizen Institute wskazuje 10 zasad kaizen, które przyczyniają się do rozwoju organizacji:

 

1# Zrezygnuj ze schematycznych rozwiązań

2# Zamiast zastanawiać się, dlaczego czegoś nie da się zrobić, zadaj sobie pytanie: jak to zrobić?

3# Kwestionuj aktualnie stosowane praktyki

4# Odrzuć doskonałość – lepiej jak najszybciej przejść do działania

5# Jeśli popełnisz błąd – napraw go jak najszybciej

6# Używaj swojej mądrości, zamiast niepotrzebnie wydawać pieniądze

7# Mądrość powstaje w wyniku konfrontacji z trudnościami

8# Dotrzyj do pierwotnego źródła problemu: 5 razy zadaj pytanie „dlaczego?”

9# Więcej wnosi mądrość 10 osób, niż wiedza jednej

10# Kaizen znajduje zastosowanie w nieskończonej liczbie obszarów.

 

Metoda kaizen w praktyce

 

Schematyczne przedstawienie filozofii kaizen: planowanie, działanie, weryfikowanie, ulepszanie

 

Metoda kaizen składa się z 4 elementów, które mogą tworzyć spiralę zmian. Wśród nich znajduje się kolejno: planowanie, działanie, weryfikowanie i ulepszanie.

Planowanie

Definiowanie problemu i planowanie eksperymentalnych rozwiązań.

Co wymaga poprawy? Jakie efekt jest oczekiwany? Po czym poznam, że odniosłem sukces? Jakie rozwiązania trzeba wprowadzić, by rozwiązać dany problem? Na jakie koszty należy być przygotowanym? Jakie utrudnienia mogą się pojawić? W jaki sposób je pokonać?

Działanie

Wdrażanie zaplanowanych zmian i monitorowanie efektów.

Weryfikowanie

Analiza i ocena konsekwencji wprowadzonych zmian.

Czy cel został osiągnięty? Jeżeli tak, to w jakim stopniu, a jeżeli nie, to dlaczego? Co się udało, a co nie? Czy rozwiązanie zmieściło się w budżecie? Czy jest coś, co wymaga poprawy?

Ulepszanie

Wprowadzanie poprawek na podstawie dokonanej analizy. Czasami wiąże się to z koniecznością rozpoczęcia całego procesu na nowo.

 

Jak zbierać dane niezbędne do rozpoczęcia całego procesu w metodzie kaizen? Podobnie jak w przypadku badania opinii pracowników – sposobów jest wiele. Zwróć uwagę na charakter analizowanej kwestii – jeżeli temat jest trudny, kontrowersyjny lub w jakikolwiek sposób zagraża interesom niektórych osób, postaw na anonimowe formy pozyskiwania feedbacku. Oto narzędzia, z których możesz skorzystać:

  • Ankiety ewaluacyjne
  • Grupy fokusowe
  • Wrzucenie karteczki z pomysłem do specjalnie przygotowanego pojemnika
  • Zgłoszenie się do wyznaczonej osoby, która jest odpowiedzialna za zbieranie pomysłów i przekazywanie ich dalej
  • Zebrania i wspólna praca nad wytworzeniem rozwiązań

Prawdziwą kopalnią wiedzy jest także portal z opiniami GoWork.pl. Na łamach naszego serwisu, pracownicy wielu firm często dzielą się swoimi codziennymi trudnościami – szczególnie, kiedy nie mają zaufania do przełożonych i boją się opowiadać w firmie o swoich doświadczeniach.

 

Czy w Twojej organizacji znane jest pojęcie kaizen? Jeżeli tak, to czy metoda ta jest regularnie praktykowana? Podziel się z nami swoimi doświadczeniami w komentarzu na dole strony.